باشندگان سمنگان: مسدود بودن آمریت پاسپورت باعث مشکلات زیادی شده است

25 میزان 1400 ساعت 9:45

گزارشگر : پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب

شماری از باشندگان ولایت سمنگان در شمال افغانستان می‌گویند که بسته بودن آمریت پاسپورت در این ولایت مشکلات و چالش‌های زیادی را برای مردم به بار آورده‌است.


پس از روی کار آمدن طالبان، اداره‌های پاسپورت در سراسر کشور مسدود شده و فعالیت‌های آن برای چند ماه متوقف گردیده‌است.
اما اداره طالبان حدود دو هفته قبل هدایت سپرد که اداره پاسپورت در سراسر کشور فعالیت‌هایش را از سر بگیرد و این کار در کابل آغاز شده‌است.
هر چند فعالیت‌های اداره پاسپورت در مرکز دوباره از سر گرفته شده‌است اما در شماری از ولایت‌های کشور تاهنوز این اداره بسته بوده و مردم با مشکلات زیادی مواجه می‌باشند.
شماری از باشندگان ولایت سمنگان از بسته بودن اداره پاسپورت در این ولایت ابراز نگرانی کرده، تأکید می‌کنند که این مسئله مشکلات و چالش‌های را برای مردم به بار آورده‌است.
برخی آنان می‌گویند که بیمار دارند و باید برای درمان به بیرون از کشور ببرند اما به دلیل نداشتن پاسپورت نمی‌توانند که این کار را انجام دهند.
این افراد از مقامات طالبان می‌خواهند که اداره پاسپورت را در ولایات هم فعال کند تا به مشکلات متقاضیان پاسپورت رسیدگی نماید.
ذین الدین یکی از باشندگان ولایت سمنگان که پدرش از چند ماه به اینطرف بیمار است و براساس گفته‌های داکتران باید برای درمان به هندوستان ببرد اما پاسپورت ندارد.
وی با بیان این مطلب که پیش از تحولات اخیر قرار بود که پاسپورت گرفته به هندوستان برود، افزود: «هنگامی که اقدام کردیم، تحولات صورت گرفت و اداره پاسپورت مسدود شد.»
موصوف می‌افزاید که باید اداره طالبان به این وضعیت مردم توجه داشته باشند که بعضی از شهروندان بیمار دارند و نیاز شدید به درمان بیماران شان می‌باشند.
محمد جوره شهروند ایبک مرکز سمنگان که پروسه مقدمات اخذ پاسپورت را پیش از تحولات اخیر طی کرده و حتی پول بانک را هم پرداخته‌است اما حالا روند آن بی سرنوشت است.
امثال این افراد تعداد دیگری از شهروندان نیز هستند که از مسدود بودن اداره پاسپورت شکایت کرده و خواهان بازگشایی دوباره آن شده‌اند تا مشکلات مردم حل گردد.


کد مطلب: 97871

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/97871/باشندگان-سمنگان-مسدود-بودن-آمریت-پاسپورت-باعث-مشکلات-زیادی-شده

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com