پایگاه خبری پیام آفتاب 10 حوت 1394 ساعت 17:37 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/48839/پناهچویان-حصار-مرزی-میان-یونان-مقدونیه-شکستند -------------------------------------------------- عنوان : پناهچویان حصار مرزی میان یونان و مقدونیه را شکستند -------------------------------------------------- پیام آفتاب: روز دوشنبه صدها پناهجو به حصار مرزی میان یونان و مقدونیه حمله کردند. پولیس مقدونیه از گاز اشک آور استفاده کرد تا جلوی آن‌ها را بگیرد. متن : طبق گزارش های رسانه ها دلیل این اقدام شایعه ای بوده که بر اساس آن مقدونیه مرزش را دوباره به روی همه مهاجران باز کرده است. تلویزیون یونان یکی از این پناهجویان را نشان داد که فریاد می کشید: ما آزادیم و می توانیم به آن سوی مرز برویم. پولیس های مرزی یونان به خبرگزاری آلمان گفتند که این شایعه حقیقت ندارد و مرز بسته است. مهاجران به حصاری هجوم بردند که کشور مقدونیه احداث کرده است. آن طور که تلویزیون یونان نشان می داد، برخی از آن ها توانستند بخشی از حصار را از جای در آورند. همزمان پولیس های مقدونیه در سوی دیگر مرز، سعی کردند جلو فروپاشی این حصار را بگیرند. پولیس یونان نخست به خاطر هراس از وخامت اوضاع از دخالت خودداری کرد. طبق ارزیابی در معبر مرزی میان یونان و مقدونیه، بیش از 7 هزار مهاجر انتظار می کشند.