دست داشتن رهبر جدید طالبان در کشتار شیعیان پاکستان

تاریخ انتشار : دوشنبه ۲ سنبله ۱۳۸۸ ساعت ۰۷:۰۰
"حکیم الله محسود "رهبر جدید طالبان که معروف به دو اسم دیگر از جمله «ذوالفقار و جمشید» نیز می باشد، در کشتار شیعیان در "کرم ایجنسی " در شمال غرب پاکستان دست دارد.
رهبر جدید طالبان در زمان "بیت الله محسود " مسؤلیت فرماندهی طالبان در سه منطقه قبایلی این کشور از جمله « خیبر ایجنسی، اورکزئی ایجنسی و کرم ایجنسی» را به عهده داشت و برای حمله به پایانه های نیروهای "ناتو " و کشتار شیعیان در "کرم ایجنسی " معروف بود.
"حکیم الله محسود " که سن وی بیش از ۳۰ سال نیست یکی از فرمانده‌هان مهم می باشد.
وی در دهکده "کوتکی " در منطقه وزیرستان جنوبی متولد شد و در مدرسه "شاهو " در منطقه "هنگو " درس خواند.
حکیم الله محسود همراه با بیت الله محسود در مدرسه دهکده "شاهو " درس دینی می خواند البته هر دو تحصیلات دینی خود را به جایی نرساندند و مدرسه را ترک کردند.
در سال ۲۰۰۴ میلادی وقتی "بیت الله محسود " به عنوان یکی از فرماندهان جنگجو معروف شد، "حکیم الله " به نام "ذوالفقار محسود " سخنگوی شخصی وی در آن زمان بود.
هر عملیات بزرگ و مهم طالبان علیه دولت به رهبری حکیم الله محسود انجام می گرفت.
"قاری حسین " فرمانده مهم طالبان نیز یکی از خویشاوندان وی می باشد.
"حکیم الله " دو زن دارد و همسر دوم وی متعلق به قبیله "مامون زئی " در منطقه "اورکزئی ایجنسی " است.
بیت الله محسود دوست نداشت که مصاحبه ای با خبر نگاران داشته باشد و هرگز اجازه نمی داد که کسی از وی عکس بگیرد اما رهبر جدید طالبان روابط دوستانه با خبرنگاران دارد و دوست دارد که خبر نگاران از وی عکس بگیرند.
برقراری هماهنگی و وحدت میان گروه های مختلف طالبان یکی از مهم ترین چالشهای رهبر جوان طالبان خواهد بود.
کد مطلب: 8390
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل