کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

سایت ها و وبلاگ های افغانستان

24 حمل 1387 ساعت 17:19


۱. سایت های جامع و فراگیر
عنوان و لوگوی سایت:  آریایی
در باره ی سایت: سایت آریایی خود را اینگونه معرفی می کند:
« این سایت در امریکا ثبت  شده و از شهر گوتنبرگ سویدن  پخش می گردد. آریایی یک سایت خبری و فرهنگی است که از آزادی بیان و اندیشه پشتیبانی میکند. هدف اصلی ما بررسی اوضاع و احوال کنونی، مسایل تاریخی ، فرهنگی  و اجتماعی کشور و منطقه ، شگوفایی اندیشه ها برای بوجود آمدن جهان بهتر و انسانی تر است.
صفحات آریایی برای تمام کسانی که به آزادی ، مردمسالاری و زندگی انسانی تر باور دارند ، باز است.
ما دست تک تک کسانی که با ما دربر آورده شدن این اهداف کمک میکنند را می فشاریم.
سایت آریایی در تاریخ ۱۵ فبروری ۲۰۰۲ در شهر گوتنبرگ سویدن به فعالیت خود آغاز کرد و در جشن دومین سالگرد آن، مدیر سایت چنین پیام داد:
در این مدت:
ـ   تلاش بعمل آمد ، برای رفع محرومیت مردمان کشورما از اطلاعات، آریایی برگ سبزی باشد.
ـ   تلاش بعمل آمد، حق خوانند گان برای اطلاع از مسایل مهم کشور و جهان را  رعایت کرده وآنچه را که مهم است، نه آنچه را که   بازار  دارد، در این سیاه نامه گنجانیده شود.
ـ   تلاش بعمل آمد ، از آزادی ، صلح و برابری انسان ها و حق زن ومرد برای شاد زیستن درمحیطی سالم در افغانستان و جهان دفاع شود .
ـ   تلاش بعمل آمد ، مجموعه ای از مقالات و اطلاعات نویسندگان پاک اندیش درسطح جهان بویژه در کشورهای غربی را که کار وزندگی خودرا در خدمت دفاع از حرمت انسانی قرار داده اند به خواننده گان معرفی گردد.
ـ   تلاش بعمل آمد، نهایت احترام را برای قدرت قضاوت خواننده قایل شده وتمام نظرات ومقالات ارسالی شانرا صرفنظر از دیدگاه ها و مواضع نویسندگان در اختیار خواننده گان قرارگیرد.
جای افتخار بس بزرگ است  که درطول این مدت بسیار کوتاه ، آریایی توانست از یک سایت عادی خبری به یک مرکزبزرگ اطلاعاتی تبدیل شود. شمار بینندگان ما درماه جنوری ۵۴۵۰۰ نفر و درطول مدت دوسال گذشته ۵۷۰۰۰۰ بوده است. این موفقیت بزرگ درنتیجه کار پر ثمر تمام همکاران قلمی، دوستان و علاقمندان این سایت میسر گردیده است که  باارسال مضامین ، نظریات و پیشنهادات شان توانستند آریایی را بیک منبع بسیارغنی و با اعتبار اطلاعاتی تبدیل نمایند.
من در حالی که این موفقیت را برای تمام همکاران قلمی و دوستان تبریک می گویم ، در این مرحله ی حساس تاریخی کشور مان، از تمام دانشمندان، روشنفکران، قلم بدستان و فرهنگیان کشورتقاضا می کنم تا در غنی ساختن هرچه بیشتر این سایت  سهم بگیرند.
صفحات آریایی برای تمام کسانی که به آزادی ، مردمسالاری و زندگی انسانی تر باور دارند ، باز است. برای سپاس از این محبت ها و کمک های بیدریغ کلمه ای که بتواند امتنان من را بیان کند پیدا نمی کنم. و انتظار دارم با همان حس مسئو لیت که تاکنون نشان داده اید نظرات ، انتقادات ، پیشنهادهای خود را برای ما بفرستید.
با درود های فراوان
عزیز جرئت
مسئول و صاحب امتیاز سایت: عزیز جرئت
برای شناخت جناب عزیز جرئت مدیر سایت آریایی و سایت او؛ یکی از پیام های را که به مناسبت جشن دوسالانه شدن سایت آریایی نگاشته شده است، مورد بازخوانی قرار می دهیم.
پیام جناب اکادمیسین دستگیر پنجشیری:
درست دو سال پیش سایت آریایی به ابتکار و کارگردانی محترم انجنیرعزیز جرئت، در کشور سویدن به فعالیت های روشنگرانهً فرهنگی، تاریخی، ادبی، اجتماعی و به پخش اندیشه های دموکراسی، آزادی، صلح، ترقی و عدالت اجتماعی و ملی و تساوی حقوق زنان با مردان آغاز کرد.
انجنیر جرئت از تبار مبارزان ملی و ضد استبداد استعماری تاکستانهای استالف و کلکان و از خانواده های متنفذ روشن بین سربلند کرده است.
پدر ومامای عیار و جوانمردش در دوران «استبداد کبیر » سردار محمدهاشم به ولایات دور افتاده تبعید شدند و همچو گنجی درپای شهر ویران فریدون افتادند و تا سالیان درازی با خانواده های بیگناه خود دور از زادگاه و خیل و تبار ، چون گیاهان بی ریشه بنام « فراری » زندگی می کرده اند و از حق سیر و سفر در زادگاه خود ووطن بزرگ خود افغانستان محروم و عملا در گوشهً از وطن خود زندانی شده ، و به اصطلاح ادارهً استبداد  سلطنتی « نظربند » بوده اند..
انجنیر عزیز جرئت درچنین خانوادهً قوی تر از مرگ و نیرومند تر از افراط کاران مستبد تاریخ معاصر ، دردیاران عیاران سیستان و خراسان و درغربت زاده شد.
بعدا از تحصیلات ثانوی و عالی در فاکولتهً انجنیری دانشگاه کابل و کار دولتی در وزارت فوائد عامه ، بعلت کشمکشهای خونین و با دوام تنظیمهای بنیادگرا و تندرو و بدلیل تجاوز و تهاجم جنون آمیز طالبان ظلمت و نظریه پردازان فاشیست مشرب و سیطره جوی آشکار و پشت پردهً آنان در اینجا و آنجا در میانه سالی مجبور به مهاجرت و تبعید گردید. و بخاطر خدمت بمردمان « زمین سوختهً » خود ، نخست با استفاده از تسهیلات مساعد علمی و فنی کشور صلحدوست و مردمگرای سویدن ، پس از فراگیری لسان ، به کسب دانش کمپیوتر و بخصوص دربخش طبع ونشر ،  طرح و دیزاین صفحات انترنت  و آنگاه به گشایش « سایت آریایی » پرداخت.
طی این مدت نه چندان طولانی ، تعدادی از شخصیتهای مستقل و آزاد اندیش اجتماعی ، فرهنگی و هواداران نهضتهای ملی، میهنی، تفاهم  حرکتهای ملی وسازمانهای و گروهها و احزاب سیاسی نوظهور ملی، دموکراتیک و مردمگرا ، دراین سایت به همکاری قلمی آغاز نهادند و قادر به نشر و پخش  اندیشه ها ، دیدگاها و نظریات روشنگرانهً خود شدند.
تا همین امروز بیش از نیم ملیون از فرزندان فرهیخته و روشنفکران دارای گرایشهای گونه گون ، مخالف و مختلف ، روشنفکران ، و کار آگاهان رشته های مختلف علمی و فنی و نمایندگان آگاه همه طبقات ، اقشار و لایه های اجتماعی و گروههای قومی و قبیله یی و بویژه نسل جوان و رویندهً وطن در داخل و دردیاران غربت ازاین روزنه ( دریچه ) بسوی میهن ویران ، زخمی ـ آتشدل اما مستعد به تکامل خود و بسوی قلب پر تپش آسیا و سیاره و جهان ما ،  می نگرند و پیوند انسانی و گسسته ًخود را با وطن ، مردم وطن ، فرهنگ زبانهای هنر، ادبیات و روان، کار و مبارزه پرجوش و خروش اجتماعی و ملی و زندگی هموطنان خویش جوشش نوین می بخشند.
باشناخت نقش روشنگرانهً سایت آریایی می توان گفت که سایت آریایی هم بمثابه گرهگاه تضاد های فکری و هم بمثابه پیوندگاه اندیشه ها و دیدگاهای نیروهای ملی دموکراتیک و مردمگرای کنونی کشور ، نقش متعالی را در تشابه و توافق افکار گروه های نوظهور و سازمان نیافتهً قبلی و پراگندهً کنونی ایفا کرده و پروسهً اتحاد ووحدت قوتها و نهضتها را تحرک شتابنده بخشیده است.
سایت آریایی ارزشهای مشخص و روش اصولی دارد ، بهیچ سازمان و حزب سیاسی و نهاد دولتی در داخل و خارج رابطهً آشکار و نهانی تا کنون نداشته است.
روش مورد احترام  ، صریح و اصولی سایت آریایی پشتیبانی بیدریغ و دفاع از ارزشهای اعلامیهً جهانی حقوق بشر ، احترام به کرامت انسانی و مقام والای انسان، حمایت از اصول دموکراسی، حقوق و آزادیهای دموکراتیک مردم، و افشاگری همه مظالم از جمله ظلم ملی، اجتماعی، تبعیض نژادی، جنسی، قومی، قبیله یی، مذهبی ، نسل کشی و جنگهای غیر عادلانه می باشد.
سایت آریایی ، بهترین ، مصئون ترین و قابل اعتماد ترین وسیلهً نشر و پخش ، ابلاغیه ها ، اعلامیه ها ، قطعنامه ها ، فراخوانها ، پیامها ، انتقادات ، پیشنهادها ، برنامه ها ، آئین نامه های سازمانها ، نهضتهای ملی ، تفاهم ، جنبشها ، کنگره ها ، شوراهای دموکراتیک ملی ، ترقیخواه و شخصیت های مستقل افغانستان و افغانستان شناسان و تحلیل گران سیاسی همه قاره ها و منطقهً ما بوده است.
ـ نظریات پیرامون قانون اساسی ، لویه جرگه ، تاراج میراثهای فرهنگی کشور.
ـ تازه ترین اخبار و اطلاعات از معتبر ترین سرویس های خبری ، تحلیل ها و تبصره های سیاسی
پیرامون مسایل داغ روز
ـ معلومات گسترده در زمینهً جمهوری پارلمانی ، ریاستی ، نام ، ماهیت و شکل دولت ، جایگاه زنان در قانون اساسی ، جریان کشمکشهای سیاسی مسالمت آمیز لویه جرگه ، واکنش حضرات  پیشوایان طریقه های نقشبندی ووهابیت علیه زنان مرد آفرین و نام « جمهوری افغانستان » ، مقاومت سرسختانهً بنیادگرایان علیه استقلال دین اسلام از سیطرهً سیاسی دولت و علیه اصول دموکراسی معاصر
ـ  ضرورت تشکیل جبهه متحد ملی
ـ  و تحکیم پایه های وحدت ملی
ـ ترکیب ملی ، اجتماعی ، اتنیکی ، از خیمه تا خیابان
ـ حقوق و آزادی های انسان ، میثاقهای بین المللی
ـ محاکمه جنایتکاران جنگی
ـ اشعار دوران غربت و طنز ها فهرست نا مکمل عناوین و مطالب سودمندیست که با آزادی کامل و بدون سانسور قبلی و تفتیش عقاید ، در سایت آریایی انتشار یافته است.
همچنین حقایق و گنجینه های نوین در بارهً زندگی ، کار و مبارزه داکتر محمودی ، حبیب الله کلکانی ، نقش تاریخی طرحهای محمدطاهر بدخشی دربارهً حل مسالهً ملی و نظام دولتی فدرال ، زندگینامهً غرور آفرین سید عبدالمجید آغای کلکانی و دیگر شهیدان نامدار و قهرمان وطن از درخشانترین کارنامه های فرهنگی و تاریخی سایت آریایی طی دوسال گذشته بوده است.
اهمیت استثنایی این کارنامه های تاریخی بیانگر این واقعیت تلخ است که در دوران حکومتهای متمرکز و استبدادی سلطنتی و جمهوریهای چپی ها و راستی ها ، هیچگاهی ازاین قربانیان راه آزادی ، دموکراسی ، تساوی حقوق ملل و مردمان در مطبوعات دولتی و آزاد ، یادی نمیشده است.
خلاصه :
ـ اعتراض روشنفکران برضد بنیاد گرایی
ـ برگی از تاریخ
ـ نقش روشنگرانهً محمود طرزی پدرمطبوعات و ژورنالیزم عصری
ـ نظریات حقوق دانان پیرامون قانون ا ساسی و مسودهً آن
ـ شخصیت های مشهور کشور و .... از عناوین برجسته و کلیشه یی سایت آریایی بوده است
 نتیجه :
درحال حاضر بیش از هر وقت دیگر ، نیروهای ملی، دموکراتیک و میهنپرستان کشور، بحقانیت ارزشهای سایت آریایی و به اهمیت جبهه متحد ملی ـ دموکراتیک بخاطر تطبیق بی خطای ارزشهای دموکراتیک قانون اساسی بویژه در مبارزات مسالمت آمیز پارلمانی باورمند شده اند.
باید دربارهً ضرورت ائتلافهای ، مؤقت ، مشروط و برضد بنیاد گرایی نشرات مستدل ، علمی ، تاریخی و با رعایت کمال عفت قلم مبارزه صورت بگیرد.
اکنون برای سایت آریایی مساعدترین لحظه های تاریخی ـ جهانی مساعد گردیده است تا بر بقایای طالبان ظلمت و متحدین داخلی و بیرون مرزی آنان و بر سازمانهای بنیادگرای پاکستان ، کشورهای خاور میانهً عربی و ملاهای خشک اندیش ایران هجوم نوین و هم آهنگ تبلیغاتی  آغاز یابد. پیوند این افزار های کور و بی شعور تاریخ بامافیای ترانسپورتی ، تاجران مواد مخدر و دهقانان فقیر نوار مرزی قطع شود. به ژولیده مویان و کفن کشان قدیم و جدید این مجال داده نشود که کله های خالی خود را ، از دخمه های تاریک ، از مغاره ها ، از چاه های عمیق و قنوات خود بلند کنند.
من به این باورم که قلم به دستان هر جامعه چشم و چراغ ، رهنمای مردم  و حامیان زندگانی انسانی اند  نه هواخواه مرگ و کشتار جمعی یا انفرادی انسانان. این قشر سلاحی جز قلم ، سپری جز حق و حقیقت و کتاب ، مرمی و تیری جز واژه های حق و گفتار نیک ندارند و غالبا باین پند پیروزی بخش مولانا جلال الدین بلخی ایمان تزلزل ناپذیر داشته و دارند که :
« تیغ حق از تیغ آهن تیز تر
بل ز صد لشکر ظفر انگیز تر » است
با فهم این آموزش درخشان مولانای بلخی میتوان گفت که در وضع مشخص کنونی تبلیغ اندیشه های آزادی ، دموکراسی ، صلح ، ترقی ، عدالت اجتماعی ، ملی ، مردمگرایی ، تساوی حقوق ملل و مردمان و زنان مرد آفرین با مردان
افشای ماهیت تروریزم بین المللی و مرداب رویش و پرورش طالبان ظلمت و عصبیت قبیله و تمامی لاشخوران تاریخ معاصر در منطقه و جهان و اشتراک فعال و آگاهانه در پیشاپیش تحولات دموکراتیک جامعه و بازسازی و نوسازی افغانستان نوین ، مستقل ، متحد ، غیر منسلک و صلحدوست ، رسالت عظیم سایت آریایی و همکاران قلمی آزاد اندیش ، نو اندیش و دور اندیش و درست اندیش و باوجدان آن میباشد.
اینجانب بحیث یکی از سربازان جبههً فرهنگ و قلم ، بمناسبت دومین سالگرد ، فعالیتهای روشنگرانهً « سایت آریایی » نخست مراتب تبریک وسپاس خود را بطراح ، مسئول و کارگردان این دریچهً امید خلق وطن محترم عزیز الله جرئت و همکار ایشان محترم بقایی پامیرزاد که در تایپ ، تصحیح و نشر و پخش  نوشته هایم مشترکا کوشش فراوان کرده اند ، صمیمانه تقدیم میکنم و سپس بهمکاران قلمی ایشان توفیق بیشتر فرهنگی ، اجتماعی ، ملی ، تاریخی ، هنری ، ادبی و بویژه افشاگریهای سیاسی و رعایت کمال قلم را آرزو میکنم.
وباور قوی دارم که جبههً فرهنگ نیل با اهداف شریفانهً انسانی ، وجدانی و میهنپرستانهً خود میتواند و باید در سال آینده نیز بمباردمان واژه های حق و حقیقت عقول و قلوب ملیونها افغانستانی از بند رسته و خانه بردوش را تسخیر کند و در انتقال موزون و صلح آمیز حاکمیت ملی توسط انتخابات آزاد ، عمومی ، سری ،  مستقیم ، عادلانه و تاسیس شورایملی ، نقش شایستهً خود را بسود نیروی ملی ،  دموکراتیک و طرفداران آزادی دین از سیطرهً سیاسی دولت ایفا نمایند.
با عرض حرمت
اکادمیسین دستگیر پنجشیری »
عناوین بخش ها و محتویات سایت:
 LATEST NEWS
آخرین اخبار و گزارشها
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
مطالب خبری
زن
تاریخی
علمی
پارلمان
طنز
داستان
 kabulbank
شرکت بین المللی ترانسپورتی و بارچالانی منگل
 Announce Here
گالری آریایی
فاروم آریایی
آریایی یک نشریه انترنتی
آدرس سایت:   http://www.ariaye.com
آدرس ارتباطی:    Aziz Jorat عزیزجراًت    
Zenitgatan ۲۴, ۴۱۵ ۲۱ Goteborg , Sweden . E- mail : send , tel . ۰۰۴۶ ۳۱ ۴۸ ۱۳ ۰۴ عنوان و لوگوی سایت: جاودان
 بخش ها و محتویات سایت:
این سایت به نشر مطالب متنوع و مختلفی می پردازد که برخی از عناوین مطالب آن عبارت اند از: 
صفحه اصلی  
اخبار  
جهان 
افغانستان 
سیاسی 
مذهب 
قانون 
تجارت و اقتصاد  
صحت و طبابت 
فرهنگ و جامعه  
هنر و ادبیات 
علم و دانش  
هوا شناسی  
ورزش  
خانوا ده  
جوانان  
اطفال  
آموزش زبان   
سرگرمی ها   
آرشیو  
مقاله ها   
گزارش ها   
مصاحبه ها 
اخبار افغانستان و منطقه از رسانه های خارجی    اخبار افغانستان و منطقه از ر سانه های افغانی
 بی بی سی
 خبر گزاری باختر  صدای امریکا
 سرویس خبر رسانی آریانانت
رادیو آزادی
 
آژانس خبری پژواک  رادیو فردا
  
آریایی  
رادیو بین المللی چین
  
شبکه افغا  
ایرنا
 
همبستگی  
خبرگزاری فارس
  
هرات نیوز  
ایسنا
  
هرات آنلاین   
پیمان ملی   
نشریه آزاد افغانی از روسیه یکی از بخش های مهم این سایت «اشخاص جاویدانی» است. هرکسی که بخواهد روح شهیدش شاد و نامش جاویدان بماند، باید با این بخش در تماس شود. جاویدان باکمال میل و همدردی نام های عزیزان شما را با عکس و بیوگرافی مختصر که شامل مشخصات با محل تولد، تاریخ و محل شهادت آنها می باشد در قسمت اشخاص جاویدانی و شهدا درج می نماید.
برای ارسال نامه از آدرسهای الکترونی ذیل استفاده شود :  jawidan@jawidan.com
سایت جاویدان ادعا دارد:
هر نوع مضامین سیاسی اجتماعی اقتصادی مذهبیی یا ساینس وغیره بدون درنظرداشت مسایًل حزبی قومی و یا گروهی از تمام قلم بدستانی که آرزو دارند با جاویدان به سوی یک افغانستان نوین، آزاد و مترقی در حرکت باشند به نشر خواهد رسید.
و معتقد است:
تمام مضمامین و مقالات این سایت دیدگاه و نظرات نویسنده گانش رابیان میدارد. سایت جاویدان مربوط همه ای هموطنان ودوستان این سایت است، ولی مسئولیت محتوای مضامین را بر دوش ندارد.
مسئول سایت جاویدان : مصطفی عزیزی
آدرس سایت: www.jawidan.com  
آدرس ارتباطی: jawidan@jawidan.com عنوان و لوگوی سایت:  شبکه ی افغانستان قلب آسیا
در باره ی شبکه افغانستان قلب آسیا، یا دایکندی دات کام
این نشریه ی الکترونیکی، در سال ۱۳۸۳ با هماهنگی و همکاری جمعی از تحصیلکردگان افغانستان، آقایان محمد توسلی، عبدالقیوم آیتی، امین الله امینی، علی ادیبی، محمد علی ناصری، حلیمی، قربانعلی هادی و...، با راهنمایی‌های  محترم حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای استاد سرور دانش وزیرعدلیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، و والی سابق و لایت دایکندی، در جمع اهالی دهکده جهانی پیوست. انتخاب نام دامین یعنی: دایکندی از باب انتخاب یک اسمی برای یکی از ولایات کشور خواهد بود، مثلا همه و لایات کشور باید اسم داشته باشد و آن هم مختلف، این منشور الکترونیکی هم یکی از نشریات مستقل کشور افغانستان است که به هیچ ارگانی وابسته نیست، باید اسم داشته باشد ما هم دامین دایکندی و عنوان افغانستان قلب آسیا را برگزیدیم.
اهداف:
 تبلیغ ، ترویج و صیانت از آموزه‌های دین مبین اسلام  از شبهات و تحریفات
  راهنمایی مخاطبین به موضوعات تخصصی و علمی
  اطلاع رسانی صادقانه
 آموزش عمومی
  آشنایی مخاطبین بامسایل ورویدادهای دیروزوامروز،به منظور ارتقاء سطح علمی مخاطبین،همگام با پیشرفت‌ها وتمدن امروزی
 فعالیت‌ها:
 اطلاعات عمومی، تاریخ، سیاست، فرهنگ، اقتصاد، فلسفه، حقوق، فقه، آداب ورسوم، ادبیات و هنر و...
کابران:
 آقایان: توسلی، آیتی، امینی، ادیبی، ناصری، هادی و...
بخش ها و محتویات سایت:
  افغانستان
  معارف اسلامی
  مجموعه‌ مقالات
  مجلات‌ورسانه‌های‌افغانستان
  سالن اندیشه
  سایتهای افغانستان
  دانشگاه‌های جهان
  سایت‌های حقوقی
  پایان نامه‌ها
  خبر گزاری‌های جهان
  فلسفی‌و اطلاعات‌عمومی
  سایت‌های سیاسی
  مجلات‌فلسفی‌وحقوقی
  مصاحبه ها
  شخصیت های افغانستان
  ریاست‌جمهوری‌اسلامی‌افغانستان
  وزارت عدلیه افغانستان
  وزارت تجارت افغانستان
  وزارت مالیه افغانستان
  آژانس باختر
  وزارت معارف افغانستان
  آرشیو
  تماس با ما
  در باره ما
  آلبوم
  قوانین کشور
   فرهنگ  
 تاریخ افغانستان  
 جغرافیا  
 اقتصاد  
 سیاست  
 شخصیت‌های افغانستان  
 قوانین افغانستان  
 لیست احزاب سیاسی افغانستان  
 بیرق های افغانستان  
 عکس‌ها  
 سایتهای افغانستان  
 سفارتخانه‌های افغانستان  
 جدول سازمانهای اجتماعی  
 معرفی اجمالی و لایت دایکندی  
 بایگانی مطبوعات افغانستان  
 افغانستان پنج سال بعد از۱۱سپتامبر  
آدرس سایت: http://www.daikondi.com 
آدرس ارتباطی: daikondi@hotmail.com   این سایت هم چنین عنوانی دارد «تماس با ما» که با انتخاب این گزینه صفحه ای باز می شود و کاربر می تواند از طریق پست الکترونیکی با سایت در تماس شود. عنوان و لوگوی سایت:  آرمان
بخش ها و محتویات سایت:
صفحه اول  |   افغانستان   |   نویسندگان   |   مقالات   |   اخبار   |   کلیک‌بانک   |   لینکستان   |   کتابخانه   |   گالری   |   عضویت   |   پالیسی  
 هنر و ادبیات
سینما
داستان
نثرادبی
نقد
خاطره
 تعلیم و تربیه
منطقه و جهان
گفتگو و گزارش
دانش ارتباطات
 حقوق و حقوق بشر
زنان و کودکان
اسناد و قوانین
دانشجو و دانشگاه
شخصیتها
 اندیشه
فرهنگ
تاریخ
کتاب
سیاست
مردم و جامعه
اقتصاد و سازندگی
مهاجرت و پناهندگی
ورزش و تفریح
اخبار دری
این سایت بخشی دارد با عنوان
مقالات برگزیده
•  جامعهٔ موزاییکی ومعضلات ملی - اتنیکی •  بازتاب آزادی و حقوق بشر در آیینه‌ی دموکراسی و اقتدار گرایی •  جستاری در باب روشنفکری و گذار به دموکراسی (با تاکید برافغانستان) •  جام نو و شراب کهن •  پیشینه انتخابات شورای مـلی در افغانستان •  نیاز روزگار ما به سهروردی شهید و نیچه مجنون •  سهم سادات در ترازوی نقد •  اوضاع مهاجرین افغانستان •  شستشوی دستهای خون‌آلود با مایع قانون! •  بررسی مشروعیت حمله آمریکا به افغانستان در مبارزه با تروریزم •  چرا« سپنتا» تنهاست؟ •  گستردگی و گسستگی، پاردوکس تطورات افغانستان •  سرزمین زلزله خیز و پس لرزه های خطرناک •  راه شوسه، اندیشه ی ناپخته، سیاست آشفته •  عناصر تفکر ملی •  فرهنگ نشر الکترونیکی در افغانستان •  مولانا و بسترهای شکوفایی حقوق بشر •  جنگسالار دیروز در آینه روشنفکر امروز •  موانع توسعه احزاب سیاسی در افغانستان •  نویسندهء تبعیدی و وطن مقالات برگزیده
•  جامعهٔ موزاییکی ومعضلات ملی - اتنیکی •  بازتاب آزادی و حقوق بشر در آیینه‌ی دموکراسی و اقتدار گرایی •  جستاری در باب روشنفکری و گذار به دموکراسی (با تاکید برافغانستان) •  جام نو و شراب کهن •  پیشینه انتخابات شورای مـلی در افغانستان •  نیاز روزگار ما به سهروردی شهید و نیچه مجنون •  سهم سادات در ترازوی نقد •  اوضاع مهاجرین افغانستان •  شستشوی دستهای خون‌آلود با مایع قانون! •  بررسی مشروعیت حمله آمریکا به افغانستان در مبارزه با تروریزم •  چرا« سپنتا» تنهاست؟ •  گستردگی و گسستگی، پاردوکس تطورات افغانستان •  سرزمین زلزله خیز و پس لرزه های خطرناک •  راه شوسه، اندیشه ی ناپخته، سیاست آشفته •  عناصر تفکر ملی •  فرهنگ نشر الکترونیکی در افغانستان •  مولانا و بسترهای شکوفایی حقوق بشر •  جنگسالار دیروز در آینه روشنفکر امروز •  موانع توسعه احزاب سیاسی در افغانستان •  نویسندهء تبعیدی و وطن مقالات برگزیده
•  جامعهٔ موزاییکی ومعضلات ملی - اتنیکی •  بازتاب آزادی و حقوق بشر در آیینه‌ی دموکراسی و اقتدار گرایی •  جستاری در باب روشنفکری و گذار به دموکراسی (با تاکید برافغانستان) •  جام نو و شراب کهن •  پیشینه انتخابات شورای مـلی در افغانستان •  نیاز روزگار ما به سهروردی شهید و نیچه مجنون •  سهم سادات در ترازوی نقد •  اوضاع مهاجرین افغانستان •  شستشوی دستهای خون‌آلود با مایع قانون! •  بررسی مشروعیت حمله آمریکا به افغانستان در مبارزه با تروریزم •  چرا« سپنتا» تنهاست؟ •  گستردگی و گسستگی، پاردوکس تطورات افغانستان •  سرزمین زلزله خیز و پس لرزه های خطرناک •  راه شوسه، اندیشه ی ناپخته، سیاست آشفته •  عناصر تفکر ملی •  فرهنگ نشر الکترونیکی در افغانستان •  مولانا و بسترهای شکوفایی حقوق بشر •  جنگسالار دیروز در آینه روشنفکر امروز •  موانع توسعه احزاب سیاسی در افغانستان •  نویسندهء تبعیدی و وطن نویسندگان و همدلان فرهنگی سایت آرمان:
سایت آرمان اسامی ذیل را در بخش نویسندگان خود درج نموده است:
مسیح ارزگانی.  مسیح ارزگانی، نویسنده و پژوهشگر، استرالیا  ۱۲  Journalist 
 حامد شفایی.  حامدشفایی، کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، معاون سازمان مبارزه با نژادپرستی اروپا، فعال حقوق بشر، فینلاند.  ۸  Journalist 
 سید حسن اخلاق.  سید حسن اخلاق، پژوهشگر و دکترای فلسفه غرب، ایران  ۹  Journalist 
  حمزه واعظی.  حمزه واعظی، پژوهشگرمسایل سیاسی، نروژ  ۶  Journalist 
  میر حسین مهدوی.  میر حسین مهدوی، شاعر و تحلیلگر، کانادا  ۱۶  Journalist 
  سید علی حسینی.  سید علی حسینی، کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، ایران  ۷  Journalist 
  امین آرمان.  امین آرمان، نویسنده و مدیر مسئول سایت آرمان  ۳۱  Admin 
  سید ذبیح الله مهدیار.  سید ذبیح الله مهدیار، نویسنده، دانش آموخته پزشکی، سودان  ۵  Journalist   محمد حسین فیاض.  محمد حسین فیاض، نویسنده و شاعر، ایران  ۲۱  Journalist 
  غلام سخی احسانی.  غلام‌سخی احسانی، کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی، ایران.  ۳  Journalist 
  عبدالاحد طیبی.  عبدالاحد طیبی، نویسنده، مترجم و کارشناسی ارشد جیالوژی، بیلوروس  ۳  Journalist 
  سرور تقوی.  سرورتقوی، نویسنده و منتقد ادبی، ایران  ۳  Journalist 
  سارا ارمنی.   ۳  Journalist 
  محمد صادق دهقان.  محمد صادق دهقان، شاعر، فعال ادبی، کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، ایران  ۲  Journalist 
  نصرت شاد.  ۱  Journalist 
  ویس ناصری.  ویس ناصری، نویسنده، آلمان  ۵  Journalist 
محمد علی رضایی.  محمد علی رضایی، کارشناسی اقتصاد، ایران  ۲  Journalist 
  نبی قانع زاده.  نبی قانع زاده، نویسنده، فینلاند  ۳  Journalist 
  لیاقت علی لیاقت.  لیاقت علی لیاقت، نویسنده، افغانستان  ۶  Journalist 
  خالد وردک.  خالد وردک، افغانستان  ۱  Journalist 
  ppayam   ۰  Journalist 
  غلام حسین آزادی . غلام‌حسین آزادی، نویسنده  ۶  Journalist 
  علی رضوانی   ۵  Journalist 
  جواد محسنی.  جواد محسنی، پژوهشگر علوم اجتماعی و کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، ایران  ۲  Journalist 
 محمد علی هروی   ۲  Journalist 
  نور احمد شادمان   ۹  Journalist 
  رفیق رجاء.  رفیق رجاء، کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، فینلاند  ۲  Journalist 
  عباسی افغان . عباسی افغان، تحلیلگر و ژورنالیست  ۶  Journalist 
  امین رشادت.  امین، رشادت، ایران  ۲  Journalist 
  امیر غلامی  امیر غلامی  ۵  Journalist 
  ن.غلامی   ۱  Journalist 
  عادل غلامی. خالقیار  عادل غلامی خالقیار، نویسنده، استرالیا  ۲  Journalist 
  سید محمد حسینی فطرت.  سید محمد فطرت، کارشناسی علوم اجتماعی، ایران  ۲  Journalist 
  محمد فهیم خیری   ۲  Journalist 
  یارمحمد یاری   ۱  Journalist 
  احمد علی رضایی نوید   ۲  Journalist 
  حسینی نسب   ۲  Journalist 
  عارف احمدی . عارف احمدی، انگلستان  ۱  Journalist 
  نثــا را حمد بهیــن.  نثار احمد بهین نویسنده، آلمان  ۲  Journalist 
  م. محسنی   ۲  Journalist 
  ح. شکوهی  حسین شکوهی  ۲  Journalist 
  حامد انوری   ۱  Journalist 
  سید حسیب مصلح . سید حسیب مصلح، استرالیا  ۰  Journalist 
  دانشگر . دانشگر، کابل  ۲  Journalist 
  جلالی۰  Journalist 
  یاسین رسولی.  یاسین رسولی، کارشناسی ارشد علوم سیاسی، ژورنالیست، کابل.  ۱۰  Journalist 
  رضا فولادی   ۱  Journalist 
  رحیم فولادی.  رحیم فولادی، افغانستان  ۱  Journalist 
  دکتر رازق رویین . دکتر رازق رویین شاعر و پژوهشگر، بلغاریا  ۱  Journalist 
  محمد صادق عادلی.  محمد صادق عادلی، ایران  ۱  Journalist 
  عبدالحمید دانا . عبدالحمید دانا، نویسنده  ۲  Journalist 
  م.فرهاد   ۱  Journalist 
  مرادی   ۱  Journalist 
  لطیف کریمی   ۱  Journalist 
  محمد محسن ایوبی   ۴  Journalist 
  علی جواد دهقان.  علی جواد دهقان  ۱  Journalist 
  مهمان   ۱۷  Journalist 
 آرمان ریبد   ۱  Journalist 
 و.......
آ
  آدرس سایت: http://www.armans.info/
عنوان و لوگوی سایت:  افغانستان آن لاین
Afghanistan online
بخش ها و محتویات سایت:
سایت افغان آن لاین درباره ی تاریخ، جغرافیا و آب و هوا، زبان و فرهنگ، دولت و حکومت و جنبه های مختلفی درباره افغانستان اطلاعات کامل و روزآمدی را ارائه می نماید. همچنین این وب سایت، بخش های متنوع دیگری مانند فروشگاه، کتابفروشی، مسافرت، گالری عکس و ... دارد که می تواند مورد توجه کاربران فراوانی باشد. این سایت می تواند مرجعی باشد برای کتابداران کتابخانه های عمومی افغانستان تا از طریق آن ، اطلاعات روزامدی را به مراجعین خود ارائه نمایند. مهمتر از همه فروشگاه کتاب این وب سایت به معرفی کتاب و منابعی می پردازد که درباره افغانستان تا کنون به چاپ رسیده است.  اطلاعات کتابشناختی و توصیفی از کتاب در ذیل آن ذکر شده است. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر و خرید کتاب به سایت amazon.com نیز لینک برقرار شده است.
برخی از عناوین این سایت را از نظر می گذرانیم:
اطلاعات عمومی General Info اخبار News (AOP) فروشگاه Shop فرهنگCulture غذا و آشپزیCooking/Food اقتصاد Economy موزیک Kabul Museum عکس Photo Gallery جغرافیGeography زبان Languages سیاستGov/Politics تاریخ History پرچم ها Flags زنان Afghan Woman مسافرت Travel بهداشتHealth بیوکرافی Biographies ورزش Sports جمعیت Publications کتابخانه Bookstore گیاه و حیوانات Plants/Animals اسلام Islam لینک ها Links بازیها Games انجمن ها  Forums چت روم (اتاق گفتگو) Chat Room آب و هوا Weather در باره سایت About this site و...
زبان سایت: انگلیسی
آدرس سایت:  www.afghan-web.com
آدرس ارتباطی:
Email:
qazi۲۸@yahoo.com
Mailing Address:
P.O. Box ۱۱۶۰۴
Pleasanton, CA ۹۴۵۸۸
۲. سایت های خبرگزاری و اطلاع رسانی عنوان و لوگوی سایت:   صبح بخیر افغانستان
بخش ها و محتویات سایت:
 این سایت برنامه های خود را این گونه معرفی می کند:
صبح بخیر افغانستان ، نخستین پروگرام ملی خدمات عامه در افغانستان است  که به تاریخ ۶  حوت ۱۳۸۰ با هدف توسعهء دموکراسی از راه ترویج و تقویت آزادی بیان و مطبوعات آزاد در کشور، آغاز به نشرات کرد. این رسانهء آزاد و بیطرف که از سوی انتشارات آوانما در افغانستان تمویل می شود، روزانه دو برنامهء رادیویی یکساعتهء «صبح بخیرافغانستان» و «ماشام پخیرافغانستان» را تولید و روی شبکهء ملی رادیو افغانستان پخش می کند.
برنامهء صبح بخیر افغانستان از ساعت ۶:۳۰  الی  ۷:۳۰ صبح وبرنامه ماشام پخیر افغانستان از ساعت ۶   الی  ۷ شام، روی موج متوسط ردیف ۱۱۰۷ کیلو هرتز،  درسراسر افغانستان و موج  اف، ام و ۹۳, ۱۵۰.۲ میگا هرتز، در کابل انتشار می یابند. هر دو برنامه حاوی اخبار؛ گزارشها و برنامه های ویژه ء معلوماتی، تحلیلی، آموزشی، ادبی، طنزی، تفریحی، ورزشی و موسیقی می باشند که آنها را در زیر به معرفی می گیریم و سپس زمان نشر آنهارا به اطلاع شما می رسانیم.
برنامه های روزانه :
خبرها
جان نباشد جز خبر در آزمون
هرکه افزون تر خبر جانش فزون
در بخش خبرها شما می توانید تازه ترین و مهم ترین رویدادهای کشور،منطقه و جهان را بشنوید. بخش خبری صبح بخیر افغانستان روزانه چهار بار به دوزبان دری و پشتو تازه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به سمع شما می رساند.بی طرفی، دقت و توازن از شاخصه های مهم این بخش می باشند.
هنگام نشر: برنامه صبحگاهی ۶:۳۰ الی ۶:۳۵ دری ۷ الی ۷.۰۵ پشتو
برنامه شبانگاهی ۶ الی ۶.۰۵ پشتو ۶:۳۰ الی ۶:۳۵ دری
گزارش
صبح به خیر افغانستان علاوه در کابل با داشتن گزارشگر در شش حوزه ی جغرافیایی افغانستان، نوترین و به روز ترین حوادث و وقایع مناطق دور دست کشور را در زودترین زمان ممکن گزارش کرده و به دست نشر می سپارد. گزارشگران ما هم اکنون در ولایات بلخ، قندوز، هرات، قندهار، ننگرهار و خوست مستقرهستند.
هنگام نشر:در لابلای یک ساعت برنامه صبح بخیر و مشام په خیرافغانستان
اطلاعات سفر
بسیار سفر باید تا پخته شود خامی
صبح بخیر افغانستان در تماس مستقیم با شرکت هواپیمایی آریانا برنامه پروازهای داخلی و خارجی این شرکت را همه روزه در اختیار هموطنان قرار می دهد.
هنگام نشر: بعد از ختم بخش خبری صبحگاهی
پیش بینی آب و هوا
پیوست به آگاهی از خبرها هموطنان ما می توانند از وضعیت جوی کشور اطلاع یابند.در این بخش وضعیت آب و هوای کشور از طریق منابع انترنتی به گوش شنونده گان رسانیده می شود.
هنگام نشر:درپایان خبرهای صبحگاهی و شامگاهی
نرخ ارز های خارجی
دراین بخش نرخ داد و ستد ارزهای بین المللی در برابر پول افغانی مطابق با داده های صرافان سرای شهزاده کابل در پایان خبرهای شامگاهی نشر می شود.
ورزش
ز نیرو بود مرد را راستی
ز سستی کژی آید و کاستی
در بخش ورزش از نوترین رویدادهای رشته های گونه گون ورزشی در سطح کشور و جهان آگاه می شوید.دراین بخش علاوه بر آگاهی از رویدادهای ورزشی، گزارش های متنوع وجالبی از مسابقات و همایش های ورزشی در سطح کشور تهیه دیده شده وگفتگو با مسولان ورزش، صاحب نظران وقهرمانان ورزش هم از دیگر برنامه های شنیدنی این بخش می باشند.
برنامه های هفته گی
شما و رییس جمهور
هرچه می خواهد دل تنگت بگو
این برنامه که نخستین ابتکاردر گستره رسانه های داخلی است، پیرامون گره های ناگشوده در امور داخلی و خارجی مربوط به کشور، میان مردم و رییس جمهور کرزی بحث میافریند، و تماس نسبتا مستقیم مردم را با رییس جمهور انتخابی کشور بر قرار کرده و راهکار های مشترک را به هم گره میزند.تا امور کشوری و حیاتی را بهینه تر سازد. که ویژه برنامهء صحبگاهی آدینه است
اگر شما هم درد دل و یا پرسشی از رییس جمهور کشور دارید به شماره تلیفون ۲۱۰۱۰۷۷ برای ما زنگ بزنید.
صدا
برنامه یی در گستره ی جامعه مدنی و حقوق بشراست که نخستین هدف آن پرداختن به تخطی های حقوق بشری و جستجوی راهها و راهکارهای مناسب برای رسید گی به این تخطی هاست. (صدا) انعکاس صدای انسان و انسان هایی است که حقوق و آزادی های برحق شان توسط خانواده، جامعه و قدرت محدود و تهدید شده است.
هنگام نشر:جمعه ها نیمه دوم برنامه در بخش ماشام په خیرافغانستان
نوای نی
بشنو از نی چون حکایت می کند
نوای نی: نیم نگاهی ست بر گوشهء از جانمایه هنر و ادبیات امروز میهن مان. دراین بخش نویسنده گان ، شاعران و هنرمندان معرفی شده و آنها برای تان از تجربیات و نوآوری های شان در بخش های کاری خود می گویند و همچنین بحث های پژوهشی و نقد پیرامون هنر و ادبیات کشور، بخشی از جانمایهء این برنامه است
این برنامه را می توانید روزهای یک شنبه و پنج شنبه هرهفته در بخش پایانی ماشام به خیر افغانستان بشنوید.
هنر هفتم
سینما ایدیولوژی قرن بیست و یک است.هالیوود امریکایی تفکر دنیای امروز ما را می سازد که بالیوود هندی نمایش های جالبی برای ساعات بیکاری دارد. و اما سینمای افغانستان در آغاز راه به کدام مسیر خواهد رفت؟
برنامه هنرهفتم از دو بخش خبر و نقد تشکیل شده است. دراین برنامه مهمترین رویدادها و وقایع جهان سینما را به گوش تان رسانیده و در کنارآن یک فلم موفق و تاثیر گذار سینمای جهان معرفی و نقد می شود.معرفی و بررسی کارنامه های هنرمندان مطرح سینمای افغانستان و جهان هم در این برنامه صورت می گیرد.
هنگام نشر: سه شنبه هر هفته در بخش ماشام په خیر افغانستان و روزهای چهارشنبه در بخش صبحگاهی
بخش مشاوره ورهنمایی
بخش مشاوره ورهنمایی به منظور تربیت سالم کودک، بررسی مشکلات نوجوانان و جوانان و راههای حل آنها،راهنمایی برای دسترسی به ازدواج موفق،راه های حل مشکلات عصبی ناشی از فشارهای گوناگون اقصادی و اجتماعی و غیره راه اندازی شده است.
هنگام نشر: روزهای شنبه در بخش صبحگاهی به زبان دری و در بخش ماشام په خیر به زبان پشتو.
افغانستان در مطبوعات کشور و جهان
در این بخش سرمقاله ها، مطالب وموضوعات یک هفته مطبوعات کشور و جهان در ارتباط با تحولات و رویدادهای افغانستان مرور و بررسی می شود. شما می توانید هر روز شنبه در بخش صبحگاهی بشنوید.
پخته پرانک
پخته پرانک یک برنامه طنز آمیزو انتقادی است که به موضوعات داغ روز در عرصه های اقتصاد،اجتماع وسیاست از دریچه طنز می نگرد.خبر،گزارش و مصاحبه طنز آمیز در این برنامه جای دارد. که در برنامهء صبحگاهی روز جمعه نشر می شود.
انسان با دستاوردهای امروز
این برنامه به منظور معرفی تازه های جهان علم وتکنولوژی و آخرین دستاوردهای انسان در پهنه ی علوم گوناگون تهیه شده و سر آن دارد که از رهگذر معرفی این دستاوردها، حس خلاقیت ، نو آوری و ابتکار را در بین جوانان به وجود آورد.
هنگام نشر:شب دوشنبه نیم ساعت دوم برنامه
پیام هفته
این برنامه به یکی از موضوعات داغ هفته در بخش های اجتماعی،اقتصادی ، صحت و آموزشی می پردازد و تلاش می کند که در نگاهی همه جانبه یکی از موضوعات مهم در بخش های فوق را شکافته و راه حل هایی را برای گره گشایی آنها ارایه کند.
هنگام نشر: سه شنبه هرهفته در بخش صبحگاهی
آموزش همسالان
آموزش همسالان یک برنامه آموزشی ویژه اطفال است که بعضی نکات تربیتی و رفتاری را در قالب درامه هایی که اجرا کننده گان آن کودکان اند، به آنان می آموزاند.
هنگام نشر:این برنامه در دو نوبت روزهای شنبه و چهارشنبه هر هفته در بخش ماشام په خیر افغانستان
گپ نو سخن نو
گپ نو سخن نو شامل وقایع وحوادث جالب و متنوعی از چهارگوشه جهان در ساحات گوناگون از تکنالوژی وعلم گرفته تا سرگرمی می باشد. این برنامه مخاطب خاصی ندارد و می شود گفت که تمامی اقشار جامعه می توانند از آن استفاده کنند.
این برنامه روزهای چهارشنبه از طرف صبح در نیمه دوم برنامه نشر می گردد
گفتمان داغ هفته
این گفتمان که هر شامگاه پنجشنبه در نیم ساعت به گونهٔ زنده اجرا می گردد، در آن مسایل مطرح و داغ هفته به بحث گرفته می شود و در آن کارشناسان و سیاستمداران تحلیل و نظر پردازی می کنند.
این گفتمان را فاضل سانچارکی مشاور صبح بخیر افغانستان گرداننده گی می کند.
برای شنودن این گفتمان جالب، نیمهٔ دوم برنامهٔ مشام پخیر افغانستان، ساعت ۶:۳۰ شامگاه هر پنجشنبه را از یاد نبرید.
تخم شر
این بخش ویژه، محتوایی دارد پیرامون مبارزه علیه مواد مخدر و تشویق بخاطر منع کشت کوکنار در مناطق گونه گون و دوردست، که در واقع می شود گفت نهادها و مردم را دعوت به قانونمندی و گریز از ناهنجاری می کند تا جامعه یی سالم و قانونمند رقم بخورد.
این بخش را می توانید پگاه هر چهارشنبه در برنامهٔ صبح بخیر افغانستان بشنوید.
سازندگی
بخش ویژهٔ سازندگی نمایان گر گوشه یی از بازسازی و نوسازی کشورمان می باشد و محتوای آن سازندگی و نوسازی در جامعه را بررسی کرده، همگان را متوجه می سازد که این روند چه تأثیری بالای اجتماع، رشد و انکشاف شهرها و در نهایت رفاه اجتماعی دارد.
هنگام نشر: پگاه پنجشنبه در صبح بخیر افغانستان.
لحظه
ژانر ژورنالیستی است که می نمایاند تا چه واقعیت های ژرفی، زندگی شگرف را رقم می زند.
این بخش که به گونهٔ پست کارت گوشه یی از واقعیت های زندگی جامعهٔ سنتی مان را می نمایاند، از پس منظر مثبت، جنبه های اصلاحی جامعه را برای همگان گوشزد کرده و جنبه های منفی را برای اصلاح آن بر رخ مجریان آن می کشد.
زمان نشر : دوروز در هفته اما روز آن مشخص نیست.
زبان:  دری، پشتو و انگلیسی
آدرس سایت:  http://www.gma.com.af/index.html
آدرس ارتباطی:  info@gma.com.af    fazelhomayoon@awanama.com
و یا با شماره تلفونهای زیر تماس حاصل نمایید.  افغانستان- کابل: ۲۱۰۱۰۷۷-۰۰۹۳ و ۲۱۰۱۰۸۲-۰۰۹۳ عنوان و لوگوی سایت:    کابل پرس
بخش ها و محتویات سایت: خبری، تحلیلی و انتقادی
زمینه هایی که می توان در سایت کابل پرس به آن پرداخت، شامل بخش های  فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، زنان و  حقوق بشر  می باشد.  همچنین کابل پرس با توجه به روش عدم سانسور، اسناد معتبر مبنی بر اختلاس و نیز موارد نقض حقوق بشر را فاش می کند. این سایت از خوانندگانی که دسترسی به اسناد معتبر دارند، می خواهد با توجه به این نکته که در قانون اساسی افغانستان آمده که دانستن درباره اسناد دولتی حق هر تبعه ی افغانستان است، می توانند اسناد را به کابل پرس بسپارند. نام و مشخصات کسی که اسناد را در اختیار کابل پرس قرار می دهد، محفوظ خواهد ماند. برای نشر مقاله، گزارش ، خبر ، طنز، عکس و کارتون هیچ محدودیت جغرافیایی وجود ندارد. نویسندگان می توانند با زبان های گوناگون فارسی، انگلیسی، پشتو، ازبکی ، فرانسوی، روسی،  اسپانیایی، پرتغالی و..   کار کنند که فرستادن متن اصلی برای مترجمان ضروری می باشد.
میرهزار مدیر سایت کابل پرس می گوید: کابل پرس را اوایل سال ۲۰۰۴ راه‌اندازی کرده است که نخستین سایت خصوصی افغانی در داخل افغانستان محسوب می‌شود. خوشبختانه طی این مدت کابل پرس کاملا شناخته شده است و معمولا روزنامه‌ها، تلویزیون‌ها و یا خبرگزاری‌های مختلف دنیا با آن تماس می‌گیرند و درباره مسایل مهم افغانستان سوال می‌پرسند.
کامران  معتقد است که در سایت کابل‌پرس عموما خبرهایی را تولید می‌کند که دیگر رسانه‌های افغانستان کمتر به آن دسترسی دارند. او می گوید گاهی زودتر از دیگر رسانه‌ها خبرها را منتشر می‌کنیم.  میزان استقبال از سایت کابل‌پرس نشان می‌‌دهد که ما علاوه بر خارج از افغانستان، خوانندگان زیادی از نقاط دور و نزدیک داخل نیز داریم و نکته جالب این است که در برخی از نقاط کشور ارتباط نداریم اما خوانندگان دایمی ما اخبار این ولایات را برای ما ارسال می‌کنند. گاهی خوانندگان کابل‌پرس، اخبار را سریع‌تر و زودتر از آسوشیتد‌پرس و یا رویترز گزارش می‌کنند ولی ما بطور اختصاصی خبرهایی را منتشر می‌کنیم که به نوعی در افغانستان ترس از انتشار آن وجود دارد.
وقتی ما از این دست خبرهای داغ را منتشر می‌کنیم، رسانه‌های دیگر از منبع کابل‌پرس آن را منتشر می‌کنند تا مستقیم مورد سوال قرار نگیرند. ما از منابع خاص خود برخورداریم که درباره موضوعاتی مانند اختلاس، فساد، رشوه و یا جلسات سری پارلمان، پیشرفت و یا شکست نیروهای طالبان و بین‌المللی در مناطق جنوبی به ما گزارش می‌دهند. سانسور نمی‌کنیم و آرای مختلف را بازتاب می‌دهیم حتی گاهی برای من پیش آمده که وزیر یا یکی از مقامات، صفحاتی از کابل پرس را پرینت گرفته و به دفتر کارم روانه کرده و از من توضیح خواسته است.
میر هزار می گوید: گاهی خوانندگان ما چون می‌دانند این سایت را اهالی دولت بررسی می‌کنند، شکایات خود از مسوولین را به سمت ما روانه می‌کنند. حتی گاهی پیش آمده به محاکمه نیز تهدید شده‌ام. گاهی هم تهدیدهایی از نوع دیگر اما با همه اینها کابل‌پرس ثابت کرده که می تواند تعداد خواننده بیشتری نسبت به دیگر جراید چاپی، چه روزنامه و یا هفته نامه در داخل افغانستان داشته باشد.  در برخی موارد گفت‌و‌گوهای ویژه ای با افراد سرشناس داریم که کمتر رسانه‌ای در افغانستان می‌تواند به این منابع دسترسی داشته باشد مانند گفت‌وگو با دکتر«نوام چامسکی» زبان‌شناس بزرگ و روشنفکر آمریکایی و یا «بکتاش» جوان افغان همبازی با «جودی فاستر» در آمریکا و یا بانوی شایسته جهان در سال ۲۰۰۴.  
آدرس سایت:  http://kabulpress.org  - www.mykabulpress.com 
آدرس ارتباطی: کابل موبایل: ۰۰۹۳۷۹۳۹۰۰۲۵
زبان: فارسی، انگلیسی، پشتو، ازبکی ، فرانسوی، روسی،  اسپانیایی، پرتغالی و..
مدیر سایت:  کامران میرهزار ، روزنامه‌نگار جوان ساکن کابل، سردبیری سایت خبری کابل‌پرس و سردبیر خبری رادیو و دو هفته نامه کلید و مرسل را برعهده دارد. وی تحصیلات آکادمیک خبرنگاری ندارد اما خود اذعان می‌کند که ۱۲ سال تجربه برای او بیشتر از تحصیلات سودمند بوده است. عنوان و لوگوی سایت:  سرویس خبر رسانی آریانت
درباره ی خبررسانی آریانا نت:
بخش دری / فارسی آریانانت  یک سرویس  خبری ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی در امور افغانستان میباشد. تیم آریانانت سعی میکنند تا اخبار تحلیل ها, مقالات و دیگر موضوعات  نشر شده را در مورد افغانستان  از شبکه اینترنت  جمع آوری نموده و به دسترس  شما عزیزان قراربدهد.  از این جهت شما میتوانید با استفاده از سایت آریانا نت از تمامی اخبار رویداد ها چی در داخل کشور و در  جهان  اطلاع حاصل نماید. اعضای تیم آریاتانت که اکثراً به شکل افتخاری مانرا یاری می رسانند در شهر کابل, هرات مزار شریف جلال آباد سکونت دارند.
 سایت آریانا نت مربوط هیچکدام از احزاب نمی باشد. هر شخصی میتواند نظریات و مقالات خود را در این سایت به  نشر بسپارد.
بخش ها و محتویات سایت:
این سایت، یک سایت خبری و اطلاع رسانی است و مهم ترین عناوین آن که درسمت راست سایت درج شده است، عبارتند از:
اخبار هفته، اخبار ولایات، مقالات ، سرخط اخبار، موضوعات، نویسنده گان ، آرشیف اخبار، جستوجو، لینکستان،
ارسال اخبار ، نظریات و پیشنهادات.
آدرس سایت:  http://www.ariananet.com
آدرس ارتباطی: info@ariananet.com
 مدیر مسؤول آریانانت: جمشید شفق عنوان و لوگوی سایت: خبرگزاری صدای افغان 
  درباره ی خبرگزاری صدای افغان:
این سایت در ذیل عنوان فوق، خود را چنین معرفی کرده است:
رسانه از ابزار مهم و پیش برنده فعالیت های فکری فرهنگی است و به عنوان عامل اثر گذار در جهت ارتقای آگاهی های عمومی و در نتیجه رهنمون کننده جامعه به سوی ترقی و صعود می باشد. با توجه به این اهمیت از یک سو و از سوی دیگر ضرورت حرکت افغانستان به سمت کمال و تعالی، لازم دیده شد تا در راستای اقدام به فعالیت های رسانه ای سعی و تلاش شود به همین منظور در سال ۱۳۷۱ همزمان با انتشار نشریه فریاد عاشورا حرکت رسانه ای مورد توجه جدی همکاران ما قرار گرفت. ابتدا در صدد آموزش نیروهای تحصیل کرده شدیم و سپس با راه اندازی نشریه فریاد عاشورا،‌ عملا کار رسانه ای را روی دست گرفتیم. اندکی نگذشت که فعالیت دیگر رسانه ای تحت نام خبرگزاری تبیان دنبال گردید. این خبرگزاری که به عنوان یکی از بخش های زیر مجموعه  مرکز فعالیت های سیاسی فرهنگی تبیان به حساب می آمد علاوه بر استفاده از نیروهای قدیمی، اقدام به برگزاری کلاس های آموزش خبرنگاری نمود. اولین کلاس در شهر مشهد زیر نظر آقای فلاحتی یکی ازاساتید ایرانی که خود نیز در خبرگزاری ایرنا شاغل بود و با حضور ۴۸ شاگرد دایر گردید. خبرگزاری تبیان در آن زمان اخبار خود را از پاکستان، شهر پیشاور، اسلام آباد و کویته – افغانستان، شهرهای هرات، کابل و مزار شریف و نیز منابع موثق وابسته به افغان ها در ایران تامین می کرد. اخبار مربوط به افغانستان در اروپا از طریق خبرنگار تبیان در آلمان شهرهای برلین و هامبورگ و هالند شهرهای آمستردام و دنمارک دریافت می شد. اخبار خبرگزاری علاوه بر انعکاس برای عده ای ازمشترکین و منابع در داخل و خارج کشور در سایت اینترنتی تبیان جا داده  می شد و نیز در هفته نامه فریاد عاشورا چاپ می گردید.
این خبرگزاری با رسانه های مختلف داخلی و خارجی ارتباط خبری داشت و تعدادی همکاران آن با برخی رادیوهای خارجی همکاری مستمر و همه جانبه، البته به نفع افغانستان و مردم آن داشتند. دومین کلاس آموزشی خبرگزاری در سال ۱۳۷۹ و سومین آن در اوایل سال ۱۳۸۰ زیر نظر سید جمال الدین موسوی از دست اندرکاران آن زمان خبرگزاری و سردبیر هفته نامه فریاد عاشورا و خبرنگار فعلی رادیو بی بی سی در کابل، دایر شد که تعداد شاگردان هر دو دوره جمعا به ۶۸ تن می رسیدند. آقای سید جمال موسوی ، خانم ناجیه غلامی، خانم الهه ظفری، سید هارون نجفی زاده  و علی کاظمی که هم اکنون در رادیو بی بی سی فعال بوده و آقایان سید حسن حسینی، سید باقر حسینی، سید سلطان حسینی، سید باقر کاظمی و کاظم حیدری که در حال حاضر در رادیو دری خراسان شاغل می باشند از همکاران و یا آموزش دیدگان همین خبرگزاری در شهر مشهد ایران می باشند.
خبرگزاری تبیان تا آخر سال ۱۳۸۰ فعال بود اما هم زمان با آمدن دست اندرکاران مرکز فعالیت های سیاسی فرهنگی تبیان در کابل در بعد از یازدهم سپتامبر و استقرار دولت موقت افغانستان، در تاریخ ۲۶/۱۲/۸۰ خبرگزاری صدای افغان در کابل بنیان گذاشته شد. تعدادی از خبرنگاران جوان آموزش دیده با افتتاح دفتر مرکزی این خبرگزاری در کابل وارد صحنه فعالیت شده با انعکاس اخبار افغانستان خدمت بزرگی در عرصه کار مطبوعاتی کشور نمودند.
چه این که این اولین باری بود که یک آژانس خبر رسانی داخلی، به صورت خصوصی و غیر دولتی آغاز به فعالیت می نماید. اگر چه قبلا آژانس اطلاعاتی باختر در کابل فعال بود اما از یک سو غیر فنی عمل کردن این خبرگزاری - دوما اختصاصی و انحصاری بودن آن و تنها انعکاس اخبارخاص با بهانه های مخصوصی آن هم بسیار بسیار هدایت شده و ثالثا تشریفاتی عمل کردن این رسانه، افغانستان را از وجود یک رسانه خوب و مطلوب خبری از این دست بی بهره ساخته بود و باز به هر حال اگر هر سه اشکال ذکر شده را هم نمی داشت تنها دولتی بودن آن کافی بود که مورد وثوق مردم افغانستان نباشد.
لذا برای اولین بار در تاریخ  افغانستان یک رسانه خبری غیر دولتی در کابل افتتاح گردیده با کادر و پرسنل آزموده و بادید کاملا بی طرفانه،  قضایا و مسایل افغانستان را موشکافانانه ارزیابی و تحلیل و تفسیر نموده برای بهبود وضع مردم افغانستان و کشور خبر تهیه نموده به انعکاس آن می پردازد.
در ابتدا خبرگزاری صدای افغان ازنظر ارتباطات مشکلاتی وافری داشت و به درستی نمی توانست اخبار را با هزینه کم انعکاس دهد. حتی گاهی حاضر بودیم خبر ها را به دیگر منابع و رسانه ها فاکس کنیم.
از دفتر مرکزی،  گوشی  فاکس را بر می داشتیم به دفتر یک روزنامه یا هفته نامه کابل زنگ می زدیم پس از احوال پرسی می گفتیم که فاکس تان را استارت  کنید تا برایتان خبر بفرستیم ولی متاسفانه پاسخ این بود که فاکس نداریم.
بسیاری اوقات با هزینه خود خبرها را تکثیر نموده به وسیله افراد خبرگزاری به دفاتر و پایگاه های دیگر منابع و رسانه ها می رساندیم تا این که کم کم کاراینترنت کابل راه افتاد و نیز یک نشریه دیگر را به نام انصاف به دست نشر سپردیم که پس از آن اخبار را به طور روزانه به سایت اینترنتی www.tebyan.com  ارسال می کردیم ونیز بخشی از آن را در نشریه انصاف چاپ می نمودیم. خبرگزاری صدای افغان با آن که امکانات بسیار کمی نسبت به سایر خبرگزاری ها داشته اما باز هم توانست از آخر سال ۱۳۸۰  تا حال با قاطعیت و مقاومت مطلوب، کار را ادامه دهد. این خبرگزاری هم اکنون منبع خبری بسیاری از رسانه های جمعی داخلی و خارجی است و اخبار آن در ده ها سایت اینترنتی خارجی به زبانهای زنده دنیا موجود می باشد.
تا هنوز این خبرگزاری هزاران خبر داخلی و خارجی را تهیه دیده و به دست انعکاس سپرده است.
دست اندرکاران خبرگزاری صدای افغان در اوایل سال ۱۳۸۱ نمایندگی خبرگزاری صدای افغان را در شهر مشهد مقدس راه انداخت و با توجه بر این که امکانات فرهنگی و رسانه ای در این شهر زیاد بود کارهای بسیار خوبی برای رشد و ارتقای خبرگزاری صورت گرفت.
از جمله برگزاری یک دوره آموزشی خبرنگاری دردفتر این خبرگزاری بود زیر نظرمرحوم استاد حمید نصری ،رئیس وقت خبرگزاری ایرنا در خراسان و با حضور ۴۸ شاگرد دختر و پسر که همگی از اعضای تشکیلات مرکز تبیان بودند.
سپس در اثر  پی گیری های  ممتد زمینه آموزش ۲۶ نفر از این تعداد در مرکز صدا و سیمای خراسان البته با هزینه پولی مرکز تبیان فراهم گردید. این همکاران با برنامه بسیار عالی و اساتید مجرب و وسایل آزمایشی در هفت رشته ۱- خبرنگاری رادیو و تلویزیون  ۲- تهیه کنندگی ۳- کارگردانی  ۴- میکس  ۵- صدابرداری  ۶- صداگذاری و۷- تصویر برداری  آموزش دیدند و به طور مجموع زمان این آموزش حدود یکسال را در برگرفت و از مهر ۱۳۸۱ شروع شد و تا اواسط  سال ۱۳۸۲  ادامه داشت.
دفتر مشهد بهار سال (۱۳۸۳) نیز یک دوره دیگر آموزش خبرنگاری را با شرکت ۳۳ تن از جوانان دختر و پسر مرکز تبیان دایر نمود. این تعداد فعلا در مشهد، کابل و مزار شریف فعال می باشند.
دفتر خبرگزاری صدای افغان در مشهد روابط خوب خبری با بنگاه های خبری ایرانی و خارجی داشته و همواره به مبادله خبر می پردازد. هم اکنون پانزده تن از خبرنگاران مشغول کار در دفتر خبرگزاری صدای افغان در مشهد می باشند.
خبرگزاری صدای افغان، درزمستان  سال ۱۳۸۲ دفتر نمایندگی خود را در ولایت بلخ، شهر مزار شریف فعال نمود و از آن زمان تا کنون به فعالیت های خبری وسیعی دست زده است. این دفتر بقیه ولایات شمال را نیز تحت پوشش خبری قرار می دهد.
در مراحل بعد افتتاح دفاتر در ولایات هرات، قندهار و جلال آباد در داخل افغانستان و انگلستان و آلمان در خارج از کشور روی دست می باشد.
از دیگر تلاش های خبرگزاری صدای افغان، کیفی ساختن سایت اینترنتی و تغذیه مناسب آنست به  همین منظور تصمیم گرفته شد تا سایت مخصوص خبرگزاری صدای افغان به نام آوا پرس AVAPRESS.COM  طراحی و ساخته شود.
همان طوری که شاهد هستید این سایت امکانات و قابلیت های بیشتر از سایت تبیان  دارد. البته سایت تبیان هم تا هنوز مورد حمایت خبرگزا ری است و فعلا تصمیم بر ادامه کار آن می باشد. چون این سایت از با سابقه ترین سایت های خبری افغانی است که تا حال وجود دارد و از شهرت خوبی نیز برخوردار است.
این سایت در زمانی پا به عرصه وجود گذاشت که شاید تعداد سایت های اینترنتی افغانی به تعداد انگشتان دست هم نمی رسید.
خبرگزاری صدای افغان در کابل در صدد ازدیاد نیروی کیفی در بخش های مختلف خبری است وعلاقه دارد کار خود را به سویه خبرگزاری های معتبر جهان ارتقا دهد و مردم افغانستان را از وجود یک خبرگزاری معتبر و با جذبه برخوردار نماید. خوب طبعا اقدام به چنین کاری نیاز به امکانات اقتصادی خوب دارد که،  خیرین مسلمان را به همکاری اقتصادی و معنوی دعوت می کنیم.
بخش ها و محتویات سایت:
این سایت علی رغم سابقه دیرینه ای که برای خود تراشیده است، فعلا از بخش ها و محتویات غنی بهره مند نیست؛ اما چنان که از عنوان و مطالب آن پیداست بیشتر به نشر اخبار و اطلاع رسانی می پردازد. برخی از نمونه های اخبار و عناوین آن عبارت اند از:
اعتراف ناتو به کوتاهی در افغانستان
وضعیت امنیتی زنان در کشور نگران کننده است
۷جنگجوی طالب در ولایت پکتیکا کشته شد
درصورت برآورده شدن خواست تهران تمام ابهامات طی دوماه برطرف می شود
آمریکا زندانیان گوانتانامو را به افغانستان منتقل می کند
عنوانهای‌ مطبوعات روز یک شنبه افغانستان
سرپیچی چند سرباز لهستانی از دستور مافوق خود در افغانستان
گوردن براون امروز رسما به عنوان رهبر حزب کارگر انگلیس انتخاب می شود
الجزیره وانعکاس تحولات افغانستان
مرگ‌ دست‌ کم‌ چهل‌ نفر بر اثر بارش‌ شدید باران‌ و طوفان‌ در جنوب‌ پاکستان‌
افزایش تردد جنگجوها درمرز پاکستان وافغانستان
آغاز پنج عملیات نظامی در افغانستان
شورای علمای افغانستان اعطای لقب شوالیه را به رشدی محکوم کرد
جایزه پرنس کلاوس هالند امسال به یک هنرمند افغانی تعلق گرفت
رئیس جمهور: ناتو باید فعالیت هایش را با ما هماهنگ کند
دستاوردهای موفقانه وزارت امور داخله کشور طی سه ماه گذشته
تجار افغان از صادرات میوه خشک به کشورهای همسایه ابراز نگرانی کردند
تاکید بر سانسور برنامه‌های غیراخلاقی در تلویزیون‌های افغانستان
سولانا وزیر امور خارجه اروپا می شود
آدرس سایت:     www.avapress.com
زبان: این سایت به زبان فارسی به نشر مطالب می پردازد.
مدیر و همکاران خبرگزاری: فعلا صاحب امتیاز و رییس خبرگزاری صدای افغان سید عیسی حسینی مزاری؛  معاون غلام حسن باتور؛ مسوول دفتر مرکزی سید حسن جلالی؛ مسوول دفتر مزار شریف سید مصطفی حبیبی و مسوول دفتر مشهد قربان ترخان می باشد. عنوان و لوگوی سایت: خبرگزاری تبیان
درباره یخبرگزاری تبیان:
کارهای رسانه ای از اموری بوده است که مرکز تبیان توجه بسیار جدی بدان داشته خدمات شایسته ای در این عرصه برای مردم افغانستان ارائه کرده است. کارها ی رسانه ای از سال ۱۳۷۱ هم زمان با آغاز انتشار هفته نامه فریاد عاشورا شروع شده است و سپس شکل انسجام یافته تر به خود گرفته تا آنکه بخشی به نام خبرگزاری تبیان عهده دار سازماندهی آن گردید. خبرگزاری تبیان در امر تهیه خبر های مختلف از افغانستان و انعکاس آن از طریق فریاد عاشورا و سایت اینترنتی www.tebyan.com   مردم افغانستان و جهان را از اوضاع افغانستان مطلع نموده است. این خبرگزاری تا سال ۱۳۸۰ با همین نام فعالیت داشته تا این که جای خود را به خبرگزاری صدای افغان داد.
شورای مرکزی مرکز تبیان در اواسط سال۱۳۸۰  مصمم شد که در راستای انتقال حداقل بخشی از فعالیت ها به داخل افغانستان اقدامی نماید تا این که هیاتی به سرپرستی حسینی مزاری وارد کابل شد و  در اولین اقدام دفتر کار را در کابل افتتاح کرد. اگر چه از  آن زمان تا حالا کارهای وسیع فکری، فرهنگی و سیاسی صورت گرفته است اما عملا برای خبرگزاری صدای افغان و دو هفته نامه انصاف مجوز گرفته شد و در چوکات این دو، کار فرهنگی و رسانه ای در افغانستان ادامه پیدا کرد. دست اندرکاران مرکز تبیان درصدد راه اندازی رادیو و تلویزیون نیز می باشند و در حال برنامه ریزی کارهای سیاسی گسترده  قرار دارند.
قابل یاد آوری است که: موضع مرکز فعالیت های سیاسی فرهنگی تبیان از نظر اعتقادی صد در صد اسلامی بوده و در بعد سیاسی خواهان افغانستان آرام، با ثبات و دارای تمامیت ارضی و حاکمیت یکپارچه پارلمانی می باشد.
بخش ها و محتویات سایت:
آدرس سایت: www.tebyan.com   عنوان و لوگوی سایت: سایت خبری پژواک
بخش ها و محتویات سایت:
سایت خبری پژواک دات کام، یکی از برترین سایت های خبری افغانستان در اینترنت است که روزانه هزاران نفر بازدید کننده دارد. اطلاعات این سایت به زبان های فارسی دری ، پشتو و انگلیسی منتشر می شود. بخش خبری تحلیلی خبرگزاری پژواک که به صورت روزانه به روز رسانی می شود.
پژواک در سایت خود بارها این مطلب را آورده است که این سایت ، تریبون تروریست ها نیست و متعلق به مردم افغانستان است. این سایت یک خبرگزاری خوب غیر دولتی افغانستان است که چند سالی است فعالیت رسانه ای ارزنده ای در انعکاس و پوشش خبری وبی افغانستان دارد .بخش های مانند: سیاسی ، تجاری و اقتصادی ، بازسازی ، معارف ، محیط زیست و صنعت ، امنیت و جرایم ، فرهنگی ، ورزشی و اخبار ، از جمله مطالب خواندنی روزانه پایگاه به شمار می آید که تحت asp ذخیره سازی می شود. از زمان راه اندازی سایت تا کنون ، بیش از ۵۴۰۰ خروجی خبری در این سایت منتشر شده است که رقم جالب توجهی برای یک سایت افغانی به شمار می آید.
 آدرس سایت: http://www.pajhwak.com عنوان و لوگوی سایت:   سایت اطلاع رسانی آریانا
بخش ها و محتویات سایت:
سایت خبری و اطلاع رسانی آریانا که سایتی غیر دولتی به شمار می آید ، در فضای اطلاع رسانی خبری الکترونیکی افغانستان جایگاه ارزنده ای دارد .این سایت حجم اطلاعاتی متنوعی را به صورت متنی و تصویری در اختیار کاربر قرار می دهد و سعی دارد تا از قابلیتهای وب برای انتقال مفاهیم و رویکردهای اطلاع رسانی خود به مخاطب بهره گیرد. این سایت مربوط به نشریه سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی آریانا می باشد که نسخه متنی و پی دی اف در پایگاه در دسترس است. اکثر مطالب این نشریه در سایت ارائه شده و به روز است. یکی از بخش های جالب سایت، ارائه بخش کاریکاتورهای سیاسی و فرهنگی آن است که در نشانی اینترنتی :
www.e-ariana.com/ariana/eariana.nsf/toon_of_day  قابل مشاهده است .
آدرس سایت: http://www.e-ariana.com عنوان و لوگوی سایت: سایت اخبار کودکان افغانی
بخش ها و محتویات سایت:
 سایت خبری و اطلاع رسانی جهان که به عنوان یکی از سایت های پیشرو در زمینه حقوق کودکان افغانی در اینترنت فعالیت می کند، در بعضی از سایت های خبری افغانی معرفی شده است . در این سایت در مورد برنامه های سازمان حامی حقوق کودک در مورد کودکان افغانی و هم چنین خبرهایی درباره حمایت کشورها از کودکان ستمدیده این کشور ارائه شده است. برای دریافت اطلاعات بیش تر در مورد برنامه های سایت جهان، به بخش حمایت از کودکان بی سر پرست افغانی مراجعه کنید.
آدرس سایت: www.jahan.org عنوان و لوگوی سایت:  سایت خبری افغانستان
بخش ها و محتویات سایت:
 این سایت خبری را باید برجسته ترین سایت خبری افغانستان در اینترنت دانست که به روز ترین سایت خبری و اطلاع رسانی متنوع این کشور به شمار می آید. بخش فارسی دری آن در نشانی:
http://www.afgha.com/index.php?newlang=dari  اطلاعات گسترده ای را در باره افغانستان دراختیار کاربران فارسی زبان قرار می دهد. بخش های پر کاربر سایت عبارتند از : گالری تصاویر افغانستان ، اخبار سیاسی و اقتصادی افغانستان ، سوال و جواب علمی ، درباره شخصیت های افغانی ، مصاحبه و رویدادهای کشور افغانستان . این سایت از سال ۱۹۹۸ میلادی راه اندازی شده که در چند سال اخیر وضعیت اطلاع رسانی آن به روز و گسترده شده است .
آدرس سایت: http://www.afgha.com/ عنوان و لوگوی سایت: سایت مدیریت اطلاعات افغانستان
بخش ها و محتویات سایت:
 سایت مدیریت اطلاعات افغانستان به عنوان یک سایت اطلاع رسانی انگلیسی در مورد وضعیت برنامه های اطلاعاتی این کشور و سیستم های مدیریتی آن ، به کاربران اطلاعاتی می دهد که به نسبت سایت های خبری افغانی، ارزش بازدیدی کم تر و لیکن ، ارزش اطلاعاتی بالایی دارد .
آدرس سایت: www.aims.org.af عنوان و لوگوی سایت: سایت نشریه امید
بخش ها و محتویات سایت:
نشریه امید ، نام هفته نامه اطلاع رسانی فرهنگی و هنری افغانستان است که از سال ۲۰۰۳ تا کنون به انتشار مطالب بر روی سایت اینترنتی خود می پردازد و به نظر می رسد به عنوان یکی از سایت های پربیننده افغانی مطرح است . در ایندکس این پایگاه ، نشانی ماهنامه ملی پیمان ملی که در ادرس : http://www.paymanemeli.com ارائه شده است، معرفی گردیده است. این نشریه به عنوان پر تیراژ ترین نشریه جهانی افغانی مشهور است .
آدرس سایت :  http://www.omaid.com/ عنوان و لوگوی سایت:   سایت نشریه اندیشه ی نو
بخش ها و محتویات سایت:
سایت نشریه اطلاع رسانی اندیشه نو نیز که مدتی است در افغانستان در حال انتشار است ، به مجتمع فرهنگی افغانی های مقیم کانادا اختصاص دارد .در این پایگاه می توانید علاوه بر خواندن مطالبی که اساتید فرهنگ و ادب افغانی در آن دست داشته اند، به ده ها لینک سایت های و وبلاگ های افغانی در اینترنت دسترسی داشته باشید. حجم اطلاع رسانی فرهنگی خاص این سایت قابل توجه است.
آدرس سایت:   www.andishaenau.com
 
