پایگاه خبری پیام آفتاب 16 دلو 1397 ساعت 13:05 http://www.payam-aftab.com/fa/gallery/88447/1/گزارش-تصویری-پروسه-پاک-کاری-پوسترهای-نامزدان-انتخابات-شهر-مزارشریف -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری: پروسه پاک کاری پوسترهای نامزدان انتخابات در شهر مزارشریف -------------------------------------------------- شهرداری شهر مزارشریف در یک عشر عمومی توسط کارمندان و منسوبین نارنجی پوش خود پروسه پاک کاری عکس‌ها و پوسترهای نامزدان را از سطح شهر آغاز کرد. متن : با آغاز پروسه انتخابات مجلس نمایندگان در سراسر کشور به شمول ولایت بلخ نامزدان انتخابات، عکس ها و پوسترهای خود را در مکان های مختلف عمومی نصب کرده بودند. گرچه کمیسیون مستقل انتخابات بارها تأکید کرده است که نامزدان باید پس از ختم پروسه کمپاین و مبارزات انتخاباتی عکس ها و پوسترهای خود را از سطح شهر پاک کنند اما هیچ اقدامی در این زمینه نشد. جاده های عمومی، منارها، مکان های عمومی، دیوارها، ساختمان ها و پایه های برق در شهر مزارشریف مملو از عکس ها و پوسترهای نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان است. باوجود اینکه از ختم کمپاین های انتخاباتی مجلس نمایندگان چند ماهی می گذرد اما تاهنوز هم برخی از نامزدان این انتخابات در ولایت بلخ عکس ها و پوسترهای خود را پاککاری نکردند. شهرداری شهر مزارشریف در یک عشر عمومی توسط کارمندان و منسوبین نارنجی پوش خود پروسه پاک کاری عکس ها و پوسترهای نامزدان را از سطح شهر آغاز کرد. ضیا الحق عطایی آمر تنظیف و سرسبزی شهرداری شهر مزارشریف می گوید که یکی از برنامه های این اداره پاک کاری شهر از وجود عکس ها و پوسترهای نامزدان انتخاباتی است.