پایگاه خبری پیام آفتاب 6 اسد 1390 ساعت 9:17 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/15287/سرود-ملي-افغانستان -------------------------------------------------- عنوان : سرود ملي افغانستان -------------------------------------------------- دانلود متن و موزیک سرود ملی جمهوری اسلامی افغانستان. متن : نخستین سرود ملی افغانستان را مردم عامه سروده بودند که آهنگ آن رجب بیگ ترکی ساخته بود و به نام سرود امانی یاد می شد. این سرود که به زبان دری بود آغاز آن با دعاییه ای به زبان عربی شروع می شد که چنین بود: الهنا فانصرلنا سلطاننا سلطان افغان امان الله خان سرود ملی کنونی افغانستان که تصنیف آن توسط عبدالباری جهانی سروده شده و آهنگ آن را ببرک وسا کمپوز نموده و در ماه می سال ۲۰۰۶ میلادی در شهر برلین ثبت شد که خوانندگان آن عبدالوهاب مددی، صادق فطرت، پیکر افسانه، حسین ارمان، مشعل ارمان، شهنا و چند هنرمند جوان دیگر می باشند. اصل متن این سرود به زبان پشتو سروده شده است که در آن اسامی برخی از اقوام ساکن افغانستان چون ازبک ها، بلوچ ها، پشتون ها، هزاره ها، ترکمن ها، تاجیک ها، عرب ها، گوجرها، پایمیری ها، نورستانی ها، براهویی ها، قزلباش ها، ایماق ها، و پشه ای ها ذکر گردیده است. این سرود ملی به مقایسه تمام سرودهای ملی ماقبل افغانستان با انتقادهای زیادی مواجه گردید. سرود ملی افغانستان در زمان مجاهدین قلعۀ اسلام قلب آسيا جاودان ، آزاد خاك آريا زادگاه قهرمانان بزرگ سنگر رزمنده مردان خدا الله اكبر الله اكبر الله اكبر تيغ ايمانش به ميدان جهاد بند استبداد را از هم گسست ملت آزادة افغانستان در جهان زنجير محكومان شكست الله اكبر الله اكبر الله اكبر در خط قرآن نظام ما بود پرچم ايمان به بام بود هم صدا و همنوا و همزبان وحدت ملي مرام ما بود الله اكبر الله اكبر الله اكبر شاد زي آزاد زي آباد زي اي وطن در نور قانون خدا مشعل آزادگي را بر فراز مردم برگشته را شو رهنما الله اكبر الله اكبر الله اكبر --------------- سرود استقلال افغانستان وطن عشق تو افتخارم وطن در رهت جان نثارم وطن خاك پاكت بهشتم وطن گلخنت لاله زارم وطن عاشقم بر شكوهت به از دُر بود سنگ كوهت ومن هركجايي كه باشم تويي جان فزا، اي ديارم وطن قلب من هستئ من بود رگ رگم پر زخونت بتو همچو گل عشق ورزيم اگر در خزان يا بهارم سرود ملی جدید افغانستان دولت جدید افغانستان (پس از دوران طالبان) در قانون اساسی موظف گردید تا سرود ملی جدیدی را تدوین نماید که در آن عبارت الله اکبر و نام گروه های قومی در افغانستان ذکر گردد. متن سرود به زبان پشتو دا وطن افغانستــــان دی دا عزت د هر افغــــان دی کور د سولی کور د تــوری هر بچی یی قهرمــان دی دا وطن د تولو کـــــور دی د بلوچـــــو د ازبـکـــــــــــو د پشتون او هـــــزاره وو د ترکمنــــــو د تاجکــــــو ورسره عرب، گوجــر دی پامیریان، نورستانیــــــــان براهوی دی، قزلباش دی هم ایماق، هم پشه ییان دا هیواد به تـــــل زلیژی لکه لمر پرشنه آسمـــان په سینه کی دآسیا به لکه زره وی جاویـــــــدان نوم د حق مودی رهبـر وایو الله اکبر وایو الله اکبر ترجمه فارسی دری این کشور افغانستان است این عزت هر افغان است میهن صلح، جایگاه شمشیر هر فرزندش قهرمان است این کشور میهن همه است از بلوچ، از ازبک ها از پشتون، هزاره ها از ترکمن و تاجیک ها هم عرب و گوجرها پامیری، نورستانی ها براهویی است و قزلباش هم ایماق و پشه ئیان این کشور همیشه تابان خواهد بود مثل آفتاب در آسمان کبود در سینهٔ آسیامثل قلب جاویدان نام حق است ما را رهبر می گوییم الله اکبر، می گوییم الله اکبر برای دانلود سرود ملی افغانستان کلیک کنید.