عنوان و لوگوی سایت:   دایرکتوری سایت های افغانی
بخش ها و محتویات سایت:
این دایرکتوری در چند موضوع ، صدها لینک سایت ها و وبلاگ های مشهور افغانی را که به زبان های مختلفی در اینترنت منتشر شده اند ، در اختیار کاربران خود قرار داده است .در این سایت می توانیم ، لینک وزارت خانه ها ، سفارت خانه ها ، سازمان ها ، نشریات دولتی و خصوصی ، اطلاعات عمومی افغانستان و موضوعات دیگر را به صورت آدرس های وبی ، مشاهده و جست و جو کنیم. قطعا اگر این سایت وجود خارجی نداشت ، شما به راحتی قادر نبودید تا از طریق جست و جوی قوی در بهترین موتورهای جست و جوی وب ، به بررسی و مشاهده سایت های تخصصی افغانی در وب بپردازید. چرا که سایت های افغانی در اینترنت به خوبی معرفی نشده اند و جست و جوی آن ها بدون داشتن دایرکتوری بسیار سخت است.
آدرس سایت: http://www.afg-info.com عنوان و لوگوی سایت:  سایت مطبوعات افغانستان
بخش ها و محتویات سایت:
این سایت متشکل از بخش های ذیل است:  مطبوعات، مقالات، هنر، ادبیات، دانش وفرهنگ، سیمای نخبه گان، آرشیف، تماس باما، خد مات ما. صفحه اول این سایت اختصاص به اخبار وگزارشها دارد. در رأس اخبار و گزارش ها، اخبار و گزارشهای مربوط به مطبوعات قرار دارد، ولی اخبارهای سیاسی و اجتماعی افغانستان نیز سهمی به خود اختصاص داده اند. 
سایت مطبوعات افغانستان در بخش دیگر برخی از سایت های مرتبط با افغانستان را نیز معرفی کرده است.
آدرس سایت: http://www.afghanpress.۲۰m.com/index.html
آدرس ارتباطی: webmaster@afghanpress.۲۰m.com Email :                                                                             
عنوان و لوگوی سایت: شبکه ی اطلاع رسانی افغانستان
بخش ها و محتویات سایت:
این سایت چنان که از عنوانش پیداست به اطلاع رسانی و نشر اخبار می پردازد. البته صرفا به نقل و نشر اخبار اکتفا نمی کند، بلکه به نقد، تحلیل و تشریح نیز می پردازد، گفتگو هایی را انجام می دهد و مقالاتی به چاپ می رساند.
برخی از عناوین مطالب آن عبارتند از:
  طالبان مسئولیت بمب گذاری کابل را برعهده گرفت
   قتل هفت کودک در حمله هوایی نیروهای خارجی
   کمک مستقیم آمریکا به پرویز مشرف
   تجمع جمعی کثیری از دانش آموزان در کنر
   آغاز طرح واکسیناسیون فلج اطفال در مناطق سردسیر کشور
   هشت تن طالب در ولسوالی شیندند کشته شدند
   یک عالم دینی در هلمند به قتل رسید
   سومین سیمینار اموزشی سرشماری اغاز یافت
   موتر مملو ازمواد منفجره در قندهار کشف و خنثی گردید
   سی و پنج ملیون دالر برای بازسازی ولایت غزنی
   جلسه ارزیابی پیشرفت ها و چالش ها در دایاگ با حضور رییس جمهور
   تجارت بین ایران و افغانستان بیشتر می‌شود
   سه سرباز ائتلاف و مترجم افغان در افغانستان کشته شدند
   مسابقات تینس در کابل پایان یافت
   ده ها تن در سمنگان به امراض گوناگون مبتلا شده اند
   معلولین مظاهره کننده : اینجا یا منزل ما خواهد بود یا قبر ما
   بانک جهانی و کمک ۱۳۳ ‬میلیون دالری به افغانستان
   ایران تصمیم بریتانیا در دادن لقب شوالیه به سلمان رشدی را ضدیت با اسلام دانست
   کابینه جدید و اضطراری فلسطینی با ادای سوگند به قدرت رسید
   عباس با صدور فرمانی گروههای مسلح حماس را منحل کرد
   منع عبور و مرور در بغداد پس از چهار روز برداشته شد
   اسرائیل از اصابت دو راکت شلیک شده از لبنان خبر داده است
   سودان با استقرار یک نیروی صلحبانی بیست هزار نفری در دارفور موافقت کرد
   شورای حقوق بشر ملل متحد با ضرب الاجل دوشنبه روبروست
   دور جدید مذاکرات ایران و اروپا آغاز می شود
   آمریکا امیدوار است بازرسان اتمی هرچه زودتر به کره شمالی بازگردند
   معاون اول رییس جمهور از قزاقستان بازگشت
   معاون دوم رییس جمهور اعضای کمیسیون حل مشکل کوچیها را ملاقات کرد
   شهر تانک در پاکستان به منطقه بزرگ طالبان تبدیل شده است
   چهارده تن مظنون به اختلاس درکندز برائت گرفتند
   حمله انتحاری در مزار شریف
   دومین جشنواره بین المللی فیلم های مستند و کوتاه گشایش یافت
   افتتاح اولین نمایشگاه خطاطی در کابل
   ایجاد شورای ملی تحت رییس جمهور
   اخراج مهاجران غیرقانونی افغان از شهر پیشاور پاکستان
   حمایت قدرتهای جهان از محمود عباس
   مقاومت دولت لبنان قابل ستایش است
   حملات جدید آمریکا علیه شورشیان القاعده در بغداد شروع شده است
   جوّ سیاسی پاکستان در کانون مذاکرات مقامات ارشد آمریکائی با مشرف بود
   کارتر برقراری مناسبات آمریکا با شورشیان سابق نپال را ضروری دانسته است
   رفع اختلاف مالی و ایجاد زمینه خلع سلاح اتمی کره شمالی
   آنفلوآنزای مرغی در ویتنام مجددا قربانی گرفت
   خودکشی یک دختر جوان در شهر کابل
   دو تبعه خارجی در افغانستان گم شدند
   پنج کودک در حمله انتحاری کشته شدند
   ایران برای طالبان سلاح می فرستد
   کاظمی خواهان نقش فعال اقتصادی روسیه در کشور شد
   نشست بررسی تحولات سیاسی افغانستان در شهر قم ایران
   از بیست و چهارم جوزا روز مادر تجلیل بعمل امد
   ازروز جهانی اهدای خون تجلیل بعمل امد
   هفت تن از قوماندانان محلی به پروسه دایاگ پیوستند
   کشف یک دیپوی مهمات از ولایت کابل
   تخریب صد ها جریب زمین زراعتی در ولایت پروان
   فرانسه نیروهای نظامی آموزش ‌دهنده خود را در افغانستان افزایش می ‌دهد
   هفت تن کوهنورد افغانی عازم ایتالیا خواهند شد
   مسابقات تیم منتخبهٔ کونگفوی شهرکابل آغاز یافت
   گرجستان برای اعزام نیروی نظامی به افغانستان اعلام آمادگی کرد
   ناتو طالبان را مسئول اکثر تلفات غیرنظامیان در افغانستان دانست
   حماس کنترل بر نوارغزه را جشن گرفت
   رایس فرامین عباس را برای مقابله با خشونت جناحی فلسطینیان کاملا قانونی دانست
   رفسنجانی مذاکره و پرهیز از سلطه گری را تنها راه حل مساله اتمی ایران خواند
   باراک وزیر دفاع اسرائیل شد
   رئیس جمهوری ترکیه نحوه انتخاب رئیس جمهوری آتی را به رفراندوم گذاشت
   منع عبور و مرور در بصره برای مدتی نامعلوم
   جلسه بررسی پیمان نیروهای مسلح متعارف بدون توافق پایان یافت
   دستگیری رهبر شبکه جماعت اسلامی در اندونزی
   هزاران لبنانی در آیین تشییع جنازه ولید عیدو شرکت کردند
   افزایش اقدامات امنیتی در جایگاه های زیارتی و مذهبی عراق
   کامپیوترهای ایستگاه فضائی بین المللی تا حدودی ران اندازی شده است
   مرگ یک نفر دیگر در اثر ابتلا به آنفلوآنزای مرغی در اندونزی
   دیدار شماری از نمایندگان اتحادیه های ترانسپورت با رییس جمهور
   امکان دارد خشونت علیه غرب در افغانستان اوج بگیرد
   دستگیری یک تبعه پاکستانی مسلح از ولایت غزنی
   یک تبعه پاکستانی دیگر از ولایت ننگرهار د ستگیر گردید
   نگاه همسالان و نهادینهٔ جامعه جهانی پایان مداخلهٔ پاکستان است
   ورزش نیاز به حمایت و هدایت بهتر دارد
   افتتاح مرکز ارتقای ظرفیت های کاری مامورین ملکی امور اداری وزارت امور داخله
   جلسه کمیته ملی تسهیلات تجارتی و ترانزیتی برگزار شد
   ایران، افغانستان و پاکستان در بهبود امنیت مناطق مرزی توافق دارند
   افغانستان خواهان خویشتنداری مردم عراق شد
   بازسازی و توسعه در افغانستان بدون امنیت امکان ندارد
آدرس سایت: http://www.afghanpaper.com/  
آدرس ارتباطی:
مدیر شبکه: manager@afghanpaper.com
مدیر فنی: admin@afghanpaper.com
امور خبری: news@afghanpaper.com ۳. سایت های دولتی
اشاره:
تعداد محدودی از سایت های دولتی افغانستان که به جرگه سایت های وبی دولتی پیوسته اند ، از پسوند های کشوری رسمی افغانستان استفاده می کنند. پسوندهای رسمی این کشور که توسط مرکز رسمی ثبت دامنه بر روی پسوندهای کشوری افغانستان WWW.NIC.AF قابل ثبت هستند ، عبارتند از : gov.af/ com.af / net.af / edu.af / org.af . این پسوندها برای متقاضیانی که ملیت افغانی دارند به ازای هر سال ثبت ، ۲۰ دلار آمریکا و برای خارجی ها ، ۱۰۰ دلار آمریکا هزینه در بر دارد. .
مرکز اطلاعات شبکه افغانستان که کار ثبت و مدیریت و بررسی بر روی دامنه های این کشور را بر عهده دارد ، بر روی سرور شرکت اپل www.apple.com قرار دارد و کلیه سایت های دولتی این کشور از hosting های آمریکایی برخوردارند. جالب است که تا کنون هیچ شرکتی با تابعیت افغانی نتوانسته است مجوز رسمی ثبت دامنه بر روی پسوندهای کشوری cctld یا پسوندهای غیر کشوری جنرال gtld را از اینترنیک www.internic.net که مرکز رسمی و بین المللی اعطای مجوز برای ثبت domain های وب است ، اخذ کند. عنوان و لوگوی سایت:   دفتر ریاست جمهوری افغانستان رئیس جمهور فعلی:  حامد کرزی
حامد کَرزی، در ۲۴ دسامبر سال ۱۹۵۷ میلادی، در روستای کرز در نزدیکی قندهار (ولایتی در جنوب افغانستان) متولد شد. پدرش عبدالاحمد کرزی از متنفذان قوم پوپلزی و معاون رییس پارلمان افغانستان در سا‌ل‌های دهه شصت میلادی بود. عبدالاحمد کرزی، در اواخر دهه نود، در شهر کویته پاکستان کشته شد.
حامد کرزی در کابل، در مکتب (= مدرسه) ابتدایی محمود هوتکی، متوسطه (= راهنمایی) سید جمال الدین افغان و لیسه (= دبیرستان) حبیبیه درس خواند، و تحصیلات عالی خود را در رشته علوم سیاسی و ارتباطات بین المللی در هند به انجام رساند.
سوابق سیاسی:
حامد کرزی در دوران جهاد (جنگ افغانها با اشغالگران شوروی) در پاکستان، در مدارس مجاهدین افغان فعالیتهای آموزشی داشت.
با روی کار آمدن دولت مجاهدین در سال ۱۹۹۲، آقای کرزی معاون وزیر خارجه این کشور شد.
در سال‌های آخر حکومت طالبان، آقای کرزی به جمع مخالفان این گروه پیوست و مبارزات مسلحانه با طالبان را آغاز کرد.
حامد کرزی در کنار عبدالستار سیرت (از حقوقدانان زمان محمد ظاهرشاه)، از گزینه های گروههای مذاکره کننده افغان در کنفرانس بن در آلمان بود، که سرانجام، در این کنفرانس، به ریاست دولت موقت افغانستان برگزیده شد؛ نخستین دولتی که پس از طالبان روی کار آمد. او در انتخابات دموکراتیک افغانستان در سال ۲۰۰۴، با به دست آوردن بیش از ۵۵ درصد آرا، به عنوان نخستین رییس جمهور منتخب مردم افغانستان قدرتش را حفظ کرد.
زندگی شخصی:
حامد کرزی شش برادر و یک خواهر دارد. در روز ۲۳ ژانویه ۱۹۹۹، آقای کرزی با دکتر زینت قریشی ازدواج کرد. حاصل یگانه ازدواج آقای کرزی، یک پسر است که پنج‌شنبه شب ۲۵ ژانویه سال ۲۰۰۷ در بیمارستان رابعه بلخی کابل متولد شد.
او نام فرزندش را میرویس که نام یکی از شاه‌های پیشین افغانستان بود گذاشت. وی هنگام شنیدن خبر زاده‌شدن پسرش شادمان گشته و گفته‌است[۱]:
«خداوند متعال فرزندم را خادم مردم افغانستان بسازد و در راه خدمتگزاری به مردم به او توفیق دهد»
آقای کرزی به زبانهای فارسی، پشتو، انگلیسی و اردو به‌طور روان سخن می گوید و به نوشته سایت رسمی ریاست جمهوری افغانستان، او از اسب‌سواری و مطالعه فلسفه لذت می‌برد. 
بخش ها و محتویات سایت: 
صفحهٔ نخست
ولسمشر:
- زندگینامه - ژوندلیک
- ویناوی 
- فرامین 
- رسمی سفرونه 
- جوایز و افتخارات - جایزی او ویاړونه 
- ارګ (د جمهوری ریاست ماڼۍ) 
- تماس با رئیس جمهور - له ولسمشر سره اړیکه 
روابط مطبوعاتی:
- مطبوعاتی اعلامیې 
- آرشیف اخبار 
- اونیز کنفرانسونه 
- تماس با سخنگو - له ویاند سره اړیکه 
دولت:
- اساسی قانون 
- شورای ملی 
- د شورا کاری بهیر 
حکومت: 
- کابینه 
- ریاستونه 
- کمیسیون ها - کمیسیونونه 
- سیاسی نمایندگۍ 
ارتباطات:
- وزارتونه 
- موسسات دولتی  
در سمت چپ سایت این عناوین قرار دارد:
  در این بخش یک عکس گذاشته می شود که معمولا دیدارها وفعالیت های رئیس جمهور را پوشش می دهد.
 - ملی دفاع 
- نړیوال امنیت او پولیسی 
- د غیر قانونی وسله والو ډلو ماتول 
- د ماینونو له منځه وړل 
 
- شورای ملی 
- عدالت و حاکمیت قانون 
- امور مذهبی
- اصلاحات اداری 
- حقوق بشر 
      زیربنا او طبیعی منابع
سړکونه، هوایی ترانسپورت
   کرهنه او د کلو پراختیا
اوبه لگول
   اقتصادی اداره او د خصوصی سکتور پراختیا
     معارف
تعلیمات ابتدایی الی عالی
   صحت و تغذی
شفاخانه ها و نیروی بشری
   حفاظت اجتماعی
زنان آسیب پذیر و پناهندگان
    ښځو ته صلاحیت ورکول
برابرۍ، ښوونه، ملی ساتنه
   د نشه یی توکو سره مبارزه
د تریاکو له منځه وړل
   همکاری منطقوی
عضویت در سازمان ها
   مبارزه با فساد اداری
تحقیق، شایسته سالاری
   کنترول آلودگی محیطی
ادارهٔ حمایت محیط زیست
آدرس سایت: http://www.president.gov.af
آدرس ارتباطی:
۱. تماس با رئیس جمهور حامد کرزی:
شما میتواند از چندین طریق با رئیس جمهور حامد کرزی تماس بر قرار کنید:
توسط پست الکترونیکی : president@afghanistangov.org
توسط پست یا نامه: رئیس جمهور حامد کرزی، قصر گلخانه، قصر ریاست جمهوری، کابل، افغانستان.
اشخاصیکه خارج از کشور به سر میبرند نیز میتواند از طریق تماس با سفارتخانه های افغانستان مقیم آنجا با رئیس جمهور کرزی به تماس شوند.
به منظور تامین مصؤونیت رئیس جمهور تقاضا می شود تا از فرستادن بسته ها ، اجناس منفرد، و یا مواد فاسد شدنی به عنوان تحفه خود داری کنید. چرا که این اجناس و مواد شاید تخریب و یا از بین برده شوند و نمیشود دوباره به شما برگردانده شوند.
یادداشت: نظر به این که روزانه تعداد فوق العاده زیادی پست های الکترونیکی ( ایمیل) به رئیس جمهور مواصلت می ورزد بناءً این ضمانت وجود ندارد تا به تمامی آنها منفردانه پاسخ داده شود. نظریات شما به رئیس جمهور مهم اند، و بهر حال ما شما را در جهت تماس گیری با رئیس جمهور تشویق می کنیم.
متاسفانه که رئیس جمهور  تقاضای های همچو تصویر برداری ، دستخط (امضاء) و یا پذیرش تحایف شخصی را  قبول کرده نمی تواند.
۲. تماس با سخنگوی جمهوری اسلامی افغانستان
اگر میخواهید با سخنگوی ریاست دولت آقای کریم رحیمی در تماس شوید لطفاً به نکات ذیل مراجعه کنید:
شماره تماس  ۵۰۱۱ – ۲۱۰ ۲۰ (۰) ۰۰۹۳
پست الکترونیکی (ایمیل) spokesperson@afghanistangov.com
به منظور تماس با آقای خلیق احمد ، معاون مدیر ارتباطات و سخنگو در زمینه اموربین المللی ریاست دولت به شماره ذیل در تماس شوید:
شماره تماس: ۵۰۱۱ – ۲۱۰ ۲۰ (۰) ۰۰۹۳
EXT: ۵۱۵
اگر ژورنالیستان خواهش مصاحبه با رئیس جمهور را داشته باشند میتوانند اقلاً دو هفته قبل یادداشت های شانرا ارسال نمایند تا  وقت مناسب برای شان مد نظر گرفته  شود.
 
عنوان و لوگوی سایت:  وزارت امور خارجه
 بخش ها و محتویات سایت:
این سایت به زبان انگلیسی مطالبی در باره افغانستان، پالیسی و سیاست خارجی کشور، خدمات کنسولی، اخبار  و... را به نشر می سپارد.
وزیرفعلی: دکتر رنگین دادفر اسپنتا
زندگینامه
تولد
رنگین دادفر سپنتا در پانزده دسامبر سال ۱۹۵۳ میلادی در ولسوالی کرُخ در ولایت هرات افغانستان زاده شد.
تحصیل
او تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در شهر هرات به پایان رساند و سپس در میانه سال ۱۹۷۰ وارد دانشگاه کابل شد. دکتر سپنتا دارای مدرک دانشگاهی در رشته روابط بین الملل از ترکیه نیز می باشد.
مهاجرت به آلمان
او به دنبال اشغال کشورش توسط شوروی سابق، در سال ۱۹۸۲ به کشور آلمان مهاجرت کرد.
او در آلمان نیز به ادامه تحصیل در علوم سیاسی و روابط بین الملل پرداخت و از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۲ میلادی در دانشگاه آخن آلمان، به عنوان استاد شروع به تدریس کرد.
او همچنین مسئول انستیتوت مطالعات جهان سوم در دانشگاه آخن آلمان بود.
داکتر رنگین دادفر سپنتا، در سالهای حکومت طالبان در افغانستان و سالهای بعد از آن، تا سال ۲۰۰۵ میلادی، به عنوان تحلیگر مسایل سیاسی افغانستان، در مطبوعات غربی، به ویژه رادیو بی بی سی فارسی شناخته شد.
بازگشت به افغانستان
او در سال ۲۰۰۵ میلادی برای تدریس در دانشگاه کابل، به عنوان استاد مهمان به کشورش بازگشت و سپس، مشاور رییس جمهور حامد کرزی در امور بین الملل شد.
  دکتر رنگین دادفر سپنتا وزیر خارجه افغانستان به همراه خانم کاندولیزا رایس
حامد کرزی، دکتر سپنتا را در کابینه جدید خود که در سال ۲۰۰۶ میلادی تشکیل شد، به عنوان وزیر امور خارجه به پارلمان معرفی کرد و آقای سپنتا توانست با به دست آوردن رای اعتماد مجلس نمایندگان افغانستان، نخستین وزیر خارجه این کشور شود که با رای اعتماد پارلمان کشور، آغاز به کار می‌کند.
دکتر اسپنتا دارای تابعیت دوگانه آلمانی - افغانی است و یکی از شرط‌های نمایندگان پارلمان افغانستان برای دادن رای اعتماد به وی ترک تابعیت آلمانی بود،وی این شرط را پذیرفت اما به گفته نمایندگان پارلمان، تاکنون اسناد ترک تابعیت خود را ارائه نداده‌است.
استیضاح
آقای سپنتا در روز پنج شنبه ۱۰ می ۲۰۰۷ میلادی به دلیل آنچه ضعف در جلوگیری از اخراج مهاجرین افغان از ایران خوانده شده، از سوی مجلس نمایندگان افغانستان استیضاح شد و با ۱۲۴ رای مخالف رد صلاحیت شد ولی به دلیل مشکوک بودن ۲ رای ، در روز شنبه ۱۲ مه ۲۰۰۷ میلادی با رای گیری مجدد با ۱۴۱ رای مخالف در برابر ۷۱ رای موافق، رای عدم اعتماد گرفت و از کابینه حامد کرزی برکنار شد، اما آقای کرزی این رای را نپذیرفت و سرنوشت آن را به نظر دادگاه عالی کشور سپرد.
زبان سایت:  انگلیسی
آدرس سایت: http://www.mfa.gov.af/
آدرس ارتباطی:
Address: Ministry of Foreign Affairs of Afghanistan
Malak Azghar Road, Kabul. Afghanistan
Telephone Numbers: ۰۰۹۳ (۰) ۷۰۱۰۴ ۰۲۴
۰۰۹۳ (۰) ۷۰۱۰۴ ۰۱۰
۰۰۹۳ (۰) ۷۰۱۰۴ ۰۲۵
۰۰۹۳ (۰) ۷۰۱۰۴ ۰۲۳
Fax Numbers: ۰۰۹۳ (۰) ۲۰ ۲۱۰۰ ۳۶۰
۰۰۹۳ (۰) ۲۰ ۲۱۰۰ ۳۶۱
E-mail Address: contact@mfa.gov.af عنوان و لوگوی سایت: وزارت تجارت و صنایع      
وزیر فعلی : دکتور میر محمد امین فرهنگ
بخش ها و محتویات سایت:   این سایت خیلی پربار نبوده و مهمترین عناوین آن عبارتند از:
البته باید یاد آوری نمود که عناوین فوق هیچکدام مطلبی در خود ندارد و عنوان صرف است. شاید این سایت در دست ساخت باشد و در آینده بتوان آن را پربارتر و مفیدتر نمود، انشاء الله.
آدرس سایت: http://www.commerce.gov.af
آدرس ارتباطی:  این سایت هنوز آدرس ارتباطی معرفی ننموده است. عنوان و لوگوی سایت: وزارت عدلیه
وزیر فعلی : سرور دانش
غلام سرور دانش فرزند محمد علی در سال ۱۳۴۰ خورشیدی در روستای اشترلی ولایت دایکندی افغانستان به دنیا آمد. او تحصیلات ابتدایی خود را در مکتب (مدرسه) منطقه انجام داد اما تحصیلات بالاتر خود را در رشته های مذهبی، در مراکز مختلف مذهبی عراق، سوریه و ایران به پایان رساند.
آقای دانش که متعلق به قوم هزاره افغانستان است، در رشته حقوق دینی، تصدیقنامه آموزشی از ایران دارد. او در ثقافت و معارف اسلامی، نیز دارای مدارکی معادل لیسانس است.
از آقای دانش بیش از ۱۵ جلد اعم از تالیف و ترجمه به چاپ رسیده است. علاوه بر کتابها بیش از ۷۰۰ مقاله از وی در مطبوعات افغانستان و نشریات مهاجرین افغان در ایران بچاپ رسیده است.
آقای دانش از سال ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۸۰ مدیریت و مسؤلیت مجلات گوناگون را نیز به عهده داشته است.
او پس از روی کار آمدن دولت جدید افغانستان، مقامهای چون عضویت در جرگه بزرگ (لویه جرگه) اضطراری در جوزا ([خرداد]) ۱۳۸۱، عضویت در کمیسیون تسوید قانون اساسی به فرمان رئیس دولت انتقالی افغانستان، عضویت در کمیسیون تدقیق قانون اساسی بفرمان رئیس دولت انتقالی افغانستان، شرکت در لویه جرگه تصویب قانون اساسی افغانستان را به عهده داشته است.
از اوایل سال ۱۳۸۳ که تأسیس ولایت جدید دایکندی از طرف دولت انتقالی افغانستان اعلام شد، آقای دانش بفرمان رئیس دولت انتقالی افغانستان به عنوان اولین والی درین ولایت جدید منصوب شد.
او در حال حاضر، وزیر عدلیه (دادگستری) دولت جمهوری اسلامی افغانستان است.
آقای دانش، نخستین وزیر عدلیه شیعه مذهب، در افغانستان می باشد که کشوری با اکثریت سنی است.
در باره ی وزارت عدلیه:
وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان از ادارات مرکزی دولتی بوده که وظایف عمده آن عبارت است از :
• ترتیب مسوده های قوانین و فرامین مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان .
• ابراز نظر راجع به مطابقت قراردادهای حقوقی و بین المللی، مقاوله ها( کنوانسیونها) و موافقتنامه های تجارتی خارجی با قوانین جمهوری اسلامی افغانستان .
• مطالبه و بررسی نظریات وزارت ها و ادارات راجع به مسوده های قوانین و مقرره هاییکه از طرف آنها طرح میگردد و تکمیل آن قوانین و مقرره ها با همکاری متخصصین وزارت ها و ادارات مربوطه .
• ارائه مشوره های قانونی و حقوقی به وزارت ها و ادارات دولتی .
•  دفاع از ملکیت و منافع مادی دولت و در صورت لزوم اقامه دعوی علیه مدیونین دولت .
•  دفاع از حقوق ملکیت، کار، خانواده و سایر حقوق مدنی اتباع به اساس شکایت آنان، و اتخاذ تدابیر جهت تعمیل فیصله های صادرهٔ محاکم راجع به منازعات حقوق مدنی .
• تلاش جهت ارتقای سطح آگاهی حقوقی عامه .
• بررسی اساسنامه های احزاب سیاسی و سازمان های اجتماعی، ثبت و صدور جواز فعالیت رسمی برای آنها .
• تنظیم و اداره امور مربوط به محابس و توقیف خانه ها .
•  تنظیم امور مربوط به اطفال متخلف از قانون در مراکز اصلاح و تربیت اطفال .
• تنظیم و صدور جواز نامه های فعالیت وکلای مدافع، رهنمای معاملات و عریضه نویسان .
•  چاپ و نشر اسناد تقنینی .
•  نشر علایم و نشان های تجارتی ثبت شده و اعلانات ثبت اسناد در جریدهٔ رسمی .
 وزارت عدلیه در چوکات قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، قانون تشکیلات اساسی دولت و سایر اسناد تقنینی کشور فعالیت می نماید. سایر قوانین و مقررات که مستقیما مربوط حیطه کاری وزارت عدلیه می شود قرار ذیل است:
 قانون:
• قانون طرز تحصیل حقوق، منتشره جریده رسمی شماره ۷۸۶
• قانون قضایای دولت،  منتشره جریده رسمی شماره ۷۸۶
• قانون تنظیم امور وکلای مدافع، منتشره جریده رسمی شماره ۷۸۶
• قانون رهنمای معاملات، منتشره جریده رسمی شماره ۷۸۶
• قانون سازمان های اجتماعی، منتشره جریده رسمی شماره ۸۰۴
•  قانون احزاب سیاسی، منتشره جریده رسمی شماره ۸۱۲
•  قانون محابس و توقیف خانه ها، منتشره جریده رسمی شماره ۸۵۲
•  قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، منتشره جریده رسمی شماره ۸۶۲
•  قانون وارسی عرایض،  منتشره جریده رسمی شماره ۷۸۶
• قانون طرز نشر و انفاذ اسناد تقنینی جمهوری اسلامی افغانستان، منتشره جریده رسمی شماره ۷۸۷
• قانون حقوق و امتیازات اعضای کدر علمی انستیتوت امور قانونگذاری، منتشره جریده رسمی شماره ۷۸۶
مقررات و اساسنامه:
•  مقرره تنظیم اجراات و فعالیتهای وزارت عدلیه جمهوری اسلامی، منتشره جریده رسمی شماره ۷۸۷
•  مقرره طرز العمل تهیه و پیشنهاد اسناد تقنینی، منتشره جریده رسمی شماره ۷۸۷
•  مقرره مرکز اصلاح و تربیت اطفال، منتشره جریده رسمی شماره ۷۸۶
• مقرره طرز ثبت احزاب سیاسی، منتشره جریده رسمی شماره ۸۱۲
•  اساسنامه انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی ۷۸۷
بخش ها و محتویات سایت:   
صفحه اصلی
در باره وزارت
ریاستها
قوانین اساسی
قوانین و اسناد تقنینی
اولویت های اصلاحات
اداری و تشکیلاتی 
لست احزاب سیاسی و
سازمان ها اجتماعی 
نشریه ها 
گالری عکسها
رابطه های مفید
نقشه ویب سایت
آدرس سایت:  http://www.moj.gov.af/dari/index.htm
آدرس ارتباطی:
برای معلومات عمومی لطفاً به آدرس info@moj.gov.af در تماس شوید.
برای معلومات از ریاست های ویژه وزارت عدلیه، لطفا با افراد مربوطه ذیل در تماس شوید:
اسم و وظیفه  ایمیل نمبر تیلیفون 
سرور دانش
وزیر عدلیه (سکرتریت)
 hidayatr@moj.gov.af + ۹۳ ۲۰ ۲۱۰۰ ۳۲۲
داکتر قاسم هاشمزی
معین مسلکی  hashimzaimq@moj.gov.af + ۹۳ ۲۰ ۲۱۰۰ ۳۲۱
جمال خان ناصری
ریس دفتر وزیر  naserij@moj.gov.af + ۹۳ ۲۰ ۲۱۰۰ ۳۲۵
سید یوسف حلیم
رئیس عمومی تقنین  halimsy@moj.gov.af + ۹۳ ۲۰ ۲۱۰۰ ۳۱۹
عبدالسلام عصمت
رئیس عمومی محابس
 ismatas@moj.gov.af + ۹۳ ۲۰ ۲۲۰۱ ۷۱۱
عبدالقادر عدالتخواه
رئیس عمومی حقوق  adalatkhwahaq@moj.gov.af + ۹۳ ۷۵ ۲۰۱۵ ۴۴۳
سید محمد امین عارف
رئیس عمومی قضایای دولت  arifsm@moj.gov.af + ۹۳ ۲۰ ۲۱۰۳ ۳۹۰
سید محمد هاشمی
رئیس عمومی اداری  hashmism@moj.gov.af + ۹۳ ۲۰ ۲۱۰۰ ۳۲۴
محمد صدیق صدیقی
رئیس عمومی اصلاح و تربیت اطفال  seddiqims@moj.gov.af + ۹۳ ۲۰ ۲۱۰۴ ۰۵۹
عبدالغیاث الیاسی
رئیس تفتیش  ilyasiag@moj.gov.af + ۹۳ ۲۰ ۲۱۰۴ ۲۵۶
عبدالرشید قیومی
رئیس نشرات  qayumiar@moj.gov.af + ۹۳ ۲۰ ۲۱۰۳ ۳۷۵
محمد نسیم برنا
رئیس انسجام  barnamn@moj.gov.af + ۹۳ ۲۰ ۲۱۰۴ ۰۵۰
عبدالمجید غنی زاده
رئیس دپارتمنت قوانین مدنی  ghanizadaam@moj.gov.af + ۹۳ ۲۰ ۲۱۰۳ ۹۹۳ عنوان و لوگوی سایت: استره محکمه
  ر باره ی ستره محکمه
ستره محکمه به حیث عالی ترین ارگان قضائی کشور دررأس قوه قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد .ستره محکمه مرکب از ۹ عضو بوده که بادرنظر داشت احکام مندرج مواد ۱۱۷ و ۱۱۸ قانون اساسی از طرف رئیس جمهور به تائید ولسی جرگه تعیین میگردند . رئیس جمهور یکی از اعضاء را به حیث رئیس ستره محکمه تعیین مینماید . درمواد ۲۴ و ۲۹ قانون تشکیل وصلاحیت محاکم وظایف وصلاحیت های قضائی واداری ستره محکمه چنین تسجیل گردیده است .
الف : وظایف وصلاحیت های قضائی :
ستره محکمه درساحه تفسیر قوانین وامور قضائی دارای وظایف وصلاحیت های ذیل میباشند :
۱- بررسی مطابقت قوانین ، فرامین تقنینی ومعاهدات بین الدول ومیثاق های بین المللی با قانون اساسی وتفسیر آنها به اساس تقاضای حکومت یا محاکم طبق قانون .
۲- پیشنهاد طرح قانون درساحه تنظیم امور قضایی به شورای ملی از طریق حکومت
۳- تجدید نظر برفیصله های محاکم به سبب ظهور دلایل جدید براساس اعتراض لوی څارنوال یا طرف دعوی ، طبق احوال پیش بینی شده درقوانین مربوط .
۴- حل تنازع صلاحیت محاکم و تفویض صلاحیت رسیده گی قضیه از یک محکمه به محکمه دیگر طبق تقاضای لوی څارنوال یا طرف دعوی درحال موجودیت دلایل موجه .
۵- بررسی دلایل واتخاذ تصمیم درمورد اعاده مجرمین به دولت خارجی مطابق به احکام قانون .
۶ – بررسی دلایل اتهام واتخاذ تصمیم در مورد تسلیم دهی تبعه کشور دولت خارجی با رعایت احکم ماده ۲۸ قانون اساسی .
۷- تامین وحدت رویه قضائی .
۸ – اتخاذ تصمیم درمورد تخلفات جنائی وانتظامی قضات .
۹ – بررسی استهداآت محاکم درامور قضائی وارائه جواب به آن .
ب : وظایف وصلاحیت های اداری :
(۱) ستره محکمه درامور اداری مربوط دارای وظایف وصلاحیت های آتی میباشد :
۱- ترتیب بودجه قوه قضائیه به مشوره حکومت .
۲- رهبری ومراقبت از فعالیت های ادارات محاکم
۳- وضع مقرره ها ولوایح بمنظور تنظیم امور قضائی واداری محاکم .
۴- بررسی نتیجه تدقیق ومطالعات امور قضائی واتخاذ تدابیر به منظور رفع نواقص وتوحید وانسجام اجراآت محاکم.
۵- پیشنهاد تعیین قضات ومستشاران به مقام ریاست جمهوری مطابق به احکام این قانون .
۶- پیشنهاد تقرر ، تبدل ،ترفیع وتمدید خدمت وتقاعد قضات مطابق احکام این قانون .
۷- پیشنهاد تاسیس محاکم وادارات ثبت اسناد ووثایق وتعیین صلاحیت های قضائی واداری آنها به مقام ریاست جمهوری .
۸- تطبیق بودجه قوه قضائیه .
۹- تامین تسهیلات لازم به منظور پیشبرد فعالیت محاکم .
۱۰- تدویر کورس ستاژ قضائی وتنظیم امور مربوط به آن .
۱۱- اتخاذ تدابیر مقتضی برای ارتقاء سطح دانش وتجارب قضات.
۱۲ – نظارت از اجراآت وفعالیت های سایر کارکنان اداری قوه قضائیه .
۱۳ – تهیه احصائیه سالانه وگزارش از فعالیت های تمام محاکم دربخش قضائی .
۱۴- سایر وظایف وصلاحیت هایی که درین قانون وقوانین دیگر به ستره محکمه تفویض گردیده است .
(۲) صلاحیت های مندرج فقره ۱ این ماده از طریق آمریت عمومی اداری قوه قضائیه اعمال میگردد .
قاضی القضات ورئیس ستره محکمه: پوهاند عبدالسلام عظیمی
پیام رئیس ستره محکمه به مناسبت گشایش سایت انترنتی ستره محکمه:
جای بسا خوشی است که امروز درشرایطی که تکنالوژی مدرن عصر فاصله ها را کوتاه می سازد وجهانیان را از تحولاتی که دردنیای شان صورت می گیرد درآن واحد مطلع می نماید ، شاهد گشایش صفحه انترنتی برای انعکاس کارکرد های ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان هستیم .
قضا مقامی است ارجمند و رسالت شرعی آن درمقابل خداوند «ج» ومردم بس خطیر . مطالعه روند قضا در ادوار تاریخ نشان میدهد که این نهاد درعرضه خدمات قضایی راه های پرخم و پیچی را پیموده و مشکلات عدیده ای پیوسته فرا راه آن قرار داشته است که این مشکلات صرف نظر از عوامل آن صدمات جبران ناپذیری را به رسالت وحیثیت قضایی وارد نموده واصحاب رجوع به قضا را متضرر نموده است.
دراین برهه ای از زمان طرح و تطبیق اصلاحات قضایی که به منظور بهبود کیفی نظام وسرعت عمل در اجراآت آن براه انداخته شده از اقدامات مهمی محسوب می گردند .در ادامه وتحقق این پلان پس از استعانت الهی اتکاء ما به منسوبین قضایی است . ما به طرز لباس کسی علاقه ای نداریم ، علاقه ما به قلب ، احساس ، اخلاص و وفاداری منسوبین قضاء است ما با یک ملت مظلوم و بیچاره ولی مومن ،متعهد ومتوکل مواجهیم که سرنوشت شان را از مقدورات الهی می دانند واز کسی شکوه ای ندارند ولی صرف عدالت میخواهند وداد خواهی ، نه سرگردانی که تحقق خواست آنان فقط به رهنمایی درست و سلوک نیک مجریان امور وابسته است ما متعهد هستیم تا نفس اماره را کنار گذاشته در ایفای امور از نفس مطمئنه کار بگیریم وحرکات ما درچوکات قانون ومقررات توأم با صداقت و ایمان داری باشد . از ظلم بپرهیزیم زیرا بر اساس نصوص قرآن واحادیث نبوی وقتی ماعدالت نمی کنیم و یا حق را باطل و به حقدار آن نمی سپاریم بدین معنی است که ظلم می کنیم .
ما باید به داد مظلوم برسیم ، اشکهای آنان را بزداییم و برزخم های شان التیام گزاریم و بدینوسیله رسالت قضایی را به نحو درست ومطلوب آن دنبال نمائیم .
تلاش ما برای اصلاح نظام وعرضه خدمات بهتر قضایی مجدانه ادامه دارد ، همین حالا باکار شباروزی بالاتر ازشش هزار جلد دوسیه درجرایم متفاوت که از قبل متراکم گردیده بودند بررسی گردیده ، بخاطـر کاهش میـــــعاد رسیده گی قضایا به محاکم مربوط هدایات مشخصی اصدار یافته ورسیده گی برمطالبات وخواستهای اصحاب عرض و دعوی بلا وقفه ادامه دارد . ما آرزوداریم تا این صفحه انترنتی ، صفحه ای باشد منعکس کننده فعالیتهای قضایی .ما از مردم امریکاکه درانکشاف وبراه اندازی صفحه انترنتی ستره محکمه از طریق اداره انکشاف بین المللی ایا لات متحده امریکامساعدت نموده انداظهار امتنان مینمائیم. ما بدین باوریم که آنچه درقضا انجام می پذیرد نباید از چشمدید عامه مستور بماند وبائیست همه از آن باخبر باشند.
بیایید درتحقق شعارهای ذیل با ما همگام وهمنواباشید !
- درتامین عدالت و مبارزه با فساد باید مردم ، پولیس ، څارنوالی و قضاء مشترکاً سهم بگیرند .
- تامین عدالت اساس تأمین امنیت واستقرار ثبات درکشور است .
- سرعت عمل وجرأت دراجرای وظیفه وصداقت هدف ماست .
- رضای خالق ومخلوق او جل وعلاشانه شعار ماست .
بخش ها و محتویات سایت:   
 نظام قضاء
 تاریخچه
 قانون تشکیل وصلاحیت محاکم قوه قضائیه
 معرفی قاضی القضات ورئیس ستره محکمه
 معرفی سایر اعضاء ستره محکمه
 ستره محکمه
 دیوان های ستره محکمه
 محاکم استیناف
 محاکم ابتدائیه
 محاکم اختصاصی
 آمریت عمومی اداری قوه قضائیه
 ریاست دار الانشاء شورای عالی
 ریاست تدقیق ومطالعات
 ریاست تفتیش قضائی
 ریاست عمومی افتاء واحتساب
 ریاست مساعدتهای حقوقی
 ریاست تحریرات
 ریاست ذاتیه ریاست نشرات
 ریاست اداری ومالی
 قوانین
 قانون اساسی افغانستان
 سائر قوانین افغانستان
 فعالیت های نشراتی
 مجله قضاء
 جریده میزان
 معرفی نشرات جدید 
 فعالیت های مالی واداری
 بودجه ستره محکمه
 تشکیل ستره محکمه
 پلان های انکشافی 
 تفسیر قوانین ومتحد المالهای قضائی
 فیصله های منتخب محاکم
 اخبار ورویداد ها
 مصوبات شورایعالی ستره محکمه
 سخنرانی ها
 گذارشها
 سمینار ها
 کنفرانسها
 ملاقات ها
 اخبار
 باز خوردها و ملاحظات
زبان: دری، پشتو و انگلیسی
آدرس سایت:  http://supremecourt.gov.af
آدرس ارتباطی: 
Contact us » Contact Information Address: Publication Department, Supreme Court of the Islamic Republic of Afghanistan,
Masood Square, Kabul, Afghanistan
Phone: (۰۰)۹۳-(۰)۲۰-۲۳۰۰۳۶۱
E-mail: aquddus@supremecourt.gov.af
We appreciate to recieve comments/suggestions .
 
عنوان و لوگوی سایت: سایت رسمی امیر اسماعیل خان
بخش ها و محتویات سایت:
این سایت در حالیکه به ارائه طرح ها و برنامه ها و فعالیت های وزارت انرژی و آب می پردازد، ولی بنام وزیر این وزارت خانه امیر محمد اسماعیل نامگذاری گردیده است.  در ذیل گزارش یکی از برنامه های این وزارت خانه را که توسط وزیر ارائه شده است، مرور می کنیم.
طرح های جامع دراز مدت ، میان مدت و کوتاه مدت عاجل آبیاری در صفحات شمال کشور
پرویز کاکر - کابل ۱۸ سنبله ۱۳۸۵: محترم الحاج محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب طرح های جامع دراز مدت ، میان مدت و کوتاه مدت عاجل آبیاری در صفحات شمال کشور و خاصتاً در ولسوالی اندخوی و ولسوالی های همجوار آن که از لحاظ آب آشامیدنی به مشکلات شدیدی مواجه میباشند به شورای محترم وزیران ارائه فرمودند که خلاصه طرح های مذکور قرار ذیل است:
پروژه انکشافی آمو دریای علیا که یکی از مهمترین و بزرگترین پروژه های آب و برق افغانستان به شمار میرود و دارای مشخصات عمده ذیل میباشد.
۱- احداث بند ذخیره بالای دریای آمو در مرز مشترک بین افغانستان و تاجکستان تا آب مورد ضرورت آبیاری صفحات شمال کشور را تهیه نماید. این بند همچنان مقدار ۱۰۰۰ میگاوات انرژی برق تولید خواهد کرد.
۲- کانال عمومی مربوطه بطول حدود ۳۵۰ کیلو متر بوده که از قلعه ذال ولایت کندز شروع گردیده و به ولسوالی اندخوی و نواحی آن در ولایات فاریاب ختم میگردد.
۳- این بند بیش از ۵۰۰ هزار هکتار زمین معادل دو نیم ملیون جریب اراضی فعلی و جدید در ولایات بلخ، جوزجان و فاریاب آبیاری خواهد کرد.
۴- دستگاه استیشن برق آبی به ظرفیت ۱۰۰۰ میگاوات ایجاد خواهد شد.
این پروژه یکی از مهمترین پروژه های آب و برق بوده که ساحه آن شامل چهار ولایت شمال افغانستان بوده و برای ده ها هزار نفر در منطقه کار ایجاد خواهد کرد.
پروژه میان مدت آبیاری کلیفت:
۱- پروژه آبیاری کلیفت موازی ۲۰ هزار هکتار (۱۰۰ هزار جریب) زمین را آبیاری خواهد کرد.
۲- طول این پروژه ۱۳۰ کیلو متر میباشد که از جمله ۳۰ کیلو متر پایپ لین و متباقی ۱۰۰ کیلو متر آن به قسم کانال خواهد بود.
۳- این پروژه توسط پمپ فعال در حدود ۲۰ میگاوات انرژی برق ضرورت دارد.
طرح مقدماتی و هدایت نامه تخنیکی و اقتصادی پروژه از طرف وزارت انرژی و آب به وزارت اقتصاد ملی ارسال گردید. تا در استخدام کمپنی مشورتی جهت مطالعه امکان یابی و فزیکی پروژه اقدام لازم صورت گیرد.
طرح عاجل کوتاه مدت
در قسمت تهیه آب آشامیدنی برای ولسوالی اندخوی و نواحی همجوار آن طرح عاجل دیگری که آب مورد ضرورت آن منطقه را از دریای آمو در ساحه خم آب توسط پمپ به منطقه اندخوی و نواحی همجوار آن انتقال مینماید پیشنهاد گردید.
این طرح کوتاه مدت که با هزینه کم در طول حدود یک سال اجرا میگردد توسط پایپ لین آب مورد ضرورت آن ناحیه را تامین خواهد کرد.
طرح های مذکور از طرف وزارت انرژی و آب به شورای وزیران تقدیم گردید که شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان طرح اول را منحیث طرح جامع و دراز مدت و طرح سوم را طرح عاجل و کوتاه مدت مورد تائید قرار داده و به وزارت های انرژی و آب ، مالیه و اقتصاد هدایت داده شد تا کار های مربوطه را به اسرع وقت روی دست گرفته و پی گیری لازم صورت گیرد.
آدرس سایت: http://www.hambastagi.com/dari.html
آدرس ارتباطی: info@hambastagi.com عنوان و لوگوی سایت: وزارت زراعت و آبیاری
بخش ها و محتویات سایت:
صفحه نخست    
 استراتیژی وزارت    
 وزیر    
 در باره ما    
  اسناد رسمی                             
  اخبار    
  آموزش    
  اعلان کاریابی    
  عکس    
 تماس با ما    
 ارتباطات    
 وزیرفعلی:  عبیدالله رامین   
زبان: پبنتو، دری و انگلیسی  
آدرس سایت: http://www.agriculture.gov.af
آدرس ارتباطی: وزارت زراعت ،آبیاری ومالداری ، جمال مینه - کارته سخی ، کابل افغانستان تیلیفون ۲۵۰۰۳۱۵(۰۲۰)۰۰۹۳  ایمیل: webmaster@agriculture.gov.af عنوان و لوگوی سایت:  وزارت احیا و انکشاف دهات
در باره ی وزارت احیا و انکشاف دهات:
وزارت احیا و انکشاف دهات در سال ۱۳۳۳ به صفت کمیسیون انکشاف دهات در چوکات وزارت تجارت، کار خود را شروع نمود. در سال ۱۳۳۵ به کمیسیون مستقلی تحت ادارة صدر اعظم وقت در آمد. بعداً، به ریاست انکشاف دهات تغییر نام کرد و در سال ۱۳۴۵ تحت اداره وزارت امور داخله قرار داده شد.
این اداره در سال ۱۳۴۸، منحل گردید، دارایی و پرسونل آن بین وزارت های معارف، صحت عامه، زراعت و دیگر وزارتخانه ها تقسیم گردید. در سال ۱۳۴۹ دو باره با نام اداره انکشاف محل ایجاد گردید. بعد از چندین بار تغییر نام، این ریاست زیر نظر وزارت های مختلف؛ یکبار دیگر در سال ۱۳۶۳ منحل گردید.
 بالاخره، اداره انکشاف دهات، در ۲۱ ثور ۱۳۶۷ به عنوان وزارت مستقل تحت نام وزارت احیا و انکشاف دهات در آمد. نخست مرکزیت این وزارت در دارالامان در ناحیه ۶ شهر کابل قرار داشت. با تأسیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در سال ۱۳۸۱، وزارت احیا و انکشاف دهات با دستور العمل از سیاست و ستراتیژی جدید، زاده شد تا عملیه کاهش فقر و حمایت از جامعة دهاتی افغانستان را بالا ببرد. از آن زمان تا کنون، وزارت احیا و انکشاف دهات به اصلاحات عظیم اداری و بازسازی دست زد تا نیاز های مردم افغانستان را مرفوع سازد.
در باره ی سایت:
وزارت توسعه و اعتبار روستایی افغانستان که به صورت مخفف و بر روی پسوند کشوری افغانستان سایت اینترنتی خود را راه اندازی کرده است ، توسط آقای رامین شریفی ، مهندس طراح وب ایرانی راه اندازی شده است .
سایت این وزارت خانه هر از گاهی به روز رسانی می شود و در تنها نسخه زبانی سایت که به صورت انگلیسی است ، کاربران می توانند اطلاعاتی در باره وضعیت کاری این سازمان و مشخصات ان و اخبار ان کسب کنند. اطلاعات کلی و بیش تر در باره ساختار سازمانی و چشم انداز فعالیتهای این وزارتخانه در نشانی : http://www.mrrd.gov.af/intro/vision.htm قابل دسترس است . گفتنی است در ۳ سال گذشته ، تنها ۲۹۰۰ بار ایندکس این سایت مورد بازدید قرار گرفته است .
 بخش ها و محتویات سایت:
 افغانستان
 تاریخ یا سابقه
 دورنما، مقصد، اهداف
 دستور العمل، ماموریت
 ساختار اداره
 برنامه ها
 اسناد ها
 منابع تمویل کننده، همکاران
 بست های خالی
 آلبوم عکس
 دست آورد های وزارت احیا و انکشاف دهات
 دست آورد برنامه های وزارت احیا و انکشاف دهات
 اخبار روزمره
 آئینه مطبوعات
 اخبار جدید روزمره
 وزارت احیا و انکشاف دهات
 وزارت احیا و انکشاف دهات در آئینه مطبوعات
 جزوه وزارت
 خبرنامه وزارت
 بودجه
 وزارت احیا و انکشاف دهات
 بودجه عادی
 بودجه انکشافی
 تماس با سخنگوی وزارت
 سخنگوی وزارت
 سرود ملی افغانستان
 بیرق افغانستان
 نشان های دولتی افغانستان
 نقشه های سیاسی افغانستان
 تعداد بازدید کننده گان
وزیر فعلی: محمد احسان ضیا
 پیام وزیر:
   تعهد ما با تمامی هموطنان و جهانیان این است که در پهلوی امانت داری در برابر دارائی های عامه، توانائی آنرا نیز خواهیم داشت تا از پول که در راه آبادانی و آرامی کشور به مصرف میرسانیم یک اداره حسابده و جوابده باقی بمانیم.
زبان سایت: دری، پشتو و انگلیسی
آدرس سایت: http://www.mrrd.gov.af
آدرس ارتباطی: این سایت گزینه بنام «ارتباط با ما» دارد ولی تا کنون باز نمی شود و فعال نیست. امیدواریم به زودی فعال گردد. عنوان و لوگوی سایت:  وزارت ارتباطات و اطلاعات و تکنولوژی بخش ها و محتویات سایت:
وزارت ارتباطات افغانستان از سایت خوبی برخوردار است . این سایت که توسط خالد سلیم در سال ۲۰۰۴ میلادی راه اندازی شد، به ارائه اخبار و اطلاعاتی در مورد ساختار و برنامه های وزارت ارتباطات افغانستان می پردازد.
در پائین صفحات این سایت جمله خوبی به انگلیسی از طرف سایت وزارت ارتباطات افغانستان درج شده است که برگردان فارسی ان به این مضمون اشاره دارد : قادر ساختن مردم افغانستان نسبت به در دسترس قراردادن ارتباطاتی که به صورت سریع رشد می کند و اجازه دادن به آن ها تا دنیای دیجیتال را تجربه کنند . .. . این پیام یا هدفی است که سایت این وزارت خانه به دنبال رسیدن به آن فعالیت می کند.
یکی از اقدامات ارزنده سایت های دولتی افغانستان، بخش ارائه نیازهای شغلی در سایت های اینترنتی وزارت خانه های این کشور می باشد. در این بخش ها که به بخش vacancy نام دارد،
نیازهای شغلی در حوزه های گوناگون ارائه می شود و متقاضیان به صورت الکترونیکی می توانند شانس استخدامی خود را به صورت الکترونیکی آزمایش کنند. این مسئله در بخش استخدامی این وزارت خانه در نشانی : http://www.moc.gov.af ارائه شده است . یکی از سایت های ارزنده ای که این پایگاه در بخش معرفی لینکهای خارجی خود قرار داده است ، سایت نقشه های مربوط به کشور افغانستان است که درنشانی: http://aims.org.af قابل مشاهده است.
وزیرفعلی:  امیر زی سنگین
زبان سایت: انگلیسی
آدرس سایت: http://www.moc.gov.af
آدرس ارتباطی:  در بخش Contact Us  فرمی باز می شود که می توان از طریق آن با گردانندگان سایت در ارتباط شد. عنوان و لوگوی سایت: وزارت مالیه
بخش ها و محتویات سایت:
وزارت مالیه یا امور اقتصادی افغانستان ، دارای پورتال وبی ارزنده است . این سایت بخش های فارسی دری و پشتو و انگلیسی دارد که بخش فارسی دری آن در نشانی :
ttp://mof.gov.af/dari/index.htm معرفی شده است .
این پایگاه در سال ۲۰۰۴ میلادی راه اندازی شده و به صورت خیلی خوبی ، هر روز به روز رسانی می شود و اطلاعات ارزنده ای از فعالیتهای بخش خصوصی و دولتی افغانستان را روی این مرکز خبری وبی منتشر می کند. هر ۳ بخش زبانی سایت کامل به نظر می رسد و این فرصتی است برای سرمایه گذاران یا کاربران خارجی تا با مشاهده اطلاعات سایت ، رفتار سازمانی مناسبی را جهت ارتقای طرز دید خود نسبت به ظرفیت های اقتصادی این کشور ، از طریق مطالب سایت گسترش دهند. گرافیک ساده و وجود کلیدهای ناوبری ، یکی از شاخص های خوب این پایگاه به نسبت دیگر سایت های دولتی افغانستان در وب است.
آدرس سایت: http://mof.gov.af
عنوان و لوگوی سایت: دولت افغانستان
بخش ها و محتویات سایت:
دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیز دارای یک پایگاه وب جامع و کاربردی است . این پایگاه بخش های گسترده اطلاعاتی را در اختیار بیننده سایت قرار داده است که حجم اطلاعاتی و گستردگی نوع موضوعات آن را در هیچ سایت دولتی افغانستان نمی توان مشاهده کرد . مثلا کاربر می تواند به صورت الکترونیکی درخواست ملاقات با مقامات این کشور را داشته باشد که این مساله در نشانی اینترنتی : http://www.af/book/index.html ارائه شده است . یا مثلا متن کامل قانون اساسی این کشور به صورت وبی در نشانی : http://www.af/constitution/index.html در دسترس است . ارائه گزارش های مالی سالانه دولت ، آینده امنیتی افغانستان ، ارائه ۱۳۸۳ متن پروژه اجرایی در این کشور به همراه اطلاعاتی در مورد سمینارها و کنفرانسهای داخلی و جهانی در مورد توسعه افغانستان در این سایت ارائه شده است .
ضمنا پایگاه فقط به زبان انگلیسی ارائه شده است و حمید مجدی طراح این سایت به حساب می آید . معرفی لینک کلیه سایت های رسمی این کشور در وب و ارائه فرم های الکترونیکی برای ارتباط مخاطبان با مسئولان این سایت ، از جمله قابلیتهای جالب است .
زبان: انگلیسی
آدرس سایت: http://www.af
 
عنوان و لوگوی سایت: مجمع انکشافی افغانستان
بخش ها و محتویات سایت:
یکی از سایت های دولتی و تحقیقاتی افغانستان ، پورتالی است که تحت عنوان انجمن توسعه یا مجمع انکشافی افغانستان مطرح شده است . در این سایت رسمی ، اطلاعات و گزارشات مختلفی در زمینه های عمرانی و فرهنگی و اقتصادی در مورد برنامه های دولتی و حمایت کشورهای خارجی درباره توسعه این کشور به فرمتهای مختلف ارائه شده که در کنار گرافیک ساده و چیدمان قابل قبول پایگاه قابل دسترس است .
زبان: انگلیسی
آدرس سایت:  http://www.adf.gov.af
آدرس ارتباطی:
Miles Bredin
ADF Manager,?BearingPoint
Office of the President, Sedarat
Kabul, Afghanistan
+۹۳ ۷۹۷ ۵۱۹۲۶۹
milesbredin@mac.com عنوان و لوگوی سایت: وزارت آب و نیرو
بخش ها و محتویات سایت:
 وزارت آب و نیرو افغانستان ، یکی از سایت های دولتی این کشور است که بیش از ۲ سال در وب راه اندازی شده است . این سایت ، تصاویر و اطلاعات گوناگونی راجع به وضعیت انرژی در این کشور را ارائه کرده است که می تواند مورد استفاده محققان مسائل افغانستان قرار بگیرد.
زبان: انگلیسی
آدرس سایت:  http://mowp.gov.af   عنوان و لوگوی سایت:  سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان در تهران
بخش ها و محتویات سایت:
 خانه
 مقام سفارت
بخش فرهنگی
بخش محصلین
بخش تجارتی
کابینه افغانستان
قوانین افغانستان
نقشه افغانستان
تصاویرافغانستان
سفارت های افغانستان
پرچم های افغانستان
مقالات
اطلاعات آماری افغانستان
اعضای پارلمان
ارتباط با ما
ابراز نظرات
سایت سفارت افغانستان در بخش دیگر تحت عنوان « درباره ی افغانستان» لینک های مفیدی در بخش جغرافیایی، اقتصاد، دولت و غیره دارد.  Afghanistan Factbook
 
Afghanistan Geography
 
Afghanistan Government
 
Afghanpedia Afghanistan Economy Afghan web search Engine Afghan music
 هم چنین تحت عنوان « سفربه افغانستان»  به معرفی هتل های افغانستان، افغانستان و توریسم و شرکت هواپیمایی آریانا پرداخته است.
این سایت لینک های خبری ذیل را نیز در متن خود گنجانده است:
 
 Afghan Daily News
 
Afgha
 
Afghan News Channel
 
Afghan News Network
 
Afghanistan Online
 
Out There News
 
Sabawoon Radio Afghanistan E-Ariana
 سفیر فعلی: 
زبان:  فارسی
آدرس سایت:
آدرس ارتباطی: ۴. سایت های احزاب سیاسی
عنوان و لوگوی سایت: حزب وحدت اسلامی افغانستان
در باره ی حزب:
حزب وحدت اسلامی افغانستان یکی از احزاب‌ سیاسی قوم هزاره در افغانستان است، که در سال ۱۳۶۸ متشکل از ۸ حزب به وجود آمد. این هشت حزب قبلا در ایران ایجاد شده بودند و بعدها در یک حزب متحد شدند. دبیر این حزب اول عبدالعلی مزاری بود، که به دست طالبان به شهادت رسید. این حزب بعدها به دوشاخه خلیلی و اکبری منشعب گردید و شاخه حزب وحدت اکبری به حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان تغییر اسم داد.
دبیر کل حزب: کریم خلیلی
 (نام کامل: محمد کریم خلیلی).
محمدکریم خلیلی ولد محمد اسلم در سال ۱۳۲۹ خورشیدی در قریه برغستان قل خویش از توابع ولسوالی حصه اول بهسود مربوط ولایت وردک قدم به عرصه هستی گذاشته؛ پس از فراگرفتن خواندن و نوشتن و آموختن دوره ابتدایی در زادگاه خود، در اوایل جوانی رهسپار کابل شده، در یکی از مدارس علوم دینی مشغول تحصیل گردیدند.
دوره تحصیل خلیلی درکابل همزمان بود با اوج یافتن مبارزات سیاسی و فکری وظهور جریانهای چپ گرا که با تبلیغات گسترده درصدد جلب و جذب جوانان بود.
در این شرایط تعداد ۱۰ نفر از بستگان نزدیک خلیلی به زندان افتادند و خود ایشان هم تحت تعقیب قرار داشت. وی قبلاً از کابل خارج شده و در ولسوالی‌های میدان و پروان، همراه با جمعی از همکاران خود که بنام «سازمان نصر» فعالیت خود را شروع کرده بودند، گروپهای نظامی را فعال ساختند و به زودترین فرصت با کمک مردم منطقه و سایر مجاهدین، ولسوالیهای بهسود و ترکمن و لولنج را از چنگ کمونیستها آزاد ساختند و فعالیت سیاسی و نظامی و فرهنگی سازمان نصر را در اکثر ولایات و ولسوالیهای افغانستان گسترش دادند.
درسال ۱۳۶۰ خلیلی ا زطرف سازمان نصر افغانستان موظف شد که به خارج کشور رفته ضمن به عهده گرفتن مسئولیت سرپرستی دفتر مرکزی سازمان نصر در تهران، در سمینارها و کنفرانسهای متعدد بین المللی در ایران، پاکستان، عربستان، مصر، آلمان، سویس، آمریکا و ........ در ارتباط با مسایل افغانستان شرکت فعال داشته و با ایراد سخنرانی و مصاحبه‌های متعدد، مواضع مجاهدین را تبیین کرد.
درسال ۱۳۶۶ که گروههای سیاسی شیعی افغانستان به نام «شواری ائتلاف اسلامی افغانستان» فعالیت خود را آغاز نمودند، خلیلی در ابتدا به عنوان عضو این ائتلاف و بعدها به حیث سخنگوی آن نقش بسیار فعالی را ایفا نمود. زیرا که در این دوره مذاکرات ژنو درباره حل سیاسی افغانستان در مرحله بسیار حساس خود رسیده بود و روابط بین گروهها ی هفتگانه مجاهدین در پاکستان و گروههای هشتگانه مجاهدین در قالب شورای ائتلاف در ایران نیز از حساسیت خاصی برخوردار بود و خلیلی در این برهه با مسافرتهای متعدد به پیشاور، اسلام آباد، تهران و مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، در نزدیک ساختن مواضع مجاهدین و هماهنگ کردن نظریات کشورهای همسایه افغانستان و ترسیم و تبیین خطوط سیاسی مبارزه مردم افغانستان، تلاش ورزید.
درسال ۱۳۶۸ که گروههای سیاسی شیعه در افغانستان با هم ادغام شده و حزب وحدت اسلامی افغانستان را تاسیس نمودند، خلیلی بحیث عضو شورای مرکزی و مدتی هم بحیث رئیس نمایندگی و سخنگوی آن در پاکستان انجام وظیفه نمود. در ابتدای دولت مجاهدین درکابل ایشان به سمت وزیر امورمالیه انتخاب شد و درعین حال در مذاکرات سیاسی و فعالیتهایی که در داخل و خارج کشور برای حل منازعات جریان داشت، فعالیت و حضور داشت.
درسال ۱۳۷۳ پس از کشته شدن عبدالعلی مزاری رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان توسط گروه طالبان، خلیلی بحیث رهبر این حزب انتخاب گردید که با استقرار درشهر تاریخی و باستانی بامیان، رهبری مبارزات مردم هزاره و مقاومت در برابر طالبان را به عهده گرفت. کریم خلیلی در این دوره علاوه بر رهبری مقاومت و مبارزات نظامی و تلاشهای سیاسی، در ساحات بازسازی، فرهنگی و خدماتی نیز سهم داشت که از موارد ذیل به عنوان نمونه می‌توان نام برد:
۱- بازسازی و توسعه میدان هوایی بامیان؛ ۲- تاسیس دانشگاه بامیان؛ ۳- احداث صدها کیلومتر سرک بین یکه ولنگ و دره صوف و سایرنقاط هزاره جات؛ ۴- احداث و تاسیس دهها باب مکتب در ساحات تحت تسلط حزب وحدت اسلامی؛ ۵- احداث بازارچه‌های محلی جهت اشتغال زایی و تبادله کالا و رفع نیازهای مردم؛ ۶- فعال ساختن چندین کلینیک و شفاخانه‌هایی که در اثر جنگ تعطیل شده بودند ؛ ۷- اعزام جمعی از جوانان برای تحصیل در دانشگاههای ایران، آذربایجان، ترکیه و کشورهای دیگر در رشته‌های مختلف؛ ۸- تامین هزینه نشریات و فعالیتهای برخی از مجامع فرهنگی مستقل و غیر حزبی؛ ۹- احیای ادارات محلی در ساحات تحت نفوذ حزب وحدت اسلامی و تامین نیاز مندیهای آنها. در دوره حاکمیت طالبان که ترویزم در بخش وسیع افغانستان حاکم گردیده و اکثر بزرگان مجاهدین به خارج پناه برده بودند، خلیلی درکنار تنی چند از رهبران مقاومت، در داخل کشور مقاومت نموده و تا روز سقوط طالبان، مبارزات مردم مناطق مرکزی را، بویژه در یکه ولنگ و بامیان رهبری نمود.
خلیلی با اعزام نماینده درکنفرانس بن، از روند برقراری صلح وامنیت درافغانستان حمایت نموده و با روی کارآمدن دولت موقت و انتقالی ، فعالیت نظامی حزب وحدت را متوقف و شاخه نظامی آنرا منحل ساخت.او در حال حاضر، معاون دوم حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان است. منابع: زندگینامه خلیلی شورای فر هگی حزب وحدت, مجله امروز ما چاپ پیشاور و هفته نامه وحدت رجوع شود به سایت رسمی حزب وحدت:www.wahdat.net؛ دانشنامه آزاد وکی پدیا
بخش ها و محتویات سایت:  مهم ترین عناوین این سایت عبارت است از :
• اطلاعیه ها و بیانه ها
• اخبار افغانستان
• اخبار جهان
• حزب وحدت
• مقالات
• معرفی افغانستان
• عناوین آخرین هفته نامه مشارکت ملی
• اسناد
• سخنرانی ها
• هنر و ادب
• پربیننده ترین مطالب سایت
• وضعیت آب و هوا
• فرم ورود به ایمیل
• لینک به ما
آدرس سایت:  http://www.wahdat.net
آدرس ارتباطی:  عنوان ارتباطی این سایت غیر فعال است. عنوان و لوگوی سایت:  جنبش ملی اسلامی افغانستان
دبیر کل حزب: جنرال عبدالرشید دوستم
الحاج ستر جنرال عبدالرشید دوستم در سال ۱۹۵۴ عیسوی در یک خانواده معتبر ازبیک در خواجه دکوی ولایت جوزجان دیده به جهان گشودند و تا دوره متوسطه در یکی از مکاتب این ولایت به درس و تعلیم مشغول بودند نظر به مساعد نبودن شرایط نتوانستند به تحصیلات شان ادامه بدهند. در کشور بیعدالتی ٫ظلم و ستم و سرکوبگری ها به اوج خود رسیده بود و محترم دوستم ازین حالت خیلی ها متاثر بودند و در پی نجات مردم شان فکر میکردند و از دوستان و یاران شان برای مشارکت در یک حرکت مردمی دعوت میکردند.
در باره ی جنبش ملی اسلامی افغانستان:
بحاطر هویت سیاسی، حفظ استقلال ملی وتمامیت ارضی و اعاده دمکراسی در کشور عده یی از روشنفکران، نظامیان، متنفذین و شخصیت های ملی، متناسب به حقانیت روند تکامل و نسج پروسه های بین المللی بتاریخ ۱۱ جدی ۱۳۷۱ هجری شمسی به ایجاد جنش ملی اسلامی افغانستان مبادرت ورزیدند تا با هم آهنگ ساختن اقدامات و تدابیر نظامی سیاسی در کشور راه حل معقول و قابل قبول برای همه ملت افغانستان را به خاطر تامین صلح سراسری ٫ تساوی حقوق همه ملیت ها ٫ استقرار نظام معتدل اسلامی که در آن زمینه های رشد متوازن جامعه افغانی باز تاب داشته و از تبدیلی افغانستان به مرکز بنیاد گرایی جلو گیری نماید تدابیر لازم اتخاذ شد ٫ در کمترین زمان بعداز ایجاد جنبش ملی اسلامی افغانستان برای دستیابی به اهداف فوق ٫ سالم اندیش ترین نیرو های جهادی و اقشار مختلف اجتماعی با هم متحد گردیدند که نتیجه آن سقوط رژیم نجیب الله و پیروزی انقلاب اسلامی در افغانستان گردید .
جنبش تحت رهبری جنرال عبدالرشید دوستم متکی بر اصول خویش پیوسته از منافع صلح و آرامش و ثبات در کشور دفاع نموده و از تلاش های صلح جویانه محافل و مجامع بین المللی صادقانه حمایت بعمل آورده و صمیمانه آرزومند ایجاد یک حکومت با ثبات مرکزی در بر دارنده همه اقشار و ملیت های کشور صرف نظر از تعلقات ایتنیکی و عقیدتی شان میباشد.
 جنبش منحیث حلقه اتصال میان همه احزاب و تنظیم های موجود در کشور پیوسته از موضع واقعیبینانه بر خورد نموده و هیچ یک از احزاب و تنظیم های کشور را از اشتراک در تعیین سرنوشت نفی ننمود . واقعیبینی جنبش و بر خورد های مسوولانه آن در قبال حوادث و رویداد ها در کشور پرستیژ ٫حیثیت و اعتبار جنبش و جنرال دوستم را قویا در سطح ملی و بین المللی برجسته نمود
متواری شدن جنبش بعداز اشغال کشور توسط طالبان و دسیسه های درونی جنبش ٫جنرال دوستم و جنبش را به یک حالت بحرانی خطرناکی قرار داد . جنرال دوستم این قهرمان ملی کشور هیچگاهی مردم خود را تنها نگذاشته با حمایت مردم افغانستان دو باره به داخل کشور آمدند و به مبارزه شان علیه رژیم جهنمی طالبان و حلقات تروریستی القاعده ادامه داده و به حیث اولین نیرو شهر باستانی مزار شریف را از اسارت طالبان و القاعده نجات دادند محترم جنرال دوستم اولین رهبری بودند که به خاطر استقرار صلح و تامین دمکراسی و عدالت اجتماعی تمام پرسونل های نظامی شان را دی دی آر نمودند و کاملا خلع سلاح گردیند . همانطوریکه این مرد تاریخ آفرین در میدان نبرد علیه تجاوزات دشمن سر فراز بودند در میدان سیاست نیز درایت و توانایی شان را به مردم کشور و جهان ثابت ساختند که جنبش با همه قوانین بین المللی احترام داشته و به وعده های خود وفادار می باشد
احراز این موقف در شرایط فوق العاده دشوار و نا مشخص کشور ما ، کار ساده و امر تصادفی نبود ٫این دست آورد ها نتیجه و محصول منطقی سیاست خردمندانه و اقدامات عملی ج.م.ا.ا و در راس آن الحاج ستر جنرال عبدالرشید دوستم بود.
بخش ها و محتویات سایت جنبش:
در باره حزب :  بنیان گذار، مرامنامه، اساسنامه، دیدگاه، تصاویر.
مقالات: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی.
پدیده های هنری و ادبی : شعر و داستان
افغانستان: جغرافیا، تاریخ، تصاویر.
قوانین: قانون اساسی، قانون احزاب، قانون ثبت احزاب ، قانون مطبوعات، قانون انتخابات.
آدرس سایت: http://www.junbesh.net
آدرس ارتباطی: info@junbesh.net
                       junbesh@hotmail.com عنوان و لوگوی سایت: حزب رفاه ملی
دبیر کل حزب: محمد حسن جعفری ، دبیرکل حزب "رفاه ملی" افغانستان می باشد.
در باره حزب رفاه ملی:
تحولات سازنده، مثبت و رو به شتاب کشور یکی پس از دیگر مایه امید و دلگرمی برای مردم گردیده است. سپری شدن دولت موقت، انتقالی، تهیه، تنظیم و تصویب قانون اساسی و بوجود آمدن احزاب متعدد در کشور، خلع سلاح عمومی، انتخابات موفقیت آمیز ریاست جمهوری، تحقق یافتن جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت منتخب در افغانستان، در پیش رو داشتن انتخابات پارلمان می رود که زمینه ساز بوجود آمدن یک پارلمان سالم و مفید باشد. از یک نگاه تلاشهای بسیار مفید و ارزشمندی صورت گرفته که افغانستان را به سوی یک کشور آباد، آزاد، مستقل و با ثبات سوق دهد.
انتظار می رود افغانستان ما یکی از کشورهایی باشد هماهنگ، همراه و همگام با سایر ملل جهان در راستای تحقق خواسته های جهانی برای مبارزه با تروریزم، طالبان و القاعده و جلوگیری از کشت، زرع و تولید مواد مخدر. افغانستان کشور عزیز ما پل‎دوستی بین تمامی کشورهای منطقه و جهان است به خصوص بین کشورهای آسیای میانه و اروپا.
امیدواریم افغانستان امروز ما پس از سه دهه نا آرامی، تحولات جدید به خود ببیند که مایه افتخار و مباهات برای هر فرد افغان گردد. وطن ما امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند عدالت، برادری، برابری و تفاهم می باشد. جنجال سازی کشمکش و غوغاسالاری نه تنها راه گشا و مفید نیست بلکه به ضرر مردم و کشور می باشد.
دشمنانان ما مترصد هستند تا ضعف و نقضی از عملکرد و کارهای ما ببینند و آنرا در جهت بروز اختلاف و نفاق افگنی استفاده نماید؛ لذا به جاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان و تمامی منصوبین آن خود را موظف و مکلف به خدمت به مردم بدانند و سعی نکنند آقا و بادار مردم باشند بلکه خادم و خدمت گزار مردم باشند.
دولت در قبال مردم وظیفه دارد که به مشکلات و گرفتاری های آنها رسیدگی نماید. دولت تا هنوز کار چشم گیری انجام نداده است. رشوه خواری و بروکراسی در دوایر دولتی مرسوم است؛ حقوق کارمندان بسیار ناچیز و نازل است ، باید تدبیری سنجیده شود که حقوق کافی به کارمندان دولت داده شود؛ ساخت و ساز به صورت جدی تحقق نیافته که مردم قانع شود. دولت مردان ما اگر بخواهند فردا نسل آینده آنها را نفرین نکند، باید آثار و اثری از خدمت از خود به جای بگذارند.
نظر به تعدد احزاب سیاسی در کشور امیدوار هستیم احزاب ما بیایند دیدگاهها، نظرات و خواسته هایشان را نزدیک بسازند تا احزابی مفید، کارآمد، ملی، مولد و موثر داشته باشیم نه احزاب قومی، لسانی، سمتی، منطقه ای، متعصب و تنگ نظر. انتظار می رود دولت و سازمان ملل متحد احزاب کشور را به نحوی شایسته و مطلوب حمایت نموده، امکانات و بودجه ای در اختیار آنها قرار دهد (مانند سایر کشورهای جهان) تا رقابت سالم و سازنده در جهت منافع مردم صورت گیرد و لازمه دموکراسی و مردم سالاری هم همین است.
مسئولین محترم احزاب نیز توجه داشته باشند که حزب وسیله ای است برای رسیدن به هدف تعالی کشور و خدمت به مردم نه اینکه حزب خود هدف و مرام ما تلقی گردد. بیاییم به افغانستان آزاد، آباد بیندیشیم و به مردم دلاور، غیرتمند و با عزت آن فکر کنیم نه به غیر آن.
جای افتخار است که جمع زیادی از نیروهای فکری، فرهنگی و موثر کشور در قالب حزب رفاه ملی افغانستان پا به عرصه فعالیت نهاده و می‎رود که با تلاش فراگیر، رقابت سالم و مفید در جهت پیش رفت و ترقی کشور گامهای مهم و اساسی بردارند.
حزب رفاه ملی افغانستان ثمره تلاش جمعی از نیروهای خلاق، شایسته و فرهنگی کشور می باشد که پس از نشست های متعدد و بحث های طولانی و فراوان به این نتیجه رسید که باید نیروهای فرهنگی، شخصیت های علمی و منورین، اعم از علما، اندیشمندان، دانشجویان و دانش پژوهان علاوه بر سایر مردم در ساختار حزب رفاه ملی افغانستان شرکت نمایند و این جریان مقدس را سازماندهی و فعال سازند که به فضل و رحمت خداوند این اقدام به صورت جدی توسط استاد محمد حسن جعفری شخصیت فرهنگی کشور و دبیر کل این حزب تعقیب گردید و امروز پا به عرصه فعالیت نهاده است و می‎رود که با عنایت و الطاف خداوند متعال، همکاری و هم فکری مردم خوب و با دیانت ما را در پی داشته باشد و افغانستان عزیز را یک کشور با ثبات، پیشرفته و توسعه یافته در تمامی زمینه ها بسازد.
در پایان این مطلب را لازم و ضرور می دانیم که به سمع واطلاع مردم عزیز کشورمان و سایر جهانیان برسانیم که حزب رفاه ملی افغانستان به عنوان جریان سوم، در چارچوبه یک حزب معتدل، میانه رو و مصلح به تمام معنی عمل خواهد کرد. حزب رفاه ملی افغانستان از هرجریانی که به نفع مردم و در جهت منافع علیای کشور تلاش نماید استقبال نموده و از آن حمایت و پشتیبانی خواهد نمود.
با احترام و عرض حرمت . کمیته سیاسی حزب رفاه ملی افغانستان بخش ها و محتویات سایت:  حزب "رفاه ملی" افغانستان  چنانکه از مطالبسایت آن پیداست، بیشتر با مقامات و احزاب ایرانی در ارتباط می باشد. مصاحبه ها، گفتگوها و دیدارهای دبیر کل این حزب غالباً از ایران و با مقامات سیاسی و خبرگزاری این کشور انجام گرفته است. چنانکه این عناوین در سایت نشانگر مطالب فوق است:
پیام تبریک دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان عنوانی رئیس شورای مرکزی خانه احزاب ایران
مصاحبه دبیرکل حزب رفاه ملی افغانستان با روزنامه اعتماد ملی ایران
مصاحبه دبیرکل حزب‌ رفاه ملی افغانستان با خبرگزاری ایسنای ایران
آدرس سایت:  http://www.refahemelli.com/persian
آدرس ارتباطی:  با انتخاب گزینه « ارتباط با ما» فرم ذیل باز می شود، که از از طریق آن می توان با سایت ارتباط برقرار نمود.
     
