تاریخ انتشار :پنجشنبه ۲۵ سرطان ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۵۱
کد مطلب : 33866
​یک نظر سنجی دفتر ساحوی شمال کمیسیون حقوق بشر افغانستان

نزدیک به نیمی از شهروندان مزارشریف با کار زنان در بیرون از منزل کاملا موافقند

پیام آفتاب: نتایج یک نظرسنجی که از سوی دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مزارشریف مرکز ولایت بلخ صورت گرفت نشان می‌دهد نزدیک به نیمی از شهروندان این شهر با کار زنان در بیرون از منزل کاملا موافق هستند.
نزدیک به نیمی از شهروندان مزارشریف با کار زنان در بیرون از منزل کاملا موافقند
پیام آفتاب: نتایج یک نظرسنجی که از سوی دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مزارشریف مرکز ولایت بلخ صورت گرفت نشان می‌دهد نزدیک به نیمی از شهروندان این شهر با کار زنان در بیرون از منزل کاملا موافق هستند.
نتایج یک نظرسنجی که از سوی دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مزارشریف مرکز ولایت بلخ صورت گرفت نشان می‌دهد نزدیک به نیمی از شهروندان این شهر با کار زنان در بیرون از منزل کاملا موافق هستند.

نشستی برای ارائه این نظر سنجی با حضور شماری از مسئولان ادارات دولتی، فعالان نهادهای جامعه مدنی، آموزگاران و دانشجویان و نیز جوانان در تالار کنفرانس‌های دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برگزار شده است.

نتایج این نظرسنجی که توسط «گلچهره بهمن»، «فریده نیازی»، «عابده رحیمی» و «محمد جمیل سباوون» انجام شد نشان می‌دهد که دو سوم پرسش شوندگان گفته‌اند که هیچ زنی از خانواده آنان در بیرون از خانه کار نمی‌کند، از سوی دیگر ۵۶ درصد پرسش شوندگان علت علاقه‌مندی زنان را به کارهای بیرون از خانه دریافت عاید مستقل می‌دانند.

براساس این نظر سنجی دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نزدیک به نیمی از پرسش شوندگان نظر داده‌اند که جامعه در تمام عرصه‌ها نیاز به کار زنان در بیرون از خانه دارد و ۷۹ درصد پرسش شوندگان روند حضور زنان شهر مزارشریف را در کارهای بیرون از خانه رو به رشد می‌دانند.

مشخصات پرسش شوندگان

از مجموع ۲۵۰ مصاحبه شونده ۷۶ درصد مرد و ۲۴ درصد زن بوده است از نظر میزان سواد ۸۶ درصد باسواد، ۹ درصد بی سواد و ۵ درصد هم سواد شان نامعلوم بوده است. به لحاظ سنی ۶۱ درصد پرسش شونده‌ها بین ۱۵ تا ۲۶ سال سن داشته‌اند، ۲۴ درصد بین ۲۵ تا ۴۰ سال و ۱۳ درصد بالاتر از ۴۰ سال بوده‌اند.

مجموعآ از ۲۵۰ نفر ۵۵ درصد مجرد و ۴۵ درصد متأهل بوده‌اند.

روش پژوهش

این نظر سنجی را چهار تن از پژوهش گران «گروه دانشجویی مبتدآف» به همکاری و حمایت مرکز منابع بخش تعلیمات دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر در ماه میزان ۱۳۹۳ انجام داده‌اند. آنها در این راستا با ۲۵۰ نفر از باشندگان شهر مزارشریف بشمول ۱۹۰ مرد و ۶۰ زن پرسمان کرده‌اند.

فورمه نظر سنجی شامل ۸ سؤال بوده و کوشش شده که دغدغه‌های اساسی باشندگان شهر در آن مدنظر قرار گیرد، همچنین کوشش به عمل آمده که پرسش شوندگان از قشرها متفاوت جامعه باشند تا نتایج، نظریات قشرها مختلف را نشان دهند.

تفصیل گزارش

دریافت‌های این نظر سنجی بیانگر آن است که نزدیک به نیمی از باشندگان شهر مزارشریف (۴۸ درصد) با کار زنان در بیرون از خانه کاملآ موافق اند، ۳۵ درصد با این گونه کار زنان تا حدی موافق اند و نیز ۱۷ درصد هیچ موافق نمی‌باشند.

در جواب به این سؤال که آیا زن یا زنانی از خانوادهٔ شما در بیرون از خانه کار می‌کند یا نه؟ فقط ۳۳ درصد پرسش شوندگان پاسخ مثبت داده‌اند، ۶۷ درصد گفته‌اند که هیچ زنی از خانواده آنان در بیرون از خانه کار نمی‌کند، ۲۵ درصد گفته‌اند که زن یا زنانی از خانوادهٔ شان در بیرون از خانه کار می‌کنند.

عاید مستقل و مساعد شدن شرایط فرهنگی در مقابل احساس عدم امنیت

طبق یافته‌های این نظر سنجی ۵۶ درصد پرسش شوندگان علت علاقمندی زنان را به کارهای بیرون از خانه دریافت عاید مستقل می‌دانند و ۴۳ درصد مساعد شدن شرایط فرهنگی، ۴ درصد هم علت این علاقمندی را کاهش کارهای خانگی زنان دانستند.

در پاسخ به این پرسش که چی عواملی در محیط کار زنان را تهدید می‌کند؟ ۵۶ درصد پرسش شوندگان گفته‌اند که نبود احساس امنیت، ۳۵ درصد به خشونت کلامی و ۲۰ درصد به عوامل دیگر اشاره کرده‌اند.

نزدیک به نیمی از پرسش شوندگان (۴۷) نظر داده‌اند که جامعه در تمام عرصه‌ها نیاز به کار زنان در بیرون از خانه دارد. ۳۸ درصد پرسش شوندگان عرصه‌های آموزش و صحت را نشانی کرده‌اند، ۱۱ درصد به کار زنان در کارخانه‌ها در صنایع دستی و ۵ درصد به کار آنان در ادارات اشاره کرده‌اند و ۳ درصد آنان نظر داده‌اند که در هیچ عرصه یی به کار زنان در بیرون از خانه نیاز نمی‌باشد.

سطح مشارکت زنان متوسط اما روند ی رو به رشد

مطابق به یافته‌های این نظر سنجی، بالای نیمی از پرسش شوندگان (۵۴ درصد) گفته‌اند که سطح مشارکت زنان شهر مزار در کارهای بیرون از خانه به حد متوسط است. درصدی کسانی که سطح مشارکت را ضعیف و یا بالا گفته‌اند تفاوت چنانی با هم ندارد.

به گونه یی که ۱۹ آنان سطح مشارکت را ضعیف گفته‌اند و ۱۸ درصد به حد بالا، ۸ درصد پرسش شوندگان هم گفته‌اند که در مورد سطح مشارکت زنان مزارشریف در کارهای بیرون از خانه چیزی نمی دانند.

همچنان یافته‌های این نظر سنجی نشان دهنده این واقعیت است که ۷۹ درصد پرسش شوندگان روند حضور زنان شهر مزارشریف را در کارهای بیرون از خانه رو به رشد می‌دانند، در حالی که ۲۱ درصد آنان این روند را رو به کاهش می‌دانند.

موافقت بیشتر زنان نسبت به حضور زنان در کارهای بیرونی

یک مقایسه بین پاسخ‌های زنان و مردان پرسش شوندگان نشان می‌دهد که زنان به مراتب موافقت بیشتری با کار زنان در بیرون از خانه دارند، در حالی که فقط ۳۹ درصد مردان با کار زنان در بیرون از خانه کاملاً موافق بوده‌اند درصد زنان موافق به ۷۳ می‌رسد.

همچنین در حالی که ۳۸ درصد مردان با کار زنان در بیرون از خانه تا حدی موافق بوده‌اند درصد زنان تا حدی موافق به ۲۵ می‌رسد و در برابر اینکه ۲۲ درصد مردان با کار زنان در بیرون از خانه هیچ موافق نیستند درصد زنان ناموافق به ۲ می‌رسد.

اما در رابطه به علت علاقمندی زنان به کار در بیرون از خانه تفاوت پاسخ‌های مردان با زنان چندان چشمگیر نیست در حالی که ۵۳ درصد پرسش شوندگان مرد علت علاقمندی زنان را در کارهای بیرون از خانه دریافت عاید مستقل دانسته‌اند و پاسخ مشابه زنان به این پرسش به ۶۰ درصد می‌رسد.

و در برابر اینکه ۴۲ درصد پرسش شوندگان مرد علت علاقمندی زنان را در کارهای بیرون از خانه مساعد شدن شرایط فرهنگی دانسته‌اند، درصد زنان که این نکته را به عنوان علت کار زنان در بیرون از خانه ذکر کده‌اند به ۴۰ درصد می‌رسد.

از سوی دیگر در حالی که ۵ درصد پرسش شوندگان مرد علت علاقمندی کار زنان را در بیرون از خانه کاهش کارهای خانگی زنان می‌دانند هیچ زنی به این علت اشاره نکرده است.

زنان کمتری به امنیت اطمنان دارند

در رابطه به عواملی که زنان را در محیط کار تهدید می‌کند، نیز پاسخ‌های زنان و مردان تفاوت معنا داری را نشان می‌دهد، در حالی که ۴۸ درصد پرسش شوندگان مرد گفته‌اند که نبود احساس امنیت، زنان را در کار تهدید می‌کند، ۶۸ درصد زنان این عامل را تهدیدی برای زنان در محیط کار دانسته‌اند.

از سوی دیگر در حالی که ۳۴ درصد پرسش شوندگان مرد روی گزینه خشونت کلامی به عنوان تهدیدی علیه زنان در محیط کار شان صحه گذاشته‌اند، ۲۵ درصد پرسش شوندگان زن گفته‌اند که خشونت کلامی، زنان را در محیط کار شان تهدید می‌کند در رابطه به سایر عوامل تهدید کننده تفاوت ناچیزی میان نسبت پاسخ‌ها مردان و زنان پرسش شونده دیده می‌شود.

در جواب به این پرسش که جامعه در چه عرصه‌های نیاز به کار در بیرون از خانه دارد ۴۳ درصد پرسش شوندگان مرد، ۵۲ درصد زنان پرسش شونده نظر داده‌اند که در تمام عرصه‌ها، ۳۸ درصد مردان نظر داده‌اند که در عرصه‌های آموزش و صحت در حالی که پاسخ مشابه زنان در این زمینه به ۳۰ درصد رسیده است.

در زمینهٔ کار زنان در کارخانه‌ها و صنایع دستی و در ادارات نسبت پاسخ‌های زنان با مردان تفاوت معناداری نداشته است اما در حالی که ۴ درصد پرسش شوندگان مرد نظر داده‌اند که به کار زنان در بیرون از خانه در هیچ عرصه یی نیاز نسبت هیچ زنی این گزینه را انتخاب نکرده است.

اعتدال پاسخ‌های زنان

در رابطه به سطح مشارکت زنان در کارهای بیرون از خانه، پاسخ زنان نسبت به مردان از اعتدال بیشتر و بی خبری کمتری برخوار دار بوده است، مطابق به یافته‌های این نظر سنجی ۵۰ درصد پرسش شوندگان مرد سطح مشارکت زنان شهر مزارشریف را در کارهای بیرون از خانه متوسط گفته‌اند.

پاسخ‌های مشابه زنان برای این گزینه به ۶۷ درصد می‌رسد، در مقابل ۲۱ درصد پرسش شوندگان مرد که گفته‌اند سطح مشارکت زنان مزارشریف در کارهای بیرون از خانه ضعیف است، فقط ۱۳ درصد زنان پرسش شوندگان چنین پاسخ داده‌اند.

همچنین در مقابل اینکه ۱۹ درصد مردان گفته‌اند که زنان مزارشریف در کارهای بیرون از خانه سطح مشارکت بالا دارند، ۱۵ درصد زنان پرسش شونده با این نظر موافق بوده‌اند از سوی دیگر در حالی که ۹ درصد پرسش

شوندگان مرد گفته‌اند که در مورد سطح مشارکت زنان مزارشریف در کارهای بیرون از خانه چیزی نمی دانند پاسخ مشابه زنان در این مورد به ۵ درصد می‌رسد.

خوشبینی نسبت به روند حضور زنان در کارهای بیرونی نیز در میان زنان نسبت به مردان بیشتر بوده است، به گونه یی که یافته‌های این نظر سنجی نشان دهنده این است که ۸۸ درصد زنان این روند را روبه رشد می‌دانند و ۱۲ درصد رو به کاشه، در حالی که ۷۶ درصد پرسش شوندگان مرد روند حضور زنان شهر مزارشریف را در کارهای بیرون از خانه رو به رشد می‌دانند و ۲۴ درصد آنان رو به کاهش.

نتیجه‌گیری

موافقت اکثریت پرسش شوندگان با کار زنان در بیرون از خانه، نشانگر مساعد شدن بستر اجتماعی در شهر مزارشریف برای کار آنان در بیرون از خانه است، اگرچه که دو سوم پرسش شوندگان گفته‌اند که هیچ زنی از خانوادهٔ شان در بیرون از خانه کار نمی‌کند و بیش از نیمی از آنان گفته‌اند که زنان در بیرون از خانه با تهدید احساس امنیت روبرو می‌باشند.

اینکه بالای نیمی از پرسش شوندگان علت علاقمندی زنان را به کارهای بیرون از خانه دریافت عاید مستقل می‌دانند نشانگر انست که آنها آمادهٔ تمایل زنان به خودکفایی مالی می‌باشند، همچنین اینکه ۷۹ درصد پرسش شوندگان روند حضور زنان شهر مزارشریف را در کارهای بیرون از خانه روبه رشد می‌دانند نیز بیانگر خوشبینی آنان نسبت به سهمگیری زنان در کارهای بیرون از خانه است.

پیشنهادات
* امنیت شغلی زنان تضمین گردد
* آگاهی دهی جامعه در بخش حقوق زنان افزایش پیدا کند
* آگاهی بیشتر در مورد وظایف و مفیدیت کمیسیون مستقل حقوق بشر داده شود زیرا برخی‌ها تصور مفنی نسبت به کارکردهای حقوق بشر داشته‌اند.
* سطح آگاهی دینی مردم بلند برده شود زیرا برخی‌ها می‌گفتند اسلام اجازهٔ کار زن در بیرون از خانه را نداده است.

قابل ذکر است که در ۱۳ سال گذشته زمینه حضور زنان در عرصه‌های مختلف (اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نیز سیاسی) در افغانستان فراهم شده که این مسله یکی از دستاوردهای مهم حکومت یک دهه گذشته عنوان شده و بر حفظ این دستاورد همواره تأکید گردیده است.

سید حبیب‌الله نجفی زاده / خبرنگار خبرگزاری پانا در شمال افغانستان (مزارشریف)
http://payam-aftab.com/vdcfvcdm.w6dmvagiiw.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما