کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

دهمزنگ پس از پایان درگیری - ۱۶ عکس

3 دلو 1391 ساعت 6:18


 


 

 

  


 

 

عکاس: محمدحسین امینی (مهرجو)


کد مطلب: 20459

آدرس مطلب :
http://www.payam-aftab.com/fa/news/20459/دهمزنگ-پایان-درگیری-۱۶-عکس

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com