​عضو مجلس نمایندگان: حکومت برای برنامه دسترخوان ملی ۱۷ پروژه مهم را تعطیل کرد

منشی کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان، گفت که حکومت برای تطبیق برنامه دسترخوان ملی، ۱۷ پروژه مهم انکشافی را منحل و بودجه آن که حدود ۳۳۵ میلیون دالر می‌شود را به بودجه دسترخوان ملی افزوده‌است.
تاریخ انتشار : شنبه ۲۲ سنبله ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۶
​عضو مجلس نمایندگان: حکومت برای برنامه دسترخوان ملی ۱۷ پروژه مهم را تعطیل کرد
سید عظیم کبرزانی، منشی کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان، گفت که حکومت برای تطبیق برنامه دسترخوان ملی، ۱۷ پروژه مهم انکشافی را منحل و بودجه آن که حدود ۳۳۵ میلیون دالر می‌شود را به بودجه دسترخوان ملی افزوده‌است.
وی این پروژه‌ها را مهم و حیاتی خواند و افزود، مجلس نمایندگان اجازه نمی‌دهد که بودجه این پروژه‌ها زیرنام کمک به مردم «حیف‌ومیل» شود.
کبرزانی به عنوان مثال به پروژه «سرک اتصال هندوکش، دوشی – بامیان» اشاره کرد و گفت که پول این پروژه در حدود ۷٫۷ میلیار افغانی تنقیص و به بودجه دسترخوان ملی اضافه شده‌است. به گفته وی این سرک بی‌نهایت مهم و حیاتی بوده و بامیان را به ولایت بغلان وصل می‌کند و پروژه ترمیم اساسی سالنگ‌ها نیز شامل آن است.
عضو کمیسیون مالی و بودجه تأکید کرد که برای اعضای مجلس نمایندگان تطبیق این پروژه‌ها ضرور است.
نماینده مردم هرات در مجلس نمایندگان از پروژه‌های «برنامه ملی باغ‌داری و مالداری»، «ریفورم مصارف و عمل‌کرد مالی»، «پروژه احیا و انکشاف سیستم آبیاری در افغانستان»، «واحد پلان‌گذاری و ارتقای ظرفیت شرکت برشنا»، «توسعه و بهبود سیستم ترانسپورت شهری»، «پروژه اتصال سرک هندوکش-دوشی – بامیان»، «پروژه انکشاف شهری افغانستان»، «وجوه انکشافی برای مشارکت عامه و خصوصی»، «برنامه اصلاح کیفیت معارف در افغانستان»، «احداث ذخایر استراتژیک غله‌جات»، «سرمایه‌گذاری شهری»، «عصری‌سازی بانک‌های دولتی»، «سیستم اداری زمین‌های افغانستان»، «برنامه اشتغال‌زایی»، «پروژه تغییر و برنامه دارای اولویت ملی توانمندسازی اقتصادی زنان» به عنوان پروژه‌هایی مهم یاد کرد که حکومت پول آن را به بودجه دسترخوان ملی افزوده‌است.
کبرزانی در واکنش به توضیحات سرپرست وزارت مالیه دربارهٔ این برنامه، با تأکید بر اینکه وزارت مالیه نتوانست قناعت اعضای کمیسیون مالی و بودجه را فراهم کند، از این رو این کمیسیون بار دیگر بر عدم تطبیق این پروژه تأکید کرده، گفت: «موقف کمیسیون مالی و بودجه، همان موقف قبلی است.»
کد مطلب: 94027
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل