کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

موسی زی: رهبری افغانستان در گفت‌وگوهای صلح خط قرمز ما است

24 سرطان 1392 ساعت 6:50
به گزارش پیام آفتاب، سخنگوی وزارت امورخارجه افغانستان روز یکشنبه در نشستی خبری گفت: از تمامی گزینه های ممکن به شمول دفتر طالبان در قطر برای کشاندن این گروه به میز گفت‌وگو استفاده خواهد شد.
جانان موسی زی ادامه داد: در کنار گزینه های دیگر، آغاز گفت‌وگوهای صلح در دفتر طالبان در قطر وابسته به عملی شدن ضمانت‌هایی است که پیش از گشایش این دفتر به حکومت افغانستان داده شده بودند.
وی افزود که نقش پاکستان و ایالات متحد آمریکا هم در کشانیدن طالبان به میز گفت‌وگوها بسیار اثرگذار است و ایران نیز از گفت‌وگوهای صلح به رهبری و مالکیت دولت افغانستان حمایت می کند.
سال هاست که راه‌های گوناگونی برای رسیدن به صلح در افغانستان آزمایش می‌شوند، از فراخوان صلح تا ایجاد کمیسیون تحکیم صلح، ایجاد شورای عالی صلح و تلاش های دیگر از این دست.
اکنون بار دیگر آغاز گفت‌وگو با طالبان در قطر، وابسته به عملی شدن پیش شرط های دولت افغانستان گفته می شوند.
جانان موسی زی گفته است: تا زمانی که مشخصاً دفتر طالبان در مطابقت با ضمانت های تحریری که به دولت افغانستان داده شده فعالیت نکند، ما هیچ عجله ای نداریم که از طریق این دفتر با طالبان و کسانی که با طالبان و کسانی که در آن دفتر هستند، تماس گیریم.
داشتن نقش رهبری در گفت‌وگوهای صلح نیز از پیش شرط های دولت افغانستان بوده است. وزارت امور خارجه هشدار می دهد که هرگونه گفت‌وگوی صلح بدون رهبری دولت افغانستان نمی تواند نتیجه دلخواه داشته باشد.
جانان موسی زی افزود: اگر یک پروسه ای آغاز شود برای افغانستان به نام پروسه صلح که رهبری آن به دست دولت افغانستان نباشد و مالکیت آن به دست این کشور نباشد آن نتیجه مثبت و نتیجه که به خیر مردم افغانستان باشد آن را نخواهد داشت.
گفت‌وگوهای صلح ظاهرا به قفلی می ماند که دولت در تلاش پیدا کردن کلید آن برآمده است؛ گاه نقش پاکستان در گفت‌وگوهای صلح اثرگذار گفته می شود، گاه نقش ایالات متحده آمریکا و گاهی هم نقش عالمان دین، اما گفته می شود که تمامی این نقش ها و تمامی هزینه ها نتوانسته اند در این گفت‌وگوها اثرگذار باشند.
انتهای پیام/.
 


کد مطلب: 23235

آدرس مطلب :
http://www.payam-aftab.com/fa/news/23235/موسی-زی-رهبری-افغانستان-گفت-وگوهای-صلح-خط-قرمز

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com