تاریخ انتشار :جمعه ۲۷ ثور ۱۳۸۷ ساعت ۱۳:۱۷
کد مطلب : 2898
هشت صبح
این روزنامه در موضوعات حقوق بشر، سیاست، جهان، اقتصاد و غیره مطالبی را به نشر می سپارد و اخبار و تحلیل های سیاسی نیز دارد. مشخصات این روزنامه به قرار ذیل است:
شعار روزنامه: روایت دیروز، آینه امروز، نوید فردا
این روزنامه در موضوعات حقوق بشر، سیاست، جهان، اقتصاد و غیره مطالبی را به نشر می سپارد و اخبار و تحلیل های سیاسی نیز دارد. مشخصات این روزنامه به قرار ذیل است:
§ صاحب امتیاز: سنجر سهیل ۰۷۰۰۲۹۸۷۰۷
§ مدیر مسوول: قسیم اخگر ۰۷۹۹۲۹۰۴۰۷
§معاون: شاه حسین مرتضوی ۰۷۹۹۰۳۷۰۸۳
§ خبرنگاران:
ذ. داریوش ـ حسین سیرت
عبدالله ستانکزی ـ میرحسین فایق
§ ویراستار: علی راحل
§ هشت صبح در ویرایش و پیرایش مطالب وارده دست باز دارد.
§ مقالات وارده مسترد نمی گردد.
§ به جز از سرمقاله، آرای مطرح شده در مقالات به نویسندگان آنها بر می گردد.
§ هماهنگی خبر: ظفر شاه رویی ۰۷۹۹۳۱۹۵۳۴
§ عکاس: محمد رضا حسینی ۰۷۹۸۱۰۱۳۰۰
§ پذیرش اعلان: هارون معترف ۰۷۹۹۰۴۹۰۹۱
§§ تایپ: سید حبیب بهزاد
§ صفحه آرایی: رضا حیدری ـ موسی آتبین ـ سید حسین موسوی
§ آدرس: کابل ـ کارته سه ـ پل سرخ ـ کوچه ج ـ خانه ۱۸۱
Email: Afghanistan_۸am@yahoo.com
در باره ی هشت صبح و دغدغه های آن:
"هشت صبح"نام روزنامه یی است که به مدیر مسئولی قسیم اخگر به خانواده ی رسانه های چاپی افغانستان پیوسته است. مدیر مسوول این روزنامه در یک نشست خبری ضمن بیان خطوط نشراتی" ۸ صبح" گفته است که "این نشریه در راستای ترویج دگراندیشی و تمرین دموکراسی در کشور نه به عنوان یک پدیده ی وارداتی بلکه به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای جامعه ی امروز افغانی فعالیت خواهد کرد."
یکی از عرصه هایی که گفته می شود در ۵ سال گذشته در افغانستان رشد چشم گیری داشته رسانه ها اند. وبا توجه به جوان بودن تجربه کار رسانه یی به پیمانه ی وسیع کنونی در افغانستان همواره انتقاد هایی از نحوه ی کار رسانه های چاپی، دیداری و شنیداری کشور وجود داشته است. همچنان به باورآگاهان مسایل رسانه یی کشور سطحی نگری، روزمره گی، تمرکز کار رسانه ها در پایتخت و شماری از مراکز شهرهای بزرگ، مقطعی بودن فعالیت شمار زیادی از رسانه های چاپی در اثر عدم موجودیت مراجع تمویل متداومی که فعالیت آزاد رسانه ها را به چالش روبرو نسازد و عوامل متعدد دیگر از موانع موجود فرا راه شکل گیری فرایند نهادینه شدن ارتباط مستمر میان رسانه ها و شهروندان افغانستان دانسته می شود.
آقای قسیم اخگر مدیر مسوول روزنامه ی ۸صبح می گوید که این روزنامه از طریق کمک های روشنفکران و فرهنگیان افغانستان تمویل خواهد شد اما به هیچ جناح و جریان سیاسی وابسته گی نخواهد داشت: "مهم ترین مساله ای که به ما انگیزه داد تا ۸ صبح را راه اندازی کنیم از جمله تمرین کردن یک تعداد از ارزش های دموکراتیک بود. اولاً ما خواستیم این تجربه را به نمایش بگذاریم که می شود روزنامه ای داشت اما مستقل بود. بدون وابستگی یک تمرین کنیم چرا یکی از مسایلی که مطبوعات ما را در کل و ژورنالیزم ما را ضربه زده به نحوی از انحا از وابسته گی آنها بوده و یا وابستگی حزبی، جناحی و گروهی آنان بوده یا وابستگی به مراکز خاصی که بهرحال فند می دادند. مبنای کار ما این است که در هر صورت حتا اگر نتوانیم و حتا اگر توقف ۸ صبح برما تحمیل شود وابستگی را نخواهیم پذیرفت به هیچ جناح، حزب، گروه و هیچ نهادی البته بسیار طبیعی است که هر کسی که ما را کمک کند کمکش را خواهد پذیرفتیم و استقبال می کنیم ولی این کمک بی قید و شرط خواهد بود."
در ۵سال گذشته صد ها رسانه ی چاپی و ده ها ایستگاه رادیویی و فرستنده ی تلویزیونی در افغانستان به فعالیت آغازکرده اما کارشناسان به این باور اند که موجودیت این تعداد رسانه با آنکه از نظر کمی قابل ملاحظه است اما از نظر کیفی و نحوه ی ارایه ی معلومات برای شهروندان نواقص زیادی در کار این رسانه ها وجود داشته و افزون بر آن علاقه مندی های بخشی از ارگان های دولتی برای محدود کردن آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه ها و هم چنان تلاش های شماری از جریان های قدرتمند در درون و بیرون دولت افغانستان برای استفاده ی ابزاری از رسانه ها در جهت اهداف شخصی و گروهی شان، ظرفیت و زمینه ی ایجاد گفتمان های فراگیر ملی در مورد مسایل کلان اجتماعی توسط رسانه ها در افغانستان را به شدت محدود کرده است.
آقای اخگر احترام گذاشتن به آزادی اندیشه ها و آرای مختلف و مخالف را از خصوصیت های بارز روزنامه ی ۸ صبح می داند و می گوید: " اعتقاد محوری ما همیشه این بوده و باز هم در ۸ صبح خواهد بود که آزادی برای مخالفین و گر نه هر کسی برای موافقین خود آزادی را قایل خواهد بود.مع الوصف ۸صبح هیچ گاهی تریبیون اندیشه های واپس گرایانه، ارتجاعی، اخوانیزم، بنیاد گرایی ونژاد پرستی و فاشیزم در اشکال گوناگون آن نخواهد شد. در برابر این ضد ارزش ها موضع خود را همیشه حفظ خواهد کرد. ۸ صبح مدافع پی گیر ارزش های حقوق بشری، مدنی و دموکراتیک نه به روایت های تحمیلی و صادر شده از آن سوی مرزها خواهد بود. درک ساختارگرایانه و قالبی از دموکراسی نخواهد داشتیم"
به هر حال همان گونه که گفتیم در ۵ سال گذشته رسانه ها و نشریات چاپی دیداری و شنیداری بیشماری در عرصه ی ژورنالیزم افغانستان ظهور کرده است که به باور کارشناسان اگر چه کاستی ها و نارسایی های زیادی در کار آنان وجود داشته اما روی هم رفته رسانه ها در ۵ سال گذشته در بلند بردن سطح دانش و آگاهی مردم افغانستان نقش غیر قابل انکاری داشته اند.
و تا آنجا که از محتوای نشراتی اولین شماره ی روزنامه ی ۸ صبح و شمار دیگری از نشریه های چاپی افغانستان که در سال های گذشته با وجود تحمل مشکلات زیاد در راستای اطلاع رسانی کشور حضور مستمر و تاثیر گزار داشته اند، می توان برداشت کرد.
در صورتی که سیرحرکت رو به رشد رسانه های آزاد در افغانستان با چالش های جدی تر از آنچه که در ۵ سال گذشته به آن روبرو بوده است مواجه نگردد و احترام گذاشتن به آزادی بیان در ضمیر دولت و شهروندان افغانستان نهادینه شود امیدواری ها برای تقویت نقش رسانه ها در راستای تحقق دموکراسی در کشور بیش از پیش افزایش می یابد.
