پایگاه خبری پیام آفتاب 6 جدی 1397 ساعت 9:04 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/87097/رئیس-امور-مهاجرین-بلخ-بیش-۲۰-هزار-خانواده-آواره-آمده-اند -------------------------------------------------- عنوان : رئیس امور مهاجرین بلخ: ​بیش از ۲۰ هزار خانواده آواره به بلخ آمده‌اند -------------------------------------------------- رئیس امور مهاجران ولایت بلخ گفت اگر ما به بیجاشدگانی که از دیگر ولایات می‌آیند، رسیدگی نکنیم، آن‌ها ترجیح می‌دهند که به ایران یا پاکستان بروند. متن : مقام ها در ولایت بلخ می گویند که در دوسال گذشته بیش از ۲۰ هزار خانواده از ولایت های شمال کشور به ولایت بلخ آوارده شده اند. سید مسعود قادری رئیس امور مهاجرین ولایت بلخ، می گوید که شماری زیادی از این آواره گان در وضع بدی زندگی می کنند و اگر به آنها کمک انجام نشود، ممکن است شماری از این خانواده ها کشور را ترک گویند. او گفت که تا کنون برای هشت هزار خانواده کمک های نقدی و خوراکه انجام شده است اما این کمک ها بسنده نیست. خانواده های بیجاشده می گویند که دشوارترین روزهای زندگی شانرا در سرما سپری می کنند. حلیمه دو ماه پیش در اثر جنگ و ناامنی، زادگاه اش را در ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب ترک می کند و با چهار فرزند قد و نیم قد خود به مزارشریف آواره می شوند. حلیمه، آواره، گفت: دوماه شده که این جا همرای مامایم آمده ام. صندلی دارم و می بینید که اطفال من نه نان دارد نه چیز دیگر در مسجد و در یک دفتر رفتیم کسی به داد ما نرسید. ریاست امور مهاجرین بلخ می گوید در دو سال گذشته۲۲ هزار خانواده به علت هایی همچون جنگ و خشک سالی از ولایت های شمالی کشور آواره شده اند. بیشتری آواره گان از ولایت های فاریاب و سرپل استند. خانواده هایی که در این فصل سرما به مواد خوراکه و سوخت نیاز دارند. رئیس امور مهاجرین سمنگان نیز می گوید که در دو سال گذشته، ناامنی ها در ولسوالی های این ولایت افزایش یافته است و به همین علت نزدیک به یک هزار خانواده از این ولایت آواره شده اند. سیدکمال حسینی، رئیس امور مهاجرین سمنگان، گفت: شماری از خانواده ها به کابل رفته اند و همچنان به ایران و اروپا رفته اند. کابل را می دانم که رفته اند به خاطر وضعیت امنیتی در این جا. شماری هم به مزار رفته اند. این آواره گان از سرما خوردگی رنج می برند و دست رسی به خدمات بهداشتی نیز ندارند. فقر و بی کاری از مشکلات دیگریست که سرما را برای این آواره ها دشوارتر ساخته است. شمار اندک این آواره گان کار و کسبی می کنند و بسیاری از مردها بیکار اند.