کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

فصلنامه برگ سبز، شماره ۱۲ و ۱۳

4 ثور 1393 ساعت 11:01


فصلنامه برگ سبز

فصلنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی
شماره ثبت وزارت اطلاعات و فرهنگ (۵۸۱)
سال پنجم، شماره ۱۲ و ۱۳، خزان و زمستان ۱۳۹۲
صاحب امتیاز: بنیاد فرهنگی، اجتماعی برگ سبز
مدیر مسئول: محمدتقی حسینی آقائی
سردبیر: آمنه اخلاقی
هیأت تحریریه: سکینه احمدی، سید علیرضا کوثری، زکیه توسلی، محمد رضایی، محمد جواد موسوی، یلدا جعفری، محمدتقی موسوی، آمنه عالمی، زهرا مرتضوی، زهرا سجادی.
مدیر داخلی: سیدمحمدنقی موسوی
صفحه آرا: محمود نقوی

لینک دانلود:
http://cld.persiangig.com/download/7b5VLkNolt/BARGE%20SABZ%2012.pdf/dl
مهمترین عناوین:
* جایگاه نظم عمومی در فقه و حقوق اسلامی/ محمد تقی حسینی آقایی
* بررسی تطبیقی تخریب کیفری (وندلیزم) و معاونت در آن در حقوق جزای افغانستان و انگلستان/ عبدالبصیر حسینی عالمی
* مسأله برقراری نظم در افغانستان در گفتگو با داکتر علی یوسفی
* در حقارت تحقیر (پدیده تحقیر و تبعیض علیه اقلیت‌ها در افغانستان)/ آمنه اخلاقی
* سرمایه‌گزاری خارجی و رشد اقتصادی/ محمدرضا هاشمی
* زیر درخت نارنج (داستان کوتاه)/ داکتر بی‌بی فاخره موسوی


کد مطلب: 27332

آدرس مطلب :
http://www.payam-aftab.com/fa/news/27332/فصلنامه-برگ-سبز-شماره-۱۲-۱۳

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com