تاریخ انتشار :چهارشنبه ۱۹ جوزا ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۰۲
کد مطلب : 11075
شتر بانان پرافتخار دیروز و قایق سواران آواره‌ی امروز/ داکتر سخی اشرف زی سیدکاغذ
چندی قبل خبری دررسانه های کشورهای غربی نشر شد که یک قایق با تقریبا بیست وهفت سرنشینان که یکتعداد افغان ها وچند تبعه سریلانکاه وبنگله دیشی بودند از سواحل اندونیزیا
چندی قبل خبری دررسانه های کشورهای غربی نشر شد که یک قایق با تقریبا بیست وهفت سرنشینان که یکتعداد افغان‌ها وچند تبعه سریلانکاه وبنگله دیشی بودند از سواحل اندونیزیا به منظور مهاجرت به‌طور پنهانی دردل شب بسوی یکی از جزایر استرالیا حرکت نمودند و در نزدیک جزیره کرسمس که متعلق به کشور استرالیا است کشتی کوچک در حال غرق شدن بود که توسط باشندگان بومی جزیره کرسمس نجات یافتند و کشور استرالیا مصمم است که این مهاجرین بدبخت را که با مشقت وزحمت فراوان خودرا به جزیره کرسمس رسانیده بودند دوباره از این جزیره اخراج کند.
جزیره کرسمس چندین سال قبل در مطبوعات جهان سر و صدا تولید کرد و درآن وقت ۴۳۸ پناه گزینان که اکثر آن‌ها را افغان‌های مهاجر تشکیل می‌داد توسط یک کشتی اندونیزیا در راه رسیدن به جزیره کرسمس که نزدیک به آسترالیا است در حال غرق شدن بود و به حیث تصادف کشتی بزرگ باربری نارویژی بنام ( تمپا) که درآن نزدیکی در حرکت بود برای نجات این آورگان بی وطن شتافت و سر نشینان کشتی شکسته را از مرگ حتمی نجات داد و چون کشتی به نزدیک آبهای استرالیا و جزیره کرسمس که به استرالیا تعلق داشت , به اساس تعامل بین المللی و مطابق به فیصله نامه ملل متحد بائیست این آوارگان  به حیث پناه گزین قبول می‌شد ولی حکومت آسترالیا  از قبولی سرنشینان کشتی سرباز زد و در عوض قوای بحری آسترالیا به جزیره کرسمس شتافت تا مانع نزدیک شدن کشتی نارویژی به این جزیره گردد.با وجودی که  کشور استرالیا به حیث عضو در فیصله نامه ملل متحد در مورد کمک به پناه گزینان و آوارگان جنگ امضا نمود است ولی بازهم فیصله نامه ملل متحد از جانب کشور استرالیا  احترام نشد. کشتی نارویژی که کشتی کانتینری بود از سواحل جزیره کرسمس کمی فاصله گرفت ولی در نزدیک جزیره توقف نمود و به اثر امتناع حکومت آسترالیا مشاجره سیاسی و لفظی بین سه کشور استرالیا , اندونزیا و ناروی مشتعل شد. این کشور ها یکدیگر را مسئول این واقعه خواندند و هر سه مملکت حا ضربه این نشدند که این آورگان بیچاره را به حیث پناه گزین در کشور شان قبول کنند.
این حادثه توجه رسانه های جهان را جلب نمود وجریان این کشمکش های سیاسی سه کشور دقیقه بدقیقه توسط گزارش اخبار و تلویزیون در جهان پخش می‌شد . ملل متحد وسایر کشور های جهان امتناع کشور آسترالیا را که نفوس ان در اثر مهاجرت‌ها از هر گوشه وکنار جهان و به خصوص کشور های اروپایی جمع شدند توسط جامعه بین المللی به باد انتقاد گرفته شد.
قبل از این‌که درمورد منارعه سیاسی و این‌که چرا حکومت استرالیا از قبول این آورگان افغان خوداری نمودند صحبت شود لازمست بطور مختصر در مورد آسترالیا  و رول مهمی که شتر بانان افغان در کند و کاو و کشا فی سرزمین‌های غیر قابل مرور داخل آسترالیا داشتند چند سطری نوشت .
آسترالیا پنجمین قاره در دنیا و دارای مساحت ۷,۷ ملیون کیلومتر مربع که بزرگتر از اضلاع متحده امریکاه است  ولی صرف دارای۲۱ ملیون نفوس است که در اثرمهاجرت کشورهای اروپایی تشکیل گردید وچون آسترالیا تحت الحمایه انگلیس بود در ابتدا اکثر مجرمین، قاتلین وجنایتکاران انگلیس به استرالیا تبعید می‌شد.بصورت طنز می‌گویند که کشور آسترالیا توسط جنایت کاران اروپا تاسیس گردیده است.
قسمت وسطی آسترالیا متشکل است از سرزمین های وسیع، بایر و سوزان، نسبت نبود آب فاقد هرنوع نباتات است و سرزمین داخل آسترالیا توسط شتر و شتر بانان افغان کشافی گردید که آسترالیا یی‌ها از اکتشاف ساحه داخل توسط افغان های شتربان در نوشته های شان تا امروز به نیکی یاد می‌کنند.
در زمانی که هندوستان مستعمره انگلیس بود حکومت استعماری انگلیس در حدودچند صد شتر را همراه با شتربانان افغان توسط کشتی از بندر کراچی به آسترالیا انتقال داد وچون ساحه بزرگ داخل آسترالیا در آن زمان فاقد سرک  و نسبت هوای سوزان قابل عبور و مرور نبود و بهترین وسیله برای مطالعه،تحقبق و اکتشاف سرزمین های داخل آسترالیا شتر بود و امروز شترهای افغان در آسترالیا تربیه می‌شود  و از شتران افغان برای مسابقه شتر دوانی که یک سپورت بسیار محبوب دراسترالیا است استفاده می‌شود.
حکومت آسترالیا تمایل به تبعیض نژادی داشت  و درگذشته صرف اتباع کشور های اروپایی به آسترالیا به حیث مهاجر قبول می‌شدند و دروازه مهاجرت آسترالیا به‌روی کشورهای آسیایی و افریقابکلی مسدود بود و در ختم جنگ ویتنام که حزب کمونست ویتکانگ برنده‌ی جنگ شد و کنترول سیاسی و اداری کشور ویتنام را بدست گرفت به تعداد کثیر ویتنامی ها نظربه هراسی که از رژیم کمونست داشتند کشور شان را ترک گفته و به کشورهای مختلف مهاجرت کردند ویک تعداد زیاد مهاجرین بی بضاعت ویتنامی توسط کشتی های کوچک برای یافت یک پناه گاه در آب‌های بحرهند و چین سرگردان و از ساحلی به ساحلی و از کشوری به کشوری در حرکت بودند که در مطبوعات جهان به حیث BoatPeopal  مسمی شدند وکشورهای همجوار ویتنام تقریبا همه از قبولی این پناه گزینان خودداری نمودند. بالاخره در اثر فیصله نامه ملل متحد کشتی سواران بی مملکت ویتنام که در نزدیک سواحل یک کشور می‌ رسیدند بائیست کشور متذکره این قایق سواران رابنام ترحم انسا نی به حیث پناه گزین قبول می‌کردند.
یک تعداد ازاین کشتی های ویتنامی که به سواحل آسترالیا رسیده بودند نظربه فیصله نامه ملل متحد مجبوراٌ به حیث مهاجر در آن کشور قبول شدند و از این به بعد دروازه مهاجرت بطور نیم کش بروی مردمان آسیایی بازشد که در این اواخر یک تعداد زیاد چینایی های متمول هانکانگ را به منظورسرمایه گزاری درآسترالیا نیز قبول کردند. امروز واقعه مشابه ویتنام بالای افغان‌های بخت برگشتهما آمده که به حیث قایق سواران بی سرنوشت به سواحل اندونزیا وآسترالیا رسیده اند ولی هیچ کشوری حاضر نیست که این بیچارگان رابه حیث پناه گزین در مملکت خویش جا دهند و مخصوصا آسترالیایی‌ها که ساحه وسیع و لایتناهی سرزمین داخل این کشور توسط زحمت و همت شتربانان افغان کشافی گردید و امتناع چند افغان به حیث مهاجر توسط کشور آسترالیا باعث تاٌثر عمیق ما افغان‌ها گردیده است.
در این اواخر عرصه برای پناه گزینان افغان خیلی تنگ شده و کشورهای همجوار و مسلمان بخصوص پاکستان و ایران به تعداد زیاد افغان‌های مهاجر را از کشورشان رانده و کمپ های مهاجرین را در پاکستان مسدود کردند و ایران این بیچارگان بی وسیله وبی صدا را از هر گوشه و کنار کشور خود جمع آوری و به اصطلاح رد مرز می‌کند. پولیس‌های رشوه‌ستان پاکستانی افغان‌ها را در جاده‌ها شکار نموده و برای آن‌که از اقارب آن‌ها پولی بدست بیاورند آن‌ها را روانه زندان می‌کنند و اگر این بدبختان پولی برای رهایی خویش تهیه کرده نتوانند برای مدت مدیدی بدون سرنوشت در زندان‌های پاکستان باقی خواهند ماند.
وظیفه حکومت آقای کرزی است که توسط نمایندگان سیاسی خویش از برادران بی سرنوشت افغان خود بازرسی کند و همچنان مراجع اداری و سیاسی کشور توسط اعلامیه‌ها و مصاحبه‌های تلویزیون و فرستادن هیئت به منظور بررسی از حال و احوال اتباع کشور خویش رهبران سیاسی و اداری این دو کشور همجوار را متوجه سازد که از رویه خشن مرزبانان ایران و همچنان رفتارغیر‌انسانی  پولیس‌های رشوه‌ستان پاکستان جلو گیری به‌عمل آید.
j.ashrafzai@cox.net
http://payam-aftab.com/vdcdkz0f.yt0f56a22y.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما