نشست کارشناسان فنی طرح خط لوله گاز" تاپی "

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۰ عقرب ۱۳۸۹ ساعت ۰۵:۳۷
هفتمین نشست کارشناسان فنی طرح خط لوله گازترکمنستان،افغانستان،پاکستان، هند‌ موسوم به طرح"تاپی"،درترکمنستان آغازبکار کرد.قراراست دراین نشست چهار روزه ، کارشناسان فنی و مسئولان کشورهای عضو این طرح و همچنین نمایندگان بانک توسعه آسیا ، ابعاد مختلف این طرح را بررسی و پیش نویس نهایی موافتنامه بین حکومتی اجرای این خط لوله را تنظیم و تدوین کنند .بررسی مسائل مربوط به موافقتنامه خرید و فروش گاز و نیز بررسی اسناد طرحهای موجود در زمینه‌های فنی و تجاری، ازجمله موضوعات مورد بررسی این نشست چهار روزه است. کشورهای عضو طرح خط لوله گاز "تاپی "بر اهمیت و تسریع روند اجرای این طرح به منظور برقراری صلح و ثبات و ایجاد رفاه در منطقه ، تاکید دارند .
اجرای طرح خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به افغانستان و پاکستان قراراست تا هند نیز امتداد یابد، در گروی احیای امنیت در کشورهای عضو و نیز طول مسیر این خط لوله است. بحران امنیت در منطقه از سال ۲۰۰۲ همچنان بر مذاکرات احداث خط لوله گاز ترکمنستان - افغانستان - پاکستان - هند سایه افکنده است . این طرح که پیشتر از ان بعنوان طرح ترانس افغان نام برده می شد از دوره حکومت طالبان بر افغانستان در دستور کار ترکمنستان /افغانستان و پاکستان قرار داشت. انتقال گاز ترکمنستان از این رهگذر تا بندر گوادر و سپس انتقال ان به هند رویای کشورهای عضو این طرح بود . برخی بر این باورند که حتی حمایت مالی و سیاسی امریکا از این طرح به جهت نفوذ واشنگتن بر منابع انرژی جمهوریهای تحت سیطره روسیه یکی از علل شکل گیری گروه طالبان در افغانستان بود تا بلکه حکومت این گروه بتواند امنیت مورد نیاز اجرای این طرح را تامین کند و دیگر حامیان سیاسی این گروه از جمله امارات و حتی عربستان منابع مالی این پروژه را تامین کنند .
کد مطلب: 12614
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل