نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » مصاحبه » سیاسی و امنیتی

معین بیجاشدگان داخلی وزارت مهاجرین:

در سال جاری ۷ هزار خانواده از هلمند و ننگرهار بیجا شده‌اند

۲۳ اسد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۳

پیام آفتاب: معین بیجاشدگان داخلی وزارت امور مهاجرین می‌گوید «از اثر جنگ‌های و ناامنی‌های هزاران تن از اتباع کشور از قریه‌ها و قصبات‌شان بیجا شده‌اند و به ولایات همجوار سرازیر شده‌اند.»

به گزارش پیام آفتاب، معین بیجاشدگان داخلی وزارت امور مهاجرین می‌گوید «از اثر جنگ‌های و ناامنی‌های هزاران تن از اتباع کشور از قریه‌ها و قصبات‌شان بیجا شده‌اند و به ولایات همجوار سرازیر شده‌اند.» وی در مصاحبه با ماندگار می‌افزاید: «بیجاشدگان با مشکلات زیادی دچار هستند. شمار بیشتر این بیجاشدگان از ولایات هلمند، ننگرهار و قندوز می‌باشند.» در در ادامه مشروح مصاحبه «مهرخدا صبار»، معین بیجاشدگان داخلی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با روزنامه ماندگار، دربارهٔ وضعیت بیجاشدگان داخلی را می‌خوانید.آقای صبار از این‌که به این مصاحبه وقت گذاشتید، ممنون هستیم. وضیعت بیجاشدگان داخلی چگونه است و چه رسیدگی‌هایی به آن‌ها صورت گرفته است؟

وزارت مهاجرین با هماهنگی برخی از نهادهای خارجی و داخلی به وضیعت بیجاشدگان داخلی رسیدگی می‌کند. هر چند در ماه‌های اخیر آمار بیجاشدگان در برخی ولایات مانند، هلمند، قندوز و ننگرهار بلنده است؛ اما برخی از بیجاشدگان ولایت ننگرهار پس از امن‌شدن چهار ولسوالی دوباره به ولسوالی‌های خویش برگشته‌اند.

کمیته‌های رسیدگی به بیجاشدگان تحت رهبری ولایت با همکاری برخی از نهادهای بین‌المللی مانند کمشنری سازمان ملل در امور پناهنده‌گان، oim برای رسیدگی به بیجاشده‌ها با نهادهای داخلی وزارت مهاجرین را همکاری می‌کنند.

کمک‌های اضطراری از طرف وزارت مهاجرین و نهادهای مسوول برای خانواده‌هایی که به چهار ولسوالی ننگرهار برگشته‌اند صورت گرفته است. همچنان، برای بیجاشده‌های جنگ‌های اخیر ولایت هلمند نیز تیم‌های ولایتی رسیدگی می‌کنند و با همکاری دفتر UN یک مقدار کمک‌ها را از ولایت قندهار به این ولایت انتقال داده‌اند.

در تمام ولایات یک تیم هماهنگ کنندهٔ کمک برای بیجاشدگان وجود دارد که این کمیته مواد مواد غذایی را سازمان غذایی جهان (WFP) و مواد غیر غذایی را دفتر کمیشنر سازمان ملل در امور پناهنده‌گان (UNHCR) و غیره نهادهای کمک کنندهٔ بین‌المللی برای بیجاشدگان آماده می‌کنند با هماهنگی این کمیته برای بیجاشدگان توزیع می‌کنند.کمک‌هایی که برای خانواده‌های بیجاشده صورت می‌گیرد، شامل چه می‌شود؟

برای بیجاشدگان دو بسته کمک صورت می‌گیرد. بسته اولی چهار قلم مواد اولیه غذایی است که شامل گندم، روغن، نمک و حبوبات می‌شود. بسته دوم مواد غیر غذایی دوازده قلم است که دفتر کمیشنری سازمان ملل در امور پناهنده‌گان برای خانوده‌های بیجاشده تنظیم می‌کند و در برخی از ولایات در بدیل مواد اولیه برای خاونده‌های بیجاشده، چهارده‌هزار افغانی پول نقد و یک‌دانه خیمه داده می‌شود.آیا می‌توانید بگویید که کدام ولایات بیشترین آمار بیجاشده را دارد و آیا آماری از بیجاشده‌ها در دسترس وزارت مهاجرین قرار دارد؟

در ولایات هلمند، قندوز، بغلان و فاریاب آمار بیجاشدگان بلند است. بیشتر افراد به اثر ناامنی و جنگ‌ها بیجاه‌شده‌اند. در ننگرهار ۳ هزار خانواده بیجا شده‌اند که در حال حاضر برخی این خانواده‌ها دوباره به قریه و ولسوالی‌های خود برگشته‌اند و در ولایت هلمند در سال جاری ۴ هزار خانواده بیجاشده‌اند؛ این رقم درشت از بیجاشده‌های داخلی در سال جاری است که به برخی‌شان هنوز رسیدگی صورت نگرفته و نهادهای مسوول با همکاری کمیته اضطرار ولایات در تلاش رسیدگی به آن استند.بیجاشدگان ولایت قندوز در چه حالتی قرار دارند و چه رسیدگی‌هایی برای‌شان صورت گرفته است؟

برخی از عوامل باعث می‌شود که خانواده‌هایی که بیجاه شده‌اند، علاقمندی برای برگشت به قریه‌های شان ندارند، چون برخی از دارای‌های زندگی خود را از دست می‌دهند؛ نمی‌خواهند دوباره برگردند. این درحالی است که برخی از بیجاشدگان از ترس ناامنی ساحات و قریه‌های‌شان برگشت کرده نمی‌توانند. بناً برخی بیجاشده‌هایی که به شهر می‌آیند دوباره برگشت نمی‌کنند و در تلاش یافتن کار در شهرها می‌شوند. احتمال دارد که ۵۰ درصد از بیجاشدگان ولایت قندوز برگشت‌کرده‌اند.ناامنی‌ها در ولایات چقدر مانع رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان شده است؟

در ناامنی و جریان جنگ در ولایت، دو بخش مردم به کمک نیازمند می‌باشند، یک خانواده‌هایی که در دسترسی نهادهای کمک کننده قرار دارند که برای‌شان رسیدگی می‌شود و شمار خانواده‌اهایی که در عقب خط جنگ قرار می‌گیرند که برای آن‌ها رسیدگی مشکل آفرین می‌شود و کمک به آن خانواده‌ها سریع نمی‌رسد. هم‌چنان، برخی خانواده‌ها تلاش می‌کنند که دور از ساحات و ولسوالی و قریه‌های شان بیجاه نشوند، چون در نزدیکی ساحات جنگی قرار دارند، تیم‌های سروی نمی‌توانند به جدیت به آن‌ها رسیدگی کنند.

این درحالی که وزارت مهاجرین با همکاری نهاد سره میاشت و نهاد ICC که تفاهمنامهٔ با مخالفان دارند، تلاش می‌کند که به خانواده‌های که عقب خط جنگ نیز رسیدگی کند؛ اما به کمک‌ها برای آن خانواده‌ها بطی می‌رسد.چند نهاد بین‌المللی و داخلی به رسیدگی برای بیجاشدگان با وزارت مهاجرین همکاری می‌کند؟

نهادهای بین‌المللی هماهنک کنندهٔ کمک‌های بشری در افغانستان هستند؛ مانند UNHCR, IOM, DRC, MRC, و غیره نهادهای غیردولتی و دولتی برای رسیدگی به بیجاشدگان با کمیته‌های ولایتی وزارت مهاجرین، خانواده‌های بیحاه‌شده را مشترکاً سروی می‌کنند، پس از تثبیت شدن بیجاه‌شده‌های به اساس نیازمندی خانواده‌های کمک برای‌شان توزیع می‌گردد. اما کمک‌های که برای خانواده‌های صورت می‌گیرد، کمک‌های عاجل اضطراری است که برای خانواده‌های که بیشتر متضرر شده‌اند بسنده نیست.شما از کمک‌های عاجل صحبت کردید. شماری از مردم شکایت دارند که برای بیجاشدگان توجه صورت نمی‌گیرد، آیا واقعاً برای بیجاشدگان داخلی آن چنان‌که باید توجه شده است؟

برخی از خانواده‌ها وقتی که بیجاه می‌شوند همهٔ داری خود را از دست می‌دهند، کشت، کار و همهٔ داشت‌های خود را کمک‌های که از طرف وزارت مهاجرین صورت می‌گیرد، برای این خانواده‌ها کافی نیست؛ اما آنچه ما در اختیار داریم به مدت شش‌ماه برای بیجاشدگان است نه بیشتر از آن، پس از آن یا مناطق‌شا امن می‌شود برگشت می‌کنند و یا راه‌های حل دیگری برای‌شان سنحیده می‌شود.

درهمین حال، شماری خانواده‌هایی که حتی بیجاه‌شده نیستند، ولی وقتی روند سروی بیحاه‌شده‌گان در یک ساحه راه‌اندازی می‌شود، تلاش می‌کنند که خود را در جمع خانواده‌ها بیجاه شده قرار دهند که این کار باعث کُندی سروی خانواده‌های بیجا شده می‌شود. مثال در ولایت ننگرهار که در یک ساحه گفته می‌شد که ۷۰۰ خانواده بیجا شده است؛ اما پس بررسی معلوم شد که تنها ۲۵۰ – ۳۰۰ خانواده بیجاه شده بوده و متباقی تمام مردم همان محل بوده‌اند که تلاش می‌کردند به نحوی خود را داخل پروسه ساخته و مستحق مواد شوند.