پایگاه خبری پیام آفتاب 14 میزان 1398 ساعت 11:45 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/90940/محمد-ناطقی-آرای-محلاتی-دستگاه-های-بایومتریک-شان-گم-شده-نباید-شمارش-شود -------------------------------------------------- عنوان : محمد ناطقی: آرای محلاتی که دستگاه‌های بایومتریک‌شان گم شده‌ نباید شمارش شود -------------------------------------------------- عضو ارشد تیم انتخاباتی «ثبات و هم‌گرایی» تصریح کرد «در صورتی که شمار دستگاه‌های بایومتریک گم‌شده یا دستگاه‌هایی که حافظه آن پاک شده باشد، زیاد چشم‌گیر نباشد، مشکلی در انتخابات به میان نخواهد آورد.» متن : کمیسیون مستقل انتخابات و نهادهای ناظر بر انتخابات می گویند که شماری از دستگاه های بایومتریک در محلات رأی دهی گم شده اند. محمد ناطقی، عضو ارشد تیم انتخاباتی ثبات و هم گرایی در همین رابطه گفت در صورتی که این مشکلات به صورت سازمان یافته بروز کرده باشد، برای این دسته انتخاباتی مایه نگرانی است. وی تصریح کرد در صورتی که شمار دستگاه های بایومتریک گم شده یا دستگاه هایی که حافظه آن پاک شده باشد، زیاد چشم گیر نباشد، مشکلی در انتخابات به میان نخواهد آورد. ناطقی همچنین تأکید کرد در این حالت، آرای محلاتی که دستگاه های بایومتریک با این دو سرنوشت روبه رو شده است، نباید در جمع آرای صحیح شمارش شود.