وزارت تجارت طالبان از رایزنی با ایران و ترکمنستان برای تأمین مواد اولیه خبر داد

سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان اعلام کرد که افغانستان با مقامات ایران و ترکمنستان برای تأمین مواد اولیه در حال رایزنی است.
تاریخ انتشار : شنبه ۲۹ عقرب ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۵۰
وزارت تجارت طالبان از رایزنی با ایران و ترکمنستان برای تأمین مواد اولیه خبر داد
«نورالدین عزیزی» سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان اظهار داشت که افزایش نرخ مواد اولیه در افغانستان ارتباطی با به قدرت رسیدن طالبان ندارد و یک مشکل جهانی است.

عزیزی با اظهار اینکه قیمت‌های جهانی افزایش یافته، تأکید کرد که مشکل از تاجران نیست و احتکار توسط تجار افغانستان را نیز رد کرد.

سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان به خبرگزاری دولتی «باختر» گفت که افزایش ارزش دالر نیز در گران شدن قیمت نقش مهمی دارد.

وی افزود که طالبان با مقامات ایران و ترکمنستان برای تأمین مواد اولیه با «قیمت‌های استثنایی» در حال رایزنی است.
کد مطلب: 98216
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل