هراس ازبکستان از استخراج نفت در شمال افغانستان/آریا

تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۵ اسد ۱۳۹۱ ساعت ۱۱:۴۶
هراس ازبکستان از استخراج نفت در شمال افغانستان/آریا
افغانستان باوجود داشتن معادن فراوان همچون طلا، نقره‌، آهن‌، مس، ذغال سنگ و ذخایر بزرگ و کوچک نفت و گاز در ولایات مختلف بخصوص در ولایت‌های شمالی از اقتصاد ضعیف رنج برده و تاکنون نتوانسته‌‌ایم به خودکفایی و زندگی در خور ستایشی دست یابیم. چنانچه همه میدادند علت عمده این ناتوانی‌ها درخصوص استفاده از معادن کشور بازهم برمیگردد به جنگ‌های تحمیلی سی ساله که سرزمین مارا باوجود داشتن تمام انواع معدنیات در نهایت فقر‌، تنگدستی و فلاکت قرارداده است.
طی سالیان متمادی باالخصوص درسی سال گذشته دولت‌های افغانستان به اساس مداخلات کشور‌های خارجی بخصوص همسایه‌ ناخلف نتوانسته است تا از این معادن که سرمایه خدادادی به انسان‌های کره خاکی محسوب میشود و افغانستان نیز این نعمت بی بهره نبوده است همانند کشورهای دیگر جهان استفاده بعمل اوریم وبا بهره گیری از آن از مصیبت‌های ناشی از فقر که سالیان متمادی است دامنگیر مردم مامیباشد رهایئ یابیم و به این صورت به یک خودکفایی نسبی نایل گردیم.
دررابطه به این موضوع باید گفت که دراین اواخر باوجود دست درازی مداخله گرانه کشورهای همسایه بخصوص پاکستان شاهد هستیم که در این راستا یک اقدام عملی از جانب رهبری دولت اسلامی افغانستان صورت گرفته و چندی بیش یکی از چاه‌های سربسته نفتی را درکناره‌های آمو دریا افتتاح گردید و به بهره برداری سپرده شد.
باانتشار این خبر که دولت اسلامی افغانستان توانمندی آنرا بدست آورده تا چاه‌های نفت کشور را که سرمایه ملی همه مردم ما محسوب میشود درانحصار خویش قرارداده و آنرا به بهره برداری عملی بسپارد و از دست برد افراد و اشخاص غیرمسئول و قوماندانان محلی رها سازد واز آن درراستای منافع ملی کشور استفاده مفید صورت‌، نه به منافع شخصی افراد و قوماندانان محلی ؛ مردم عام و شهروندان این کشور مسرور گردیده اند.
طوری شاهد هستید که کشور همسایه بخصوص پاکستان همواره درجهت سبوتاژ تمام فعالیت‌های که باعث پیشرفت و ترقی در کشور میگردد درگذشته‌ها گردیده اند که نمونه آنرا در بهره برداری از آب دریاهای کشور و ساخت و ساز پروژه‌های آبگردان و بند‌های بزرگ برق درکشور دیده ایم که با مداخله‌های آشکار و پنهان شان زمینه ساخت و ساز این پروژه هارا مختل ساخته و تا اکنون ما نتوانسته ایم از آب‌های فراوان دریاهای خویش استفاده نمایند .
باتاسف حالامیبینیم که کشور همسایه شمالی ما ازبکستان نیز با قرار داد استخراج نفت در شمال کشور شاکی بوده و به تبلیغات سوعلیه این اقدام دولت افغانستان پرداخته است.
طوری که مردم ما میدانند ،دولت ازبکستان از این که استخراج ذخایر نفتی شمال کشور باعث تضعیف ذخایر و برداشت نفتی آنها در کناره‌های آمو دریا خواهد شد به تشویق میباشد.
این درحالی است که گروه شبه نظامی طالبان ازبک به رهبری طاهر یلداش از دیرزمانیست که با همکاری القاعده و طالبان علیه حضور نیرو‌های خارجی و دولت افغانستان فعالیت دارند و گفته میشود که این گروه تروریستی ازبک‌ها درمناطق وزیرستان شمالی پاکستان دارای مراکز و پناه گاه‌های تروریستی میباشند.
از اینرو مردم افغانستان حالا برعلاوه دشمنی‌های آشکار و پنهان همسایه‌های شرقی و غربی خصومت دولت ازبکستان را نیز تحمل نموده و انتظار میرود تا رهبری دولت افغانستان با اتخاذ تدابیر جلوگیری کننده نگذارند تا پروسه استخراج و سرمایه گذاری دربخش‌های مواد نفتی و گاز متوقف و یا مختل گردد.


آریا
کد مطلب: 18394
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل