پایگاه خبری پیام آفتاب 1 دلو 1396 ساعت 9:40 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/77477/۱۱۵-نماینده-مجلس-خواستار-اجرایی-شدن-قانون-ثبت-احوال-نفوس-شدند -------------------------------------------------- عنوان : ۱۱۵ نمایندهٔ مجلس خواستار اجرایی‌شدن قانون ثبت احوال نفوس شدند -------------------------------------------------- مسوولان ادارهٔ شناس‌نامه‌های برقی می‌گویند که در توزیع شناس‌نامه‌های برقی دست بازدارند و هیچ خلأی قانونی نیز وجود ندارد. متن : روح الله احمدزی سخنگوی ادارهٔ شناس نامه های برقی، در مصاحبه با روزنامهٔ ماندگار می گوید: این نهاد آماده است تا بر اساس فرمان تقنینی رئیس حکومت وحدت ملی که از طرف کمیته مختلط تأیید شده است؛ توزیع شناس نام های برقی را آغاز کند. این گفته های در حالی بیان می شود که دیروز شنبه ۱۵۰تن از اعضای مجلس در گردهمایی در کابل مخالفت شان را با توزیع شناس نامه های برقی به اساس فرمان غنی اعلام کردند و خواهان توزیع شناس نامه ها به اساس قانون تصویب شده سال ۱۳۹۳ شدند. این نماینده گان، هم چنان، نامهٔ سرگشاده به رئیس حکومت وحدت ملی فرستاده و خواستار توزیع شناس نامه های برقی به اساس قانون تصویب شدهٔ پیشین شدند. اما، سخنگوی ادارهٔ شناس نامه های برقی در واکنش به این نشست اعضای مجلس می گوید: ادارهٔ شناس نامه های برقی به اساس قانون عمل می کند، قانون تصویب شده پیشین پس از صدور فرمان رئیس جمهور از بین رفته است و در حال حاضر این فرمان جایگاه قانون را به خود گرفته است. پیش از این دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز گفته بود که تا زمانی موضوعات حقوقی شناس نامه های برقی حل نشود، توزیع این شناس نامه ها آغاز نخواهد شد. اما، روح الله احمدزی سخنگوی دفتر شناس نامه های برقی تلویحاَ می گوید: برخی گروه های استخباراتی تلاش می کنند تا با دامن زدن اختلاف های قومی، زبانی و سمتی از توزیع این روند جلوگیری کنند. آقای احمدزی افزود که ادارهٔ شناس نامه های برقی تمام آماده گی های خود را برای آغاز توزیع این روند دارد. اما رایزنی ها جریان دارد تا در وقت مناسب اولین شناس نامه به رئیس حکومت وحدت ملی توزیع شود. او گفت که ادارهٔ شناس نامه های برقی در انتظار دستور سران حکومت وحدت ملی برای آغاز توزیع شناس نامه های برقی است. اما تا هنوز هیچ دستوری در رابطه صادر نشده است. به گفتهٔ او، توزیع شناس نامه های برقی در خلأی قانونی قرار ندارد، فرمان تقنینی رئیس حکومت وحدت ملی در حال حاضر به عنوان قانون در جریدهٔ رسمی به نشر رسیده است و جایگاه قانون را دارد. هم چنان، شناس نامه های برقی به اساس این فرمان توزیع خواهند شد. او می گوید: پس از تأیید فرمان تقنینی رئیس حکومت وحدت ملی، هیچ موردی برای بحث در رابطه به توزیع شناس نامه های برقی باقی نمانده است. این در حالی است که پس از تصویب فرمان تقنینی غنی در کمیتهٔ مختلط شورای ملی، برخی از اعضای مجلس با جمع آوری دست خط ها در داخل مجلس نماینده گان، تأیید فرمان غنی را یک جانبه عنوان کردند. اما، آقای احمدزی، تعداد اعضای مجلس که در رابطه به توزیع شناس نامه های برقی با درج واژهٔ قوم و ملیت به نام افغان مخالفت دارند و امضأ جمع آوری کرده اند را یک اقلیت می داند و تصریح می کند که شمار کسانی که در رابطه به این قانون ملاحظهٔ دارند، تعدادشان در اقلیت قرار دارد و به اکثریت آرا دست نیافته اند. سخنگوی ادارهٔ شناس نامه های برقی با تأکید می افزاید که در توزیع شناس نامه های برقی دست بازدارند و هیچ چالشی قانونی در این مورد وجود ندارد. آقای احمدزی با اشاره به موثریت توزیع شناس نامه های برقی می گوید: شناس نامهٔ های برقی یک تجربهٔ جدید در افغانستان است که با توزیع شناس نامه های برقی بیشتر مشکلات مردم حل می شود، از جعل کاری جلوگیری شده و شمار دقیق نفوس کشور معلوم می شود. آقای احمدزی با اشاره به این که توزیع شناس نامه های برقی می توانند سهولت های بیشتر را در راستای مختلف زندگی مردم ایجاد کند. گفت: با تمام این موثریت برخی از کشورهای همسایه و بیرونی در پشت پرده تلاش می کنند تا توسط برخی افراد از توزیع این روند ملی جلوگیری کنند. این در حالی است که توشیح قانون توزیع شناس نامه های برقی در سال ۱۳۹۳ با برخی مخالفت ها مواجه شد، اما رئیس حکومت وحدت ملی اخیراَ فرمان تقنینی صادر کرد که به همهٔ اقوام کلمهٔ افغان در تذکره ها اطلاق شود، اما فرمان مذکور در مجلس نماینده گان رد شد و در مجلس سنا مورد تأیید قرار گرفت با تشکیل کمیتهٔ مختلط فرمان مورد تأیید قرار گرفته نافذ شد. اما پس از آن تنش ها در رابطه درج کلمه افغان دو باره اوج گرفت.