تاریخ انتشار :شنبه ۱۵ جدی ۱۳۸۶ ساعت ۱۳:۰۹
کد مطلب : 885
آغاز بازشناسی اتباع افغانی در ایران
بنا به نوشته سایت طرح آمایش ۳، این طرح بصورت مشترک توسط وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی و اداره اشتغال اتباع خارجی این کشور برای صدور کارت موقت برای مهاجرین اجرا شده است
بنا به نوشته سایت طرح آمایش ۳، این طرح بصورت مشترک توسط وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی و اداره اشتغال اتباع خارجی این کشور برای صدور کارت موقت برای مهاجرین اجرا شده است. همچنین با مراجعه به سایت (www.amaiesh.ir) طرح آمایش ۳، توضیحاتی در رابطه به شمولیت افراد این طرح همچنین چگونگی ثبت نام مهاجرین مقیم ایران آورده شده است؛ که به شرح زیر است:

قابل توجه اتباع افغانی ثبت شده دارای برگه آمایش ۲ (نارنجی رنگ) و کارت هویت
به موجب مصوبه چهل و هفتمین جلسه کمیته دائمی اتباع بیگانه طرح بازشناسی اتباع افغانی ثبت نام شده تحت عنوان (آمایش ۳ از مورخ ۸۶/۱۰/۱۵ الی ۸۶/۱۲/۱۵) بصورت مشترک توسط وزارت کشور- اداره کل امور اتباع ومهاجرین خارجی به منظور تجدید مدرک اقامتی و وزارت کار وامور اجتماعی - اداره کل اشتغال اتباع خارجی برای صدور کارت موقت کار اجراء خواهد گردید.
طرح آمایش ۳ منحصراً برای دارندگان کارت هویت دارای اعتبار تا پایان سال ۱۳۸۶ و یا دارای اعتبار درسال ۱۳۸۷ و یا دارندگان برگه تردد خروجی مدت دار آمایش ۲ (صورتی رنگ) در استانها و شهرستانهای غیر ممنوعه اجراء خواهد شد سایر مدارک منجمله برگه خروجی مدت دار آمایش ۱ (سبزرنگ) و یا رسید شرکت در طرح شناسایی حسب اطلاعیه‌های مکررقبلی ازدرجه اعتبار ساقط و امکان ثبت نام در طرح آمایش ۳ را ندارند.
توجه فرمائید که این ثبت نام صرفا اینترنتی بوده و نیازی به مراجعه به هیچ‌یک از ادارات وجود ندارد و تنها افرادی که استثنا می‌شوند باید حضورا مراجعه نمایند بنابر این مراقب افراد سود جو که خود را نماینده نهادها و ارگانها معرفی می‌نمایند باشید و به هیچ‌کس هیچگونه مبلغی پرداخت نشود به جز مبالغی که در ذیل ذکر شده و هرکدام به حساب مربوطه ریخته می‌شود و به افراد داده نمی‌شود قبل از ثبت نام اینترنتی مدارک ذیل را دردسترس داشته باشد:
۱- یادداشت نمودن شماره خانوار و شماره شناسائی کلیه اعضاء خانوار (شماره‌های مذکور بر روی کارت هویت و یا برگه تردد خروجی مدت دار تمامی اعضاء خانوار درج شده است)
تذکر: اگر برای ثبت نام به کافی نت مراجعه کرده‌اید، لازم نیست حتما اصل کارت هویت یا برگه تردد خروجی مدت دار (آمایش۲) را ارائه دهید. ارائه یادداشت شماره‌های مزبور (شماره خانوار و شماره شناسائی کلیه اعضاء خانوار) و یا حداکثر تصویر (فتوکپی) مدارک کافی است.
۲- مشخصات شناسنامه‌ای کارفرما (نام، نام خانوادگی، نام پدر، کدملی، شماره شناسنامه)

مبالغ پرداختی
۱- قبض پرداخت مبلغ ۲۲۰۰۰ ریال بابت هزینه صدور برگه تردد برای هریک از اعضای خانواده (بطور مثال هزینه یک خانوار ۵ نفره عبارت است از پرداخت ۱۱۰۰۰۰ ریال (یازده هزار تومان) که کل مبلغ طی یک قبص واریز شود و لازم نیست برای هر فرد از اعضاء خانوار جداگانه واریز گردد. اتباع افغانی مخاطب طرح در استانهای زیر، هرکدام مبلغ واریزی بابت صدور برگه آمایش ۳ را باید به شماره حساب مربوط به همان استان قابل واریز در کلیه بانکهای ملی واریز نمایند؛ و رسید آن را داشته باشند.
اصفهان: حساب (۲۱۷۱۱۳۰۲۴۰۰۰۸)مربوط به درآمد ماده ۲۹ قانون وصول
بوشهر: حساب (۹۰۴۴۷) مربوط به درآمد ماده ۲۹ قانون وصول
تهران: حساب (۹۰۳۹۹) مربوط به درآمد ماده ۲۹ قانون وصول
خراسان جنوبی: حساب (۲۱۷۱۱۳۲۲۰۰۰۰۸) مربوط به درآمد ماده ۲۹ قانون وصول
خراسان رضوی: حساب (۲۱۷۱۱۳۱۷۰۳۰۰۷) مربوط به درآمد ماده ۲۹ قانون وصول
خوزستان: حساب (۹۷۱۲۴)مربوط به درآمد ماده ۲۹ قانون وصول
سمنان: حساب (۲۱۷۱۱۳۲۹۵۳۰۰۴) مربوط به درآمد ماده ۲۹ قانون وصول
فارس: حساب (۹۳۲۱۱) مربوط به درآمد ماده ۲۹ قانون وصول
قزوین: حساب (۲۱۷۱۱۳۳۳۰۶۰۰۹)مربوط به درآمد ماده ۲۹ قانون وصول
قم: حساب (۲۱۷۱۱۳۳۵۰۲۰۰۱) مربوط به درآمد ماده ۲۹ قانون وصول
کرمان: حساب (۲۱۷۱۱۳۳۹۵۲۰۰۵) مربوط به درآمد ماده ۲۹ قانون وصول
گلستان: حساب (۹۵۰۳۲) مربوط به درآمد ماده ۲۹ قانون وصول
مازندران: حساب (۹۵۶۱۹) مربوط به درآمد ماده ۲۹ قانون وصول
مرکزی: حساب (۹۰۱۶۰)مربوط به درآمد ماده ۲۹ قانون وصول
هرمزگان: حساب (۲۱۷۱۱۳۵۴۱۹۰۰۹) مربوط به درآمد ماده ۲۹ قانون وصول
یزد: حساب (۹۶۴۹۳) مربوط به درآمد ماده ۲۹ قانون وصول
تذکر: چنانچه کارت هویت، دارای اعتبار پایان سال ۱۳۸۶ و یا دارای اعتبار درسال ۱۳۸۷ دارید به هیچ وجه لازم نیست مبلغ مزبور را پرداخت کنید. زیرا تعرفه صدور مدرک در هنگام صدور کارت هویت دریافت شده است.
۲- قبض پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال بابت خدمات اداری آمایش به حساب (۰۱۰۴۱۵۰۶۲۹۰۰۶) قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور به نام طرح آمایش ۳ اتباع بیگانه تذکر: مبلغ مذکور باید برای هر یک از اعضاء خانوار پرداخت شود. بطور مثال هزینه یک خانوار ۵ نفره عبارت است از پرداخت ۰۰۰/۱۰۰ ریال یا ده هزار تومان. کل مبلغ بابت خانوار طی یک قبص واریز شود و لازم نیست برای هر فرد از اعضاء خانوار جداگانه واریز گردد.
۳- قبض پرداخت مبلغ ۷۰۰۰۰۰ ریال بابت هزینه صدور کارت موقت کار به حساب (۱۳۲/۶۶ یکصد و سی و دو ممیز شصت و شش) خزانه داری کل کشور قابل واریزی در کلیه شعب بانک ملی ایران در سراسر ایران
تذکر: مبلغ مذکور باید توسط سرپرست و کلیه اعضاء ذکور بالای ۱۸ سال هر خانوار جز موارد استثناء (موارد استثناء در ادامه مطلب توضیح داده شده است) جداگانه پرداخت شود و از واریزی تعرفه (۷۰۰۰۰۰ ریالی) دو یا چند نفر مشمول هر خانوار طی یک قبض خوداری شود.

تذکرات بسیار مهم:
۱- چنانچه کل مدارک خانوار مفقودشده است، امکان شرکت در طرح منتفی است و باید برای صدور مدرک المثنی به دفتر امور اتباع ومهاجرین خارجی استان مربوطه مراجعه گردد. اگر مدرک سرپرست یا یکی دیگر اعضاء خانوار مفقود شده باشد، امکان ثبت نام خانوار امکان‌پذیر است، لیکن برای فردی که مدرک وی مفقود شده است، دراین مرحله مدرک آمایش ۳ و چنانچه ذکور بالای ۱۸ سال باشد کارت کار صادر نخواهدشد. متقاضی برای پیگیری می‌باید به دفتر امور اتباع ومهاجرین خارجی استان مربوطه مراجعه نماید.
۲- سرپرست و کلیه اعضاء ذکور بالای ۱۸ سال (ورود به ۱۹ سالگی) و زیر ۶۰ سال تمام می‌باید با معرفی کارفرما (یک فرد ایرانی) کارت موقت کار دریافت نمایند.
افراد ذیل از شمولیت دریافت مجوز موقت کار مستثنی خواهند بود:
۱- دانشجو/ طلبه علوم دینی اعم از اینکه سرپرست یا عضوی از خانوار باشند.
۲- زنان سرپرست خانوار. (برنامه نرم‌افزاری به گونه‌ای طراحی شده است که در صورتی که زنان سرپرست خانوار که در طرح آمایش ۲ به عنوان سرپرست ثبت شده‌اند، به بخش کارفرما ورود پیدا نخواهند کرد – اندسته از زنانی که پس از طرح آمایش ۲ به دلیل طلاق و یا فوت همسر هم اکنون سرپرست خانوار هستند باید برای پیگیری وضعیت به دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استان محل سکونت مراجعه نمایند)
۳- افراد دارای بیماری خاص درصورتی که قبلا برای آنان کارت هویت صادر شده باشد در صورت ارسال اصل تائیدیه بنیاد بیماریهای خاص
۴- مردان بالای ۶۰ سال (برنامه نرم‌افزاری به گونه‌ای طراحی شده است که مردان بالای ۶۰ سال اعم از سرپرست یا عضو خانوار به بخش کارفرما ورود پیدا نخواهند کرد)
۵- مردان سرپرست یا عضوخانوارکه شامل یکی از گروههای زیر باشند، مشروط بر ارائه تائیدیه از سازمان کارو امور اجتماعی استان: الف - متخصص و دارای تحصیلات دانشگاهی بنا به تائید وزارتین علوم تحقیقات و فن آوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یا تحصیلات حوزه‌ای بنا به تائید مرکز جهانی علوم اسلامی پ - بازرگان پ - صاحبان سرمایه‌ای که در کشور ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند
۶. سرپرست یا عضو ذکور بالای ۱۸ سال خانوار که به دلیل پزشکی، معلولیت، بیکاری، درآمد کافی و یا سایر علل، مدعی عدم اشتغال به کار هستند نمی‌توانند در طرح آمایش ۳ ثبت نام نمایند. این دسته از افراد برای پیگیری ادعا، با در دست داشتن اسناد لازم به دفتر امور اتباع ومهاجرین خارجی استان مربوطه مراجعه کنند. شرکت این دسته از افراد در طرح پس از تائید ادعا توسط دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استان در بهار سال ۸۷ امکانپذیر خواهد بود.

نحوه ورود به سایت:
برای ورود به سایت می‌باید شماره خانوار و شناسایی سرپرست خانوار بصورت مجزا در قسمت مربوطه فرم درج شود، چنانچه در طرح آمایش مرحله ۲ ثبت نام شده و طی فاصله سال ۸۵ و۸۶ ازکشور ایران خارج نشده باشید، صفحه مزبور باز ومشخصات اصلی شما درج خواهدشد.
تذکر: اگر دارای (کارت هویت دارای اعتبار پایان سال ۱۳۸۶ و یا دارای اعتبار درسال ۱۳۸۷ و یا دارندگان برگه تردد خروجی مدت دار (صورتی رنگ) هستید. اما پس از وارد نمودن شماره خانوار و شناسائی سرپرست، اطلاعات خانوار در صفحه اول سایت مشاهده ننمودید، برای پیگیری چگونگی اقدام به دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استان محل سکونت مراجعه نمائید. در صفحه اول بدوا سئوال شده است که: سرپرست خانوار هستید؟ یا عضو بالای ۱۸ سال و زیر ۶۰ سال؟
ابتدا سرپرست خانوار اطلاعات مربوط به این صفحه و پس از آن پرسشنامه محل سکونت، ورود و خروج، همسر یا همسران و در انتهای پرسشنامه تغییرات خانوار را تکمیل خواهد نمود.
لازم است که با دقت به سئوالات پاسخ داده شود. توجه داشته باشید که پاسخ به برخی ازسئوالات که با علامت * مشخص شده است اجباری بوده و در صورت عدم پاسخ امکان دسترسی به بقیه صفحات منتفی بوده و درکل ثبت نام انجام نخواهدشد. سپس در صورتی که خانوار دارای عضو مذکر بالای ۱۸ سال و زیر ۶۰ سال باشد، به صفحه اول باز گردید و در قسمت سئوال: عضو بالای ۱۸ سال و زیر ۶۰ سال؟ بخش مربوطه را کلیک نمائید.
سپس اطلاعات این صفحه را تکمیل نمائید. چنانچه خانوارای دارای دو یا چند عضو بالای ۱۸ سال و زیر ۶۰ سال باشد باید مجددا به صفحه اول مراجعه و در قسمت سئوال: عضو بالای ۱۸ سال و زیر ۶۰ سال؟ بخش مربوطه را برای نفر بعدی کلیک نماید. پس از پایان این قسمت به صفحه آخر (تغییرات خانوار) مراجعه کنید و خانه (اتمام عملیات) را کلیک کنید. در صورتی که عملیات به درستی انجام شده باشد، یک شماره رهگیری به خانوار شما اختصاص داده خواهدشد. این صفحه را در رایانه ذخیره کنید وچنانچه در منزل و یا محل کار به سایت مراجعه کرده‌اید و دسترسی به پرینتر دارد دو نسخه از آن پرینت نمائید و اگر پرینتر ندارید آنرا در فلاپی و یا سی دی ذخیره و به اماکنی که خدمات رایانه‌ای ارائه می‌دهند مراجعه و دو پرینت دریافت کنید. اما اگر به کافی نت مراجعه نموده‌اید از مسئول مربوطه ۲ نسخه پرینت این صفحه را درخواست کنید. (یک نسخه برای نگهداری نزد متقاضی و یک نسخه برای ارسال به ستاد مرکزی آمایش) ارسال مدارک با پست پس از پایان ثبت نام در زودترین فرصت (همانروز یا روز بعد) مدارک زیر را در پاکت مناسب (ترجیحا پاکتهای زرد رنگ مقوائی به ابعاد ۱۷- ۲۵) قرار داده و در روی پاکت در قسمت آدرس گیرنده جملات زیر را عینا با خط خوانا بنویسید:
گیرنده: تهران – صندوق پستی شماره ۱۵۳-۱۳۸۸۵ از طرف تبعه افغانستان ... (نام و نام خانوادگی سرپرست خانوار درج شود) به شماره خانوار ...(کل شماره خانوار درج شود) ساکن در استان ... فقط نام استان درج شود.
بطور مثال: گیرنده: تهران – صندوق پستی شماره ۱۵۳-۱۳۸۸۵ از طرف تبعه افغانستان آقای موسی یوسفی به شماره خانوار ۰۴۰۴۲۴۹۹۸۷ ساکن در استان اصفهان سپس پاکت مزبور را به نزدیکترین باجه پست تحویل داده و درخواست ارسال (سفارشی) نمائید و قبض رسید پستی را تا زمان تحویل مدرک حتما حفظ کنید.
مدارک مورد نیاز برای ارسال:
۱- تصویر (فتوکپی) کارت هویت و یا برگه تردد خروجی مدت دار فقط سرپرست خانوار
۲- اصل قبض پرداخت مبلغ ۲۲۰۰۰ ریال هزینه صدور برگه تردد خروجی مدت دار برای کل افراد خانوار (به ازای هر نفر مبلغ۲۲۰۰۰ ریال) (خانوارهای دارای کارت هویت نیازی به پرداخت این مبلغ ندارند و بنابراین نباید چنین قبضی را ارسال کنند)
۳- اصل قبض پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال هزینه خدمات آمایش برای کل افراد خانوار (به ازای هر نفر مبلغ۲۰۰۰۰ ریال)
۴- اصل قبض پرداخت مبلغ ۷۰۰۰۰۰ ریال برای هر سرپرست و افراد ذکور بالا ۱۸ سال و زیر ۶۰ سال هر خانوار (بصورت جداگانه)
۵- پرینت صفحه اخر سایت (در این صفحه پس از اتمام ثبت مندرجات شماره رهگیری در آن درج و به متقاضی اعلام می‌شود. متقاضی باید شماره مزبور را برای پیگیری اقدامات بعدی حفظ نماید)
۶- اگر چنانچه سرپرست یا عضوی ذکور بالای ۱۸ سال خانوار در یکی از گروههای زیر قرار دارند، اصل گواهی‌های مربوطه را نیز باید ارسال نمایند:
اصل گواهی اشتغال به تحصیل مهر شده از محل تحصیل دانش اموز/دانشجو/ طلبه علوم دینی زنان سرپرست خانوار
اصل گواهی مهر شده از بنیاد بیماریهای خاص افراد دارای بیماری خاص درصورتی که برای آنان کارت هویت صادر شده باشد
اصل تائیدیه مهر شده سازمان کار و امور اجتماعی استان محل سکونت برای افراد متخصص دارای تحصیلات دانشگاهی یا حوزه‌ای، سرمایه داران و بازرگانان
تذکر ۱: توجه داشته باشید حتما کل مدارک فوق در یک پاکت قرار داده شود. زیرا چنانچه مدارک ناقص ارسال شود، طبعا امکان صدور مدرک آمایش ۳ و یا کارت موقت کار منتفی خواهد بود و باید برای پیگیری به دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استان مربوطه مراجعه کنید.
تذکر ۲: پس از ۱۰ تا ۱۵ روز از ثبت نام مجدداً به سایت مراجعه و در قسمت رهگیری شماره مذکور را وارد کنید تا از صدور مدرک آمایش و مجوز موقت کار خانوار اطلاع حاصل کنید. درصورتی که مدارک صادرشده باشد، پیغام داده می‌شود که درتاریخ معینی به دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استان محل سکونتتان مراجعه تا مدارک مزبور را دریافت نمائید. حتما در تاریخ مزبور فقط یکی از اعضاء خانوار به همراه کلیه مدارک خانوار (کارت هویت دارای اعتبار پایان سال ۱۳۸۶ و یا دارای اعتبار درسال ۱۳۸۷ و یا دارندگان برگه تردد خروجی مدت دار (صورتی رنگ) به دفترمراجعه نماید.
توجه داشته باشید چنانچه تمام مدارک کل اعضاء خانوار ارائه نشود، تحویل مدرک آمایش ۳ و یا تمدید اعتبار کارت‌های هویت با مشکلات اداری مواجه خواهد شد. همچنین اگر به هر دلیلی در تاریخ معین شده به دفتر مراجعه ننمودید. صرفا از تاریخ ۱۵ اسفند به بعد مراجعه نمائید. زیرا قبل از این تاریخ دفاتر اتباع ومهاجرین خارجی پاسخگوی مراجعانی که قبلا تعیین نوبت شده‌اند، خواهند بود.

هشدار:
۱. درصورتی که دارای رایانه مرتبط به اینترنت باشید، و یا یکی از بستگانتان چنین امکانی داشته باشد، ورود به سایت از منزل و یا محل کار، مطلوبترین راه ثبت نام است. اما اگر این امکان را ندارید به نزدیکترین مکانی که بصورت خصوصی خدمات اینترنتی ارائه می‌دهند و مشهور به کافی نت هستند مراجعه کنید.
