​کنفرانس «ملی ترانسپورت زمینی» در کابل برگزار شد

ترانسپورت در یک کشور نقش خون در بدن را دارد/ تبانی در وزارت فواید عامه به زیربناهای ترانسپورتی کشور آسیب زده است

24 اسد 1394 ساعت 17:44

پیام آفتاب: نماینده ویژه رئیس جمهور دراصلاحات اداری وحکومت داری خوب و رئیس کمیته زیربنای ترانسپورتی شهری گفت:"ترانسپورت از آنجایی که سبب افزایش سرمایه گذاری، ترقی، انکشاف، رشد اقتصادی و ترقی همه جانبه در یک کشور می شود مانند خون در بدن می باشد."


نماینده ویژه رئیس جمهور دراصلاحات اداری وحکومت داری خوب و رئیس کمیته زیربنای ترانسپورتی شهری گفت:"ترانسپورت از آنجایی که سبب افزایش سرمایه گذاری، ترقی، انکشاف، رشد اقتصادی و ترقی همه جانبه در یک کشور می شود مانند خون در بدن می باشد."

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب احمد ضیاء مسعود که امروز شنبه در کنفرانس "ملی ترانسپورت زمینی" در کابل سخن می گفت، افزود افغانستان در یک موقعیت مناسب جغرافیایی قرار دارد و در صورتیکه با یک برنامه ریزی خوب و منظم بتواند خود را به یک گذرگاه اقتصادی در بین کشورهای منطقه و جهان مبدل سازد می تواند سود زیادی به دست آورد و زمینه صادرات مواد خام افغانستان به کشورهای دیگر را فراهم کند. 

به گفته آقای مسعود در سال های گذشته افغانستان علی رغم نیاز فوری به یک زیربنای ترانسپورتی خوب فاقد حمل و نقل مناسب بوده است.

وی افزود داشتن زیربنای ترانسپورتی مناسب می تواند سرمیه گذاری در بخش ترانسپورت زمینی و هوایی در کشور را افزایش دهد. 
قابل ذکر است قانون نافذه امور ترانسپورتی افغانستان با سه ضمیمه در سال 1358 اجرا شد اما بعد از 36 سال به تازگی شورای وزیران هدایت داده است تا این قانون تعدیل گردد. در سال های گذشته وزارت ترانسپورت و هوا نوردی در راستای استراتژی ملی برای بازنگری و نوسازی مجموعه قوانین مربوط به امور ترانسپورتی تلاش هایی داشته است. تبانی در وزارت فواید عامه به زیر بناهای ترانسپورتی کشور آسیب زده است 

احمد ضیاء مسعود تاکید کرد تبانی و فساد مالی در وزارت فواید عامه سبب شده است که پول های کلانی در پروژه های سرک سازی به مصرف برسد اما سرک ها به صورت بی کیفیت ساخته شود.

نماینده ویژه رئیس جمهور در اصلاحات اداری و حکومتداری خوب افزود فساد در پروژه ها به زیربناهای ترانسپورتی کشور آسیب زده است و افغانستان را با چالش بزرگ ترانسپورتی مواجه ساخته است.  

این مقام حکومتی گفت:" در بدنه حکومت کسانی هستند که منافع شخصی را به منافع ملی ترجیح می دهند و خرابی پل و پلچک برایشان مهم نیست." سیستم TIR در افغانستان راه اندازی می شود 

محمد الله بتاش، وزیر ترانسپورت و هوانوردی، گفت پس از بررسی چالشها، مشکلات و بی نظمی های موجود در عرصه ترانسپورت و دریافت راه حل های مناسب تلاش بر این است تا سیستم "تی آی آر" در افغانستان راه اندازی شود.  

وی تاکید کرد بهبود وضعیت ترانسپورتی کشور در مرکز توجه دولت وحدت ملی قرار دارد چراکه انتقال به موقع و مناسب کالاهای اقتصادی و مسافرین نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشور دارد. 

این مقام کابینه گفت خرابی سرک ها و جاده های بیرون شهری ناشی از عدم توجه شرکت های سازنده به کیفیت سرک ها و تردد موترهای سنگین در  داخل شهر می باشد و این خود باعث بروز حوادث ترافیکی خطرناک نیز شده است. 

محمد الله بتاش افزود نبود ایستگاه، ترمینال، سرک های حلقوی بیرون شهری و سرک های خراب مشکلات ترافیکی زیادی به وجود آورده است اما خوشبختانه در بخش ترانسپورت عامه شهری برنامه های خوبی تحت ریاست احمد ضیاء مسعود در حال انجام می باشد. 

وی گفت:" امضای توافقنامه با IRO  زمینه پیوستن ما به کنوانسیون TIR  را مساعد ساخته است و در مدت 5 سال سیستم "تی آی آر" را آنچنان که باید و شاید فعال می سازیم."

وزیر ترانسپورت و هوا نوردی تاکید کرد پیوستن به سازمان های جهانی و منطقوی، فعال سازی دهلیز هایی مانند راه ابریشم، راه لاجورد و موافقت نامه چابهار ما را از وابستگی به همسایه ها نجات خواهد داد. 

محمد الله بتاش روش جمع آوری عواید دولت به صورت نقد را عامل افزایش فساد در این وزارت دانست و آن را غیر قابل تحمل خواند.
وی وجود اخاذی در شاهراه های کشور را تایید کرد و از وزارت داخله خواست با ایجاد دروازه های الکترونیکی فاسدین را شناسایی و به پنجه قانون بسپارد. ایجاد خط آهن و سرک از برنامه های اصلی وزارت فواید عامه  

محمود بلیغ، وزیر فوائد عامه، نیز گفت:" ساخت خط آهن و سرک های بیشتر از اولویت های اصلی کاری 100 روز نخست وزارت فواید عامه می باشد."  

وی تاکید کرد کار روی دهلیز شرق به غرب جریان دارد و ما به زودی شاهد یک شاهراه خود در کشور خواهیم بود. 

وزیر فواید عامه افزود بانک جهانی در ساخت سرک ها کمک های زیادی انجام داده است و این کمک ها همچنان ادامه دارد. 

محمد بلیغ گفت:"ساخت راه آهن در حوزه شمال و غرب از دیگر موضوعات مورد بحث است که قرار است توسط یک شرکت ازبکستانی به پیش برود و در صورتی که افغانستان دارای خط آهن مناسب شود، به یک کشور مترقی، توسعه یافته و با ثبات تبدیل خواهد شد."

وی ابراز امیدواری نمود افغانستان در آینده دارای یک زیربنای ترانسپورتی مناسب شود.

وزیر فواید عامه از مردم خواست در مراقبت از سرک ها توجه لازم را داشته باشند.
 
-حفیظ الله رجبی، خبرنگار پایگاه خبری پیام آفتاب در کابل 


کد مطلب: 34355

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/report/34355/ترانسپورت-یک-کشور-نقش-خون-بدن-تبانی-وزارت-فواید-عامه-زیربناهای-ترانسپورتی-آسیب-زده

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com