تاریخ انتشار :دوشنبه ۵ اسد ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۱۵
کد مطلب : 34030
پیام آفتاب: «عبدالغفور آرزو»، سفیر افغانستان در تاجیکستان گفت که برای مبارزه بـا چهـار پدیده تروریسم بین‌المللی، مافیـای بین‌المللی، افراط‌گرایی و اقتصاد سیاه مـا راهـی نداریم جـز آنکه یک دیدگاه کلان‌تر از زبـان بسازیـم و آن دیدگاه مبتنی بـر دیدگاه همدلی اسـت.
عبدالغفور آرزو: نباید در این منطقه تنها بر زبان مشترک در تقویت پیوند‌ها تأکید کنیم
پیام آفتاب: «عبدالغفور آرزو»، سفیر افغانستان در تاجیکستان گفت که برای مبارزه بـا چهـار پدیده تروریسم بین‌المللی، مافیـای بین‌المللی، افراط‌گرایی و اقتصاد سیاه مـا راهـی نداریم جـز آنکه یک دیدگاه کلان‌تر از زبـان بسازیـم و آن دیدگاه مبتنی بـر دیدگاه همدلی اسـت.
سفیر افغانستان در تاجیکستان، مطابقت دادن منافع ملی با منافع تمـدنی را بهترین راهکار برای حل چالش‌‌هـای پیش‌روی چهـارده کشور حوزه تمـدنی ایـران در منطقه قفقاز، آسیای مرکزی و خاورمیانه عنوان کـرد.
 
بـه گزارش پانا، «عبدالغفور آرزو» روز دوشنبه (۵ اسد) در گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان افزود: «برای عبور از همه معضلات و چالش‌‌هـای مزمن تاریـخی و عبور از چالش‌‌هـای جامعه پیشامدرن که بسیار شکننده اسـت، مـا بایـد تدابیر جدی بیندیشیم و بهتریـن تدبیر توجه بـه دیدگاه تمـدنی اسـت.»
 
آرزو تصریح کرد: «ما در این منطقه یک تمـدن بزرگ داریم کـه متعلق به ۱۴ کشور اسـت و در یک دوره، ایـران تاریـخی و آریانا نام داشت و در دوره اسلامی، نامش خراسان بزرگ بوده اسـت. ازاین‌رو، بایـد دقت داشته باشیم که در این منطقه بـزرگ همه کشور‌هـا در پی افکندن این تمـدن باشکوه تاریـخی نقش داشته‌اند.»
 
سفیر افغانستان، سهم همه کشور‌هـای یادشده را در آفرینش این تمـدن بزرگ، «مشترک و یکسان» دانست و گفت: «درست اسـت که هم‌زبـانی، درواقع، یک نوع پیوند و خویشاوندی اسـت اما به قول مولانا، ازآنجاکه همدلی از هم‌زبـانی بهتر اسـت، مـا نبایـد در این منطقه تنها بر اهمیـت نقش زبـان مشترک در تقویت پیوند‌هـا تأکید کنیم زیـرا همه زبـانه‌ای حاضر به‌عنوان ثروت معنوی تمـدن پشتوانه این منطقه هستند.»
 
آرزو خاطرنشان کرد: «اکنون‌که بحث جنگ تمـدن‌‌هـا، گفت‌وگوی تمـدن‌‌هـا و ائتلاف تمـدن‌‌هـا مطرح اسـت برای مبارزه با همه خطرات افراط‌گرایی و تروریسم، بـاورمان این اسـت که بایـد دیدگاه تمـدنی داشته باشیم و منافع ملی خـود را با منافع تمـدنی میزان و متعادل کنیم.»
 
وی گفت: اگر جنگ تمـدن‌‌هـا واقعیت دارد، اگـر گفت‌وگوی تمـدن‌‌هـا یـک طرح اسـت و اگر ائتلاف تمـدن‌‌هـا در جهان هست، اگر پس از فروپاشی جنگ سرد امروز بحث تمـدن‌‌هـا مطرح اسـت و ‌هـانتینگتون خطوط گسل و شکـاف میـان تمـدن اسلامی و تمـدن غربی را بیـان می‌کند، مـا بایـد در جهت انسجام هویت تمـدنی خـود بکوشیم تـا بتوانیم در برابر همه خطرات افراط‌گرایی و تروریسم به‌درستی مبارزه کنیـم.
 
سفیر افغانستان تصریح کرد: بنابرایـن، برای مبارزه بـا چهـار پدیده تروریسم بین‌المللی، مافیـای بین‌المللی، افراط‌گرایی و اقتصاد سیاه مـا راهـی نداریم جـز آنکه یک دیدگاه کلان‌تر از زبـان بسازیـم و آن دیدگاه مبتنی بـر دیدگاه همدلی اسـت.
 
آرزو افزود: چهارده کشور منطقه که حداقل ده کشور آن عضو سازمـان همکاری‌هـای اقتصادی (اکو) هستند، می‌توانند بـر مبنای یک تمـدن واحد، منافع ملی را خـود را با منافع تمـدنی میـزان کننـد. در آن صورت، می‌توانیم از اختلاف‌‌هـایی که بین کشور‌هـای منطقه به دلایل گوناگون وجود دارد عبور کرده و یک طرح جایگزین و آلترناتیو مبارزاتی مشترکی علیـه همه چالش‌‌هـای فراروی قرن بیست و یکم داشته باشیم.
 
به عقیده سفیر افغانستان در تاجیکستان، چنانچه مـا روی زبـان تأکید کنیـم، کشور‌هـایی که با مـا ازنظر تمـدنی هم‌خانواده هستند را از خـود جدا خواهیم ساخت.
 
وی با تأکید بر اینکه حراسـت و نگهبانی منافع ملی بدون حراسـت و نگهبانی از هـویت تمـدنی مشترک ممکن نیست، اظهار داشت: اگرچه زبـان برای سه کشور فارسی‌زبـان ایـران، افغانستان و تاجیکستان مهم اسـت اما برای داشتن یک راهبرد سیاسی در برابر چالش‌‌هـای قرن بیست و یکم بایـد منافع ملی را با منافع تمـدنی میزان کنیم.
 
آرزو هشدار داد: اگر این‌گونه عمل نکنیم یقیناً کشور‌هـایی که در پشت جریانات داعش، افراط‌گرایی، مافیای بین‌المللی و مـابقی چالش‌‌هـا قرار دارند، حوزه تمـدنی ایـران تاریـخی را تکه‌تکه و پاره‌پاره می‌کنند و آنگاه چالش‌‌هـایی نظیـر آب، مشکلات مرزی و قومی ابزاری می‌شود تا فاصله میـان کشور‌هـای این منطقه را بیشتر کنند.
http://payam-aftab.com/vdcjyyet.uqextzsffu.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما