پایگاه خبری پیام آفتاب 16 حوت 1393 ساعت 13:24 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/32052/آئینه-مهر-یادنامه-استاد-سعادتملوک-تابش -------------------------------------------------- معرفی کتاب عنوان : آئینه مهر؛ یادنامه استاد سعادتملوک تابش به کوشش محمد رفیع اصیل یوسفی -------------------------------------------------- در این مطلب به معرفی کتاب «آئینه مهر؛ یادنامه استاد سعادتملوک تابش» که به کوشش رفیع اصیل یوسفی و به همت کانون هنرهای زیبا، اندیشه و دانش مؤسسه خیریه امام جواد(ع) منتشر شده است پرداخته شده است. متن : عنوان: آئینه مهر؛ یادواره استاد سعادتملوک تابش هروی/ به کوشش رفیع اصیل یوسفی؛ {به سفارش امور فرهنگی، هنری} مؤسسه خیریه امام جواد (ع)، کانون هنرهای زیا، اندیشه و دانش. مشخصات نشر: مشهد: بدخشان، 1391 مشخصات ظاهری: 303 ص.: مصور شابک: 0-6-93169-600-978 وضعیت فهرست نویسی: فییپا عنوان دیگر: یادواره استاد سعادتملوک تابش هروی. موضوع: تابش؛ سعادتملوک، 1330- 1389. شناسه افزوده: مؤسسه خیریه امام جواد(ع). امور فرهنگی و هنری شناسه افزوده: کانون هنرهای زیبا، اندیشه و دانش شماره کتابشناسی ملی: 2987524