​سید محمد هاشمی: طالبان از مردم مناطق مرکزی مالیات اخذ می‌کند

درحالی که شماری از رانندگان و تاجران مناطق مرکزی می‌گوید در ایست‌های بازرسی طالبان در ولسوالی جلریز میدان‌وردک از یک تا ۱۵ هزار افغانی حق‌العبور دریافت می‌شود، ولسوال جلریز می‌گوید این موضوع را با نهادهای امنیتی در میان گذاشته‌است.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۷ اسد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۹
​سید محمد هاشمی: طالبان از مردم مناطق مرکزی مالیات اخذ می‌کند
درحالی که شماری از رانندگان و تاجران مناطق مرکزی می‌گوید در ایست‌های بازرسی طالبان در ولسوالی جلریز میدان‌وردک از یک تا ۱۵ هزار افغانی حق‌العبور دریافت می‌شود، ولسوال جلریز می‌گوید این موضوع را با نهادهای امنیتی در میان گذاشته‌است.

«سید محمد هاشمی»، ولسوال جلریز می‌گوید که گروه طالبان از چند سال به این سو در چندین منطقه ولسوالی جلریز ایست‌های بازرسی ایجاد کرده و از مردم مناطق مرکزی مالیات اخذ می‌کند.

هاشمی گفت که گروه طالبان با ایجاد ایست‌های بازرسی برای تاجران و رانندگان مناطق مرکزی چالش ایجاد کرده و بدون گرفتن محصول اجازه عبور و مرور را نمی‌دهد.

وی افزود، هرچند بارها این موضوع را با نهادهای امنیتی در میان گذاشته، اما تاکنون کدام اقدامی صورت نگرفته‌است.

ولسوال جلریز با تأکید بر اینکه وضعیت امنیتی این ولسوالی در این اواخر قناعت‌بخش نیست و باید عملیات تصفیه‌ای راه‌اندازی شود، گفت که گروه طالبان هرازگاهی در این ولسوالی عملیات می‌کند و قصد دارد این ولسوالی را به تصرف خود درآورد.
کد مطلب: 93787
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل