پایگاه خبری پیام آفتاب 25 جوزا 1395 ساعت 15:02 http://www.payam-aftab.com/fa/news/53194/مسعود-خرسند-برگزاری-انتخابات-سال-روان-ناممکن-شده -------------------------------------------------- عنوان : مسعود خرسند: برگزاری انتخابات در سال روان ناممکن شده است -------------------------------------------------- پیام آفتاب: با رد فرمان تقنینی ریییس‌جمهور نه‌تنها اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان با بن‌بست جدی مواجه شده است، بلکه برگزاری انتخابات در سال روان شمسی عملاً ناممکن شده است. متن : حکومت وحدت ملی در توافق نامهٔ سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی تعهد کرده بود که اصلاحات انتخاباتی را روی دست گیرد و بر بنیاد این تعهد، اصلاحات اساسی و واقعی را در قوانین و نهادهای انتخاباتی افغانستان به میان بیاورد. این تعهد پس از آن در توافق نامهٔ سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی به امضای دو رقیب انتخابات و دو شریک قدرت رسید که انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ بدترین تجربهٔ انتخابات در سطح جهان بود. میلیون ها رأی تقلبی و سازماندهی شده انتخابات را به بن بست کشاند و افغانستان پس از ۱۴ سال مجبوراً حکومت وحدت ملی تشکیل داد. حکومتی که اینک پس از یک ونیم سال کار در تمامی عرصه ها با شکست های فاحشی مواجه بوده است. در حالی که مسئولان حکومت وحدت ملی بر اساس توافق نامهٔ سیاسی تعهد به اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان سپرده بود، اینک پس از یک ونیم سال کار تمامی تعهدات در راستای اصلاح نظام انتخاباتی ناکام شده است. مجلس نمایندگان افغانستان دیروز با رد فرمان تقنینی رئیس جمهور که بر اساس آن امور مربوط به انتخابات نظم و سازمان می یافت، این سلسله را به ادامهٔ سهل انگاری ها و عمدکاری های ریاست جمهوری به ناکامی کشاند و مشخص نیست که پس از رد فرمان حکومت در قبال تعهداتش در راستای اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان چه دستوری را روی دست خواهد گرفت. مجلس نمایندگان افغانستان در حالی فرمان تقنینی رئیس جمهور را رد کرد که رئیس جمهور غنی نیز علاقهٔ وافری به نقطهٔ بن بست در اصلاح نظام انتخاباتی داشت. در حالی که پس از تشکیل کمیسیون ویژهٔ اصلاح نظام انتخاباتی و پایان کارآن، حکومت وحدت ملی بایستی در پرتو تعهدات مبتنی برتوافق نامهٔ سیاسی پیشنهادهای این کمیسیون را به اجرا می گذاشت، حکومت با سیاسی سازی روند اصلاحات عملاً در برابر تعهدات توافق نامهٔ تشکیل حکومت وحدت ملی و اصلاح نظام انتخاباتی قدم گذاشت. توقف توزیع تذکره های الکترونیک که یک گام مهم و ارزشمند برای تأمین شفافیت در انتخابات به شمار می رفت، اولین قدم کج و سیاسی ریاست جمهوری و مسئولان حکومت وحدت ملی در برابر اصلاحات انتخاباتی در افغانستان بود. ادارهٔ توزیع تذکره های الکترونیک به دلیل قطع کمک های مالی حامیان این پروژه کارمندانش را رخصت و کارهای به ثمر نشسته اش را متوقف کرد. توقف کار این اداره هیچ دلیلی جز تحمیل خواست ها و ملاحظات سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی و مشخصاً رئیس جمهور نداشت. رئیس جمهور با سیاسی سازی روند توزیع تذکره های الکترونیک گام قدرتمندی در برابر اصلاحات واقعی برداشت. پس از توقف کار ادارهٔ توزیع تذکره های الکترونیک، دومین اقدام حکومت در قبال اصلاحات انتخاباتی به عنوان یکی از تعهدات اساسی حکومت وحدت ملی، حکومت پیشنهادات کمیسیون ویژهٔ اصلاح نظام انتخاباتی را بی اجرا گذاشت و در برابر چند مورد از پیشنهادات کمیسیون ایستادگی و مخالفت کرد. بی توجهی به بستهٔ پیشنهادی این کمیسیون برای اصلاح نظام انتخاباتی، بحث اصلاح نظام انتخاباتی را به مرور زمان از آجندای دولت و افکار عمومی بیرون کرد و مسئلهٔ تعهد حکومت به اصلاح نظام انتخاباتی به فراموشی سپرده شد. این در حالی است که قوهٔ مقننهٔ افغانستان نیز از آوردن اصلاحات در قوانین انتخاباتی افغانستان به دلیل سال اخیر کاری عاجز ماند و تمام تعهدات حکومت وحدت ملی در راستای اصلاحات نظام انتخاباتی منوط شد به فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی. فرمانی که در نوع خود با شبهات و پرسش های گوناگونی مواجه بود، سرانجام پس از تأخیر فراوان در ارسال آن به مجلس و رأی زنی و بحث یک ماهه در مجلس نمایندگان توسط وکلا رد شد و اصلاح نظام انتخاباتی به عنوان یکی از تعهدات حکومت وحدت ملی و یکی از پیش شرط های ترمیم اعتماد مردم به روندهای مردم سالار و دموکراتیک اینک در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. فرمان تقنینی رئیس جمهورغنی در حالی از سوی مجلس نمایندگان رد می شود که حکومت افغانستان اعلام کرده است که امسال انتخابات مجلس نمایندگان را برگزار خواهد کرد. اینک پس از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور و بی اعتباری قوانین انتخابات افغانستان و عدم مشروعیت نهادهای انتخاباتی به دلیل سازمان دهی تقلبات گسترده در انتخابات ریاست جمهوری گذشته، مشخص نیست که اگر انتخابات پارلمانی برگزار شود، بر اساس کدام مبنای قانونی و دستور کدام قانون واجرای کدام نهاد برگزار خواهد شد. حقیقت این است که با رد فرمان تقنینی ریییس جمهور نه تنها اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان با بن بست جدی مواجه شده است، بلکه برگزاری انتخابات در سال روان شمسی عملاً ناممکن شده است. در وضعیتی که اکنون نهادهای انتخاباتی به سر می برد و با توجه به خلأیی که در عرصهٔ قوانین انتخاباتی افغانسان پیش آمده است، بعید به نظر می رسد که اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان در دوران حکومت وحدت ملی به گونهٔ اساسی و واقعی عملی شود. حکومت احتمالاً با بازی های دوگانه و شعارهای مردم فریبانهٔ انتخابات و حق تعین سرنوشت مردم را بیش از پیش به تمسخر خواهد گرفت و قصهٔ مردم سالاری و انتخابات در کشوری که به کمتر قانونی پابند است و باورمندی به ارزش های مردم سالارانه در پایین ترین سطح خود قرار دارد، مُفت و بی حاصل خواهد شد. -مسعود خرسند، روزنامه اطلاعات روز، ۲۵ جوزا ۱۳۹۵