​مولوی حسام: امام خمینی احیاگر اسلام سیاسی و منادی وحدت مسلمانان جهان بود

یکی از شاخصه‌های حضرت امام خمینی(ره) محور قرار دادن جهان اسلام و اساس قرار دادن امت اسلامی در امر مبارزه با استکبار جهانی در بدل محور قرار دادن یک قشر، مذهب یا کشوری خاص بود که سبب خیر کلان در جهان اسلام شد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۳ جوزا ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۴۴
امام خمینی(ره) آغازگر عصر تازه‌ای در تاریخ اسلام و زندگی مسلمانان است. از ویژگی‌های این عصر هم می‌توان غور و تعمق مسلمانان به اسلام را بر شمرد و هم جهانی شدن حیات سیاسی اسلام را، در گذشته اگرچه اسلام به عنوان یک دین جامع الهی در اذهان وجود داشت؛ اما انقلاب اسلامی آن ذهنیت تاریخی را عینیت بخشید. اکنون تمام حرکاتی که در کشورهای اسلامی خواه الجزایر، خواه مصر و یا در آمریکا و اروپا انجام می‌شود به سبب نفوذ امام خمینی و انقلاب اسلامی است.
بی‌تردید یکی از ارزنده‌ترین و ماندگار‌ترین
ایشان با توکل به خدا و پیشه کردن تقوا، به بزرگ‌ترین مصایب و دشواری‌های پیش‌رو خود پیروز شد
خدمات امام خمینی(ره) به اسلام و مسلمین، احیای اندیشه سیاسی اسلام و به میان کشیدن اسلام سیاسی از حاشیه به متن بود. همان‌گونه که پیدایش اصل انقلاب اسلامی با احیای این اندیشه به وقوع پیوست، استمرار و دوام آن نیز با تداوم این ممکن خواهد بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی از نفوذ اندیشه‌های مارکسیستی و امثال آن در میان مسلمانان کاسته شد و در مقابل اسلام به عنوان راهنمای عمل انتخاب گردید. بدین‌گونه فریاد اسلام‌خواهی در لبنان، سودان، الجزایر، مصر، افغانستان، کشمیر و اقصی نقاط جهان متاثر از انقلاب اسلامی و اندیشه امام خمینی به حساب می‌آید.
به مناسبت بیست و نهمین سال‌گرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی، خبرنگار پیام آفتاب به سراغ مولوی حبیب الله حسام، رییس شورای اخوت اسلامی افغانستان رفته و دیدگاه ایشان را در مورد ابعاد شخصیتی امام خمینی و نقش و تاثیرگزاری ایشان بر جهان اسلام با مخاطبان شریک سازد.


پیام آفتاب: در مورد ابعاد شخصیتی امام خمینی
امام خمینی به جهان اسلام و جهان مستضعفین می‌اندیشید و می‌خواست تا تمام مستضعفین دنیا از زیر سیطره استعمار جهانی نجات پیدا کنند و در کنار آن مسلمانان نیز از حالت ضعف و ناتوانی بیرون شوند.
بگویید که بیشتر روی کدام شاخص‌ها استوار بود؟

مولوی حسام: هر انسان از انسان دیگر نظر به سلیقه‌ها و اندیشه‌ها متفاوت است؛ اما از نگاه من نخستین شاخص شخصیتی امام خمینی این است که ایشان با توکل به خدا و پیشه کردن تقوا، به بزرگ‌ترین مصایب و دشواری‌های پیش‌رو خود پیروز شد. شاخص دوم شخصیت ایشان اعتماد سازی در بین جامعه بود و توانست به گونه گسترده اعتماد جامعه را به دست بیاورد. شاخص سوم شخصیتی حضرت امام خمینی درک آگاهی از دشمن بود که اول آنان را شناسایی و مطابق به دشمن شناسی عمل کرد و جامعه را متوجه دشمن ساخت. دشمن شناسی در مبارزه سیاسی اصلی است که انسان را شکست ناپذیر می‌سازد. شاخص چهارم ایشان محور قرار دادن جهان اسلام و اساس قرار دادن امت اسلامی در امر مبارزه با استکبار جهانی در بدل محور قرار دادن یک قشر، مذهب یا کشوری خاص بود که سبب خیر کلان در جهان اسلام شد. شاخص پنچم وی وحدت امت اسلامی در عبور از نفاق‌های داخلی و تنش‌های مذهبی و فرقه‌یی بود که ایشان این را یک اصل بزرگ قرار داد، مانند اعلام هفته وحدت و روز جهانی قدس که از پایه‌های وحدت آفرین است و ایشان این مناسبت‌ها را رسماً اعلام کردند. شاخص ششم امام خمینی این بود که دشمنی با استکبار یا طاغوت را اصل مبارزه خود قرار داد و اعلام کرد که مسلمانان در برابر مستکبرین و طاغوتیان بی‌تفاوت نباشند. البته بدون شک ایشان شاخص‌های زیادی دارند؛ اما ما به گونه
یکی از ویژگی‌های حضرت امام خمینی(ره) درک و آگاهی از دشمن بود که اول آنان را شناسایی و مطابق به دشمن‌شناسی، عمل کردند و جامعه را متوجه دشمن ساخت.
اعجاز همین ویژگی‌ها را بر شمردیم.
پیام آفتاب: ایده‌های اساسی و جهانی امام خمینی به عنوان یک شخصیت سیاسی چگونه بود؟
مولوی حسام: امام خمینی به جهان اسلام و جهان مستضعفین می‌اندیشید و می‌خواست تا تمام مستضعفین دنیا از زیر سیطره استعمار جهانی نجات پیدا کنند و در کنار آن مسلمانان نیز از حالت ضعف و ناتوانی بیرون شوند. تلاش‌های از راه دور ایشان برای آزادی فلسطین و قدس، عطف توجه روی وحدت امت اسلامی، حاکمیت و تمدن نوین اسلامی را مطرح کردن و اسلامی سیاسی را به جهان معرفی کردن، همه از مسایل جهانی است که حضرت امام خمینی به آن پرداختند و در عمل نیز می‌خواستند که این مسایل با روشنی پیش روی امت قرار بگیرند و تمدن نوین اسلامی دو باره شکل گرفته و زنده شود.
پیام آفتاب: نفوذ امام خمینی در جهان اسلام و تاثیر آن روی رفتارهای ضد استعماری در جامعه اسلامی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مولوی حسام: در کشورهایی که اندیشه امام خمینی تاثیر گذاشته است، پیروان ایشان در هر سرزمینی که بوده‌اند با خصلت استعمار ستیزی، بیگانه ستیزی و کفر ستیزی مسلح هستند. فرقی ندارد که این پیروان در آفریقا هستند، در آسیا هستند، در آمریکای جنوبی و شمالی‌اند و یا در اروپا حضور دارند،
وی ساختار استخوان بندی یک نظام سیاسی اسلامی را در جهان اسلام معرفی کرد که به اصطلاح امروز به آن اسلام سیاسی می‌گویند.
در واقع همه آنان از همین اندیشه ضد استعماری بر خوردار هستند و می‌خواهند در برابر آن مبارزه کنند.

پیام آفتاب: انقلاب اسلامی امام خمینی در ایران چه الگوهایی را به جهان معرفی کرد؟
مولوی حسام: بزرگ‌ترین الگوی انقلاب اسلامی امام خمینی ایجاد دولت اسلامی و اسلام سیاسی است. وی ساختار استخوان بندی یک نظام سیاسی اسلامی را در جهان اسلام معرفی کرد که به اصطلاح امروز به آن اسلام سیاسی می‌گویند. اسلام سیاسی را ایشان در درون جامعه به شکل طبقاتی معرفی نکرد؛ بلکه اسلام سیاسی آمیخته است با درون جامعه و جهان اسلام. امام خمینی این نظام اسلامی را با تمام ضروریات آن مجهز ساخت، به گونه مثال ایجاد توان دفاعی، نیروی فکری، نیروی فرهنگی، نیروی انسانی، توان تسلیحاتی و توان اقتصادی، به گونه‌ی که از هیچ نگاهی غافل نماندند. ایشان از یک طرف ساختار را معرفی می‌کرد و از جانب دیگر ضروریات آن را مرفوع می‌ساخت و از سوی هم برای آن، یک دشمن نیز تراشید که در حقیقت نقش قوام بخشیدن به نظام اسلامی را بر عهده داشت. این دشمن همان استعمار جهانی بود که به عنوان یک دشمن بسیار
قضیه اخوت اسلامی، اعلام هفته وحدت و قضیه قدس از جمله قضایایی بود که در وحدت امت اسلامی بسیار نقش آفرین بوده است.
بزرگ، جهموری اسلامی ایران را در نقش مخالف آن به حیث یک قدرت بزرگ جهانی معرفی کرد.

پیام آفتاب: نقش امام خمینی در وحدت امت اسلامی و تنش زدایی میان مذاهب چگونه بود؟
مولوی حسام: امام خمینی در این زمینه نقش بسیار برجسته‌ای داشت. قضیه اخوت اسلامی، اعلام هفته وحدت و قضیه قدس از جمله قضایایی بود که در وحدت امت اسلامی بسیار نقش آفرین بوده است. تلاش‌های حضرت امام در این عرصه بسیار مثمر بوده و خلف ایشان نیز در این مسیر خوب گام بر می‌دارد؛ هرچند در درون تشیع و تسنن طبقات مذهبی زیادی است که به فکر رفتن به سوی همبستگی و وحدت نیستند و آنان اختلاف را کمال زندگی می‌دانند تا اتفاق و وحدت را؛ اما ایشان روی وحدت به معنای این که مسلمانان در اهداف باید متحد باشند، هرچند که در اغراض شخصی شان متفاوت باشند تاکید دارند. هر جامعه در سلیقه‌ها، نیازها و مذاهب متفاوت اند؛ اما در برنامه ضد استعمار می‌توانند متحد عمل کنند. در مذهب می‌توانند شیعه شیعه باشد و سنی سنی باشد؛ اما در مبارزه با دشمن اسلام و مسلمین می‌تواند هدف و صف واحد باشند و ابزار واحدی نیز در همین مسیر به کار رود.
کد مطلب: 80772
گزارشگر : سید مهدی علوی‌نژاد
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل