پایگاه خبری پیام آفتاب 19 عقرب 1397 ساعت 9:59 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/85758/ارزش-مالی-صادارات-بادام-۲۹-میلیون-۳۵-دالر-افزایش-یافته-است -------------------------------------------------- مؤسسه انکشاف صنعت بادام افغانستان: عنوان : ارزش مالی صادارات بادام از ۲۹ میلیون به ۳۵ میلیون دالر افزایش یافته‌است -------------------------------------------------- رئیس اجراییه مؤسسه انکشاف صنعت بادام افغانستان که به شهرمزارشریف آمده‌است، می‌گوید که ارزش مالی صادارات بادام از ۲۹ میلیون به ۳۵ میلیون دالر افزایش یافته‌است. متن : کنفرانس و جشن بادام افغانستان از سوی مؤسسه انکشاف صنعت بادام افغانستان با حضور شماری از باغداران و کشاورزان از ۹ ولایت شمال و شمال شرقی کشور در شهر مزارشریف راه اندازی شد. احمد جاوید حمید زاده رئیس اجراییه مؤسسه انکشاف صنعت بادام افغانستان که برای اشتراک به این مراسم به مزارشریف آمده است، برای بلند بودن کیفیت بادام کشور تأکید کرد. وی با بیان این مطلب که جشن صنعت بادام برای معرفی این صنعت از سال ۲۰۱۳ به این طرف راه اندازی می شود، افزود: این کنفرانس در ولایت های کلیدی برگزار می شود. ارزش مالی صادارات بادام از ۲۹ میلیون به ۳۵ میلیون دالر افزایش یافته است به گفتهٔ آقای حمید زاده در این برنامه باغداران تولیدات شان را به نمایش گذاشته اند تا روابط میان آنان و بازرگانان بوجود بیاید. نامبرده تصریح کرد: در سراسر کشور بیش از ۹۶ نوع بادام تثبیث و مشخص شده است اما ۹ جنس و نوعیت آن شکل تجارتی و صاداراتی را به خود گرفته است. باوجودی که آمار دقیقی از تولیدات داخلی سالانه بادام وجود ندارد اما رئیس اجراییه مؤسسهانکشاف صنعت بادام افغانستان تأکید می کند که صادارات این صنعت افزایش یافته است. موصوف اضافه کرد: صادارات بادام افغانستان از ۲۹ میلیون دالر به ۳۵ میلیون دالر افزایش یافته است که بیشتر به کشورهای آسای میانه و هندوستان و پاکستان صادر می شود. آقای حمید زاده تأکید می کند که از ۵ هزار متریک تن بادام صادارات به ۹ متریک تن بادام افزایش یافته است که به تازگی از طریق دهلیز هوایی به کشور اروپایی رسیده است. قابل ذکر است که بادام از صنعت قوی و باغداری افغانستان است که به گفتهٔ مؤسسه انکشاف صنعت بادام بیشتر بادام صاداراتی در حوزه شمال و شمال شرق کشور تولید می شود. -سید حبیب الله نجفی زاده / خبرنگار خبرگزاری پیام آفتاب در شمال افغانستان (مزارشریف)