پایگاه خبری پیام آفتاب 8 دلو 1397 ساعت 9:51 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/88179/ایوبی-نابرابری-کشور-طی-سه-سال-گذشته-افزایش-یافته-است -------------------------------------------------- عنوان : ایوبی: نابرابری در کشور طی سه سال گذشته افزایش یافته‌است -------------------------------------------------- «روشن مشعل» عضو «شبکهٔ زنان افغان» می‌گوید، آنان در همکاری با «دفتر اتحاد جنوب آسیا برای ریشه کن کردن فقر» یا SAAPE در تلاش برای پاسخ‌گوسازی دولت‌های جنوب آسیا به ویژه حکومت افغانستان هستند. متن : در آخرین روز کمپاین جهانی مبارزه با نابرابری شماری از نهادهای مدنی در افغانستان می گویند، بیشتر مردم در روستاها و شهرهای کشور به فقر و تنگدستی دچار شده اند. به گفتهٔ آنان، فساد، زورگویی و جنگ های داخلی سبب شده است که فقر و نابرابری در کشور افزایش یافته و افغانستان از جایگاه پایین نابرابری به جایگاه متوسط صعود کرده است که این موضوع نگران کننده است. نجیبه ایوبی، فعال مدنی در مورد کمپاین جهانی مبارزه با نابرابری که در افغانستان با عنوان جنوب آسیا را برای همه عادلانه سازید راه اندازی شده است می گوید، این کمپاین به منظور جلب توجه دولت های آسیای جنوبی به ویژه افغانستان برای پرداختن به تفاوت های رو به رشد در زندگی شهروندان افغانستان و گردهم آمدن گروه های مدنی برای مبارزه با نابرابری و ریشه کن کردن فقر راه اندازی شده است. به گفتهٔ وی نابرابری در کشور از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۵ در سطح پایینی بوده و از ۲۰۱۵ به بعد نابرابری ها افزایش یافته و به سطح متوسط رسیده است. از سوی دیگر، روشن مشعل عضو شبکهٔ زنان افغان می گوید، آنان در همکاری با دفتر اتحاد جنوب آسیا برای ریشه کن کردن فقر یا SAAPE در تلاش برای پاسخ گوسازی دولت های جنوب آسیا به ویژه حکومت افغانستان هستند. وی می افزاید، دسترسی متوازن شهروندان به غذا، آب، سرپناه و آموزش و پرورش از نیازهایی است که حکومت ها باید به آن توجه داشته باشند. با این حال، اعضای شماری از نهاد جامعهٔ مدنی با صدور یک قطعنامهٔ شش ماده ای از حکومت افغانستان می خواهند تا در زدودن تفاوت میان ثروتمندان و باقی مردم، نظارت برای جلوگیری از تبعیض در برابر زنان، جلوگیری از انجام کار بدون دستمزد توسط زنان و محاسبهٔ کارهای خانه از سوی زنان به عنوان کار، نظارت و حمایت دوامدار از اجرای قوانین، حمایت از حقوق دموکراتیک و فراهم سازی فضای سالم برای جامعهٔ مدنی به هدف دادخواهی برای پیکار با نابرابری های رو به رشد، توجه جدی کند.