رضازاده: تاکنون هیچ اقدامی برای رفع محاصره و تحریم چهارسده نشده‌است

25 اسد 1399 ساعت 11:07

درحالی که ولسوالی «چهارسده» ولایت غور با بیش از یکهزار خانواده از ۶ سال به این‌سو در محاصره نظامی و از ۳ سال پیش زیر تحریم اقتصادی طالبان قرار دارد، نماینده مردم غور می‌گوید تاکنون هیچ اقدامی برای رفع محاصره و تحریم چهارسده نشده‌است.


درحالی که ولسوالی «چهارسده» ولایت غور با بیش از یکهزار خانواده از ۶ سال به این‌سو در محاصره نظامی و از ۳ سال پیش زیر تحریم اقتصادی طالبان قرار دارد، نماینده مردم غور می‌گوید تاکنون هیچ اقدامی برای رفع محاصره و تحریم چهارسده نشده‌است.

«کرام‌الدین رضازاده»، نماینده مردم غور در مجلس نمایندگان می‌گوید که برای رسیدگی به محاصره و تحریم ولسوالی چهارسده، در سطح حکومت مرکزی دادخواهی کرده‌است.

این عضو مجلس نمایندگان تصریح کرد که مشکل ولسوالی چهارسده با وزارت دفاع، وزارت داخله، شورای امنیت ملی و ریاست جمهوری در میان گذاشته شده‌است.

آقای رضازاده تأکید کرد که مقام‌های ارشد وزارت دفاع از پی‌گیری قضیه و ارسال کمک نظامی و مواد خوراکی در هماهنگی با قول اردوی ۲۰۷ ظفر سخن گفتند، اما تاکنون هیچ اقدامی [در این زمینه] نشده‌است.


کد مطلب: 93767

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/93767/رضازاده-تاکنون-هیچ-اقدامی-رفع-محاصره-تحریم-چهارسده-نشده-است

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com