نوان و لوگوی سایت: جمعیت انقلابی زنان افغانستان
یادآوری: برای آشنایی با راوا به بخش احزاب مراجعه کنید.  بسیاری از مردم افغانستان این سازمان مائوئیستی را ساخته سازمان جاسوسی پاکستان می دانند که از زنان در جهت مقاصد خودشان سوء استفاده می کننند.
آدرس سایت: http://www.rawa.org/index.php
آدرس ارتباطی:
RAWA
P.O.Box ۳۷۴
Quetta, Pakistan Email: rawa@rawa.org
Phone: ۰۰۹۲-۳۰۰-۵۵۴۱۲۵۸
E-Fax: ۰۰۴۴-۸۷۰-۸۳۱۲۳۲۶ (UK)
Home Page: http://www.rawa.org عنوان و لوگوی سایت: نهضت آینده ی افغانستان
دبیر کل حزب:  عبدالله نایبی
درباره ی حزب: این حزب که از بقایای حزب کموتیست دموکراتیک خلق  (خزب وطن) به شمار می رود خود را چنین معرفی کرده است.:
« نهضت آیندهٔ افغانستان به مثابهٔ سازمان چپ نوین افغانی، درفشدار پیکار داد خواهانهٔ زحمتکشان افغانستان بوده ، ادامه دهندهٔ سنن انقلابی جنبش چپ کشور است. نهضت آیندهٔ افغانستان با وفاداری به اندیشه های خلاق ِ جهانبینی ِ علمی ِ دوران ما ، در راه تجمع تمام پیکار جویان صدیق راه آرمانهای خلق در یک سازمان بزرگ ( حزب مردم افغانستان ) تلاش میورزد . حمایت از نهضت آیندهٔ افغانستان و پشتیبانی از  مرامنامه و اساسنامهٔ نهضت آیندهٔ افغانستان مصوب کنفرانس سراسری مورخ ۲۳ جون ۲۰۰۷ ، راه رسیدن به دگرگونیهای بنیادی اقتصادی - اجتماعی را کوتاه تر میسازد. جایگاه اصلی باورمندان به مبارزهٔ آگاهانهٔ دسته جمعی جهت ایجاد جامعهٔ فارغ از استثمار و ستم در افغانستان، نهضت آیندهٔ افغانستان است! »
بخش ها و محتویات سایت:
این سایت اعلامیه ها، سخنرانی، مقالات حزبی و گفتگوهای مقامات آن را به نشر می سپارد. برخی از عناوین مطالب و نویسندگان آن عبارت اند از:
ـ گاز در بدل خون. . . ع.نایبخیل
ـ پایان موازنه قواء. . . برگردان: حبیب حارث
ـ تبصرهٔ کوتاه بر" جامعهٔ افغانی برابری خواه است یا تمایز گرا ؟ ". . . قدوس زریر
ـ ضرورت و شیوه های مراقبت از تعمیل دموکراسیِ درون- سازمانی در سازمان های مترقی . . . اسماعیل پولاد
ـ وضع دهشتناک اقتصادی– اجتماعی کشور و برخی طرحها و دیدگاها. . . احمدضیأ صدیقی سپهر
ـ رقص بالای بُشکهٔ باروت . . . برگردان : ح. حارث
ـ گزارشِ فشردهء ملاقات هیئت اتحادیهء انجمنهای افغانها در هالند، با سکرتر دولتی عدلیهء هالند،
ـ حمایت از ترور . . . ح.حارث
اجلاس گروه هشت (G ۸)ـ یک گام دیگر به سوی نابودی کشورهای فقیر
ـ کدام سازمان برای کدام هدفمصاحبهٔرفیق عبدالله نایبی با مدیر مسؤول نشریه آینده در سال۲۰۰۴
ـ تاریخچه یی مختصر از اعتراض های ضد «جهانی شدن» . . . ح.حارث
ـ افغانستان و دشواری های امنیتی آن. . . قدوس زریر
ـ چاویز به پیش میرود . . . فشرده و برگردان : ح . حارث
ـ زندگینامه مختصر کارل مارکس. . . دکتور ژاله
 ـ به مناسبت یکصد و هشتاد و نهمین سال تولد کارل مارکس. . . پوهنیار بشیر مومن
 ـ چپ و چپ نما ها...احمد شاه عبادی  
آدرس سایت: http://www.ayenda.org/index.html
آدرس ارتباطی: تلفن و فکس آدرس ایمیل گرداننده ی سایت نهضت آینده ی افغانستان
ayenda_org@yahoo.com
ayenda@ayenda.org
 --------------------------------
آدرس ایمیل رئیس نهضت آیندهٔ افغانستان 
ayendapresident@yahoo.fr
-------------------------------
آدرس ایمیل پوهاند مجاور احمد زیار مدیر مسؤول نشریهٔ «آینده»:
ayenda-editor@ayenda.org عنوان و لوگوی سایت:  جبهه ی ملی افغانستان
دبیر کل حزب:
بخش ها و محتویات سایت:
آدرس سایت
آدرس ارتباطی:
اهداف جبهه ی ملی افغانستان
افغانستان کشوری است مستقل، آزاد، واحد وغیر قابل تجزیه، با تاریخ کهن پر فراز و نشیب و مشحون از مبارزات استقلال طلبانه و آزادی خواهانه؛ اما با کمال تأسف مردم ما با وجود داشتن افتخارات بزرگ و درخشان تاریخی، مبارزه و مقاومت در برابر تجاوز خارجی و استبداد داخلی، تا هنوز در راستای ایجاد نظام سیاسی با ثبات و مردمی دچار مشکل می باشند. از پهلوی دیگر مردم این سرزمین تا کنون در میان فقر، بی سوادی، بیکاری و وابستگی ها دست و پا می زنند.
تحولات سال های پسین در سطح جهانی و حصول تفاهم جامعهء جهانی دربارهء بازنگری مسألهء افغانستان و پدید آمدن زمینه های مساعد داخلی پس از حادثهء ۱۱ سپتامبر، منجر به توافقات بن گردید که پنج سال پیش از امروز فرصتی را مساعد ساخت، تا برخی از نیروهای ملی و جامعهء جهانی برای حل بحران افغانستان دوشا دوش یکدیگر وارد میدان گردند و با استفاده از این فرصت در پهلوی نواقص و کاستی های فراوان، دستآوردهایی هم چون ایجاد ادارهء موقت، برگزاری لویه جرگهء تصویب قانون اساسی، تصویب قانون احزاب سیاسی و نهادهای اجتماعی، راه اندازی انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی، نصیب مردم ما گردید.
اما کوتاهی در تأسیس یک ادارهء سالم و مدیریت مؤثر و خدمتگذار به مردم و بی برنامگی، امتیاز طلبی، ضعف و ناتوانی ادارهء موجود نه تنها فرصت به دست آمده تلف گردید، بلکه اجرای تعهدات دربارهء مشارکت سایر نیروهای ملی در حیات سیاسی و اجتماعی، بازسازی مؤسسات زیربنایی و ایجاد شغل، تقویت پولیس و اردوی ملی، مبارزه در برابر مواد مخدر، جرایم و جنایات سازمان یافته از یک طرف و عدم دقت در اجرای فعالیت های رزمی نیروهای خارجی که بیشترین آسیب آن را افراد ملکی متحمل می شوند، سبب خشم و نارضایتی فزایندهء مردم گردیده است و این وضعیت زمینهء مناسبی را برای دست درازی بیشتر دشمنان مردم افغانستان به وجود آورده است.
دولت به جای آوردن اصلاحات لازم، با متمرکز ساختن قدرت در دست حلقه یی محدود، راندن اشخاص و گروه های فعال، دلسوز و متخصص زیر عناوین گونه گون از صحنهء خدمتگذاری، حیف و میل کمک های جامعهء جهانی، به حراج گذاشتن تصدی های دولتی، وابسته ساختن بیشتر کشور به تولیدات خارجی و سیاست های سلیقه یی دولت در رابطه با مخالفین و حامیان بیرونی عوامل دیگری اند که بر یأس و نا امیدی های مردم افزوده و موجب وسعت دامنهء جنگ و نا امنی در کشور گردیده است.
وضعیت بحرانی کشور، ضرورت مبرم مبارزهء جدی و مؤثر را برای انجام تحولات عمیق و گسترده می نماید. بنا بر این شماری از رهبران احزاب سیاسی، نمایندگان منتخب مردم و شخصیت های مستقل ملی گردهم آمده و در چارچوب قانون اساسی کشور برای بیرون رفت از اوضاع ناگوار کنونی و سازمان دادن زندگی تازه در ابعاد گونه گون، اهداف زیر را اعلام می دارند:
 ۱- پیروی از اساسات و احکام دین مبین اسلام.
۲- سعی در تأمین آزادی اجرای مراسم و مناسک مذهبی پیروان سایر ادیان در حدود احکام قانون.
۳- رعایت سنن پسندیدهء ملی.
۴- دفاع از آزادی، استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی افغانستان.
۵- پشتیبانی از دموکراسی و حاکمیت قانون.
۶- تلاش در تأمین حقوق و آزادی های اساسی مردم افغانستان.
۷- رشد و توسعهء نهادهای جامعهء مدنی و مبارزه در برابر همه اشکال تبعیض و تمایز بر مبنای قوم، نژاد، زبان، جنس، مذهب، موقف اجتماعی، اقتصادی وغیره.
۸- مساعی برای آوردن اصلاحات و تعدیلات در قانون انتخابات پارلمانی بر اساس سیستم تناسبی مختلط (مشارکت احزاب و شخصیت های مستقل).
به خاطر نهادینه ساختن دموکراسی و تحقق اصل حاکمیت سیستم مردم سالار تغییر ساختار نظام
۱- ریاستی به نظام پارلمانی با ایجاد تعدیلات در قانون اساسی کشور از طریق لویه جرگه مطابق به مواد ۱۴۹ و ۱۵۰ قانون اساسی.
۲- جانبداری از انتخابی شدن والی ها در سراسر کشور از مجرای قانونی آن.
۳- سعی در تأمین مشارکت عادلانه در حیات سیاسی و ایجاد فرصت های برابر در عرصه های اقتصادی و فرهنگی برای همه اقوام و باشندگان افغانستان.
۴- حمایت از آزادی بیان مطابق به قانون اساسی.
۵- تلاش در جهت توسعهء متوازن اقتصادی، اجتماعی به منظور تحکیم وحدت ملی و استقرار ثبات دائمی در افغانستان.
۶- پشتیبانی از سیاست اقتصاد بازار با رعایت مسؤولیت های اجتماعی. دولت مکلف است تا برای تحقق اقتصاد بازار، برای احیای زیر بناهای اقتصادی در جهت اعطای قرضه های کوچک، متوسط و بزرگ و بیمه های اقتصادی قدم های محکم و اجرایی بردارد.
۷- سعی در تأمین عدالت اجتماعی و رفاه عامه، ایجاد و گسترش نظام تعلیم و تربیهء متوازن،   خدمات و بیمه های اجتماعی. 
۸- تلاش در جهت تأمین حقوق و امتیازات معلولین، معیوبین و ورثهء شهداء.
۹- به کار گیری و استخدام اشخاص در زمینه های ملکی و نظامی بر اساس لیاقت و شایستگی با رعایت مشارکت عادلانهء ملی.
۱۰-     مبارزهء پیگیر برای امحای کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر.
۱۱-     مبارزه علیه تروریزم و همکاری جامعهء جهانی در این عرصه.
۱۲-     تلاش برای رعایت حقوق بشر.
 ۱۳-     تلاش در جهت تأمین عادلانهء حقوق زنان مطابق به قانون اساسی.
۱۴-     فراهم آوری زمینهء برگشت داوطلبانه و آبرومندانهء میلیون ها مهاجر به کشور.
۱۵-     تشریک مساعی و همآهنگ سازی فعالیت نیروهای بین المللی با نهادهای امور دفاعی و امنیتی افغانستان.
۱۶-   اصرار بر اصل اتکاء به نیروهای ملی و پا فشاری برای تجهیز و تقویت نیروهای اردو و پولیس کشور از نظر کمی و کیفی.
۱۷-     تلاش در جهت بلند بردن اعتبار مؤسسات دولتی و بستن کلیه زندان های خصوصی داخلی و خارجی در قلمرو کشور.
۱۸-   افغانستان عضو متساوی الحقوق جامعهء بین المللی است. ما در حالی که به حفظ هویت افغانستان به یک کشور اسلامی و غیر وابسته تأکید داریم کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی را احترام نموده به این باور هستیم که اشتراک فعال در حل مسایل جهانی و همکاری های بین المللی و منطقه یی به اعتبار کشورها می افزاید.
۱۹-     حمایت از همزیستی مسالمت آمیز و همکاری در  عرصهء بین المللی بر اساس احترام متقابل و تساوی حقوق.
۲۰-   تأمین و حفظ روابط حسنه با همسایگان بر اساس حسن هم جواری و همکاری و احترام متقابل و عدم مداخله در امور یکدیگر.
۲۱-     طرفداری از اصل تنظیم روابط خارجی بر اساس منافع ملی.
جبههء ملی افغانستان با در نظر داشت تجارب گذشته و آگاهی کامل از اوضاع جاری کشور، برای رسیدگی به وضعیت ناگوار و دردناک امروزی، بدین باور است که:
 الف ـ مشکلات موجود در افغانستان تهدیدی است، هم برای کشور و هم برای جامعهء جهانی، می باید برای بررسی کارکردهای پنج سال پسین دولت و ارائهء راه حل برای چالش های موجود، کنفرانسی در سطح جهانی مانند کنفرانس بن برگزار نماید.
ب ـ برای حل بحران جاری افغانستان توسل به راه حل نظامی کافی نیست. برای حل سیاسی معضلهء کشور باید به همه گروه هایی که به قانون اساسی افغانستان و منافع ملی تعهد داشته باشند، زمینهء آشتی و مشارکت سیاسی را فراهم آورد.
عنوان و لوگوی سایت:شعله جاوید (حزب کمونیست (مائوئیست ) افغانستان)
در باره ی حزب:
اساسنامه ی حزب کمونیست (مائوئیست ) افغانستان
 اساسنامه ی حزب کمونیست ( مائوئیست ) افغانستان در بر گیرنده برنامه عمومی و آئین نامه تشکیلاتی حزب است . برنامه عمومی که فشردهُ برنامه حزب کمونیست ( مائوئیست ) افغانستان است , نکات اساسی خصلت طبقاتی حزب , ایدیولوژی رهنمای حزب , انترناسیونالیزم پرولتری , برنامه سیاسی حزب , مهم ترین اهداف انقلاب دموکراتیک نوین  و استراتژی مبارزاتی حزب را بیان مینماید . آئین نامه تشکیلاتی , اصول تشکیلاتی , ساختمان تشکیلات , ارگان مرکزی و نشریه درونی مرکزی , درفش , مسایل مربوط به عضویت و اقدامات انضباطی حزب را معرفی و توضیح می کند.
دولت فعلی افغانستان این حزب را به رسمیت نمی شناسد.
شعله جاوید که در واقع به «سازمان جوانان مترقی‌» افغانستان مشهور است. «سازمان جوانان مترقی‌» نخستین سازمان جنبش مارکسیستی افغانستان بود که خط فکری آن را اندیشه مائوتسه دون تشکل میداد و در اواسط سالهای ۶۰ همزمان با ایجاد «حزب دموکراتیک خلق افغانستان‌» (وابسته به اتحاد شوروی سابق‌) به وجود آمد.
رهبری این جریان را عمدتا اکرم یاری، از شخصیت‌های بزرگ و آزادیخواه کشور به عهده داشت و خانوده محمودی و سایرین نیز با وی همگام بودند.
اساساً می‌توان گفت که سازمان مذکور به خاطر دفاع از مارکسیزم – لنینیزم – اندیشه مائوتسه دون در مقابل آنچه آنان «رویزیونیزم» و «سازشکاری» حزب دموکراتیک خلق (به رهبری تره‌کی و ببرک کارمل‌) میخواندند، تأسیس شد. وقتی رژیم ظاهرشاه در همین سالها دموکراسی را در حد آزادی بسیار محدود مطبوعات و اجتماعات پذیرفت‌، سازمان جوانان هم نشریه‌ای بنام «شعله جاوید» بیرون کشید با «تمرکز روی پخش اندیشه مائوتسه‌دون و افشاء و طرد مواضع حزب دموکراتیک خلق و رویزیونیزم شوروی». به موازات آن گردهمایی‌هایی نیز در کابل و شهر‌های بزرگ دیگر برپا می‌کرد که عده کثیری از روشنفکران در آنها شرکت می‌جستند. تظاهرات و میتنگ‌ها به رهبری «شعله‌ای‌ها» (طرفداران شعله جاوید به این نام یاد می‌شوند) از نظر کمیت از حزب دموکراتیک خلق (که معروف ترین و قدیمی ترین تشکل بشمار می‌رفت‌) پیشی می‌گرفت و با گروه کوچک بنیادگرایان که «جوانان مسلمان‌» نامیده می‌شدند قابل مقایسه نبود. طرفداران این جنبش در مجموع تا امروز به نام «شعله‌ایها» یاد می گردند.
در آن سالها این گروه ارتجاعی از سوی سازمان‌های دیگر جدی گرفته نمی‌شد تا اینکه بعد از کشته شدن سیدال سخندان یکی از کادر‌های معروف سازمان جوانان به دست شخص گلبدین حکمتیار (رهبر کنونی حزب اسلامی افغانستان‌) تضاد بین این گروه و شعله‌ای‌ها شدت کسب کرده و به زدوخورد‌های خونین منتهی گشت‌. با آنکه «شعله جاوید» به هزاران هواخواه پرشور و شوق دست یافته بود ولی رهبری سازمان نتوانست نیروی آنان را جهت بسیج توده‌های میلیونی دهقانان که بیش از ۹۰ درصد جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند، بکار گیرد. نفوذ انقلابیون مذکور بین روشنفکران‌، اهالی مراکز ولایات و تعداد کمی کارگران محدود ماند.
داکتر عبدالرحمن محمودی، عمرش را وقف مبارزه برای مردم و کشورش ساخت و سالها در بند و زندان بسر برد تا جان باخت.
طرفداران این جریان تظاهرات وسیع را در شهر کابل به راه می‌انداختند که بعد در سوم جوزا در جوار پوهنتون کابل در منطقه ده‌بوری بوسیله حکام وقت به خون کشیده شد. این روز خونین بعد‌ها به نام روز جوانان تجلیل میگردید.
در اوایل سالهای ۷۰ گروههای مختلف درون «شعله جاوید» متوجه اشتباهات سازمان جوانان مترقی شده و با طرح انتقادات شان مبارزه ایدئولوژیک وسیعی از بالا تا پایین جریان درگرفت‌. این امر منجر به جدایی و کار مستقلانه تشکل‌های دیگر نیز گردید که مارکسیزم ـ لنینیزم ـ اندیشه مائوتسه‌دون را قبول داشتند.
اولین شماره «شعله جاوید» به تاریخ ۴ اپریل ۱۹۶۸ انتشار یافت و آخرین شماره آن به تاریخ ۱۳ جون ۱۹۶۸. مدیر مسئول و صاحب امتیاز این جریده داکتر رحیم محمودی بود.
«شعله جاوید» بعد از انتشار یازده شماره بوسیله حکام وقت توقیف شد که همزمان با آن «سازمان جوانان مترقی» نیز به بخش‌های کوچکترین تجزیه گردید که گروههایی از آن تا امروز موجود اند هرچند ضعیف و گسسته از هم.
یکی از سازمانهای منشعب این جریان «سازمان رهایی افغانستان» تحت رهبری داکتر فیض احمد بود که بعد سازمان دیگری به نام «سازمان آزادیبخش مردم افغانستان» (ساما) به رهبری مجید کلکانی از آن جدا شد و هردو جداگانه فعالیت دارند. 
آدرس سایت: http://www.sholajawid.org/update/index_farsi.html
آدرس ارتباطی: sholajawid۲@hotmail.com عنوان و لوگوی سایت: نعضت مدنی افغانستان
در باره ی حزب:
حزب نهضت مدنی یک حزب سکولار و قوم گرا شناخته می شود که اهداف خود را چنین معرفی کرده است :
مقدمه
استبداد سیاسی, ناتمامی ساختارهای ملی و مناسبات قبیله ای در تعامل اجتماعی, مهمترین خصوصیات فرایند تاریخی تطورات معاصر افغانستان بوده است. بحرانهای نهفته در نهاد رفتارهای اجتماعی و ناپایداری و ناکار آمدی دولتهای تنگ اندیش, معلول فقدان پروسه بنیادینی است که می توان از آن بعنوان  مولفه های تفکر ملی نام برد. تکوین نیافتگی عناصر تفکر ملی, منجر به عقیم ماندن بنش اجتماعی و دانش سازمان یافتهً سیاسی در این کشور گردیده است.
  در غیبت این مولفه ها, هیچکدام از مقومهای جریان ملت سازی, فرصت فراز آمدگی و مجال بلوغ یافتگی را پیدا نکرده است. اراده مشترک, تبلور مشارکت, عقلانیت سیاسی, عزم جمعی در جهت تمثیل و تکوین یک ساختار ملی و عبور از پندارها و گفتمان های قومی از جمله مقوم های جریان ملت سازی است که در بستر زندگی اجتماعی و تعامل ملی افغانستانی ها به ظهور قطعی نرسیده است.
            قرار داشتن افغانستان در یک گردنه ژئوپلتیک, عامل دیگری بوده است که با منتقل شدن رقابت های استراتژیک جهانی و منطقه ای در درون مرزهای این کشور, ناپایداری ملی چه شکل بحرانهای متعددی مانند بحران مشروعیت, بحران توزیع, بحران مشارکت و بحران تعادل تعمیق و گستردگی یابد.
            توالی و تولد بحرانها, دامن فراختر از آن بوده است که به ظهور یک طبقه موثر و مستقل بنام روشنفکر مجال بدهد. روشنفکران افغانستان بدلیل غالب بودن قدرت استبداد و گستردگی و تنومندی مناسبات قومی,توانسته اند به تدوین تفکر ملی, تعمیم ساختارهای قومی و ترمیم و تعریف پروسه دولت- ملت اقدام و ابتکار شایسته و موثری انجام دهند. 
            احزاب سیاسی نیز در افغانستان نتوانسته اند تجربه موفقی از کارکردهای مدرن تبیین اندیشه های ملی ارائه دهند. بنیادگزاری این احزاب بر مبانی نظری قومیت , مذهب, ایدئولوژی و خصوصیات عشیره ای , تاثیر سیاسی, اجتماعی و فرهنگی کردارهای بیرونی و درونی آنان را به خصوصیات دولتهای قبیله ای شباهت داده است.
            سواستفاده از دین و آموزه های مذهبی , نهادهای مذهبی و دینی را عملا به مثابه ابزار سیاسی در دست حاکمیتهای خویشتن خواه و متولیان عقل گریز مذهبی قرار داده است. بدینرو از عنصر دین و مذهب در افغانستان, همواره در جهت تعمیق شکافهای اجتماعی, توجیه استبدادهای سیاسی و کشتارهای قومی و توصیف عقب ماندگی های فرهنگی- مدنی استفاده شده است.
            رکود سیاسی, بلوغ نیافتگی اجتماعی و فقر گسترده اقتصادی ثمره یک روند تاریخی است که افغانستان معاصر را از کاروان دنیای مدرن جدا انداخته است. بحرانهای گسترده ای سه دهه اخیر که در هئیات منازعات فراگیر و هستی سوز ظهور نمود مهر بزرگی بر تآیید بحران ساختاری این کشور زد.
            با این وجود, سه عامل مهم در پرورش خوش بینی های پایدار به ظهور رسیده است که امید واریهای جمعی را به آینده ای روشنتر علامت می دهد. ظهور یک نسل فرزانه و بیزار از تجربیات سیاسی, تاریخی, معطوف شدن توجه جامعه جهانی به افغانستان و تجربه استقرار دولت موقت و انتقالی با پاس شدن قانون اساسی جدید از نشانه های بلیغ این امید واری به شمار می آیند.
            جریان موجود به تقویت عزم همگانی در جهت گذر از خاطرات و خطرات گذشته میدان داده است. انگیزه های روشن و تلاشهای خود انگیخته ای برای نو سازی ذهنی و دگرگونی مناسبات و مطالبات ملی در حال تکوین است. نوعی جهش و جنبش هدفمند و پیوسته برای بستر سازی ارزشهای و مولفه های دموکراسی در جامعه افغانستان صورت می بندد؛ جهش و جنبشی که ممکن است با موانع و سد گذاریهای جدی و بزرگی مواجه باشد, اما در نهایت پیروزی ناگزیر را از آن خود خواهد ساخت.
            نهضت مدنی افغانستان با درک و تصدیق چنین بینشی شکل گرفته است. این نهضت با فهم امروزین می خواهد تجربیات تاریخ تحولات سیاسی- اجتماعی دیروز را به مثابه آئینه ای برای پالایش و گزینش رفتارها و گفتارهای عقلانی فردا فراروی خود قرار دهد.
            نهضت می خواهد بنیاد راهبردهای نظری و گذاره های رفتاری خویش را بر مبانی کلان ملی استوار نموده و اهداف و اصول خود را بر محور منافع, مصالح و اساسات ملی و میهنی مبتنی سازد. ازاینرو, معیارها, مفاهیم و اصول ذیل را بعنوان چارچوبه های تئوریک و تعهدات و الزامات عملی خود بر می گزینند.
۱- مبارزه برای تحقق مبانی دمکراسی با حفظ بایستگی های فرهنگی و تمدنی افغانستان.
۲- حرمت گذاری و پاسداری استقلال, حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان.
۳- حمایت عملی و فکری از استقرار و نهادمندی یک دولت ملی, دمکراتیک, غیر ایدئولوژیک و پاسخگو
۴- مبارزه در جهت نهادینه شدن قانون و تعهد عملی نسبت به اجرا و رعایت قانون اساسی ۵- مبارزه فکری و قانونی برای تآمین وگسترش عدالت اجتماعی و سیاسی و رفاه ملی
۶- ترویج مفاهیم و مصادیق برابری, برادری و همسازگری و عقلانیت و خوش گمانی در تعامل اقوام و شهروندان افغانستان.
۷- نفی بنیادگرایی, ایدئولوژی محوری, قوم اندیشی و افراطی گریهای مذهبی
۸- رعایت اصل رواداری, احترام و ارتباط موثر و متقابل با کلیه جریانات فکری, گروههای سیاسی و احزاب ملی
۹- مبارزه با اشکال مختلف خشونت, تبعیضات مذهبی, نژادی, جنسی و زبانی و استبدادگریهای سیاسی و ذهنی در جامعه.
۱۰- کوشش در جهت تحقق بخشیدن به تساوی حقوق, جایگاه اجتماعی و شآن انسانی زنان با مردان.
۱۱- مبارزه برای تآمین حقوق و شخصیت اجتماعی نهاد خانواده و اطفال.
۱۲- اعتقاد به اصل انتقاد, پرسش و تشکیک نسبت به همه پدیده های اعتباری و عرفی و احترام به اصل پرورالیزم سیاسی  و فکری در حوزه اندیشه و سیاست.
۱۳- تلاش موثر و پیگیر در جهت محو کامل پدیده بی سوادی و ارتقای بینش و دانش اجتماعی بعنوان یک ضرورت ملی.
۱۴- اعتقاد و التزام به حل عادلانه مساله ملی بر اساس حقوق شهروندی و با در نظر داشت محورهای اصلی ذیل:
- تعدیل و نوسازی ساختار واحدهای اداری
- انتخابی بودن کلیه ارگانهای محلی قدرت دولتی.
- تفویض صلاحیتها و اختیارات لازم اداری , سیاسی و اجرایی به ارگانهای منتخب محلی.
- حل معضل کوچی ها و اسکان دادن آنها
- سر شماری کامل نفوس و توزیع تذکره تابعیت به کلیه شهروندان (زن و مرد) افغانستان.
۱۵- دفاع از حقوق بشر و کوشش مجدانه در جهت آموزش و توسعه آن.
۱۶- پیوستگی نظری و الزام عملی به اعلامیه جهانی حقوق بشر, منشور ملل متحد, پیمان نامه کمیسیون حقوق مدنی و سیاسی و فیصله های رسمی مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
۱۷- ارتباط فعال با سازمانهای بین المللی و استفاده از همکاری و تجربیات آنها در جهت پیشبرد اهداف و برنامه های مدنی در افغانستان.
۱۸- تلاشهای فرهنگی و اجتماعی در جهت نهادینه شدن مشارکت ملی.
۱۹- کوشش در جهت بهبود بخشیدن به تصویر جهانی افغانستان با نشر و ترجمه آثار فرهنگی, فکری و ادبی نویسندگان, محققین, هنرمندان و نخبگان کشور.
۲۰- تلاش برای حفظ میراث و فرهنگی و جمع آوری آثار باستانی افغانستان بکمک سازمانها و مجامع بین المللی.
۲۱- مبارزه برای لغو شکنجه در افغانستان.
۲۲- حمایت از ایجاد و توسعه مجامع مدنی و اتحادیه های صنفی مانند اتحادیه جوانان ورزشکاران, هنرمندان, نویسندگان, شاعران و...
۲۳- کوشش و حمایت از نگهداری محیط زیست و سرمایه های اکولوژیک کشور.
۲۴- مشارکت فعال علمی و عملی پروژه بازسازی اقتصادی و پروسه توسعه سیاسی و فرهنگی افغانستان.
۲۵- اعتقاد به اصل مدیریت و نظارت اساسی دولت در امور اقتصادی و سرمایه های ملی با میدان دادن به فعالیتهای مدیران و شرکتهای خصوصی و نیز حمایت از سرمایه داران داخلی و سرمایه گذاران خارجی در افغانستان.
۲۶-  اعتقاد به توسعه خدمات و رفاه عمومی و تآسیس بیمه های مختلف اجتماعی با مدیریت و نظارت دولت ملی.
۲۷- مبارزه فکری و فرهنگی با پدیده تروریزم و بنیادگرایی های خرد ستیز.
بخش ها و محتویات سایت:
آدرس سایت: http://www.numa.tk/
آدرس ارتباطی:  b_abdali@yahoo.com عنوان و لوگوی سایت:  حزب دموکراتیک خلق افغانستان
در باره حزب:
حزب دموکراتیک خلق افغانستان یک حزب رویزیونیست بود که در تاریخ اول ژانویه سال ۱۹۶۵ تأسیس گردید. در سال ۱۹۷۸ این حزب به کمک اتحاد شوروی رژیم متزلزل محمد داود را به‌وسیله کودتایی خونین سرنگون ساخت و دولت دمکراسی را ایجاد کرد و به کشور نام جمهوری دموکراتیک افغانستان داد. بعد که این دولت خود در مقابل شورش مردم دید از دولت شوروی تقاضای کمک کرد که در نتیجه باعت اشغال افغانستان بوسیله ۱۲۰۰۰ نیروی مسلح روسی گردید.
حزب دموکراتیک خلق افغانستان به اجرای اصلاحات سکولار (نیمه دینی) آغاز کرد. ولی از آنجاییکه یک حزب مزدور بیگانه بود و وطن را به روس فروخته بود، تودهٔ مردم افغانستان در مناطق روستایی از آن استقبال نکردند. رژیم در نتیجهء مقاومت مسلحانهء نیروهای مخالف در برابر اصلاحات آن به گونهء وسیع متزلزل گردید. بحران درنتیجهء مبارزه برای کسب قدرت بین رئیس جمهور نورمحمد تره‌کی و وزیر دفاع حفیظ‌الله امین به اوج خود رسید. تره‌کی کشته شد و امین مقام ریاست جمهوری را به عهده گرفت. اتحاد شوروی متقاعد گردید که دولت افغانستان را خطر بزرگ واژگون شدن تهدید می‌کند. بنابراین به تاریخ ۱۹ دسامبر سال ۱۹۷۹ نیروهای خود را به این کشور فرستاد تا از این رژیم پشتیبانی کند و جنگجویان غیرنظامی مجاهدین را شکست بدهد. این اقدام شوروی که بر بنیاد آموزه و اصول برژنف بنا نهاده شده بود، هرچند باعث سرد شدن روابط آن با ایالات متحده امرِیکا گردید، برحق پنداشته می‌شد.
حزب دموکراتیک خلق با دو فراکسیون خلق و پرچم عامل بدبختی های زیادی در افغانستان هستند و صدها هزار تن از مبارزان ضد روسی را در زندانهای شان و مخصوصا در پولیگون پلچرخی کابل به کام نیستی کشانیدند.
در مورد این حزب در افغانستان مردم به تمسخر میگویند که وقتی در مسکو باران میشد رهبران این حزب در کابل چتری به سر میکردند، که با این طنز میزان وابستگی شانرا به مسکو انعکاس میدادند.
باوجود حضور وسیع شوروی، حزب دموکراتیک خلق افغانستان محبوبیت خود را از دست میداد. مشغول مبارزات درون‌حزبی گردید و در لجنزار جنگ دوامدار چریکی فرو میرفت. نیروهای شوروی درسال ۱۹۸۹ از افغانستان خارج گردید که طبعا آینده این حزب نیز همراه با آن به پایان خود نزدیک میشد.
سه سال بعد از خروج ارتش شوروی رئیس‌ جمهور افغانستان و رهبر حزب دموکراتیک خلق نجیب‌الله موافقت کرد تا به نفع دولت انتقالی از مقام خود کنار رود. مجاهدین به رهبری احمد شاه مسعود دولت جدید را تأسیس کردند. اما آنها بزودی درنتیجهء جنگهای گروهی در درون مجاهدین به ویژه میان مسعود وطالبان ازهم پاشیدند. طالبان در سال ۱۹۹۶ کابل را تسخیر کردند و نجیب‌الله را که در قرارگاه ملل اقامت داشت اعدام کردند.
بعد از اینکه نیروهایی امریکایی افغانستان رادر ۲۰۰۱ اشغال کردند، تعدادی از اعضای این حزب با دولت کرزی پیوستند و بعد هم به پارلمان راه داده شدند.
بخش ها و محتویات سایت:
این سایت علی رغم پیشینه سنگین و شومی که حزب مربوط به آن دارد، از غنای بسیار کمی برخوردار است. عناوین محدود این سایت عبارتند از:
صفحهء نخست
 ببرک کارمل
سلطان علی کشتمند
 جهاد امریکایی
 خروج قوای شوروی
 مصاحبه ها
 آدرس سایت: http://www.pdpa.۴t.com/
آدرس ارتباطی:  ندارد عنوان و لوگوی سایت:  سازمان رهایی
 سازمان رهایی یک سازمان کمونیستی از نوع مائوئیستی است که چنین معرفی شده است :
موسس حزب:
داکتر فیض احمد بنیانگذار "سازمان رهایی افغانستان" و تئوریسین جنبش چپ انقلابی در افغانستان.
در باره ی حزب:
سازمان رهایی افغانستان یک سازمان سیاسی مارکسیست - لنینیست - مائوئیست است که در سال ۱۹۷۳ بوسیله داکتر فیض احمد و تنی چند از یارانش در کابل بنیاد گذاشته شده و مبارزه در راه جامعه بدون طبقه سوسیالیستی هدف نهایی‌اش را تشکیل میدهد.
این سازمان در ابتدا به تعقیب انشعابات در سازمان جوانان مترقی (که به جریان شعله جاوید معروف است) با به عرصه گذاشت و در ابتدا به نام "گروه انقلابی خلقهای افغانستان" نامیده میشد که بعد در سال ۱۹۸۰ به "سازمان رهایی افغانستان" تغییر نام کرد.
داکتر فیض احمد بنیانگذار "سازمان رهایی افغانستان" و تئوریسین جنبش چپ انقلابی در افغانستان.
رهبر این سازمان در نشریه تئوریک سازمان به نام "مشعل رهایی" خط مشی و اهداف غایی آنرا تشریح داده و تا کنون این سند با تعدیلات اندکی به مثابه خط سیاسی و ایدئولوژیک اعضای سازمان نقش بازی کرده است.
در جریان مقاومت ضد روسی، این سازمان همگام با ملت افغانستان دست به تفنگ برده جنگ مسلحانه علیه نیرو های اشغالگر و احزاب خلق و پرچم را به پیش برد.
این سازمان با حزب دموکراتیک خلق افغانستان دشمنی دیرینه دارد و آن حزب را به مثابه رویزیونیست و مزدور شوروی افشا میکند. ازهمینرو تعداد زیادی از اعضای این سازمان در دوران حکومت های طرفدار شوروی به زندان انداخته شده و اعدام شدند.
در جبهات جنگ این سازمان به نام "شعله‌ای" مورد حملات مداوم گروه های اسلامگرای مجاهدین افغان قرار میگرفت و همیشه در دو جبهه در جنگ بودند و تعداد زیادی از کادرهایش بدست "حزب اسلامی گلبدین حکمتیار" و "جمعیت اسلامی برهان الدین ربانی" بقتل رسیدند.
بنیانگذار این سازمان، داکتر فیض در ۱۲ نوامبر ۱۹۸۶ با تنی چند از یارانش در پشاور پاکستان طی توطئه‌ای به دام حزب گلبدین افتادند و سربه نیست شدند. این سازمان سازمان جاسوسی پاکستان، آی اسی آی، را در طرح این توطئه شریک میداند.
این سازمان در ضدیت با تجاوز امریکا در ۲۰۰۱ به افغانستان قرار دارد و دولت کرزی را یک دولت مزدور و وطنفروش میداند. اینان هنوز هم مخفیانه در افغانستان به فعالیت های شان ادامه میدهند.
بخش ها و محتویات سایت:
تاریخچه مختصر جنبش چپ انقلابی افغانستان و سازمان ما
مواضع سازمان ما در بعضی موارد مشخص
 زندگینامه رفیق داکتر فیض احمد بنیانگذار سازمان ما
 اعلامیه سازمان در تقبیح حمله امپریالیزم امریکا بر افغانستان
متن کامل جزوه سازمان "دست امپریالیستها در کلیه مناطق پرخون و آشوب جهان در کار است"
متن کامل جزوه سازمان "حقیقت با ماست، در راه شهیدان به پیش!"
با تجدید سوگند در راه مارکسیزم قهقهه امپریالیستها را در دهان شان بخشکانیم!
پیام سازمان به مناسبت درگذشت رفیق غلامحسین فروتن
شعر "مشعل را بشر" روز شهیدان سازمان برگزار شد (۱۲ نوامبر ۱۹۹۷)
افتتاحیه
 سرودها
تصاویر
پیام حزب کمونیست آلمان (م – ل) به روز شهیدان سازمان ما
اسناد محفلی به مناسبت روز شهیدان سازمان (۱۲ نوامبر ۱۹۹۸)
آدرس سایت: http://www.maoism.ru/alo/
آدرس ارتباطی: rehayi@yahoo.com ۵. سایت سازمان ها و انجمن ها
عنوان و لوگوی سایت:  اتحادیه ی ملی ژورنالستان افغانستان
در باره ی اتحادیه:
اتحادیة ملی ژورنالیستان افغانستان چگونه شکل گرفت؟
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان بیشتر از دو دهه در عرصه فعالیت های مسلکی و حمایت از آزادی بیان فعال بوده؛ اما طی این مدت، اتحادیه در فضای حاکمیت ‌های مختلف و تحت تأثیر حوادث، سرنوشت متفاوتی داشته است .
نخستین سنگ بنای اتحادیه در ماه دلو سال ۱۳۵۹ خورشیدی در محل نهاد فرهنگی ""پشتو تولنه" واقع در جادة "طرزی" گذاشته شد. در این زمان، اتحادیه در چارچوب وضعیت و امکانات موجود، توان فعالیت محدود داشت و کوشش کرد تا با ابتکارات ویژه، سطح وابسته گی مالی به حکومت را کاهش داده، زمینه استقلال عملی خود را مساعد سازد .
با این حال و با همه محدودیت ‌ها، اتحادیه ژورنالیستان در این دوره، نهادی نسبتاً مؤثر در عرصه فعالیت‌ های رسانه یی و مدنی بود .
با تغییر نظام سیاسی و احراز قدرت به وسیله مجاهدین، اتحادیه باز هم به حیات خود ادامه داد، اگر چه با تغییرات محسوس در ترکیب عناصر رهبری کننده و ساختار تشکیلاتی‌ آن .
با سقوط کشور به دامان طالبان، همانند بسیاری عرصه‌ ها و نهادهای مدنی و رسانه ‌یی، بساط اتحادیة ژورنالیستان نیز برچیده شد و هیأت رهبری و اعضای آن یا متواری و یا خانه ‌نشین گردیدند .
با آغاز مرحلة جدید سیاسی و توافقات بن، اتحادیه ژورنالیستان نیز در هوای مساعد آزادی، جانی تازه گرفت و با سیمای جدید، وارد عرصه شد؛ اما تحولات شتابنده در کشور ایجاب می‌کرد تغییرات جدی در ساختار تشکیلاتی و رهبری اتحادیه به وجود آید و سطح پاسخگویی آن به نیازهای روزافزون جامعه ارتقا یابد.
با همین هدف، در هفت میزان ۱۳۸۱ طی یک کنفراس بزرگ در هوتل کابل، چگونه گی ایجاد تغییرات و روزآمد ساختن اتحادیه به بحث گذاشته شد که پس از گفتگوها و تبادل‌نظرهای جدی، چندتن از روزنامه‌ نگاران سرشناس کشور، به عنوان هیأت رهبری موقت اتحادیه انتخاب شدند. یک کمیسیون مرکب از ژورنالیستان مطــــرح برای تدارک مجمع عمومی ژورنالیستان جهت تعیین ساختار تشکیلاتی و انتخاب مسؤولان جدید اتحادیه نیز برگزیده شد؛ اما برخی اعضای اتحادیه بنا به دلایلی حاضــــر به پذیرش مصوبات کنفرانس و تحویل‌‌دهی اسناد و وسایل اتحادیه به رهبری جدید نشدند و در نتیجه، اتحادیه و هیأت رهبری جدید نیــــز قادر به انجام وظایف و انجام مسؤولیت‌های خود به نحوی که لازم بود، نشدند. با این حال فعالیت‌های نسبتاً محسوسی در زمینة دفاع از رسانه‌ها، نشر جریده ژورنالیست و زنده نگهداشتن نام اتحادیه انجام شد.
در سال ۱۳۸۲ کوشش‌های مجددی صورت گرفت تا نهاد صنفی ژورنالیستان تقویت گردد که در این خصوص می‌توان از تدویر کنفرانس ژورنالیستی در هوتل خیبر و نیز فراخوان شورای عالی مرکزی اتحادیه ژورنالیستان به تاریخ ۲۲ دلو ۱۳۸۲ به منظور تصمیم‌گیری مجدد در مورد حال و آینده اتحادیه نام برد.
در محفل فراخوان شورای عالی مرکزی اتحادیه که بیش از دوصدتن ژورنالیستان کشور حضور به هم رسانیده بودند، پس از بحث‌ها و صحبت‌های جدی، سرانجام اشتراک‌کننده گان با اجماع نظر واحد، محترم پروفیسور سرمحقق دوکتور محمود حبیبی، شخصیت علمی و مطبوعاتی سرشناس کشور را به حیث رییس عمومی اتحادیه انتخاب کردند و چند تن دیگر از ژورنالیستان با عناوین معاونین و رؤسای بخش‌های مختلف کاری اتحادیه تعیین شدند.
در این مقطع، اتحادیه ژورنالیستان یک سلسله فعالیت‌های محسوس در عرصه برگزاری کنفرانس‌های علمی و فرهنگی، نشر اعلامیه‌ها، دفاع از حقوق ژورنالیستان و نشر هفته‌نامه ژورنالیست و نیز سهم‌گیری در پروسه برگزاری سالم انتخابات ریاست جمهــــوری انجام داد. در همین زمان بود که محترم سر محقق محمود حبیبی رییس عمومــــی اتحادیه، پیشنهادی را مبنی بر افزودن کلمة "ملی" بر عنوان اتحادیه ژورنالیستان ارائه کرد، که طرف پذیرش شورای عــــالی مرکزی اتحادیه قرار گرفت و اتحادیه ژورنالیستان، با عنوان "اتحادیه ملی ژورنالیستــــان افغانستان" مسما گردید.
تلاش‌های فشردة اتحادیه برای ثبت رسمی آن در وزارت عدلیه به ثمر رسید و جواز رسمی نمبر ۱۵۲ مورخ ۷/۲/۱۳۸۳ از سوی ریاست ثبت و انسجام آن وزارت صادر گردید و از این پس اتحادیه، به صورت یک نهاد صنفی در کشور رسماً به فعالیت آغاز کرد.
پس از مدتی در یکی از جلسات کاری، ضمن بررسی کارکرد بخش‌های گوناگون اتحادیه، انتظام‌‌بخشی بیشتر فعالیت‌های آن و آوردن اصلاحات لازم در اتحادیه، موقعیت معاون مالی و اداری آن به خاطر تک‌روی، عدم شفافیت در حسابدهی و پایبند نبودن به اصول تشکیلاتی و رعایت نکردن مقررات، به تعلیق در‌آورده شد و با انجام فعالیت‌های منافی با شأن و اعتبار ژورنالیزم کشور توسط او، سرانجام هیأت رهبری اتحادیه ناگزیر از اخراج وی از اتحادیه گردید.
ولی متأسفانه فرد اخراج شده، دست از کارشکنی و تضعیف اتحادیه برنداشت و با مراجعه به مقامات وقت وزارت اطلاعات و فرهنگ و جلب حمایت آن‌ها، حلقه‌ای را تحت نام اتحادیه ملی ژورنالیستان دور خود جمع کرده و تاکنون، ظاهـــــراً از حمایت برخی مقامات دولتی برای تضعیف اتحادیه بهره می‌گیرد؛ اما اتحادیه ملـــــی ژورنالیستان با همان اعضای مؤسس، شورای اجرائیه و رهبری منتخب به فعالیت‌های خود ادامه داده و به منظور تقویت و انکشاف بیشتر اتحادیه دست به اقدامـــــات وسیعی زد و به عنوان اولین گام، رهبری اتحادیه ملی ژورنالیستان از فاضل سانچارکی برای همکاری با اتحادیه دعوت کرد و پس از گفتگوهای مفید و سازنده، بر ضرورت احیای جایگاه مسلکی اتحادیه و ضرورت جامعة امروزی افغانستان به یک نهاد صنفی، قوی و تأثیرگذار و مدافع حقوق رسانه‌ها و ژورنالیستان کشور و انکشاف عرصه‌های کاری آن‌ها تأکید نموده قرار گذاشته شد که با این هدف از رسانه‌‌های مؤثر، ژورنالیستان فعال و دیگر نهادهای صنفی ژورنالیستی برای پیوستن به اتحادیه و تشکیل یک نهاد صنفی نیرومند دعوت گردد.
خوشبختانه این دعوت از سوی اکثریت رسانه‌های مطرح و ژورنالیستان فعال کشور با آغوش باز پذیرفته شد. اتحادیه آزاد ژورنالیستان به رهبری سید حامد نوری و اتحادیه سراسری ژورنالیستان به ریاست آقای حمید هامی طی مکاتیب رسمی، ادغام بی‌قید و شرط خود را به اتحادیه ملی ژورنالیستان اعلام کردند و بیش از چهل تن از گرداننده گان رسانه‌های تصویری و صوتی و چاپی و ژورنالیستان سرشناس کشور بعد از نشست‌های سازنده و گفتگوهای مؤثر، بر روی تشکیل یک نهاد صنفی قوی و کارآمد با نام اتحادیه ملی ژورنالیستان به توافق و تفاهم اساسی دست یافتند. سرانجام در جلسه تاریخی ۱۲/۵/۱۳۸۵ با اشتراک اعضای مؤسس اتحادیه‌های آزاد، سراسری، ملی و ژورنالیستان و گرداننده گان رسانه‌های مطرح، این توافق جامة عمل پوشید و هیأت رهبری اتحادیه به صورت موقت تا برگزاری مجمع سراسری ژورنالیستان از تمام ولایات کشور، به شیوة شفاف و دموکراتیک انتخاب گردید.
طی این انتخابات با تقدیر از کارنامة درخشان شخصیت علمی و ژورنالیست پیشکسوت، پروفیسور داکتر محمود حبیبی، رهبری افتخاری ایشان در رأس اتحادیه ملی ژورنالیستان، با افتخار پذیرفته و تثبیت گردید و فاضل سانچارکی به حیث رییس عمومی اتحادیه ملی ژورنالیستان تا تدویر مجمع عمومی برگزیده شد و به تعداد ۱۵ تن دیگر از شخصیت‌های مطبوعاتی کشور به عنوان اعضای شورای اجرائیه به ترتیب ذیل انتخاب گردیدند:
  خانم نجیه ایوبی‌
  خانم شفیقه حبیبی
  آقای باری سلام
  آقای سید حامدنوری
  آقای داد نورانی
  آقای میر حیدر مطهر
  آقای فهیم داشتی
  آقای سید سلیمان آشنا
  آقای ظهور افغان
  آقای بشیر بیژن
  آقای میرزا محمد کرامت
  آقای سنجر قیام
  آقای محمد کبیر رسا
  آقای صمد رحیمی
  آقای صبغت‌الله هوتک
همچنین ذوات کرام حضرات آقایان:رهنورد زریاب،عبدالحمید مبارزو حبیب‌الله رفیع به حیث مشاورین ارشد اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان انتخاب گردیدند که قرار شد جلسات رسمی اتحادیه نیز تحت اداره یکی از ذوات گرامی مشاورین ارشد، تدویر ‌یابد.
اعضای شورای اجرائیه اتحادیه ملی ژورنالیستان مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۵ در نشست رسمی، هیأت اداری و مسؤولان بخش‌های مختلف اتحادیه را به ترتیب ذیل انتخاب کردند:
  فاضل سانچارکی، رییس عمومی اتحادیه به حیث رئیس شورای اجرائیه
  سید حامد نوری معاون مسلکی اتحادیه
  میرزا محمد کرامت معاون مالی و اداری
  فهیم دشتی سخنگوی اتحادیه
  میر حیدر مطهر رییس نشرات
  باری سلام مسؤول روابط خارجی
  شفیقه حبیبی مسئول بخش زنان ژورنالیست
  محمد کبیر رسا رییس دارالانشاء
  صمد رحیمی مشاور مالی و اداری
  صبغت‌الله هوتک مسؤول تشکیلات
  خیرالله بشر دوست معاون تشکیلات
  محمد عبدالله رییس امور حقوقی اتحادیه
  خانم نجیه ایوبی معتمد نقدی
  محمد کبیر احمدی مدیر عمومی خدمات
همچنین در همین نشست، اعضای هیأت تحریریه نشریه خبرنگار(ژورنالیست) انتخاب گریدند که مرکب از مدیر مسؤولان بیش ازچهارده نشریه چاپی کشور می‌باشند.
فعالیت‌های اتحادیه ظرف مدت تشکیل
اتحادیه ملی ژورنالیستان با هدف دفاع قانونی از حقوق و آزادی‌های ژورنالیستان و سهم‌گیری در مساعد کردن هر چه بیشتر فضای گردش آزاد اطلاعات در جامعه و ارتقای سطح دانش مسلکی ژورنالیزم و برقراری پیوند محکم و استوار با تمام نهادهای مدافع آزادی بیان، ژورنالیستان فعال و نهادهای جامعه مدنی در کشور آغاز به کار کرده است. هدف اساسی اتحادیه این است که با اتکا به خود و امکانات محدود مالی اعضاء و از طریق حق‌العضویت‌ها و حق‌الشمول‌ها به فعالیت‌های روزمره خود بپردازد و به نحوی تمرین استقلال کند و روی پای خود ایستادن را بیاموزد.
خوشبختانه اعضای اتحادیه که بیشترینه در رأس نهادهای رسانه‌‌‌های مؤثر قرار دارند با انگیزة ژورنالیستی قابل ستایش و سهم‌گیری در امور مالی و اداری، به ادامه کار و حل معضلات مالی اتحادیه مدد رسانده اند.
اتحادیه ظرف مدت تشکیل، حضور مؤثر خود را در عرصه دفاع از حقوق ژورنالیستان و پاسداری از ارزش‌های آزادی بیان نشان داد و یکی از درخشان‌ترین فعالیت‌های اتحادیه در زمینه قانون رسانه‌ها و دیدارها و گفت‌ وگوهای سازنده با مسؤولان کمیسیون‌های مختلف مجلسین شورای ملی و مقامات مسؤول حکومتی و مؤسسات حامی آزادی بیان در کشور بود که خوشبختانه، نتایج ثمربخشی به همراه داشت. برقراری ارتباط و تماس با نهادهای صنفی روزنامه‌نگاری در داخل و خارج از کشور، نهادهای جامعه مدنی و برگزاری این کنفرانس یک گام آغازین در راستای فعالیت‌های بعدی اتحادیه است که امیدواریم بعد از این هر از گاهی با برگزاری چنین کنفرانس‌ها، برنامه‌های آموزشی، مطالعه روند روبه رشد فعالیت‌های روزنامه‌نگاری در کشور، نشر کتب، رسالات و جزوات آموزشی ژورنالیزم و نیز نشر جریدة خبرنگار به عنوان یک جریده صنفی و باز کردن صفحه انترنتی(ویب سایت) غنی و پرمایه، گام‌های مطمئنی را در راستای اهداف مسلکی اتحادیه که رشد فرهنگ اطلاع‌رسانی و تحول فرهنگی درکشور است برداریم.
ژورنالیستان عزیز! بیایید‌ با هم یکجا شویم و از اصول آزادی بیان با قدرت دفاع کنیم و برای غنامندی رسانه‌ها و رشد ژورنالیزم مسلکی افغانستان تلاش بیشتر به خرج دهیم.
قوت، غناء و آزادی فعالیت رسانه یی ما در گرو کار بیشتر، هماهنگی بیشتر و همبستگی عمیق‌تر ما با یکدیگر نهفته است.
بخش ها و محتویات این سایت:
• صفحه اصلی
• مقالات
• خبرها 
• آموزشی/رهنمودی 
• اساسنامه
• شورای عالی 
• بیانیه ها  
• تماس با ما
• درباره ما  برخی از عناوین و مطالب این سایت:
• مطبوعات چراغ روشنایی یک جامعهء دموکرات هستند  
• نگرانی خبرنگاران زن در قندوز از قتل دو خبرنگار خانم همکارشان  
• استقبال اتحادیهء ملی ژورنالستان افغانستان از قانون جدید رسانه ها  
• تفاوت های قانون جدید رسانه ها با قانون پیشین  
• رسانه های چاپی افغانستان جان تازه یی گرفتند  
• قانون جدید رسانه ها از سوی ولسی جرگه با حذف و اضافاتی تصویب شد  
• رییس شورای عالی رسانه ها انتخابی شد  
• راه پیمایی مهاجران افغان مقیم لندن در اعتراض به محدود شدن آزادی بیان در افغانستان  
• تهران دریک قدمی زورآزمایی های جدید ایستاده است  
• سال گذشته برای آزادی بیان در افغانستان، سال خوبی نبود  
 
آدرس سایت : http://www.anju.org.af آدرس ارتباطی:
آدرس:
منزل دوم فرید احمد پلازا، چهارراهی هنگرها، سرک چهل متره میدان هوایی – خیرخانه، کابل
پست الکترونیکی:
Email: sancharaki@anju.org.af
Email: info@anju.org.af
تماس با ما Contact No.
(+۹۳) ۷۰۰ ۲۹۰ ۳۹۶
( +۹۳) ۷۹۹ ۲۱۶ ۵۸۹ عنوان و لوگوی سایت:  مؤسسه ی امام هادی
اهداف و انگیزه های مؤسسه:
بسم الله الرحمن الرحیم
مؤسسه امام هادی (علیه السلام) با هدف کمک به رفع کمبودهای فرهنگی و مذهبی، در بسیاری از نقاط مستضعف جامعه شیعه) بخصوص کشور افغانستان( در سال (۱۴۲۵ هـ.ق – ۱۳۸۷ هـ.ش) توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای محقق غزنوی و تعدادی از عالمان دینی تأسیس گردید.
با عنایات حضرت حق، در سالیانی که از تأسیس این موسسه می گذرد، توسعه بسیاری در فعالیت های مختلف این مرکز ایجاد شده که جای بسی خرسندی وتوجه را دارد. در زیر برخی از فعالیتها و توانمندی های مؤسسه امام هادی(ع) معرفی شده است:
الف) فعالیت های خیریه ی عمرانی:
در راستای ایجاد مراکز فرهنگی در مناطق نیازمند کشور افغانستان، مؤسسه امام هادی(ع) توانسته است تاکنون ۸۱ باب مسجد، ۲ باب مدرسه علمیه ، ۴ باب حسینیه، ۱ باب کتابخانه و ۱ باب دارالقرآن را، با مشارکت مردم مناطق مختلف به اتمام رسانده و در اختیار آنها قرار دهد. همچنین هزینه حفر ۱۰۰ حلقه چاه آب شرب در مناطق آسیب دیده از خشکسالی های متوالی توسط این مؤسسه پرداخت شده است.     
ب) ایتام و نیازمندان:
این مؤسسه از ابتدای تأسیس تا کنون به حول و قوه الهی توانسته است جمعیتی بالغ بر ۷۰۹ نفر از ایتام را در قالب ۳۳۵ خانوار نیازمند, تحت پوشش حمایت های مالی خود قرار دهد و ماهانه مبلغی را به عنوان کمک هزینه زندگی به آنها پرداخت نماید.
ج) فعالیتهای فرهنگی:
۱- بخش قرآنی:
برگزاری کلاسهای آموزش قرآن کریم در شهر های مختلف ایران و افغانستان ,همچنین توسعه کمّی و ارتقای کیفی این شبکه از طریق تجهیز، نظارت و برنامه ریزی کلاسها و نیز برگزاری سالانه مسابقات سراسری قرآن کریم با شرکت دانش آموزان کلاس های قرآنی مؤسسه، از نقاط مختلف کشور، همگی کلیات تلاشهای بخش قرآنی مؤسسه را تشکیل می دهند.  
۲- بخش فرهنگی:
- تأسیس کتابخانه شیعی با مخزنی پر بار و پویا از عناوین مختلف کتاب در شهر کابل .
- نشر ماهنامهٔ فرهنگی هادی و نشریه داخلی مؤسسه (هفته نامه خبری نسیم) .
- و فعالیتهای انتشاراتی با تهیه و تکثیر بسیاری جزوات احکام – اخلاق – عقاید و روخوانی قرآن کریم همگی ثمره تلاش های این بخش از مؤسسه امام هادی(ع) است.  
۳- هادی فیلم:
مؤسسه فیلم سازی هادی فیلم، که با توجه به اهمیت عرصه رسانه در انتقال و تقویت فرهنگ، با رویکرد مذهبی تأسیس گردید و تاکنون تولید و تدوین آثار مستند, داستانی و برنامه های تلویزیونی را در کارنامه خود دارد.
۴- سایت اینترنتی:
پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه امام هادی(ع) با هدف اولیه انعکاس فعالیتها و تلاشهای این مرکز بر روی شبکه جهانی وب راه اندازی شد و بحمدا... توانسته است تا کنون آلبوم جامعی از فعالیتهای گسترده مؤسسه امام هادی(ع) را در اختیار کاربران اینترنتی قرار دهد، بعلاوه بعنوان یک سایت مذهبی، مطالب پرباری از معارف مکتب اهل بیت (ع) و نیز جدید ترین اخبار دنیای اسلام را ارائه داده است.
۵- روابط عمومی:
بخش روابط عمومی از یک سو ارتباطات و مراسم مناسبتها را هماهنگ می نماید و از سوی دیگر اهدای کتاب (اعم از قرآن، مفاتیح و تألیفات متفرقه مذهبی) به بخشهای آموزشی و مساجد و مراکز مختلف را بر عهده دارد.
بخش ها و محتویات این سایت:
• معرفی موسسه
• فعالیتهای قرآنی
• مساجد ساخته شده
• مدارس ساخته شده
• چاههای آب حفر شده  
• ایتام تحت پوشش
• هادی فیلم
• مجله هادی
• تماس با ما
• آرشیو
آ
درس سایت : http://www.imamhadi.com
آدرس ارتباطی: با انتخاب گزینه «تماس با» این فرم باز می شود که می توان با سایت و گردانندگان آن در ارتباط شد.
موسسه امام هادی(علیه السلام)
www.imamhadi.com
آدرس:ایران-قم-خیابان ارم-کوچه ۲۰-پلاک۳۸
تلفن: ۷۷۴۵۷۳۹-۰۲۵۱ عنوان و لوگوی سایت:  کانون تحصیل کردگان افغانستان
در باره ی کانون:
در سایت کانون اهداف و اساسنامه ای به چشم نمی خورد، در این سایت عنوانی است بنام «یاد داشت دبیر» ما این یاد داشت را به خاطر شناخت بیشتر از کانون در اینجا نقل می کنیم و به عنوان اهداف کانون مد نظر قرار می دهیم. در این یاد داشت آمده است:
شرایط سیاسی افغانستان در سالهای گذشته و درنتیجه آن مهاجرت تعداد زیادی از هموطنان ما به کشورهای همسایه، موجب تشکیل جمعیت دانشجویی در فضای مهاجرت شد.
اکنون تنوع و گوناگونی شگرفی ازنظر سوابق تحصیلی، توانمندی ها و علایق در نزد فارغ التحصیلان به چشم می خورد. این فارغ التحصیلان با پشت سر گذاشتن سختی ها و موانع بسیار، موفق به پایان تحصیلات خود و اخذ مدرک گشته اند.
شواهد نشان می دهد علی رغم نیاز افغانستان به نیروی تحصیل کرده و ماهر، داشتن مدرک تحصیلی تنها لازمه یافتن شغل مناسب محسوب نمی گردد، زیرا نه تنها در دنیای جدید، ماهیت اشتغال فارغ التحصیلان بطور کلی درحال تغییر است، بلکه شرایط کشور نیز به دلیل نبود ساختارهای زیربنایی، از این سرمایه انسانی کمتر توانسته است در روند بازسازی افغانستان، استفاده کند.
الوین تافلر می نویسد: بشر با شتاب زیادی به سوی آینده ای نامطمئن و ناشناخته کشانده می شود که نه شناخت درستی از آن دارد و نه به هیچ وجه برای رویارویی با آن آماده است و نه برای این مواجهه خط و مشی درستی دارد. تافلر نظام های آموزشی را مهمترین عامل تحول و دگرگونی برای آماده سازی انسانها جهت درک و پذیرش تغییرات و قبول مسئولیت های خطیر معرفی می کند.
این همه در حالی است که بازسازی تحصیلات عالی در کشور ما هنوز راه فراوانی را در پیش دارد. درنتیجه دستیابی به اهداف توسعه نیازمند توجه ویژه به آموزش دانشگاهی و فارغ التحصیلان دانشگاه است و در این میان تحصیل کردگان افغان مقیم ایران حایز اهمیت فراوانی است، زیرا مهارتهایی که ازطریق آموزش کسب می شود، هزینه ای در بردارد که می توان آن را سرمایه گذاری برای فرد و جامعه تلقی کرد. این هزینه ها دارای بازده اقتصادی برای جامعه و فرد است و در شرایط کنونی کشور حضور این نیروها در دستیابی به اهداف توسعه، محوری خواهد بود.
ازطرفی حضور این نیروها و موثر واقع شدن آنها در داخل کشور در گرو تشریک مساعی تحصیل کردگان، دولت، سازمان ها و آحاد جامعه است. بیکاری و مسئله اشتغال نیروهای انسانی متخصص در کشور چنانچه به طور اصولی و برنامه ریزی شده به آن پرداخته نشود، همانقدر که در روند بازسازی و سازندگی نقشی اساسی می تواند داشته باشد، می تواند منشأ چالش های متعدد در سطوح اقتصادی و اجتماعی شود. چاره اندیشی برای استفاده از این نیروها و استفاده بهینه از سرمایه های کشور در جهت توسعه، نیازمند برنامه های کارساز و سیاستهای سنجیده در سطوح خرد و کلان می باشد.
ازنظر ما درحال حاضر آشنایی تحصیل کردگان با فضای داخل کشور، یافتن راهکاری عملی برای استخدام و اشتغال در جامعه و حل مشکلات فراروی بازگشت متخصصین افغانی مقیم ایران و دیگر کشورها، اساسی ترین تلاش ها در جهت حل مسایل و معضلات مربوط به فارغ التحصیلان خارج از کشور است.
بخش ها و محتویات این سایت:
  ::صفحه نخست
  ::فرم ثبت نام
  ::فهرست تحصیلکردگان
  ::سمینار
  ::بانک اطلاعات
  ::مقالات
  ::اخبار
  ::شعر
  ::بانک نیازها
  ::پایان نامه
  ::همکاری با ما
  ::یادداشت دبیر
  ::نوروز ۸۶
  ::گفتگوها و مصاحبه ها
  ::مراکز دانشگاهی افغانستان
  ::« کارآفرینی »
  ::تماس با دبیر
  ::نقشه سایت
یکی از فعالیت های این کانون راه اندازی شبکه تحصیل کردگان افغانستان در سراسر دنیاست. این شبکه،یکی از زیرمجموعه های کانون تحصیل کردگان افغانستان می باشد که با هدف ایجاد بستری مناسب برای ارتباط دانش آموختگان و تحصیل کردگان افغانستان در سراسر دنیا و در جهت ارتقاء سطح ‌آگاهی و بصیرت افراد در تمامی ابعاد و زمینه ها فعالیت می نماید. این مجموعه از دانشجویان و تحصیل کردگان بصیر و آگاه، از هر طیفی و با هر تفکر و خط مشی که هستند گرد هم آمده اند تا درجهت برقراری ارتباط مداوم، رشد فکر، آگاهی و بصیرت خویش و همچنین در جهت اطلاع رسانی هرچه سریعتر در رابطه با مسایل مربوط به خود و اجتماع خود، گام بردارند. به امید آن که دانشجویان وجوانان امروز، متفکران و روشنفکران فردای تمدن اسلامی باشند. برای عضویت در شبکه کلیک نمایید از شبکه بازدید کنید: http:/groups.yahoo.com/group/afghangraduates
آدرس سایت : http://www.afghangraduates.com
آدرس ارتباطی: در سایت عنوانی است تحت « تماس با دبیر کانون» که با انتخاب آن گزینه فرمی باز می شود و کاربر می تواند از طریق پست الکترونیکی با دبیر کانون در تماس شود. به علاوه این آدرس های ارتباطی نیز وجود دارد:
ایمیل کانون:
kanoon_graduates@yahoo.com
info@afghangraduates.com
آدرس: تهران، خیابان انقلاب، چهارراه کالج، جنب بانک ملت، پلاک ۷۸۹، طبقه دوم
تلفکس: ۸۸۹۲۷۱۶۹
 
اهعنوان و لوگوی سایت:   اتحادیه انجمن های افغانها در هالندفغانها درهلند
 اهداف اتحادیه:
   اتحادیه انجمنهای افغانها درهلند مدافع راسخ حقوق ومنافع قانونی افغانها در عرصه های  پناهنده گی، کلتوری و حراست ارزشهای فرهنگی جامعه مهاجر افغان در این کشور بوده و بر بنیاد اتحاد داوطلبانه ء بیش از (۱۵) انجمن ونهاد کلتوری وفرهنگی افغانهای مقیم هلند تشکیل یافته است، اتحادیه بحیث یک کانون اعتماد،اتحاد،وفاق وتفاهم جای مناسبی را در بین افغانهای مقیم این کشور احراز نموده است.
اتحادیه بدون موضعگیری های حزبی، گروهی و تنظیمی خواهان تحقق اهداف اجتماعی وفرهنگی بوده وتعلقات ایدیالوژیک، لسانی، ملیتی، مذهبی وسایر چنین ذوق ها وعلایق خارج از اهداف وفعالیت اتحادیه قرار خواهد داشت.
بآنهم اتحادیه آماده است تا در صورت تقاضا وابراز اعتماد در حل معضلات میان افغانها نقش میانجی وبهی خواهانه را ایفاء نموده ودر عرصهء خدمات اجتماعی سهم فعال اتخاذ دارد.
 اتحادیه مطابق اساسنامهء خویش خطوط آتی را در برابر خود قرار میدهد:
 دفاع قاطع ولی مجوز وقانونی از حقوق مختلفه افغانها بحیث یک اقلیت خارجی در هلند، بدون تعصب واستثناء.
سهمگیری فعال در پروسهء ( انتیگراسیون) یا شهروندی، آموزش زبان وجهات مثبت کلتور هلند .
 راه اندازی گردهمائی ها، گشایش وتدویر کنفرانسها وسمینارهای علمی وکاری به همکاری مؤسسات هلندی.
 تدارک وایجاد زمینه ها و امکانات برای فعالیت مثمر جوانان وزنان افغان در عرصه های هنری، ذوقی، سپورتی وتفریحی وایجاد تماس در این عرصه ها با سازمانها ونهادهای هلندی کمک رسان.
 جلب کمکهای بشری وهمکاری وسیع اعم از ارایه معلومات تخصصی بخاطر اعمار مجدد افغانستان.
 تأمین وگسترش مناسبات وروابط متقابلا ًمفید وکاری با نهادهای مماثل افغانها در سایرکشورهای اروپائی.
 تنطیم برنامه های نشراتی وتبلیغاتی از طریق وسایل ارتباط جمعی ( نشریه اختصاصی، پامفلیت، پوستر، ورق وبروشور تبلیغی، شعار، پلات کارت، وهمچنان رادیو، تلویزیون وشبکه انترنیت).
 اتخاذ تدابیر در جهت حفظ کلتور وعنعنات  ورسوم
افغانها که در تقابل با نورمها وضابطه هـای قانونی هلند قرارنگیرد.
 همکاری وارایه مشوره های حقوقی وتخصصی در امور پناهنده گی، انتخاب شغل وکاریابی، رفع معضلات خانواده گی وسایر پروبلمهای اجتماعی.
در فرجام؛  خدمت بدون تعصب واستثناءبه اجتماع افغانی درهلندآرزو وخواست ماست!
مسئولان اتحادیه:
حفیظ الله حازم ریس اتحادیه
ولی محمد شاپور  مسول مالی اتحادیه  
فهیم ضایی سکرترمسول اتحادیه
    www.uvavin.nl
Editor
W.Shapour
Tel: ۰۶-۵۵۱۷۶۰۶۶
E-mail: wshapour@hotmail.com
 Adres: Admiraliteitslaan ۹۵۲  ۵۲۲۴ EX ‘‘'s-Hertogenbosch Tel / fax: ۰۷۳-۶۲۱۱۰۹۶ Mobiel: ۰۶-۱۰۱۵۰۹۰۴ / ۰۶-۵۵۱۷۶۰۶۶ / ۰۶-۴۵۲۷۰۹۹۹
Website : www.uvavin.nl   E-mail: info@uvavin.nl
KvK No: ۰۹۱۳۸۵۷۷
Bank No:   ۹۶۹۶۹۴۳    ( Post Bank ) عنوان و لوگوی سایت: کانون فرهنگ افغان دراتریش
 اهداف کانون:
نگهداری وپرورش هنروفرهنگ افغانستان ومعرفی آن به مردم اتریش وافغانهای مقیم این کشور مرام عمده کانون فرهنگ افغان دراتریش را تشکیل میدهد. این کانون بااستفاده از وسایل وطرق ذیل در جهت نیل به اهداف معینه خویش بذل مساعی مینماید.
•  تهیه چاپ وپخش نشرات ادبی هنری علمی واطلاعاتی
•  برگذاری محافل هنری وادبی مباحث اموزشی درباره هنروادب نقد وتحلیل ومعرفی جریانات هنری وادبی افغانستان وجهان تدویر شبهای شعروقصه
•  تجلیل روزهای ملی مذهبی وتایخی
•  تدویر کورسهای اموزشی زبانهای ملی افغانستان نگارش وتدوین اثار ونوشته های درس پیرامون انواع هنر وژانر های ادبی
•  ایجاد کتابخانه وجمع آوری کتب و نشرات پیرامون افغانستان
•  تدویر کنفرانس ها سیمینار ها وسایر گردهمایی بمنظور انگیزش استعداد های جوان تربیت وپرورش آنان
•  تدویر کنسرت های موسیقی برای تربیه نسل جوان وسایر علاقمندان بمنظورآشنایی آنان باموسیقی اصیل وآلات موسیقی افغانی چون رباب دهل توله وغیره
•  تدویر نمایشگاه های نقاشی عکاسی خطاطی مجسمه سازی وسایر آفریده های هنرهای زیبا
•  تنظیم برنامه ها وتدویر نمایشنامه ها با پارچه های تمثیلی بمنظور معرفی وارتقا هنر وتمثیل وتیاتر
•  فراهم آوری تهسیلات جهت نمایش فلم های افغانی درسینما های اتریش وهمکاری درجهت اشتراک سینماتوگرافان در مخافل وکنگره های سینماگران بین المللی
•  فراهم آوری مقدمات سهمگیری هنرمندان وفرهنگیان افغانی درگردهمایی های هنری وفرهنگی بین المللی در کشور اتریش
•  ایجاد تیم ها وکلپ های ورزشی تدویر مسابقات سپورتی چون بازی های فتبال والیبال آببازی کاراته شطرنج وغیره
•  ایجاد مکاتیب وتدریس مضامین اختصاصی برای کودکان ونوجوانان افغان
•  تامین وتحکیم ارتباطات باسایر کانونهای فرهنگی افغانی درداخل وخارج کشور (خاصتا کشورهای اروپایی) وکانونهای فرهنگی خارجی وبین المللی
• معرفی شخصیت های علمی ادبی وهنری افغانی به مراکز علمی وفرهنگی اتریش ۶. سایت های حقوقی، اقتصادی، علمی،  و... عنوان و لوگوی سایت:   سایت شورای ملی افغانستان
شورای ملی چیست ؟
شورای ملی (پارلمان) متشکل از نماینده گان مردم است که برای طرح و تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آنها توسط مردم با رای سری، آزاد،مستقیم وعمومی برگزیده میشوند و یکی از ارکان ثلاثه دولت است که به موجب قانون اساسی تشکیل یافته است.
شورا چگونه در افغانستان بوجود آمد؟
جرگه یا شورا در حیات اجتماعی- سیاسی افغانستان قدامت تاریخی داشته و همیشه بر حسب ضرورت در جهت حل مسایل مهم ملی نقش ارزنده ئی را بازی کرده است.
چنانچه در احادیث متعدد به اهمیت شوراها تاکید گردیده است؛ دراین مورد حضرت محمد"ص" فرموده اند: استعینوا علی امورکم بالشوری، یعنی در پیشبرد کارهای خود از مشوره کمک بجویید. در جای دیگری آنحضرت "ص" چنین ارشاد نموده اند: ما شقی عبد بمشورة ویا سعد باستغنارای؛ یعنی هیچ بنده یی از مشوره کردن بدبخت واز پا فشاری به رای ونظر خود خوشبخت نشده است".
 درسال۱۳� ۱ هـ ش اعلیحضرت امان الله خان به کمک شورای قانونگذاری اولین ســـــــــند تقنینی ( نظامنامه ملی دولت) را به وجود آورد. این نظامنامه دارای ده فصل و هفتادوسه ماده بود که در آن وجایب ووظایف دولت دربرابر ملت ووظایف ووجایب ملت دربرابر دولت تنظیم وتوضیح گردیده بود. دراین نظامنامه درمواد ۸ الی ۲۴ درمورد حقوق و وجایب اتبــــــاع(حقوق بشر) کشور به صراحت توضیحات داده شده است؛چنانچه درماده ۸ این نظامنامه ذکر گردیده است:" همه افرادی که درمملکت افغانستان میباشند، بلا تفریق دینی ومذهبی تبعهءافغانستان گفته میشوند" وماده ۹ چنین صراحت دارد: " کافهءتبعهء افغانستان درامور دینی، مذهبی ونظامات سیاسی دولت پابند بوده و آزادی حقوق شخصی خودرا مالک هستند" ماده ۱۰ چنین مشعراست: " حریت شخصیه ازهرگونه تعرض و مداخله مصؤون است، هیچ کس بدون امر شرعی ونظامات مقننه توقیف ومجازات نمیشود، درافغانستان اصول اسارت باالکل موقوف است." ودرماده ۱۶ به صـــراحت گفته شده است که : " کافهء تبعه افغانستان به حضور شریعت ونظامات دولت درحقوق ووظایف مملکت حق مساوات دارند."
شورای دولت چگونه به شورای ملی تبدیل شد؟
درلویه جرگه سال ۱۳� ۷ درجلسه پنج روزه مسایل مهم مورد بررسی قرارگرفت و در زمینه تصاویبی به عمل آوردند، که یکی از آنها تبدیلی شورای دولت به شورای ملی بود.
محمد نادر خان که به تاریخ ۲۳ میزان سال ۱۳� ۸ زمام مملکت را به دست گرفت به منظور اصلاحات امور بعدی مملکت خط مشی خویش را در ده ماده اعلام نمود.مادهء دهم آن در رابطه به انتخاب نماینده گان شورای ملی میباشد.٭
بدین ترتیب پارلمان افغانستان به تاریخ ۲۸سنبله ۱۳۰۹ به حیث نخستین اداره تقنینی مرکب از دو مجلس شورای ملی (انتخابی) و مجلس عالی اعیــــــان(انتصابی) به میان آمد و بعد از انفاذ این لایحه در سال ۱۳۱۰ شمسی به کار خود آغاز نمود.
قانون اساسی دوران اعلیحضرت محمد نادر خان که به نام "اصول اساسی دولت علیه افغانستان" یاد میگردید در تحت ۱۱۰ ماده اصول ووظایف دولت واتباع افغانستان را معین میکرد، که درمواد نهم الی بیست وششم از حقوق و وجایب اتباع افغانستان یاد آوری گردیده است.
درماده ۱۹ این قانون آمده است که : " شکنجه و دیگر انواع زجر تماماً موقوف است وخارج احکام شریعت واصولنامه های دولت برای هیچ کس مجازات داده نمیشود. درماده بیستم در مورد حق تعلیم آمده است:" تعلیم ابتداییه برای اطفال تبعة افغانستان واجبی وحتمی است."
قانــون اساسی (۱۳۴۳هـ ش) (۱۹۶۴ م ) کدام صلاحیتها را به شورا تفویض کرد؟
به اساس این قانون که در دورهٔ اعلیحضرت محمد ظاهر تصویب شد، شورا قدرت نظارت را بر عملکرد قوه اجرائیه حاصل نمود. شورا میتوانست هر وزیر را بصورت جداگانه و یا کابینه را بصورت جمعی مورد استیضاح قرار بدهد و به اساس این قانون رژیم افغانستان شاهی مشروطه اعلان گردید.
 درمواد ۲۵ الی ۴۰ این قانون حقوق ووجایب اتباع افغانستان توضیح گردیده است. درماده ۲۵ این قانون در موردحقوق ووجایب اتباع میخوانیم
تمام مردم افغانستان بدون کدام تبعیض وامتیاز دربرابر قانون حقوق و وظایف مساوی دارند
وهم درماده ۲۷ این قانون آمده است:  هیچ افغانی به اتهام جرم به مملکت خارج سپرده شده نمیتواند
شورای ملی از سال ۱۳۵۵ هـ ش تا سال ۱۳۸۲ هـ ش کدام مراحل را طی نمود؟
بعدازکودتای مورخ ۲۶سرطان سال ۱۳۵۲ هـ ش دولت شاهی مشروطه به نظام جمهوری مبدل گردیدوشورا به حال تعلیق درآمدو به اساس قانون سال ۱۳۵۵ هـ ش لغو گردید،که از آن زمان به بعد الی انتخابات اخیر پارلمانی درسال۱۳۸۴ شورای ملی منتخب ازطرف مردم وجود نداشت.
در قانون اساسی سال ۱۳۵۵ درمورد حقوق اتباع افغانستان در مواد ۲۷ تا ۴۷ توضیحات داده شده است چنانچه در ماده ۲۷ آمده است :" تمام مردم افغانستان اعم از زن ومرد دربرابر قانون بدون کدام تبعیض، حقوق و وجایب مساوی ویکسان دارند. "درماده ۲۹ آمده که هر افغانی که سن ۱۸ سالگی را پوره کرده باشد، حق رای دادن را نظر به احکام قانون دارا میباشد
ایجاد شورای ملی در قانون اساسی سال ۱۳۸۲ هـ ش چگونه انعکاس یافته است؟
مبتنی بر قانون اساسی سال ۱۳۸۲ هـ ش دولت افغانستان بخاطر پیشبرد امور کشور متشکل از سه قوه میباشد، که هر سه آنها لازم وملزوم یکدیگر بوده اما در اجرای فعالیت های شان مستقلانه عمل میکنند واز استقلال کامل برخوردار میباشند
وظایف شورای ملی چیست؟
در رابطه به صلاحیتهای شورای ملی در ماده ۹� قانون اساسی چنین آمده است:
شورای ملی دارای صلاحیت های ذیل میباشد
 تصویب، تعدیل یا لغو قوانین ویا فرامین تقنینی
تصویب پروگرامهای انکشافی،اجتماعی،فرهنـــگی،اقتصادی وتکنولوژیکی
 تصویب بودجه دولتی واجازه اخذویا اعطای قرضه
ایجاد واحدهای اداری ،تعدیل ویا الغای آن
 تصدیق معاهدات ومیثاق های بین المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن
سایر صلاحیت های مندرج این قانون اساسی
خصوصیات و صلاحیت های ولسی جرگه و مشرانو جرگه چیست؟
ولسی جرگه: اعضای ولسی جرگه از(۳۴) ولایت کشور توسط رای مستقیم ، آزاد ،سری وعمومی مردم انتخاب میشوند و بروفق قانون اساسی دارای ۲۴۹ عضو میباشد، که از جمـله ۶۸ کرسی مختص به زنان است.
صلاحیت های ولسی جرگه قرار ذیل است :
• ولسی جرگه دارای صلاحیت استعمال رای اعتماد یا عکس آن به هریکی از وزرا،تأیید یا رد مقرری ها مطابق به احکام قانون اساسی، اتحاذ تصامیم راجع به پروگرام های انکشافی و بودجه دولتی میباشد. (ماده ۹۱و ۹۲ قانون اساسی(
• درصورتیکه رییس جمهور به مصوبهء شورای ملی موافقه نداشته باشد، می تواند آن را در ظرف پانزده روز از تاریخ تقدیم باذکر دلایل به ولسی جرگه مسترد نماید. با سپری شدن این مدت ویا درصورتیکه ولسی جرگه آنرا مجدداً با دوثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، مصوبه توشیح شده محسوب و نافذ میگردد . ( مــاده ۹۴قانون اساسی(
• هرگاه مصوبه یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود هیأت مختلط به تعداد مساوی از اعضای هر دو مجلس برای رفع اختلاف تعیین می گردد. در صورتیکه اختلاف نظر رفع نگردد، ولسی جرگه میتواند در جلسه بعدی آنرا با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید. این تصویب بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ شمرده می شود.(ماده ۱� � قانون اساسی)
مشرانو جرگه : مشرانوجرگه دارای ۱� ۲ عضومی باشد،که یک برسوم آن توسـط شورا های ولایتی، یک بر سوم آن توسط شوراهای ولسوالی ها انتخاب و یک بر سوم آن توسط رئیس جمهور انتصاب میشوند، که نیمی از اعضای انتصاب شده زنان می باشند.
کمیسیون ها برای چه منظور ایجاد میشوند؟
ولسی جرگه و مشرانو جرگه هر یک کمیسیون های جداگانه را به منظور سهولت های کاری از میان اعضای خود ایجاد می کنند. این کمیسیونها امور مربوط به زراعت، معارف، صحت، امنیت، روابط خارجی و سایر بخش ها را مـــورد رسیده گی قرار میدهند
وکلا چه نوع مصؤنیت دارند؟
اعضای مجلسین در دوره تقنینی خود از مصؤنیت سیاسی برخوردارند، این موضوع درماده ۱۰۲ قانون اساسی چنین تصریح شده است
"هر گاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شود، مامور مسوول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آن است، اطلاع میدهد ومتهم تحت تعقیب عدلی قرار گرفته میتواند
درمورد جرم مشهود، مامورمسوول میتواند متهم را بدون اجازه مجلسی که او عضو آن میباشد، تحت تعقیب عدلی قراردهد وگرفتارنماید.
درهردو حالت،هرگاه تعقیب عدلی قانوناً توقیف را ایجاب کند، مامور مسوول مکلف است موضوع را بلا فاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند و تصویب آن را حاصل نماید. اگر اتهام در هنگام تعطیل شورا صورت بگیرد، اجازه گرفتاری یا توقیف ازهیئت اداری مجلس مربوط حاصل میگردد وموضوع به نخستین جلسه مجلس مذکور جهت اخذ تصمیم ارایه مشود"
ساختار تشکیلاتی دارالانشای شورای ملی چگونه است؟
بادرنظر داشت خصوصیات نسبتاَ متفاوت کاری مجلسین، جهت پیشبرد به موقع امور شورای ملی مانند امور تقنینی، اطلاعات و ارتباطات عامه و روابط بین المللی و فراهم آوری تسهیلات لازم ، ضروری دانسته میشود تا دارالانشای جداگانه تحت سرپرستی سکرتر جنرال برای هر یک ازمجالس شورای ملی ایجادگردد؛ اما در اجرای خدمات اداری،مالی و امنیتی عجالتاً برای هر دو مجلس تشکیلات مشترک وجود دارد
وظایف سکرتر جنرال چیست ؟
سکرتر جنرال، هیئت اداری مجلسین را در جهت انجام وظایف شان کمک نموده مسوولیت طرح نظریات استراتیژیک و رهبری تمام خدمات شورای ملی را برای مجلسین به عهده دارد
معاونین سکرتر جنرال دارای کدام وظایف اند ؟
معاونین، سکرتر جنرال را در اجرای وظایف همکاری و کمک نموده و در غیاب وی عین صلاحیت های اجرایوی را در عرصه های مربوطه بدوش دارند. دارالانشاء از ریاست های ذیل تشکیل شده است
ریاست امور پارلمانی وتقنینی
ریاست اطلاعات و ارتباط عامه
ریاست روابط بین المللی
ریاست مالی وبودجه
ریاست اداری
ریاست منابع بشری
ریاست امنیت
ریاست تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی (ICT)
تعمیر شورای ملی افغانستان درکدام زمان و برای چه منظور اعمارگردید؟
این تعمیر درسال ۱۳۳۸هـ ش برای استفاده کلوپ اتاقهای تجارت درمسیرسرک دارالامان شهرکابل اعمار گردیده،که از سال ۱۳۴۳ هـ ش، یعنی دوره دوازدهم شورای ملی افغانستان تا سال۱۳۷۰هـ ش مورد استفاده شورای ملی قرار داشت.این تعمیر در اثر جنگهای دهه هفتاد آسیب دید و قسماً تخریب گردید که درسال ۱۳۸۴هـ ش به اثر فرمان رییس جمهور و نظارت دارالانشای موقت شورای ملی توسط وزرات شهر سازی ومسکن دوباره بازسازی شده وباردیگر در اختیار شورای ملی افغانستان قرار گرفت.
این تعمیر که ۱۴۳۵۲ مترمربع زمین را احتوانموده است، برعلاوه دفاتر ، دوتالار برای اجلاس ولسی جرگه و مشرانو جرگه ، یک ساختمان شش منزله برای استفاده کمیسیون ها، کتــــابخانه مجهز ومدرن که به اینده نزدیک افتتاح خواهد شد، اتاقهای پذیرایی، اتاقهای امنیتی ویک رستورانت مدرن دارد،که تعداد آن جمعاً به ۱۲۷ اتاق میرسد.
دوره های شورای ملی افغانستان
دوره اول شورای ملی افغانستان از سال ۱۳۱۰ الی ۱۳۱۲
هیات اداری شورای ملی:
رئیس: عبدالاحد خان
معین: عبدالحق خان
منشی: میرزا عبدالطیف خان
هیات اداری مجلس اعیان:
رئیس: میر عطا محمد خان
معاون اول و رئیس انجمن تحقیق: حاجی محمد اکبر خان
معاون دوم و رئیس انجمن تدوین اصول: عبدالرحیم خان
رئیس دایره تمیز: فضایل همراه قاضی ملا عبدالله خان
پایان کار دوره اول سال سوم شورای ملی افغانستان مصادف با قتل محمد نادر شاه پادشاه افغانستان بود. تاریخ ۱۶ عقرب ۱۳۱۲
دوره دوم شورای ملی افغانستان از سال ۱۳۱۳ الی ۱۳۱۵ شمسی
هیات رئیسه شورای ملی:
رئیس: عبدالاحد خان
معین اول: عبدالقیوم خان
معین دوم: برهان الدین خان
منشی: عبدالطیف خان
هیات رئیسه مجلس اعیان:
رئیس: محمد عطا خان
معاون اول: حاجی محمد اکبر خان
معاون دوم: عبدالرحیم خان
منشی مجلس: سید محمد خان
دوره سوم شورای ملی افغانستان از سال ۱۳۱۶ الی ۱۳۱۸ شمسی
هیات رئیسه شورای ملی:
رئیس: عبدالاحد خان
معین اول: سید یونس خان
معین دوم: سید محمد خان
منشی: عبدالطیف
معاون منشی: عبد الباقی خان
هیئت رئیسه مجلس اعیان:
رئیس: میر عطا محمد خان
معاون اول: حاجی محمد اکبر
معاون دوم: عبد الرحیم خان
رئریس تمیز: حافظ عبد الغفار خان
منشی مجلس: محمود خان دوره چهارم شورای ملی افغانستان از سال ۱۳۱۹ الی ۱۳۲۱
هیئت رئیسه شورای ملی:
رئیس: عبدالاحد خان
معین اول: محمد الیاس
معین دوم: سلطان محمد خان
منشی: میرزا عبد الطیف خان
هیئت رئیسه مجلس اعیان:
رئیس: میر محمد عطا خان
معاون اول: حاجی محمد اکبر خان
معاون دوم: عبد الرحیم خان
رئیس تمیز: حافظ عبد الغفار خان
دوره پنجم شورای ملی افغانستان سال ۱۳۲۲ الی ۱۳۲۴
هیئت رئیسه شورای ملی:
رئیس: عبدالاحد خان
معین اول: جلال الدین خان
معین دوم: سید ابوالخیر خان
منشی: عبدالالطیف خان
هیئت رئیسه مجلس اعیان:
رئیس: میر محمد عطا خان
معاون اول و رئیس انجمن تحقیق: محمد اکبر خان
معاون دوم و رئیس انجمن تدوین اصول: محمد حکیم خان
رئیس محکمه تمیز: حافظ عبد الغفار خان
دوره ششم شورای ملی افغانستان از سال ۱۳۲۵ الی ۱۳۲۷
هیئت رئیسه شورای ملی:
رئیس: سلطان محمد خان
معاون اول: محمد عزیز خان
سر منشی: سید عمر خان
منشی: حافظ محمد انور
هیئت رئیسه مجلس اعیان
رئیس: فضل محمد خان
معاون اول: غلام غوث
معاون دوم: عبد الجبار خان
منشی مجلس: میرزا محمود خان دوره هفتم شورای ملی افغانستان از سال ۱۳۲۸ الی ۱۳۳۰
هیئت رئیسه شورای ملی:
رئیس: عبدالهادی خان داوی
معین: گل پادشاه خان الفت
منشی: عبدالعزیز خان
منشی دوم: محمد کبیر خان عبرت هیئت رئیسه مجلس اعیان:
رئیس: فضل احمد خان مجددی
معین اول: عبدالجبار خان
معین دوم: حافظ عبدالغفار خان
منشی مجلس: میرزا محمود خان دوره هشتم شورای ملی افغانستان از سال ۱۳۳۱ الی ۱۳۳۳
هیئت رئیسه شورای ملی:
رئیس: عبد الرشید خان
معین اول: محمد کبیر خان عزیزی
معین دوم: محمد عثمان خانتبین
منشی اول: محمد علیا خان قاضی زاده
منشی دوم: لعل گل خان فریاد هیئت رئیسه مجلس اعیان:
رئیس: فضل محمد خان مجددی
معین اول: عبد الجبار خان
معین دوم: حافظ عبد الغفار خان دوره نهم شورای ملی افغانستان از سال ۱۳۳۴ الی ۱۳۳۶
هیئت رئیسه شورای ملی:
رئیس: محمد نوروز
معین اول: مولوی صالح محمد
معین دوم: حاجی فقیر محمد شفا
منشی اول: محمد رحیم شیدا
منشی دوم: محمد کبیر عبرت هیئت رئیسه مجلس اعیان:
رئیس: فضل محمد خان مجددی
معین اول: عبد الجبار خان
معین دوم حافظ عبد الغفار خان دوره دهم شورای ملی از سال ۱۳۳۷ الی ۱۳۳۹
هیئت رئیسه شورای ملی:
رئیس: محمد نوروز خان
معین اول: داکتر محمد اسماعیل علم
معین دوم: ولی محمد رحیمی
هیئت رئیسه مجلس اعیان :
رئیس:
معین: حافظ عبد الغفار
منشی: مجلس میرزا محمود خان
دوره یازدهم شورای ملی افغانستان از سال ۱۳۴۰ الی ۱۳۴۴
هیئت رئیسه شورای ملی:
رئیس: دوکتور عبد الظاهر
معین اول: دوکتور محمد اسماعیل عصیم
معین دوم: ولی محمد رحیمی
منشی اول: رحیم شیدا
منشی دوم: میرزا گل محمد
هیئت رئیسه مجلس اعیان:
رئیس: عبد الهادی داوی
معین: عبد الحکیم مشرقی وال
دوره دوازدهم شورای ملی از سال ۱۳۴۴ الی ۱۳۴۷
هیئت رئیسه شورای ملی:
رئیس: دوکتور عبد الظاهر
نائب اول: محمد اسماعیل مایار
نائب دوم: نظر محمد نور
منشی: محمد شاه ارشاد
نائب منشی: محمد اسحق هلالی
هیئت رئیسه مجلس اعیان:
 رئیس: عبد الهادی داوی
نائب اول: میر عبد الکریم معقول
نائب دوم: غلام نبی ناشر
منشی اول: محمد هاشم و اسوخت
منشی دوم: غلام حضرت ابراهیمی دوره سیزدهم شورای ملی افغانستان از سال ۱۳۴۸ الی ۱۳۵۱
هیئت رئیسه شورای ملی:
رئیس: دوکتور محمد عمر وردک
نائب اول: عبد الاحد کرزی
نائب دوم: شاه ناصر نادر
منشی: سید مبین شاه اسیر
نائب منشی: سید امیر
هئیت رئیسه مجلس اعیان:
رئیس: عبد الهادی داوی
نائب اول: محمد اسماعیل مایار
نائب دوم: عبد الشکور ولی
منشی: محمد امین یونسی
نائب منشی: محمد ابراهیم اورزگانی
دوره فعلی شورای ملی افغانستان (سال ۱۳۸۴)
هیئت اداری ولسی جرگه:
رئیس: محمد یونس قانونی
نائب اول: انجنیرمحمد عارف نورزی
نائب دوم: فوزیه کوفی
منشی: سردار محمد رحمان اوغلی
نائب منشی: داکتر محمد صالح سلجوقی
بخش ها و محتویات سایت:
• صفحه اول 
• معلومات عمومی 
• قانون اساسی 
• سکرتریت 
• تصاویر شورای ملی 
• اخبار کمیسیونها 
• لنک ها 
• تماس با ما 
• اخبار تازه 
• آرشیف اخبار 
• اعلان کاریابی 
• اصول وظایف داخلی ولسی جرگه 
• کتابخانه و آرشیف شورای ملی 
• پلان کاری ولسی جرگه 
• تصاویب ولسی جرگه 
• تشکیلات ولسی جرگه 
• اجراات ولسی جرگه 
• تحلیل هفته 
آدرس سایت :  http://www.nationalassembly.af
آدرس ارتباطی:
 اسم: غلام حسن گران
 وظیفه: رئیس عمومی اداره امور ولسی جرگه
 ۰۷۰۰۲۳۴۵۴۳ - ۰۷۹۹۵۵۳۴۸۳ - ۰۷۵۲۰۰۴۶۶۸
اسم: اکرم اکرم زاده
 وظیفه: معاون مالی و اداری اداره عمومی امور ولسی جرگه
  اسم: خدای نظر نصرت
 وظیفه: رئیس امور پارلمانی و تقنینی ولسی چرگه
۰۷۰۰۰۴۶۹۴۶
 اسم: شاه سلطان عاکفی
 وظیفه: سرپرست ریاست اطلاعات وارتباط عامه ولسی جرگه
 اسم: محمد زمان هاشمی
 وظیفه: رئیس روابط بین المللی ولسی جرگه
۰۷۹۹۲۱۴۵۷۵
 اسم: محمدحسین گرزیوانی
 وظیفه: رئیس اداری
 ۰۷۰۰۰۶۴۹۵۸۵ - ۰۷۵۲۰۰۴۶۷۱
 اسم: شاه سلطان عاکیفی
 ظیفه: رئیس منابع بشری
 ۰۷۹۹۵۵۳۵۹۳ - ۰۷۰۰۰۷۲۱۲۰۴۸ - ۰۷۵۲۰۰۴۶۷۳
  اسم: شیرعزیزکاموال
 وظیفه: رئس امورامنیتی
 ۰۷۰۰۲۷۵۵۱۶ - ۰۷۵۲۰۰۴۶۷۲
 اسم: امین الله امینی
 وظیفه: آمرمطبوعات ونشرات ولسی جرگه
 ۰۷۰۰۲۲۵۴۷۰
  اسم: سید محمد حسین حسینی
 وظیفه: آمرارتباط عامه ولسی جرگه
 ۰۷۰۰۶۴۹۶۰۷
 اسم: حسیب نوری
 وظیفه: مدیرنشرات وگزارشات ولسی جرگه
 ۰۷۰۰۲۰۹۳۸۴
  اسم: جاویدپایا
 وظیفه: مدیرآگاهی عامه ولسی جرگه
 ۰۷۰۰۷۱۲۴۰۲
اسم: بابرشاه "حساس"
وظیفه: مسؤل ویب سایت "ولسی جرگه"
۰۷۰۰۰۶۸۳۹۰
 اسم: تیمورشاه قویم
 وظیفه: مدیر عمومی کتابخانه و آرشیف
 ۰۷۰۰۲۱۵۳۷۸  
اسم: عبدالستار حصاری
 وظیفه: فلم بردار ولسی جرگه
 ۰۷۹۹۳۹۵۵۷۵  
اسم: محمد آصف آگاه
وظیفه: فوتو ژورنالیست ولسی جرگه
۰۷۷۷۱۸۱۸۱۹ / ۰۷۰۰۱۸۵۸۵۸
اسم: عبدالستار سعادت
 وظیفه: آمرارتباط بادولت ولسی جرگه
۰۷۰۰۰۲۹۵۰۰
  اسم: محمد داود شجاع زاده
 وظیفه: آمرعمومی کمیسیونهای ولسی جرگه 
۰۷۹۹۳۲۵۲۳۱
 اسم: نظام الدین عدل
 وظیفه: آمرارتباط باپارلمانهای جهان ولسی جرگه
 ۰۷۰۰۶۴۹۶۰۵ - ۰۷۰۰۲۵۳۸۲۴
  اسم: حبیب سنگر
 وظیفه: آمرتشریفات ولسی جرگه
 ۰۷۰۰۶۰۲۷۵۹
 اسم: غازی تمیم
 وظیفه: آمربودجه
 ۰۷۰۰۱۶۸۲۲۸
 اسم: انجینرمحمد بخت
 وظیفه: آمرحفط ومراقبت
 ۰۷۰۰۲۵۱۲۲۹
 اسم: اکبرخان صایبی
 وظیفه: آمرسوانح
 ۰۷۰۰۶۴۹۶۳۲
 اسم: عبدالمبین پنجشیری
 وظیفه: آمرآموزش
 ۰۷۹۹۲۳۳۶۶۸
 اسم: بحرالله حبیب
 وظیفه: آمراستخدام
 ۰۷۹۹۳۴۳۸۹۹
 اسم: غلام محمد
 وظیفه: آمرکشف ونظارت
 ۰۷۹۹۳۵۴۸۲۹
 اسم: احمد جاوید پوپل
وظیفه: مدیر عمومی ثبت
۰۷۰۲۹۱۴۴۷
 اسم: شاه رسول
 وظیفه: آمرتکنولوژی
 ۰۷۰۰۲۱۱۲۲۸
 اسم: وحیدالله
 وظیفه: آمرمرکزثبت مخابره
 ۰۷۹۹۴۴۵۱۸۵
 اسم: مرتضی رحیمی
 وظیفه: رئیس تکنالوژی معلوماتی و ارتباط
۰۷۹۹۳۷۰۶۹۲ عنوان و لوگوی سایت:  کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان
بخش ها و محتویات سایت:
کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان به اجرای حقوق بشر در این کشور نظارت نموده و راه های تحقق آن را تمویل می نماید. سایت این کمیسیون دارای عناوین ذیل است:
• دفاتر ساحوی
• تعلیمات حقوق بشر
• انکشاف حقوق زنان
• انکشاف حقوق اطفال
• عدالت انتقالی
• بخش معلولین و معیوبین
• نظارت و بررسی از تخطی ها
• بخش برنامه ریزی و تحقیقات
• مرکز منابع کمیسیون
• کمیشنر های کمیسیون
• گالری عکس ها
• ارتباطات با سایر سایت ها
کمیسیون مستقل حقوق بشر، همواره داعی حمایت از کودکان، زنان و قـربانیان و متضررین جنایات هولنـاک دوران جنگ را داشته است. اما در اینکه در چه حدی در کارهای خود موفق بوده است، سخنی است دیگر که جای تأمل فراوان دارد. برخی از اعلامیه های مطبوعاتی این کمیسیون به شرح ذیل است:
• اعلامیه مطبوعاتی در رابطه به واقعه دردناک تلفات شاگردان مکتب که به روز سه شنبه ۲۲ جوزای ۱۳۸۶ در ولایت لوگر به اثر جنایت ضد انسانی افراد مسلح صورت گرفت.
• اعلامیه مطبوعاتی در مورد تظاهرات خشونت آمیز در شهر شبرغان.
• دولت افغـانستان باید به قـربانیان و متضررین جنایات هولنـاک دوران  جنگ و استبـداد توجه و احترام بگذارد.
• کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جنایت هولناک قتل بیرحمانهء اجمل نقشبندی ژورنالیست افغان را توسط طالبان به شدید ترین لحن ممکن،  تقبیح مینماید.
• کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مراتب عمیق تاسف و نگرانی خویش را در رابطه به واقعه دردناک تلفات افراد ملکی وبیگناه که....
• اعلامیه مطبوعاتی در باره تغیر در نحوه عملیات نظامی از طرف نیروهای ناتو.
• اعلامیه مطبوعاتی در مورد افزایش تلفات افراد بیگناه و غیر نظامی ...
• اعلامیه مطبوعاتی در رابطه به آتش کشیدن پرچم جمهوری اسلامی افغانستان.
• اعلامیه مطبوعاتی در رابطه به وضعیت اطفال کارگر در افغانستان.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، جدا از اعلامیه های مطبوعاتی به کارهای اجرایی و نظارتی نیز می پردازد. یکی از موارد فعالیت های آن، تشکیل هیأت بازرسی به منظور بررسی همه جانبه و مستقل در مورد وقایع که اتفاق می افتد، می باشد. چنانکه در این خبر می خوانیم:
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جهت بررسی چگونگی علل و تحقیقات مستقل و همه جانبهء حادثهء  کشته  و زخمی شدن تعدادی از هموطنان در جریان تظاهرات خشونت آمیز مورخ ۷ جوزا ۱۳۸۶ در شهر شبرغان،  هیئتی را مشتکل از  (۱- قاضی سید محمد سامع ۲- داکتر رفیع الله بیدار ۳- پلوشه کاکر ۴- زیداله پیوند ۵- وحیدالدین ارغون  و دو نفر متخصص (۱- نیکولاس و ۲- رحیم الله نصرت) را امروز تاریخ ۱۰ جوزا به شهر شبرغان فرستاد.
از جمله بخش های این سایت که تقریبا نیمه فعال است و کم کم دارد فعال می گردد، بخش نشرات آن می باشد که برخی از مطالب ماهنامه حقوق بشر در آن قرار می گیرد. این بخش نیز دارای عناوین ذیل است: اطفال، زنان، معلولین، سیاست، اجتماع، شعر ، داستان ، طنز. که البته هنوز مطلبی در آن قرار نگرفته است.
آدرس سایت : http://www.aihrc.org.af/
آدرس ارتباطی :
این سایت در دست ساخت است، هنوز کدام نشانی ارتباطی در آن قرار داده نشده است، بسیاری از عناوین سایت نیز خالی و بدون مطلب می باشد.
زبان:  دری، پشتو و انگلیسی عنوان و لوگوی سایت:   کتابخانه دل آباد
بخش ها و محتویات سایت:
  
              
    
   Dilabad e library All rights reserved   Copyright © ۲۰۰۴    
مسئولین و گردانندگان سایت:  هارون یوسفی، حامد علمی، حیدر عدل و بلقیس پوپل
آدرس سایت: http://www.dilabad.net
آدرس ارتباطی: dilabad@gmail.com
عنوان و لوگوی سایت:   مطالعات افغانستان
بخش ها و محتویات سایت: عناوین و موضوعات ذیل، بخش ها و محتویات این سایت را تشکیل می دهند.
دانشنامه افغانستان:
• قوانین افغانستان
• فرهنگ افغانستان
• نظام سیاسی
• تاریخ افغانستان
• لیست وزرای تأئید شده توسط پارلمان
• جغرافیای افغانستان
• اقتصاد افغانستان
گزارش و تحلیل:
• ?عبد الرحمن و دولت
• ?چالش های دولت سازی
• ?نسلی...
• ?طالبان جسورتر می شوند
• ?زور یا اقتدار واقعی..؟
• ?روشی نو در مواجهه با طالبان
• ?آمریکا آمریکاست؟! حتی با دموکرات ها
• ?سایه طالبان در حومه های کابل
• ?افغانستان بعد از پنج سال به خط اولی بر می گردد!
• ?لبنان؛ دعوا بر سر مقاومت یا تسلیم پذیری
• ?افغانستان و هیولای بی سوادی
• ?اعدام صدام حسین و تلاش برای ایجاد منازعات مذهبی
• ?نگاهی به استراتژی جدید بوش در عراق
• ?دیپلوماسی جدید آمریکا در منطقه
• ?استراتژی جدید بوش، چه اندازه مشکل گشا خواهد بود؟ (تحلیل)
• ?پنجمین سال تأسیس زندان گوانتانامو)
• ?شکل گیری مثلث خطرناک!
• ?سلامی به اشک و لبخند رئیس جمهور
• ?بازدید پی هم مقامات آمریکایی، گرهی را خواهد گشود؟
• ?دست آوردهای جدید نیروهای امنیتی کشور
• ?گزارشی از مراسم عزاداری مناطق مرکزیدر دهه عاشورا
• ?تاوان این خون تا قیامت ماند بر ما
• ?عراق و لبنان؛ در آتش و خشم
• ?بردگان جهان در انتظارند:آیا خانه ارباب آتش خواهد گرفت؟
• ?متن منشور مصالحه و آشتی ملی مصوب مجلس نمایندگان
• ?جوانان در دام فساد
• ? جواب دندان شکن به اظهارات مداخله جویانه یونیما (تحلیل)
• ? گزارش اجراات ولسی جرگه در سال ۱۳۸۵ (۱)
• ? ۲۶ دلو، روز خود بازبینی
• ? رئیس جمهور، در پی ترمیم شکستگی های روابط کابل ـ لندن
• ? اسپ در پشت گادی بستن ؟
• ? گزارش اجراات ولسی جرگه در سال ۱۳۸۵ (۲)
• ? ۲ اسپ در پشت گادی بستن ؟
• ? ظرفیت سازی و خلوص نیت؛ نزدیک ترین راه بازسازی افغانستان
• ? آقای سمیع الحق فتوا بس است
• ? ۳ اسپ در پشت گادی بستن ؟
• ? گزارش اجراات ولسی جرگه در سال ۱۳۸۵ (۳)
• ? تونی بلر و بحران جنوب افغانستان
• ? زمینه ها و چالشهای فعالیت اجتماعی و فرهنگی در جاغوری(۱)
• ? زمینه ها و چالشهای فعالیت اجتماعی و فرهنگی در جاغوری(۲)
• ?نقش رسانه های جمعی در آگاهی افراد عامه
• ?از شعار تا عمل
• ?نگاهی بر وضعیت زنان در افغانستان
• ?کودکان امروز آینده سازان فردا
• ?طالبان و ظهور مجدد
• ?مصداق های حقوق شهروندی و نقش آن در جامعه
  ارگان های داخلی کشور:
• وزارت خارجه
• وزارت معارف
• وزارت انرژی و آب
• وزارت مالیه
• وزارت تجارت
• کمیته ملی المپیک
• وزارت تحصیلات عالی
• وزارت مخابرات
• وزارت اسکان مهاجر
• وزارت عدلیه
• وزارت زراعت
• وزارت زراعت
موضوعات دیگر:    
• احزاب سیاسی
• مشاهیر سیاسی
• لیست وکلای انتخاب شده پارلمان
• شماره تلیفون های اعضای پارلمان
• مقالات
• مصاحبه ها  
• شخصیت های ادبی
• ادب و هنر
• تاریخ 
• قصه های قرآنی 
• کتاب 
• اجتماعی 
• زنان 
• جوانان
• فلسفه
• بزرگان
• ساینس
• نرم افزار 
• آموزش کمپیوتر
مقالات و تحلیل ها (جدید)
• انتظار از منظر دیگر
• مصداق های حقوق شهروندی و نقش آن در جامعه(تحلیل)
• طالبان و ظهور مجدد(تحلیل و گزارش)
• حس و عقل
• جوان در نگاه امام علی(ع)(۱)
• عقلانیت و معرفت(۱)
• حکومت و مشروعیت(۱)
• چشم انداز رسانه ها در افغانستان
• کودکان امروز آینده سازان فردا(گزارش)
• ارتداد، ارمغان اشغال(۳)
• نگاهی بر وضعیت زنان در افغانستان(گزارش)
• ارتداد، ارمغان اشغال(۲)
• ارتداد، ارمغان اشغال(۱)
• از شعار تا عمل
• نقش رسانه های جمعی در آگاهی افراد عامه(گزارش)
• امام خمینی(ره) و قدس
• القائات سیاسی در متون خبری
• اهمیت و ضرورت شورا
• آیا آمریکا و روسیه مسیر جنگ سرد را می پیمایند؟
• از عزت جهاد تا حضیض کاپیتولاسیون
• امام خمینی و استقلال
• سیاست و حکومت در سیره امام سجاد(ع)(۲)
• امام خمینی و اتحاد امت اسلام
• کاپیتولاسیون از منظر امام خمینی(ره)
• وحدت دین و سیاست در اندیشه امام خمینی(ره)
• سیاست و حکومت در سیره امام سجاد(ع)(۱)
• اصول سیاست خارجی در قرآن
• زمینه ها و چالشهای فعالیت اجتماعی و فرهنگی در جاغوری(۲)
• زمینه ها و چالشهای فعالیت اجتماعی و فرهنگی در جاغوری(۱)
• بهترین لباس
• سلاحهای ایرانی در دست طالبان
• تونی بلر و بحران جنوب افغانستان (تحلیل)
• بریدگان جنگ ترور
• شیاطین خارجی در کوهستان های ایران
• مناسبات آزادی و امنیت از دیدگاه امام خمینی(ره)(۱)
• سیره امنیتی امیرالمومنین امام علی(ع)
• اسلام؛ ضامن حرمت و حقوق زن!
• گفتمان امنیتی پیامبر اعظم
• گزارش اجراات ولسی جرگه در سال ۱۳۸۵ (۳) 
• عمده ترین مشکلات سیاسی جهان اسلام
• اسپ در پشت گادی بستن؟ (گزارش اقتصادی)۳
• دو روز تاریخی، دو قیام سترگ ملی
• آقای سمیع الحق فتوا بس است
• نگاهی به روابط فرهنگها و تمدنها
• ظرفیت سازی و خلوص نیت؛ نزدیک ترین راه بازسازی افغانستان (تحلیل)
• اسپ در پشت گادی بستن؟ (گزارش اقتصادی) ۲
• گزارش اجراات ولسی جرگه در سال ۱۳۸۵ (۲) 
• اسپ در پشت گادی بستن؟ (گزارش اقتصادی)
• رئیس جمهور، در پی ترمیم شکستگی های روابط کابل ـ لندن (تحلیل)
• روابط دختر و پسر
• افسوس کمونیست نشدم!
• ۲۶ دلو، روز خود بازبینی (گزارش و تحلیل)
• گزارش اجراات ولسی جرگه در سال ۱۳۸۵ (۱) 
• احزاب سیاسی افغانستان، کارکردها و چالش ها۶
• سیاست و حکومت در سیره امام سجاد(ع)
آدرس سایت: http://motaleateaf.org/
آدرس ارتباطی:  در سایت چنین عنوانی وجود ندارد.   عنوان و لوگوی سایت:   افغان مارکتینگ
در باره ی سایت:
هدف اصلی راه اندازی این سایت ایجاد و توسعه ارتباطات بازرگانی کشورهای مختلف دنیا و به ویژه کشورهای منطقه خاور میانه با کشور افعانستان است.
تحولات سیاسی که اخیرا در این دو کشور به وقوع پیوسته است اوضاع اقتصادی آنها را نیز دچار دگرگونی شدید نمود. کشور نوپای افغانستان هم اکنون مشغول بازسازی اقتصاد خود می باشد. کشورهای منطقه می توانند سهم عمده ای در این کار داشته باشند.
سایت afghanmarketing.com بهترین جایگاه معرفی توانمندی های اقتصادی و سرمایه گذاری شرکتهای مختلف منطقه در امر ایجاد و توسعه همکاری های بازرگانی با شرکتها و تجار افغانی می باشد.
نمایندگان شرکتها و کشورهای مختلف در این سایت جمع شده اند تا با کمک هم بتوانند افغانستان را هر چه بیشتر شکوفا سازند.
این سایت همچنین جایگاه بسیار مناسب برای معرفی شرکتها و تجار افغانی و نیازمندیهای آنان است. تاکید اصلی سایت معرفی کالا و خدمات مختلف است. هر شرکتی می تواند کالا و خدمات خود را در بخش های مربوطه به ثبت برساند و بدین ترتیب به خانواده بزرگ و بین المللی ما بپیوندد.
اهداف کلی سایت:
•          گسترش ارتباط بین شرکت های صنعتی و تولیدی ایرانی و افغانی
•          افزایش سطح اعتماد بین شرکتهای ایرانی و افغانی
•          ایجاد محیطی برای معرفی محصولات و خدمات
•          توانمندی  شرکت ها و  مجموعه ها برای تبلیغات و بازاریابی
•          پیگیری آخرین اخبار و تحولات  سیاسی و اقتصادی  افغانستان
•          تهیه آخرین اطلاعات بازرگانی ویژه انواع محصولات
•          بهره مندی از مشاوره های صادراتی و بازاریابی شرکت آروین تاژ آفرین
پیوستن به ما می توانید کالا و خدمات خود را هر چه گسترده تر در منطقه معرفی نمایید. روش و قوانین استفاده از سایت و عضویت در آن را مطالعه نمایید.
بخش ها و محتویات سایت:
بازاریابی و همکاری
فرم درخواست اطلاعات
سایتهای دیگر
نقشه سایت
بنر های تبلیغاتی
سبد خرید شما 
آخرین محصولات 
» کانکس تولید علوفهfodder factory
» دیگ فولادی
» Oyster shell
» مفتول
» mp۳watch & voic recordes
» کتب خارجی
» فرش کهن
» روکش صندلی خودرو
» لوله سبز سپید
» گردشگری و سلامت
» قند شکسته
» سانا...sana
» سیمان /صادراتی /ایران/
» انواع لوازم خانگی با مارکهای ...
» تجهیزات داخلی خارجی تزیینی ...
» تابلوهای خازنی
» دستگاه چاپ رول به رول
» کرم پاک کننده ۱۵۰ گرمی
» ذرت-سویا-سبوس-جو
» گندم,آرد
» انواع ظروف پریکس درب دار
» برای اولین بار فروش شماره تلفن ...
» روغن خوراکی " حیات "
» خاک ژله ای 
 مقالات :
» توسعه اقتصادی افغانستان
» نگاهی به روند توسعه مخابرات در ...
» آشنایی با پروسه تولید آب معدنی
» اطلاعات کامل درباره بازارچه ...
» لیست پروژه های برنامه ملی راه ...
» آشنایی با مفاهیم صادرات
» رقابت فرش افغانی با ایرانی
» قانون مالیات برعایدات
» اطلاعاتی پیرامون کشور افغانستان
» توانستیم فرهنگ نامه نویسی را در ... 
 آخرین اخبار :
» قیمت گازکاهش و قیمت برنج افزایش ...
» روز جهانی کارگر گرامی باد
» بررسی صادرات نرم افزار به ...
» تراکتور های ایرانی یکه تاز ...
» پروژه مخابراتی فیبر نوری آغاز شد
» دیدار وزیر خارجه کشور با رییس ...
» افغانستان به عضویت رسمیسازمان ...
» دو هزار جهانگرد به افغانستان ...
» فرهنگ نشر الکترونیکی در ...
» رییس جمهور خواستار تسریع روند ...
» افتتاح آزمایشگاه تشخیص امراض ...
» اولین فابریکه پوست وپشم در هرات ...
» قرارداد همکاری بین وزارت ... 
آمار سایت :
تعداد محصولات : ۱۰۱ محصول
تعداد اعضاء : ۱۴۶ عضو
تعداد مقالات : ۱۳ مقاله
 آمار بازدید ها :
  بازدید کل : ۲۱۴۸۲ نفر
  بازدید امروز : ۶۵ نفر
  بازدید دیروز : ۱۱۶ نفر
  آنلاین : ۷ نفر 
 آدرس سایت: http://www.afghanmarketing.com/
آدرس ارتباطی:
برای تماس با ما می توانید از روش های  زیر استفاده نمایید.
واحد بازاریابی بین الملل:
شرکت آروین تاژ آفرین  ۶۶۹۰۱۵۵۱-۶۶۹۰۱۵۵۰-۲۱-۰۰۹۸
آدرس وب سایت  :  http://www.AfghanMarketing.com
آدرس ایمیل : web@afghanmarketing.com
 عنوان و لوگوی سایت:   زبان های افغانستان   آدرس سایت:www.afghan-languages.org 
زبان: این سایت به زبانهای دری، پشتو و انگلیسی نشرات دارد.
۷. سایت های ورزشی
فدراسیون های ورزشی افغانی در اینترنت خواندنی است، با آنکه ورزش در این کشور خیلی هنوز جدی گرفته نمی شود، اما سایت های ورزشی رسمی و غیر رسمی جالبی توسط افغان های علاقمند به ورزش در اینترنت راه اندازی شده است. عنوان و لوگوی سایت: کمیته ی ملی المپیک افغانستان بخش ها و محتویات سایت: 
سایت رسمی کمیته ملی المپیک افغانستان با سایت بسیار ساده و در ظاهر با سه زبان دری و پشتو و انگلیسی راه اندازی شده است، ولی زبانهای دری و پشتو هنوز فعال نگردیده و مطالب آن مانند بسیاری از سایت های دولتی افغانستان تنها به زبان انگلیسی انتشار می یابد. عناوین این سایت عبارتند از:
خانهHome
ورزشکاران افغانThe Afghan Athlets
نتیجه مسابقاتCompetition Schedule
The Olympic Sprit: Participation Matters!
Friday: Opening Ceremony
World Media Reporting
Sunday: Sultani's boxing match
Wednesday: Friba Razayee's Judo match
Friday ۲۰th: Robina Muqimyar ۱۰۰m Sprint
Olympic Representative's Biography
Goals of NOC
Picture Gallery Contact
آدرس سایت: http://www.nocafghanistan.com
آدرس ارتباطی:
Fahim Yusufzai
Afghan National Olympic Representative
Email:
Info@NocAfghanistan.com
Mobile: +۴۹ ۱۷۳ ۴۸ ۶۸ ۵۱۱
Telefax: +۴۹ ۴۰ ۶۵۳ ۱۴ ۷۱
FahimYusufzai@aol.com
President of National Olympic Committee of Afghanistan
Mr. Anwar Jekdalek
E-mail: jekdalek@yahoo.com
Vice President of Afghan NOC
Mr. Sayed Mohmood Zia Dashti عنوان و لوگوی سایت:   فدراسیون ورزش افغانستان
  سایت این فدراسیون با نام اختصاری (ASF  ) با عناوین و محتویات ذیل در دسترس علاقه مندان به ورزش می باشد.
بخش ها و محتویات سایت: 
تورنمتTournament
عکس ها Photos
ورزش های آس ف ASF Sports
فوتبال Soccer
بستکبال Basketball
بالینگBowling
والیبال  Volleyball
شطرنج Chess
قوانین و سیاستRules & Policies
شرکت در تیم Join a Team
آرشیو Archives
برگ اخبار Newsletter
چت روم (اتاق گفتگو) Chat Room
زبان سایت: انگلیسی
آدرس سایت: http://www.afghansportsfederation.org
آدرس ارتباطی:
۲۰۲-۴۶۸-۳۱۰۰
 ۷۰۳-۴۴۰-۴۰۰۰
 ۸۸۸-۶۰۰-۵۵۲۸ Toll Free
 Fax: ۷۰۳-۴۴۰-۴۰۰۲
  info@afghansportsfederation.org عنوان و لوگوی سایت:   فدراسیون فوتبال افغانستان
در باره ی فوتبال افغانستان
فوتبال در افغانستان همراه با ورزش های دیگر در عصر سراجیه بوجود آمد و توسط آموزگاران خارجی در مکاتب راه یافت اولین کسانیکه پایه فوتبال را گذاشتند عبارتند از آقای داوی , مولوی عبدالطیف مهاجر و چند تن دیگر از شاگردان لیسة حبیبیه که در قلعه حشمت خان به تمرین فوتبال می پرداختند  در سالهای ۱۹۲۳ و ۱۹۲۴   (۴) تیم تشکیل گردید که عبارتند از:
تیم مکتب حبیبیه ,تیم مکتب استقلال., تیم تفریح که اعضای آن جوانان غیر مکتبی بودند, تیم مهاجر.
امریت تیم تفریح را آقای داوی به عهده داشت و میان این تیم ها مسابقات برگزار میگردید . در مسابقات روزهای جشن استقلال که در پغمان برگزار میگردید واراکین دولتی مانند:داکتر محمد ظا هر سردار محمد داود ,  محمد خان , عدالت , داکتر اسماعیل خان علم , جنرال محمد اصف , اسدالله سرا ج , سناتور شکو رولی , حسن کریمی و فاروق سراج اشتراک و داشتند.
 درسال ۱۳۱۳ (هجری) کلپ فوتبال محمودیه از طرف فارغ التحصیلان مکاتب تاسیس شد و در سال ۱۳۲۰ هجری کلپ آریانا بوجود آمد که  اعضای آن عبارت از :خان محمد ,  مرحوم عدالت , داکترعزیز سراج , مولوی محمد صدیق , جنرال سید کریم غلام علی , جنرال کریم سراج , حسن کریمی , عبدالغفور تاجر , محمد حکیم و احمد شاه.در همان سال مسابقات جشن استقلال در چمن حضوری برگزار گردید . این مسابقه نخستین مسابقه با یک تیم خارجی بود , تماشاچیان زیادی برای دیدن مسابقه گرد آمده بودند بازی یک مقابل سه به نفع تیم هندوستان خاتمه یافت که از جانب تیم افغانی عبدالغفور تاجر گول زد.در سال ۱۳۱۶ (هجری) تیم فوتبال افغانی برای نخستین بار به خارج کشور سفر نمود یعنی تیم محمودیه به هندوستان رفت و در هجده مسابقه شرکت نمود که در ۸ مسابقه غالب و ۹ مسابقه مغلوب و در  مسابقه مساوی شدند اعضای برجستة این تیم عبارت از : دوکتور فتاح نجم , دوکتور عبدالستار , عبدالغنی اثر , عبدالغفور اثر , مرحوم سرور ایوبی , وحید اعتمادی , فاروق سراج , مخمد شعیب , غفور و عبدالاحد در سال ۱۳۲۸ (هجری) بنا به دعوت مقامات ایران تیم آریانا به آن کشور سفر نمود و تیم آریانا سه مسابقه را انجام داد که در نتیجه یک مسابقه غالب و دو مسابقه مغلوب شناخته شدند اعضای برجسته تیم قرار ذیل بودند:  سرور ایوبی , حیدر اعتمادی , داکتر غلام محمد نژند , حمید مبارز , داکتر فتاح نجم , انور کندهاری و غیره...
ناکفته نباید گذاشت که افغانستان در سال ۱۹۳۶ به عضویت جهانی فوتبال در آمد و در سال ۱۹۴۵ عضویت کنفدراسیون آسیا را حاصل نمود.
هنگامیکه سال ۱۹۴۸ فرا رسید افغانستان تصمیم گرفت که به المپیک جهانی که در لندن برگزار میگردیدیک تیم فوتبال بفرستد همان بود که یک تیم برگزیده شده  به لندن سفر نمود در المپیائی لندن تیم افغانی دو مسابقه را انجام داد که نخست با تیم معرو بعد با تیم لوگزا مبورگ بود در سال ۱۳۵۰ نخستین بازی های اسیائی در دهلی برگزار گردید و تیم افغانی در این مسابقات سهم گرفت تیم فوتبال افغانی با تیم های هندوستان , جاپان و اندونزیا مسابقه نمود نتیجة دو مسابقه اول مغلوب و در مسابقه سومی مساوی گردید ناگفته نباید گذاشت که همه ساله نظر به قرار دادهای کلتوری یک تعداد از تیم های ممالک دوست و همجوار به مملکت عزیز ما افغانستان سفر می نمودند و یک سلسله مسابقات را با تیم های افغانی انجام می دادند و ضمناً تیم های منتخب جوانان افغانی نیز به ممالک دوست سفر  می نمودند که بعد از مسابقات دوستانه و رسمی دوباره به وطن عزیز ما عودت می کردند تیم های ممالک که با تیم های افغانی در داخل و خارج کشور مسابقه نموده اند قرار ذیل است ۱. شوروی ۲. هندوستان ۳. ایران ۴. پاکستان ۵. سنگاپور ۶. بنگله دیش  ۷.  عراق  ۸. چین  ۹. ترکیه  ۱۰. کوریا  ۱۱. قبرس۱۲. نیپال ۱۳.  برما ۱۴. آلمان شرق  ۱۵. پولند ۱۶. تایلند ۱۷. ایتایا ۱۸. فرانسه ۱۹. فنلند ۲۰. سویدن
گزارش از پوهنمل
محمد عثمان سلیمی
سر ترینر فدراسیون فوتبال افغانستان
بخش ها و محتویات سایت: 
• خانه
• قوانین
• تصاویر
• در ارتباط با ما
• اخبار
آدرس سایت: http://www.aff.com.af/dindex.html
آدرس ارتباطی:
P O Box ۱۲۸ Kabul Afghanistan
Phone No:         ۰۰۹۳ (۰)۷۵۲۰۲۳۷۷۰
Fax:                   ۰۰۹۳ (۰)۷۵۲۰۲۳۷۷۰
۰۰۹۳ (۰)۷۹۹۲۳۲۰۰۵
Mobile:             ۰۰۹۳ (۰)۷۰۲۳۲۰۰۵
E-Mail:              Info@aff.com.af
Media:              Media@aff.com.af
Futsal:               futsal@aff.com.af
Web designer:  Mokhtar@aff.com.af عنوان و لوگوی سایت: کابل گلف کلپ
 گلف در کابل از ۱۹۷۸ را ه اندازی شده ولی مانند دیگر ورزش های افغانستان به دلیل جنگ و ویرانی های اخیر کم تر به این ورزش پراخته شده است. به گفته سایت گلف، طالبان این ورزش را غیر شرعی یا قانونی اعلان نمود و از اجرای آن امتناع ورزید. بخش ها و محتویات سایت: 
• خانه
• فروشگاه
• تجربیات
• در باره ما
• مسابقات
• ارتباط با ما
• اخبار
زبان سایت: انگلیسی
آدرس سایت: http://www.kabulgolfclub.com/index.asp
آدرس ارتباطی:
Kabul Golf Club
Qargha Road
Kabul, Afghanistan
(۰۷۹) ۲۲۶-۳۲۷ or (۰۷۹) ۰۲۹-۰۱۱ عنوان و لوگوی سایت:  باشگاه فتبال رئال افغانستان
سایت باشگاه فوتبال رئال افغان (با رئال مادرید اشتباه نگیرید!) در آدرس و با عناوین و محتوای ذیل
در دسترس می باشد.
بخش ها و محتویات سایت: 
• خانه   Home
• در باره ما   About Us
• گالری عکس   Photo Gallery
• تورنمنت   Tournaments
• مشخصات بازیکنان   Players Profile
• عکس های جالب   Funny Photos
• تیم ملی افغانستان   Afghan National Team
• عکس های دوستانه   Friend Photos
• عکس تیم های دیگر       Other Teams  Photo
http://realafghanfc.s۵.com/index.htm  آدرس سایت:
آدرس ارتباطی: عنوانی در سایت وجود ندارد، که بتوان به عنوان آدرس ارتباطی استفاده نمود. عنوان و لوگوی سایت:   فدراسیون تکواندوی افغانستان
سایت فدراسیون تکواندوی افغانستان، سایت بسیار ساده و با نور و رنگ های خیلی ضعیف می باشد، که با محتوای محدودی شروع به فعالیت نموده است. امیدوارم این سایت نیز به غنا و بهره وری بیشتری برسد.
در باره ی تکواندوی افغانستان
آیا تکواندوی افغانستان، نوبنیاد و نوپاست؟ تکواندوی افغانستان سه دهه و اندی قبل توسط یک نفر امریکایی در افغانستان آنهم در محیط اکادمیک دانشگاه پایه گذاری گردید و از آن زمان تا کنون به همت استادان دلسوز پیوسته فعال بوده و از زمان پایه گذاری تا کنون همواره یکی از پر نفوس ترین و پرطرفدارترین ورزشها در افغانستان بوده است، اما در این میان تأثیر مثبت تکواندوی ایران، آموزش تکواندوکاران افغانستان از آگاهی های فنی استادان ایران بر هیچکس پوشیده نیست و از این منظر تکواندوی افغانستان مدیون تکواندوی ایران است به همان اندازه یی که تکواندوی ایران مدیون تکواندوی کوریا است. مگر تکواندو ورزش کوریایی نیست، مگر کوریایی ها آگاهانه تکواندو را به ایران معرفی نکردند، مگر آقای کانگ شین چال کوریایی رول بنیادی در ایجاد تیم قدرتمند تکواندوی ایران نداشته است؟
بخش ها و محتویات سایت: 
• خانه Home
• بیوگرافی  |Biography
• فرم ثبت نام | Registration form
• لینک های افغانستان| Afghan Links |
• لینک های تکواندو  Taekwondo Links|
• البوم عکس Photo album
آدرس سایت: http://www.afghantaekwondo.com/
آدرس ارتباطی:  چنین گزینه ای در سایت فعلا دیده نمی شود.  


کد مطلب: 2470

آدرس مطلب :
http://www.payam-aftab.com/fa/news/2470/وبلاگ-های-افغانستان

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com