اولین نامزد زن درانتخابات ریاست جمهوری سال آینده

تاریخ انتشار : شنبه ۱۷ حوت ۱۳۸۷ ساعت ۰۹:۳۹
اولین نامزد  زن درانتخابات ریاست جمهوری سال آینده
عزیز مبشر خانم شهلا عطا، یک تن ازنمایندگان مردم درشورای ملی افغانستان، نامزدی اش را برای انتخابات ریاست جموری سال آینده اعلام کرد. خانم عطا اولین کاندیدای ریاست جمهوری ازطبقه اناث می باشد که برای انتخابات دور بعدی آمادگی می گیرد. وی که روز شنبه ۱۷ حوت طی یک کنفرانس خبری درکابل با خبرنگاران صحبت می کرد گفت؛ درآ ینده نزدیک برنامه های کاری اش را برای مردم افغانستان اعلام خواهدکرد. بنابه اظهارات خانم عطا، او شخصا دلچسپی نداشته است تا درانتخابات آینده شرکت نماید؛ اما به گفته خودش تعدادی ازمردم افغانستان درداخل و خارج ازوی خواسته اند تا وارد این عرصه شود. گرچه تاهنوزآماررسمی کسانی که درانتخابات دوره بعد خودرا نامزد کرده باشند دردست نیست؛ اما آقایان حامد کرزی رییس جمهورفعلی افغانستان، علی احمد جلالی،اشرف غنی احمدزی، انورالحق احدی،  داکتر رمضان بشردوست و عبدالجبارثابت ازجمله کسانی هستند که می گویند برای انتخابات دور بعدی ریاست جمهوری نامزد خواهند بود. خانم عطا درحالی خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کرده است که دردور قبلی نیزمسعوده جلال که زمانی مسوولیت وزارت امور زنان را نیز به عهده داشت نامزد بود اما نتوانست رای قابل توجهی بدست آورد. اما خانم شهلا عطا می گوید او بیشتر به خواست زنان افغانستان چه آنهایی که درداخل کشورهستند و چه آنهای که درخارج به سرمی برند، اقدام به نامزدی کرده وازطبقه زنان خواست تا دراین به گفته خودش،  آ زمون دشوار اورا یاری رسانند. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری می گوید؛ اگر او در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی برسد، تلاش خواهد کرد تا اعتماد ازدست رفته دولت افغانستان درنزد جامعه جهانی را بازگرداند. وی همچنین درمورد اولویت های کاری اش گفت به وجود آوردن فضای وحدت ملی، بازسازی زیربناهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، ادامه راه داوود خان ریییس جمهورپشین،جلب اعتماد مردم نسبت به دولت، تحقق مردم سالاری دینی، رفع تبعیض و تأمین عدالت ازموارد بود که او درپلان های کاری اش بیشتر توجه خواهد کرد. وی درپاسخ به این س‍ؤا ل که آیا باکدام جریان سیاسی دیگرهم تبانی خواهد کردیانه وامکانات مالی کمپاین های تبلیغاتی اش ازچه مجرای  تأمین می شود گفت؛ او باهیچ نهاد ساسی تفاهم نکرده و درمورد امکانات مالی به گفته خودش مرد اورا کمک می کنند.    
کد مطلب: 6547
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل