پایگاه خبری پیام آفتاب 14 عقرب 1398 ساعت 13:02 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/91156/کارت-های-سوخته-پروژه-آمریکا-عراق-لبنان -------------------------------------------------- عنوان : کارت‌های سوخته پروژه آمریکا در عراق و لبنان -------------------------------------------------- غرب آسیا آنقدر مزیت‌های گوناگون دارد که استعمار غربی به‌ویژه آمریکا نمی‌تواند طمع خود را برای حفظ سیطره بر آن پنهان کند و برای آن همه رسوایی‌ها را به جان می‌خرد. به قول بشار اسد، خوبی ترامپ برای این منطقه و جهان آن است که آنچه در دل دارد را شفاف بیان می‌کند! متن : غرب آسیا آنقدر مزیت های گوناگون دارد که استعمار غربی به ویژه آمریکا نمی تواند طمع خود را برای حفظ سیطره بر آن پنهان کند و برای آن همه رسوایی ها را به جان می خرد. به قول بشار اسد، خوبی ترامپ برای این منطقه و جهان آن است که آنچه در دل دارد را شفاف بیان می کند! ثروت های غرب آسیا و ارزش های ژئوپلتیک آن، به اندازه ای است که ترامپ نقاب را کنار زده و بوی نفت و گاز او را به وجد می آورد. تا حدی که هر ابزار نامشروعی برای ویران کردن کشورها و ملت ها و جنگ و خون ریزی و فتنه های رنگارنگ و تروریسم تکفیری، وسیله های این طمع ورزی می شوند. فتنه اخیر در عراق و لبنان که تدارک و زمینه های ساختاری آن را از قبل دیده بودند، با اهداف بزرگ و کوچک به راه افتاد تا شاید بتوانند بخشی از شکست های حداقل دو دهه گذشته را در هژمونی منطقه ای بازیابی کنند. این درحالی است که قبلاً حکومت های وابسته و مرعوب، احزاب مزدور و سپس سازمان های تروریستی را در این منطقه به آزمون گذاشته و پس از شکست در تمامی این روش ها و هزینه های گوناگون، سرافکنده و دست خالی به روش های جدید فکر کرده اند. این بار برای به چالش کشیدن دولت ها و نظم ناشی از معادله قدرت مقاومت منطقه ای و وارونه کردن دستاوردهای آن، سازمان های مدنی آموزش دیده را پیاده نظام و موتور محرک یک کودتای نرم قرار دادند تا در کنار بازمانده های بدنام و وحشی بعثی و داعشی و چهره های مزدور، بتوانند نظام سیاسی عراق را به چالش بکشند یا در لبنان با ته مانده های حزبی وابسته به رشوه های سعودی یا مزدور رژیم صهیونیستی و صدها سازمان NGO تربیت شده بتوانند حزب الله را در یک پروسه هرج و مرج و خلأ حکومتی، به حاشیه برده و ضربات سیاسی و تحریمی و حتی نظامی را بر آن وارد کنند. بر کسی پوشیده نیست و حتی از زبان بلندگوهای آن ها بیان شد که این فتنه در عراق و لبنان، یک تمرین برای تکرار پروژه ای بزرگ در ایران و انتخابات پارلمانی است. حاصل تمامی تلاش ها و سرمایه های مالی و فکری و رسانه ای و سازماندهی و آموزش و اقدامات مبتذل و وحشیانه در عراق و لبنان، مواجه شدن با شکست و ناامیدی در اهداف پیش بینی شده بود، ولی مهم تر از همه اینکه بسیاری از ابزارهای اجتماعی، شبکه های ارتباطی، نیروهای انسانی و شیوه های کاری خود را در فتنه های جدید سوزاندند. در واقع متد عراق و لبنان را با فتنه های خود، هوشمندتر و با تجربه تر کرده و با شیوه های نوین شورش سازی و موج سواری از مطالبات مردمی، بصیرت و آگاهی مردم این دو کشور را ارتقا بخشیدند. اکنون در عراق ده ها شبکه کودتای نرم از بعثی ها و داعشی ها و جریان های انحرافی مذهبی، چهره های سیاسی در پارلمان و کابینه و ساختارهای نظامی و امنیتی و دستگاه های اجرایی و ساماندهی های مجازی و رسانه ای آنها، به کارت های سوخته تبدیل شده اند که به جز اینکه خوراک خوبی برای مراکز امنیتی در عراق هستند، با حذف آن ها از میدان اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، روندهای مرتبط با حاکمیت در عراق، با موانع کمتری روبه رو خواهد شد. فقط در یک مقوله، ده ها مسئول عراقی که شبکه ای از فساد را شامل می شدند و از وزیر و وکیل و مدیر و نماینده مجلس و استاندار و شوراهای استانی را شامل می شدند، از سوی دستگاه قضایی تحت پیگرد قرار گرفته اند و مطالبه جدی برای اخراج آمریکا و توقف مداخلات آن و حتی شرکت های نفتی آن ها در کنار توقف پرداخت حقوق های قابل توجه به بازماندگان نظام صدام، که هزاران نفر را شامل می شوند و بودجه اصلی عراق را می بلعند، آغاز شده است. تکرار این فتنه نیز در هر نقطه دیگر برای آمریکا و متحدانش پرهزینه خواهد بود. - هادی محمدی / روزنامه جوان