پایگاه خبری پیام آفتاب 6 قوس 1396 ساعت 17:23 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/76145/حمایت-دولت-می-توانیم-فیلم-های-خارجی-رقابت-نماییم-عمده-ترین-مشکل-سینماگران-کمبود-بودجه -------------------------------------------------- در همایش افتتاح انجمن سینماگران جوان افغان در بلخ؛ عنوان : با حمایت دولت می‌توانیم با فیلم‌های خارجی رقابت نماییم/ عمده‌ترین مشکل سینماگران کمبود بودجه است -------------------------------------------------- شماری از هنرمندان و سینماگران در ولایت بلخ در شمال کشور ضمن اینکه از عدم توجه حکومت در امر رسیدگی به مشکلات شان انتقاد می‌کنند اما در عین حال به این باورند که اگر هنرمندان حمایت شوند می‌توانند با فیلم‌های خارجی رقابت نمایند. متن : همایشی به مناسبت گشایش انجمن سینماگران جوان افغان در ولایت بلخ با حضور شماری از مسئولان ادارات دولتی، نماینده گان اتحادیه ها و صنف های هنری، سینماگران و هنرمندان در شهرمزارشریف مرکز ولایت بلخ برگزار شد. با حمایت دولت می توانیم با فیلم های خارجی رقابت نمایم برخی از سینماگران و هنرمندان که در این همایش گردهم آمده اند، تأکید می کنند که دولت هیچگونه توجهٔ به وضعیت هنرمندان ندارد اما اگر به صنعت فیلم سازی و سینما در کشور اقدامات لازم صورت گیرد، فیلم های افغانی می توانند با فیلم های خارجی رقابت نماید. آنان تأکید می کنند که در چند سال گذشته های هزینه های هنگفتی در بخش های دیگر به مصرف رسیده است اما در بخش هنری و فیلم سازی در کشور هیچگونه اقدامات از طرف دولت و نهادهای کمک کننده انجام نشده که این مسئله سبب نگرانی می باشد. صبور رسولی مسئول انجمن سینماگران جوان افغان در ولایت بلخ و یکی از هنرمندان می گوید که تاهنوز هم که صنعت سینما و فیلم سازی سقوط نکرده از همت و شجاعت خود هنرمندان و سینماگران است که بابودجه شخصی شان کار کرده اند. شبنم شریفی یکی از سینماگران در بلخ نیز تأکید می کند باوجودیکه دیده گاه های منفی نسبت به کارهای دختران و زنان در سینما و هنرمندی وجود دارد اما بازهم این قشر با پذیرفتن هزاران مشکل روبه صنعت فیلم سازی و هنرمندی آورده اند. عمده ترین مشکل سینماگران کمبود بودجه است با این حال برخی دیگر از هنرمندان و سینماگران به این باور اند که کمبود بودجه و نیز نبود مرکز نمایش فیلم از دیگر مشکلات است که در برابر سینماگران و هنرمندان قرار دارد از اینرو باید دولت در این دو بخش نیز توجه داشته باشند. سونیا سروری یکی دیگر از هنرمندان افغان است ضمن اینکه از موجودیت مشکلات در برابر شان ابراز نگرانی می کند اما خطاب به سایر هنرمندان می گوید که باید برای از میان برداشتن چالش ها دست به دست هم داده و علیه آن مبارزه نمایم. عارف نوری رئیس انجمن سینماگران جوان افغان که از کابل به ولایت بلخ آمده است، می گوید باوجودیکه این مشکلات وجود دارد اما بازهم هنرمندان و سینماگران توانسته در راستای بهبود وضعیت کاری شان دست به اقدامات لازم بزنند. در همین حال صادق سرمست زاده مدیر افغان فیلم در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ ضمن اینکه برخی از مشکلات هنرمندان مانند نبود مرکز نمایش فیلم را می پذیرد اما تأکید می کند که باید خود آنان تواناهایشان را نشان دهد. آقای سرمست زاده از راه اندازی برنامه های آموزشی و نیز حمایتی از سینماگران و هنرمندان اشاره کرده، می گوید باید در بازار آزاد فیلم سازان و هنرمندان جایگاه خود را پیدا کند و بودجه مالی را نیز خودشان از ایجاد بازار و فروش فیلم هایشان بدست بیاورند. گفتنی است که به گفتهٔ وی دولت بودجه مشخص را برای فیلم سازان و هنرمندان که مستقل کار می کنند ندارد و حتی برای مدیریت افغان فیلم که در تشکیلات خود دولت می باشد اختصاص نداده است از اینرو باید خود هنرمندان با کارهای هنری شان بودجه را پیدا کنند. سید حبیب الله نجفی زاده / خبرنگار خبرگزاری پیام آفتاب در شمال افغانستان (مزارشریف)