طالبان: رسانه‌ها بیشتر در مورد دستاوردهای امارت اسلامی گزارش تهیه کنند!

14 سنبله 1400 ساعت 7:50

درحالی که هنوز فعالیت حکومت طالبان آغاز نشده‌، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب که از سوی گروه طالبان منسوب شده‌است در یک نشست با مسئولان رسانه‌های محلی و خبرنگاران در شهر میمنه می‌گوید که رسانه‌ها باید بیشتر در مورد دستاوردهای امارت اسلامی گزارش تهیه کنند.


رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب که از سوی گروه طالبان منسوب شده‌است در یک نشست با مسئولان رسانه‌های محلی و خبرنگاران در شهر میمنه می‌گوید که رسانه‌ها باید بیشتر در مورد دستاوردهای امارت اسلامی گزارش تهیه کنند.

«مولوی شمس‌الله» رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب می‌گوید که تا زمان ایجاد یک پالیسی برای کار رسانه ای و مقررات مربوط به فعالیت رسانه‌ها از سوی امارت اسلامی، خبرنگاران نباید گزارش‌های تصویری کار کنند.

وی با بیان این مطلب که بانوان و زنان می‌توانند در رسانه‌ها کار کنند اما فعلاً باید منتظر پالیسی و طرزالعمل جدید فعالیت رسانه‌ها باشند، افزود: «هماهنگی میان رسانه‌ها و ریاست اطلاعات و فرهنگ باید بیشتر شود.»

نامبرده تصریح کرد: «رسانه‌ها در صورتی که گزارش‌های نوشتاری تهیه می‌کنند باید آن را با مسئولان کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی شریک سازند و پس از آن آنها نشر کنند.»

موصوف افزود: خبرنگاران بیشتر در مورد دستاوردهای امارت اسلامی خبر و گزارش تهیه کنند و آنها را از طریق رسانه‌های شان نشر کنند.

رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب می‌گوید که رسانه‌های محلی نیز تقسیم اوقات نشراتی خود را مطابق به خواست و پالیسی امارت اسلامی افغانستان عیار کنند.

مولوی شمس‌الله تأکید می‌کند که رسانه‌ها پس از این نباید اعلانات و نیز موسیقی نشر کنند و منتظر پالیسی و طرزالعمل جدید امارت اسلامی افغانستان باشند.

نامبرده به مسئولان رسانه‌ها توصیه می‌کند که نعت، تلاوت و ترانه‌های اسلامی را نشر و پخش کنند و در هماهنگی با مسئولان امارت اسلامی کار کنند.

گفتنی است که هم‌اکنون از میان ۸ رادیو محلی در ولایت فاریاب تنها دو رادیو خصوصی مشغول فعالیت است که آنها نیز تنها نعت، تلاوت و ترانه‌های اسلامی را نشر و پخش می‌کنند.


کد مطلب: 97537

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/97537/طالبان-رسانه-ها-بیشتر-مورد-دستاوردهای-امارت-اسلامی-گزارش-تهیه-کنند

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com