پایگاه خبری پیام آفتاب 28 اسد 1395 ساعت 11:24 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/video/54806/موافقت-نامه-سیاسی-جای-قانون-اساسی-حکومت-وحدت-ملی-فراقانونی -------------------------------------------------- رئیس اتحادیه حقوق دانان افغانستان: عنوان : موافقت نامه سیاسی به جای قانون اساسی/ حکومت وحدت ملی فراقانونی است! -------------------------------------------------- پیام آفتاب: عبدالغیور برشان، رئیس اتحادیه حقوق دانان افغانستان، در مصاحبه اختصاصی با پایگاه اطلاع‌رسانی پیام آفتاب، اجرا نشدن مفاد موافقت نامه سیاسی را تأییدی بر فراقانونی بودن حکومت وحدت ملی می‌داند. متن : به گواهی تحولات اتفاق افتاده، اعلام رسانه ها و مشاهدات شهروندان دولت وحدت ملی نه بر اساس آراء مردم که بر مبنای یک موافقت نامه سیاسی سست و شکننده و تنها برای نجات افغانستان از یک جنگ داخلی و بحران تازه و با فشار آمریکا شکل گرفت؛ این دولت از بدو تشکیل با پاشنه های آشیل زیادی روبرو بود. اینکه بعد از گذشت بیش از دو سال از عمر دولت وحدت ملی تطبیق نشدن مفاد موافقت نامه سیاسی باعث اختلاف شدید بین رئیس اجرائی و رئیس جمهور شده است. عبدالغیور برشان، رئیس اتحادیه حقوق دانان افغانستان، در مصاحبه اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب، اجرا نشدن مفاد موافقت نامه سیاسی را تأییدی بر فراقانونی بودن حکومت وحدت ملی می داند. وی تأکید می کند نظم، عدالت و صلح در جوامع ملی و بینالمللی بر مبنای قانون و حاکمیت قانون استوار است و حاکمیت قانون زمانی ممکن است که از شخص رئیس جمهور و مسوولان کلان دولت گرفته تا پایین ترین سطوح جامعه از قانون تبعیت نمایند. تمام کسانی که از حقوق و امتیازات ناشی از قانون بهره مند می شوند باید تکالیف و مسوولیت های آن را نیز بپذیرند. رئیس اتحادیه حقوق دانان افغانستان می گوید هرگاه قانون به گونه ای ابزاری و گزینشی توسط گروه ها و حلقات در قدرت و گروه های مافیایی مورد دست برد قرار گیرد، در عمل به یک امر معلق و بلا اجرا مبدل می شود. عبدالغیور برشان معتقد است که نارساییهای ناشی از عدم تطبیق قانون و تبعیض در میان شهروندان در بیشتر از یک دههٔ گذشته و تقلب گسترده در انتخابات سال ۱۳۹۳ سرانجام باعث آن شد که بخشی از قانون اساسی افغانستان به حالت تعلیق در آید و جای آن را موافقت نامهٔ سیاسی میان دو کاندید پیشتاز ریاست جمهوری پر نماید. وی می افزاید علی رغم ضمانت آمریکا و جامعه جهانی طوری که در اظهارات اخیر رهبران حکومت وحدت ملی ملاحظه می شود، بخش مهمی از مفاد این توافقنامه در دو سال گذشته تطبیق نگردید است که این امر به اختلافات کلان و کنش و واکنشهای تندی میان سران حکومت وحدت ملی منجر گردیده است. رئیس اتحادیه حقوق دانان افغانستان ادامه ادامه این روند را منشأ بحران های خطرناک و مهار ناپذیر می داند. عبدالغیور برشان به عنوان راه حل گریز از پیامدهای اختلاف میان رئیس اجرایی و رئیس جمهور و تقویت حاکمیت قانون، تثبیت اوضاع و برگشت به مسیر قانون اساسی پیشنهاد می کند چون موافقتنامه سیاسی درواقع جانشین آن بخش از مواد قانون اساسی است که به نظام سیاسی کشور تعلق دارد، شده تا زمانیکه لوی جرگه تعدیل قانون اساسی برگزار نشود و سرنوشت نظام این توافقنامه کماکان به قوت خود باقی بماند، مشکلات حل نخواهد شد. وی می گوید حکومت وحدت ملی مطابق به مواد توافقنامه سیاسی باید تمام مکلفیت هایی را که در زمینه اصلاح نظام انتخابات، برگزاری انتخابات شورای نمایندگان و شوراهای ولسوالی ها و برگزاری لوی جرگه برای تعدیل قانون اساسی در دو سال گذشته انجام نداده است، را در کم ترین زمان ممکن انجام دهد چون عدم تطبیق این امور از لحاظ حقوقی الزام های سختی را برای این حکومت به وجود می آورد. عبدالغیور برشان تأکید می کند چون مبنای حکومت وحدت ملی و فلسفه وجودی آن از توافقنامه سیاسی ضمانت شده توسط آمریکا ناشی می شود و نه انتخابات، تا زمان برگشت به مسیر قانون اساسی تقسیم صلاحیت های اجرائی باید با در نظر داشت پیش بینی های توافقنامه سیاسی و تجارب کشورهای دیگر صورت گیرد. رئیس اتحادیه حقوق دانان افغانستان در ادامه مصاحبه با پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب می گوید افزون طلبی و انحصار صلاحیت ها در رابطه با تقرر خود سرانه افراد در نهادهای حکومتی، خلاف مفاد موافقتنامه سیاسی و در تقابل با منافع ملی است و رعایت اصل تقسیم پست ها بر اساس توافقنامه بسیار مهم است چون یکی از ریشه ها اساسی اختلافات در همین جا نهفته است. عبدالغیور برشان معتقد است عدول از احکام موافقتنامه سیاسی در شرایط دشواری که نیروهای دفاعی و امنیتی ما در بیش از ۱۵ ولایت کشور مصروف نبرد با تروریستان می باشند به پایین آمدن روحیه سربازان و وخامت بیشر اوضاع امنیتی و سیاسی می انجامد، بنابراین مسوولیت هرنوع وضعیت ناگوار بعدی متوجه کسی خواهد بود که به هر طریقی از اجرای توافقنامه سر باز بزند. وی می افزاید اتحادیه حقوقدانان افغانستان تلاش می نماید تا در همسویی و مشارکت با سایر نهادهای مشابه یک برنامه تحقیقی منسجم را در راستای کالبد شکافی تخصصی توافقنامه سیاسی، چگونگی تطبیق و موارد تخلف و عدول از توافقنامه و شناسایی عاملان تخلف راه اندازی کند و نتایج این تحقیق را در آینده اعلام کند. عبدالغیور برشان می گوید اتحادیه حقوقدانان افغانستان با در نظرداشت حساسیتهای موجود و پیچیده شدن معضلات حقوقی، سیاسی و امنیتی کشور از سران حکومت وحدت ملی می خواهد تا با خویشتن داری و مدارا مسائل را بر مبنای موافقتنامه سیاسی و رعایت مصالح کلان کشور حل و فصل نمایند و به جای هدر دادن زمن و هزینه های ملی روی اختلافات، در راستای تأمین امنیت، بهبود خدمات عمومی و قرار دادن مجدد کشور و نهادهای آن در بستر و مسیر قانونی و حقوقی آن تلاش نمایند. -حفیظ الله رجبی، خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب در کابل