پایگاه خبری پیام آفتاب 20 اسد 1392 ساعت 11:16 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/23682/پیام-عید-نذیر-ظفر -------------------------------------------------- عنوان : پیام عید /نذیر ظفر -------------------------------------------------- متن : پیام عید شد روزه ختم و آمده بر ما پیام عید ساقی بده پیـــــــاله ی رنگین بنام عید شیرینی و نقل عید حلاوت نمی دهد کام مرا که تشنه بود بــــهر جام عید باد صبا به دلــــــــــبر آزرده ام بگو تا بس کند خشونت خود را بشام عید گر بخت من به وصلت دلدار واشود خواهــــــم بدور یار بگردم تمام عید آغوش باز در ره ی جانان ستاده ام شاید که آشــــــــتی بکند با سلام عید نوشته نذیر ظفر نارت کلیفرنیا امریکا 13/08/07