از نظر فنی در تمامی استان‌ها هیچ کافی‌نتی بر دیگر کافی نتها برتری نداشته و ثبت نام در تمامی آنها از نظر مقررات اداری آمایش یکسان است و تبلیغ اینکه کافی نتهای بخصوصی می‌توانند ثبت نام سریعتری و خارج از نوبت انجام دهند، صحیح نیست. همچنین وزارت کشور و یا استانداری با هیچ کافی نت و یاسایر مراکز برای ثبت نام اینترنتی قرار داد ندارند. اگر به چنین مواردی برخورد نمودید، لطفا بلافاصله مراتب را در بخش کامنت سایت درج نموده و یا به شماره تلفن ۴۴۵۶۳۱۳۹_۰۲۱ اطلاع دهید.
۲. کافی نتها و یا سایر اشخاص در مورد چگونگی صدور مدرک آمایش ۳ و یا کارت موقت کار به هیچ وجه اطلاع یا مسئولیتی ندارند. صدور مدرک آمایش ۳ طبق مقررات منحصرا توسط اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و کارت موقت کار توسط اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار و امور اجتماعی انجام می‌پذیرد و توصیه سایر اشخاص حقیقی و یا حقوقی در این مورد به هیچ وجه قانونی نیست. بنابر این مراقب باشید که افراد شیاد و کلاهبردار با ظاهر فریبنده و یا جعل عنوان کارمند دولت و یا بیان این که با کارمندان دولت در استانداری، وزارت کشور ویا وزارت کار واموراجتماعی مرتبط بوده و می‌توانند مبادرت به دریافت مدرک نمایند، از شما و اعضاء خانوارتان اخاذی ننمایند. از این رو نباید به هیچ وجه مبلغی بابت صدور زودتر از موعد مدارک و یا صدور مدرک برای اعضاء جدید خانوار مانند نوزادان و ... ، پرداخت نمائید. اگر به چنین مواردی برخورد نمودید، لطفا بلافاصله مراتب را در بخش کامنت سایت درج نموده و یا به شماره تلفن ۴۴۵۶۳۱۳۹_۰۲۱ اطلاع دهید.
۳. سایت آمایش ۳ به گونه‌ای طراحی شده است که دارندگان برگه آمایش ۱ (سبز رنگ) و یا رسید طرح شناسائی و یا آندسته از دارندگان مدرک آمایش ۲ که با تسویه حساب و ابطال مدرک از کشور خارج شده‌اند، امکان شرکت ندارند و طبعا مدرکی برای آنان صادر نمی‌شود. اما ممکن است برخی افراد شیاد با ظاهر فریبنده و یا جعل عنوان کارمندان دولت و یا بیان این که با کارمند دولت در استانداری، وزارت کشور ویا وزارت کار واموراجتماعی مرتبط بوده و می‌توانند مبادرت به دریافت مدرک نمایند، با دریافت مبالغی از شما و اعضاء خانوارتان اخاذی ننمایند. اگر به چنین مواردی برخورد نمودید، لطفا بلافاصله مراتب را در بخش کامنت سایت درج نموده و یا به شماره تلفن ۴۴۵۶۳۱۳۹_۰۲۱ اطلاع دهید.
۴. هر خانوار فقط یکبار می‌تواند در سایت ثبت نام نماید. بنابر این در تکمیل پرسشنامه‌ها کاملا دقت کنید تا فردی از خانوار شما از شرکت در طرح آمایش ۳ محروم نشود.
۵. اتباع افغانی ثبت نام شده و دارنده (کارت هویت دارای اعتبار پایان سال ۱۳۸۶ و یا دارای اعتبار درسال ۱۳۸۷ و یا دارندگان برگه تردد خروجی مدت دار (صورتی رنگ) ساکن در استانهای چهار محال بختیاری، گیلان و لرستان امکان شرکت در طرح را بصورت مستقیم نخواهند داشت و نباید به هیچ وجه در سایت ثبت نام نمایند. خانوارهای ساکن در این استانها برای اطلاع از نحوه ثبت نام به دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مراجعه نمایند.
۶. علاوه بر کامنت سایت که برای درج هرگونه پیشنهاد و یا اطلاع در دسترس است، شماره تلفن ۴۴۵۶۳۱۳۹_۰۲۱ نیز پاسخگوی متقاضیان می‌باشد.

ستاد مرکزی آمایش اتباع خارجی ۱۵/۱۰/۱۳۸۶
http://payam-aftab.com/vdcebn8vijh8v.9bj.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

مرگ بر افغاني هاي داعشي