سرور دانش: صلح اولویت دولت است / جنگ همه زیربناهای کشور را ویران کرد

سرور دانش از مسئولان اداره‌های دولتی خواست که برای تطبیق اهداف دولت‌داری باز، قانون دسترسی به اطلاعات را به صورت دقیق و جدی تطبیق کنند.
تاریخ انتشار : شنبه ۲۴ عقرب ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۴۴
سرور دانش: صلح اولویت دولت است / جنگ همه زیربناهای کشور را ویران کرد
محمدسرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری از اداره‌های دولتی خواست که به حالت محرمیت اسناد و برنامه‌های ادارات عامه پایان دهند و همه اطلاعات مربوط را با مردم در میان بگذارند.

معاون دوم ریاست جمهوری که روز شنبه (۲۴ عقرب/آبان) در نشست ملی مشارکت و دولت‌داری باز صحبت می‌کرد، گفت که دولت در راستای اجرای اهداف دولت‌داری باز و فراهم‌سازی زمینه آن، گام‌های بلندی را برداشته است.

دولت‌داری باز، به مدیریت دولت از طریق افزایش شفافیت، پاسخ‌گویی، حساب‌دهی، مبارزه با فساد، توان‌مندسازی شهروندان و استفاده از فناوری‌های نوین در دولت‌داری، عنوان شده‌است.

سرور دانش از مسئولان اداره‌های دولتی خواست که برای تطبیق اهداف دولت‌داری باز، قانون دسترسی به اطلاعات را به صورت دقیق و جدی تطبیق کنند.

دانش با تأکید بر اینکه بدون تطبیق این قانون، نه شفافیت به وجود می‌آید، نه پاسخ‌گویی و نه هم زمینه مشارکت عامه تأمین می‌شود، دولت‌داری باز را در راستای تحکیم مشروعیت دولت‌ها و پاسخ‌گویی مداوم به شهروندان یک ضرورت دانست.

دانش گفت که حکومت افغانستان از نگاه قانونی، حقوقی و ساختاری آماده اجرای اهداف و ارزش‌های دولت‌داری باز است، اما در مرحله اجرایی کردن تعهدات و اهداف، باید بیش‌تر تلاش کند.

معاون دوم رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه افغانستان با نهادینه‌شدن دولت‌داری باز فاصله زیادی دارد و باید تلاش بیش‌تر کند، اهداف دولت‌داری باز را شفافیت، حساب‌دهی، مشارکت عامه و استفاده از فناوری عنوان کرد.

به گفته وی، همه اداره‌های دولتی باید فراتر از برنامه ملی بیندیشند و مسئولانه در این راستا برخورد کنند. هیچ اداره‌ای نیست که به دولت‌داری باز ارتباط نداشته باشد.

سرور دانش همچنین تأمین صلح را اولویت دولت عنوان کرد و گفت که یکی از نیازهای جدی برای اجرای اهداف دولت‌داری باز، صلح است. دولت در این راستا همه مکلفیت‌هایش را اجرا کرده‌است.

دانش تصریح کرد که جنگ همه زیربناهای کشور را ویران کرد و فعالیت حکومت را در تمام عرصه‌ها تحت تأثیر قرار داده‌است.
کد مطلب: 94700
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل