پایگاه خبری پیام آفتاب 16 ثور 1389 ساعت 9:05 http://www.payam-aftab.com/fa/news/10723/مشخص-نشدن-دقیق-نواحی-ولسوالی-های-کابل-فساد-اداری-افزایش-داده -------------------------------------------------- عنوان : مشخص نشدن دقیق نواحی و ولسوالی‏های کابل، فساد اداری را افزایش داده است -------------------------------------------------- متن : یکی از موضوعاتی که زمینه فساد اداری را در افغانستان بوجود آورده است؛ تشکیلات فعلی نواحی و ولسوالی‏های کابل است که سبب نگرانی کمیسیون امور تقنین مشرانو جرگه نیز شده است. پوهنوال محبوبه حقوقمل رییس کمیسیون امور تقنین در مشرانو جرگه گفت: تاکنون مشخص نشده است که کابل چند ناحیه و ولسوالی دارد و این موضوع باعث شده تا بعضی اشخاص از هر دو ارگان دولتی معاش و امتیازات دریافت کنند. در عین حال عبدالرحمن غفوری رئیس احصاییه مرکزی در اجلاس کمیسیون تقنین مشرانو جرگه گفت: اسناد به دست آمده حاکی از آن است که فقط ۱۷ ناحیه در اسناد اداره مرکزی احصاییه افغانستان وجود دارد. غفوری گفت: آخرین ناحیه‏ای که فرمان رییس جمهور در خصوص آن صادر شد، ایجاد ناحیه هجدهم در چوکات شاروالی کابل است. مقامات شاروالی کابل نیز مشکل به وجود آمده را تایید کرده و گفتند این مشکل باعث شده تا آنها در ارایه خدمات شهری و تطبق برنامه های انکشافی در این نواحی متردد گردند. انجنیر محمد یونس نو اندیش پس از انتقادات اعضای کمیسیون تقنین مشرانو جرگه گفت که به زودی پیشنهادی در زمینه ایجاد این نواحی از طریق ارگانهای محل عنوانی ریاست جمهوری راجع خواهد شد. بر اساس گفته های مقامات شارولی کابل، هم اکنون در ولسوالی های ده سبز و بگرامی ولایت کابل هم چنان نواحی ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ تشکیل گردیده در کنار ولسوالی پغمان ناحیه چهارده شاروالی نیز وجود دارد که ساکنین محل در موقع ضرورت نمی‏دانند مشکلات خویش را با کدام مرجع در میان بگزارند. مقامات شاروالی کابل ساکنان برخی از مناطق دیگر کابل نیز خواهان گسترش تشکیلات هستند تا خدمات بهتری به آنان رسانده شود.