پایگاه خبری پیام آفتاب 9 سرطان 1396 ساعت 18:13 http://www.payam-aftab.com/fa/news/70862/ائتلاف-نجات-متشکل-۳-حزب-افغانستان-اعلام-موجودیت -------------------------------------------------- عنوان : ائتلاف «نجات» متشکل از ۳ حزب افغانستان اعلام موجودیت کرد -------------------------------------------------- پیام آفتاب: ائتلاف «شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان» متشکل از ۳ حزب «جمعیت»، «وحدت» و جنبش ملی» اعلام موجودیت کرد. متن : ائتلاف شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان متشکل از ۳ حزب جمعیت، وحدت و جنبش ملی اعلام موجودیت کرد. ۳ جریان سیاسی حزب جمعیت، وحدت و جنبش ملی افغانستان ائتلافی تحت عنوان شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان در ترکیه تشکیل دادند. این ائتلاف عنوان کرد که با توجه به شرایط دشوار سیاسی -امنیتی کشور و روند غیر قانونی ایجاد شده در اجرائیاتِ دولت وحدت ملی و با درک آسیب پذیرشدن شیرازه وحدت ملی و فاصله بین دولت، مردم وجریانهای سیاسی و به منظور جلوگیری از فروپاشی نظام و هرج ومرج سیاسی وکسب اعتماد ملی قرار شد که اجلاسی برای تبیین راهکار آینده، از مسؤلین وجریانهای مؤثر همسو دایر و تصمیم های مقتضی اتخاذ گردد. بر این اساس و در پی جلسات محمدمحقق معاون دوم رئیس اجرائی و رئیس حزب وحدت اسلامی با جنرال عطامحمدنور والی بلخ و رئیس شورای اجرایی جمعیت اسلامی و همچنین جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری و رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان در ترکیه موارد ذیل به تصویب رسید: (الف) برای مدیریت بحران فعلی کشور و ارائه راهکار های بعدی شورایی متشکل از رهبران طراز اول جریان های یاد شده تحت نام (شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان) تشکیل می گردد. (ب) تعداد اعضای شورای عالی ائتلاف تاکنون ٣٠ نفر که از هرجریان ۱۰نفر و در آینده قابل افزایش است. (ج) اتحاد و یا همکاری با ائتلافها وجریانهای سیاسی مؤثر دیگر افغانستان با مشورت وتفاهم شورای عالی ائتلاف تصویب می شود. (د) شورای عالی ائتلاف برای پیشبرد امور مربوطه تعداد ٨ کمیته ویک بورد سخنگویان ویک دفتر مرکزی در کابل ایجاد خواهد کرد.