پایگاه خبری پیام آفتاب 1 قوس 1396 ساعت 15:53 http://www.payam-aftab.com/fa/gallery/76028/1/گزارش-تصویری-گردهمائی-غوریان-بلخیان-حمایت-خواسته-های-مردم-ولایت-غور -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری: گردهمائی غوریان و بلخیان در حمایت از خواسته های مردم ولایت غور -------------------------------------------------- شماری از جوانان و فعالان مدنی در یک گردهمائی در شهرمزارشریف مرکز ولایت بلخ در شمال افغانستان حمایت شان را از اعتراض کنندگان ولایت غور اعلام کردند و از حکومت وحدت ملی خواستند تا برای رسیدگی به وضعیت غور اقدامات جدی نمایند. متن : آنان که در مقابل شورای ولایتی بلخ در مزارشریف گردهم آمده اند، تأکید می کنند که دولت هیچ توجهٔ را در راستای تطبیق پروژه های انکشافی و توسعهٔ در ولایت غور انجام نداده و این ولایت را حتی جز از پیکیر افغانستان نمی دانند. باشنده گان غور از چند روز به اینطرف در ولایت های گوناگون از جمله (غور، هرات و کابل) برای رسیده گی به وضعیت شان از جمله آسفالت جاده ها و نیز انرژی برق دست به اعتراض زده اند که دامنه این مسئله به بلخ نیز رسیده است. ما حق خود را بر مبنای حقوق مدنی می خواهیم، افغانستان یک جغرافیا واحد است و درد غور درد افغانستان است، انکشاف متوازن و نیز برق و سرک از عمده ترین شعارها و خواست های گردهمائی کننده گان شهرمزارشریف می باشد.