توافقنامه کمک نظامی میان جمهوری چین و افغانستان به امضا رسید

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۰ جدی ۱۳۸۸ ساعت ۰۸:۳۰
 توافقنامه کمک نظامی میان جمهوری چین و افغانستان میان سفیر افغانستان و وزیر دفاع چین در پکن به امضا رسید. به اساس معلومات وزارت خارجه به آژانس باختر، هنگام امضای توافقنامه مذکور نینگ، تعهد کشورش را برای کمک به نیروهای مسلح افغانستان بیان کرده افزود، مامی خواهیم از طریق کمک های نظامی و ازطریق آموزش نیروهای مسلح افغانستان سهم خود را در بازسازی افغانستان ایفا کنیم . وی درادامه گفت، چین خواهان توسعه روابط نظامی خویش با افغانستان است ، و از طرح های وزارت دفاع چین برای آموزش افسران افغان درسال ۲۰۱۰ نیز خبرداد. سلطان احمد بهین با سپاسگزاری از کمک های جمهوری مردم چین گفت، این کمک ها نشان دهنده عمق دوستی میان دو کشور است. بهین، تروریزم و نا امنی را مشکل منطقه و جهان خوانده گفت، افغانستان به عنوان قربانی مستقیم تروریزم، به کمک های بیشتر و موثرتر جامعه جهانی نیاز دارد . سفیر افغانستان خواهان دوام کمکها وازدیاد بورس های آموزشی برای افسران جوان افغانستان از جانب کشور چین شد.
کد مطلب: 9612
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل