پایگاه خبری پیام آفتاب 14 قوس 1386 ساعت 9:50 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/520/حزب-رفاه-ملی -------------------------------------------------- عنوان : حزب رفاه ملی -------------------------------------------------- محتوا و شیوهٔ نگارش مرامنامه و اساسنامهٔ این حزب در مقایسه با سایر احزاب تازه تأسیس، انعکاس دهندهٔ با سوادی نویسنگان آن می‌باشد. متن : حزب رفاه ملی افغانستان، توسط محمد حسن جعفری، در سال ۱۳۸۲ تأسیس و در وزارت عدلیهٔ افغانستان ثبت شده است. محمد حسن جعفری فرزند علی یاور در سال ۱۳۴۵ در شهر سر پل به دنیا آمده و تحصیلات خود را در ایران تا درجهٔ لیسانس در رشتهٔ تعلیمات و فرهنگ اسلامی در سال ۱۳۷۵ به پایان رسانده است. وی در تهران به کارهای فرهنگی در میان مهاجرین پرداخته و چندین مدرسه و همچنین مجمع فرهنگی انقلاب اسلامی افغانستان را تأسیس نموده بود که به نام آن کارهای فرهنگی و تبلیغاتی انجام می داد. این مجمع که در تهران دفتر داشت در سال ۱۳۷۹ تعطیل شد. حزب رفاه ملی افغانستان آن طوری که در مرامنامه و اساسنامهٔ آن آمده است با وجودی که یک حزب اسلامی به شمار می رود، اما به مسائل اساسی ملی و اسلامی در رابطه با حکومت و سیاست نپرداخته و برای تأمین امنیت و باز سازی افغانستان، به کمک های جامعهٔ جهانی، اصول دموکراسی، قانون اساسی متناقض و دولت بر آمده از کنفرانس بن، چشم امید دوخته است. به هر حال، رهبری حزب رفاه ملی افغانستان را افراد فرهنگی و با سواد مسلمان به عهده دارند و هیئت مؤسس آن متشکل از هفت نفر است. محتوا و شیوهٔ نگارش مرامنامه و اساسنامهٔ این حزب در مقایسه با سایر احزاب تازه تأسیس، انعکاس دهندهٔ با سوادی نویسنگان آن می باشد. مجلهٔ وفا ارگان نشراتی حزب رفاه ملی شناخته می شود.