سرمقاله ی اولین شماره ی روزنامه ی" ۸ صبح" زیرنام "زنگ اول" به چاپ رسیده به خاطر اهمیت موضوع، این سرمقاله را مستقیماً بدون هیچ نوع دخل و تصرفی در اینجا می آوریم.  زنگ اول
گر چه هنوز شب است. جنگل تاریک است و از اعماق ناپیدای آن، جز آوای وحش و صدای کفتار و شغال به گوش نمی آید.هر چند افسون شعبده بازان مار افسای و دجالان جادو باز که دود و آتش می پراکنند تا چشمها را از دیدن و پاها را از رفتن باز دارند هنوز هم جریان دارد.
با آنکه بر سرزمین سوخته از توفان سرخ شمال و تند بادهای ریشه برانداز جنوب سموم تازه ای وزیدن گرفته است تا آنچه را که از ایلغار پارین بر جا مانده است،خاک و خاکستر سازد .
از صبح سخن می گوییم و سرود روز و فردا را زمزمه می کنیم ،که حتی صبح کاذب نیز پایان شب و طلوع فردا را نوید می دهد.
براین اساس هشت صبح فراخوانیست برای رفتن بسوی صبح،دعوتیست برای آغازی دیگر.هشت صبح زنگ بیداری ست زیرا با بیداری ست که می شود صبح را استقبال کرد و برای آنکه در خواب است صبح معنایی ندارد.
و هشت صبح آغاز کار و گشایش درهایی ست که در شب بسته هستند.
بگذار صبح بروید و آفتاب طالع شود و حقیقت در پرتو روشنایی چهره خویش را باز نماید. در آنصورت، این مردم ما هستند که حقیقت را در می یابند.پس کار ما رهنمایی و رهبری مردم نیست.مردم کور نیستند تا ماعصاکش آنان باشیم. آنان توانایی دیدن و شنیدن و فهمیدن دارند، اما حق دیدن و شنیدن و حتی فهمیدن ندارند و اشرافیت و نخبه گرایی آنانرا از داشتن این حق و آگاهی از آن، محروم نگه داشته است.
هشت صبح نه یک ارگان حزبیست و نه به معنای متعارف کلمه ایدئولوژیک . اما در برابر ارزشها و اصولی که حقوق انسانها را در بهره وری از حق رفتن بسوی روز و روشنایی و فردا های آفتابی تضمین می کنند عمیقاً متعهد است. از اینرو دفاع از حقوق اساسی و مدنی، کرامت انسانی،حقوق شهروندی آزادی فکر و بیان و امثال آن بخشی از تعهدات غیر قابل تعطیل و تعدیل این روزنامه خواهد بود.بر همین قیاس نشریه هشت صبح بلند گوی انحصار طلبی، بنیادگرایی ،راسیزم و اندیشه های توتالیتاریستی و تمامیت طلب نخواهد شد.با وجود آن و با اعتقاد به اینکه دفاع از آزادی با مرزهای خودی و مخالف از هم تفکیک نمی شوند، دفاع از آزادی حتی برای مخالفان مقصدی ست که هشت صبح در پی گیری آن هر گز کوتاهی نخواهد کرد.
هشت صبح بر جای مردم بر اریکه داوری نمی نشیند،اما خود را نیز مستحق اظهار نظر می داند و خود سانسوری را بخاطر هیچ مصلحتی بر خود تحمیل نمی نماید.در عین حال هر گز شعار این است و جز این نیست را سرلوحه کار خویش قرار نمی دهد زیرا معتقد است که حقیقت بر آیند بر خورد آزادانه عقاید گوناگون است.
هشت صبح با باور به اینکه سرزمین مشترک و حقوق برابر شهروندی عناصر اصلی و محوری هویت ما را می سازد و عینیت پذیری این دو عنصر آغاز روند دولت ملت شدن ماست، دفاع از تمامیت ارضی و عدالت اجتماعی را بر اساس قانونیت و مشارکت مردم در دستور کار دارد. زیرا در این بستر است که مردم ما با غلبه بر بحران هویتی که دامنگیر شان است هویت حقیقی خویش را می آفرینند و بر تبارگرایی و نژادپرستی و تفاخرات موهوم سمتی و زبانی و قومی نقطه پایان می گذارند.
در این راه و راستا، نقد و نظر و رهنمایی های شما،بدرقه راه ماست.تداوم این راه و بقای هستی شمعی که در معبر توفان برافروخته ایم، مرهون حضور مهر بار شماست.
http://payam-aftab.com/vdci.3arct1avvbc2t.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما