پایگاه خبری پیام آفتاب 27 حوت 1397 ساعت 13:20 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/89474/وزارت-مالیه-معاش-استادان-دانشگاه-های-دولتی-۳۳-درصد-افزایش-می-یابد -------------------------------------------------- عنوان : وزارت مالیه: معاش استادان دانشگاه‌های دولتی ۳۳ درصد افزایش می‌یابد -------------------------------------------------- وزارت مالیه اعلام کرد که معاشات استادان دانشگاه‌های دولتی ۳۳ درصد نسبت به معاشات فعلی آن ها افزایش می‌یابد. متن : وزارت مالیه اعلام کرد که معاشات استادان دانشگاه های دولتی ۳۳ درصد نسبت به معاشات فعلی آن ها افزایش می یابد. در خبرنامه ای که از سوی وزارت مالیهمنتشر شده، آمده است: کمیتهٔ فرهنگی اتحادیهٔ استادان، مسوده مقرره افزایش معاشات استادان و اعضای کادرهای مسلکی را در مشوره با وزارت تحصیلات عالی تهیه نموده بودند، از اینکه مقرره متذکره به شکل غیرعادلانه و نامتوازن تهیه گردیده و امکانات بودجوی نیز در آن در نظر گرفته نشده بود چندی قبل از سوی وزارت مالیه رد گردید. برای این که موضوع بطور همه جانبه بررسی گردد کمیته ای در زمینه ایجاد گردید. در ادامهٔ این خبرنامه آمده است که کمیتهٔ فرهنگی اتحادیه استادان متشکل از وزارت های عدلیه، مالیه و تحصیلات عالی افغانستان مقررهٔ جدیدی را با درنظرداشت اصل توازن و تعادل و امکانات بودجوی ترتیب کرده که به تاریخ ۲۱ حوت ۱۳۹۷ نهایی شده است. این وزارت اطمنان داده است که بر اساس مقرره جدید، معاشات استادان دانشگاه های دولتی ۳۳ درصد نسبت به معاش کنونی شان افزایش می یابد. این درحالی است که از حدود یک هفته به این سو، شماری از استادان دانشگاه کابل و شماری از ولایات دیگر، در واکنش به نبود کارشیوه ای مشخص و قانونی برای پرداخت امتیازات و معاشات شان از سوی وزارت مالیه دست به اعتصاب درسی زده اند. آنان تأکید کرده اند تا زمانی که حکومت به خواست های شان توجه نکند، همچنان به اعتصاب درسی خود ادامه می دهند و به درس نیز حاضر نخواهند شد.