رئیس جمهور: یا در میز مذاکره زانو به زانو می‌نشینیم یا زانوهای‌شان را در میدان جنگ می‌شکنیم

امروز مردم ما در معرض یک تجاوز آشکار قرار دارند که مبنای آن فتنه و ابزار آن مکر و خدعه است. اکنون وقت اتحاد و همبستگی است و فرصت برای جدا ساختن ملامت و سلامت نیست.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۱ اسد ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۲۷
رئیس جمهور: یا در میز مذاکره زانو به زانو می‌نشینیم یا زانوهای‌شان را در میدان جنگ می‌شکنیم
رئیس جمهور غنی در نشست امروز شورای ملی اظهار داشت: امروز مردم ما در معرض یک تجاوز آشکار قرار دارند که مبنای آن فتنه و ابزار آن مکر و خدعه است. اکنون وقت اتحاد وهمبستگی است وفرصت برای جدا ساختن ملامت و سلامت نیست.
به گزارش پیام آفتاب، رئیس جمهور غنی در نشست فوق العاده شورای  ملی که  به منظور ارائه موقف جنگ و صلح  در کشور فراخوانده شده گفت، امروز تجاوز آشکار بر ما تحمیل شده، این جنگی است بر ما تحمیل شده است.
رئیس جمهور گفت: « واضح می گویم که امروز مردم ما در معرض یک تجاوز آشکار قرار دارند که مبنای آن فتنه و ابزار آن مکر و خدعه است. این فتنه بر ما تحمیل شده است. حکم خداوند است که اگر کسی متجاوز است و دست از تجاوز بر نمی دارد، جنگیدن در مقابل شر و فتنه آن گروه وجیبه یک جامعه مسلمان است.»
آقای غنی گفت، ما تمام خطرات و فرصت‌ها را پیش‌بینی می‌کنیم و نیرو های دفاعی و امنیتی ما این قابلیت را دوباره پیدا کرده اند تا در شش ماه آینده به حالت استقرار برسند و بعد از آن دوباره به حالت مطلوب برگردیم.
رئیس جمهور غنی در ادامه افزود: « من انسان واقعبین هستم. در گذشته زندگی نمی‌کنم، مسئولیتم را احساس می‌کنم و می‌دانم که اکنون وقت اتحاد وهمبستگی است و فرصت برای جدا ساختن ملامت و سلامت نیست، قضاوت در مورد گذشتۀ نزدیک را به وجدان آگاه هر مرد و زن افغان میگذارم. تمرکز امروز من بر وحدت ملی و یکپارچگی ماست.»
اشرف غنی گفت: به صراحت برای تان می‌گویم که وظیفۀ من در این امانتی که مردم افغانستان به من سپرده اند، عاطفی شدن و احساساتی شدن نیست. مردم از من می‌خواهند تا افغانستان را مدبرانه و قاطعانه با هم از این آزمون بقا بگذارنیم. در حالی که این بربادی و خونریزی که بر ملت ما تحمیل می‌شود و روزانه سلول سلول بدنم را می‌آزارد، من ثابت و محکم در جایم ایستاده هستم.

رئیس جمهور گفت: «من یک مرام مقدس دارم! می‌خواهم که نسل‌های کنونی و آینده در یک افغانستان آباد، مرفه، آزاد و سربلند زندگی کنند. تعهد من برای ملت افغانستان این است که در مقابل هیچ نیروی ویرانگر زانو نمی‌زنم. یا در میز واقعی مذاکره زانو به زانو می‌نشینیم یا در میدان جنگ زانوهای شان را می‌شکنیم».
گفتنی است،  رئیس جمهور غنی این نشست فوق العاده را به منظور ارائه موقف جنگ و صلح کشور فراخوانده بود.
میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان در آغاز نشست فوق العاده مجلسین شورای ملی تاکید کرد که از تمام برنامه‌های صلح خواهانه حکومت در کشور حمایت می‌کند.
این نشست در حالی فراخوانده شده که اکثریت اعضای شورای ملی در رخصتی تابستانی به سر می برند و یا برای بررسی وضعیت امنیتی به ولایات خود رفته اند.
کد مطلب: 97174
گزارشگر : پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل