نگاهی به نشست چهارجانبه چین، پاکستان، نپال و افغانستان

9 اسد 1399 ساعت 11:37

نشست چهارجانبه وزرای امور خارجه افغانستان، پاکستان، نپال و چین به صورت ویدئو کنفرانس برگزار و راه کارهای مقابله با کرونا ویروس در افغانستان، ادامه کمکهای دارویی، بهداشتی و همچنین توسعه کشاورزی بررسی شد.


نشست چهارجانبه وزرای امور خارجه افغانستان، پاکستان، نپال و چین به صورت ویدئو کنفرانس برگزار و راه کارهای مقابله با کرونا ویروس در افغانستان، ادامه کمکهای دارویی، بهداشتی و همچنین توسعه کشاورزی بررسی شد.

افغانستان و یارگیری منطقه ای

اگرچه چین با پاکستان در خصوص استفاده از بندر گوادر توافقنامه امضا کرده‌اند اما نقطه اشتراک دو کشور در ابعاد منطقه ای، سیاسی و امنیتی، افغانستان است.

پاکستان از از زمان اشغال افغانستان از سوی نیروهای ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی به عنوان هماهنگ‌کننده کمکهای آمریکا به برخی از گروه‌های افغان برای مقابله با اشغالگران نفوذ خود را در افغانستان نهادینه کرد به گونه ای که این کشور را حیاط خلوت خود می‌داند و خواهان استقرار دولت مطیع اسلام آهٔ باد در کابل است و سازمان اطلاعات اراش پاکستان آی اس آی هعمچنان تلاش می‌کند مداخلات محافل غربی در افغانستان از کانال پالکستان باشد.

چین که پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان فعالیتهای اقتصادی خود را در این کشور به شکل چراغ خاموش آغاز و عمدتاً در بخش معدن و منابع زیرزمینی سرمایه‌گذاری کرده‌است طی سالهای اخیر تحت فشارهای آمریکا و با هدف صیانت از سرمایه‌هایش در افغانستان تلاشهایی را برای کمک به استقرار صلح و امنیت در این کشور پی‌گیری می‌کند. با این حال از دیدگاه اسلام‌آباد وضعیت چین نیز مستثنا از دخالتهای غربیها در افغانستان نیست و نگاه پکن به این کشور از دریچه و نگاه پاکستان است. به همین عمدتاً در هر نشستی برای افغانستان با حضور چین، پاکستان نیز حضور دارد.

نپال کشوری کوچک در دامنه کوه هیمالیا و محصور میان دو کشور چین و هندوستان است و تحولات سیاسی نپال عمدتاً تحت تأثیر رقابتهای پکن و دهلی نو قرار دارد. در سالهای اخیر چین موفق تر از هند در نپال عمل کرده‌است و دولت کاتماندو تحت تأثیر سیاستهای دولت پکن قرار دارد. وزیر امور خارجه نپال در حالی در ویدئوکنفرانس افغانستان شرکت کرد که کشورش هیچ تأثیر و نقشی در تحولات این کشور ندارد و اندک ارتباط آن با افغانستان را می‌تواند در ارتباط با اقلیت بسیار کوچک هندوهای ساکن در افغانستان دانست؛ بنابراین شرکت نپال در این ویدئو کنفرانس می‌تواند به نوعی یارگیری چین و پاکستان در زمینه افغانستان و مهم جلوه دادن نشست خود در ارتباط با تحولات این کشور باشد.

پاکستان و چین در ارتباط با افغانستان یک خط سیاسی را دنبال می‌کنند و بدون تردید نپال نیز از چین در مورد افغانستان خط می‌گیرد و حضور وزیر امور خارجه نپال در ویدئو کنفرانس مربوط به افغانستان بدون تردید با ترغیب پکن صورت گرفته‌است و می‌تواند هشداری به هند نیز باشد که کشور نپال می‌تواند با پی‌گیری وضعیت هندوهای ساکن در افغانستان و همنوانایی با چین، موقعیت دهلی نو را در افغانستان تحت تأثیر قرار دهد. چین و هندوستان دو رقیب اتمی و دو همسایه پرجمعیت جهان هستند که رقابتهایشان به افغانستان نیز کشیده شده‌است. با توجه به تأثیرپذیری دولت نپال از چین حضور وزیر خارجه نپال در اجلاس مربوط به افغانستان می‌تواند پیام روشن پکن به دهلی نو در ارتباط با تحولات نپال باشد و اینکه دولت این کشور در سیاست منطقه ای نیز تحت تأثیر دولت پکن قرار دارد.

در هر حال، برگزاری نشست چهارجانبه پاکستان، چین و نپال به همراه افغانستان چنانچه موجب تشدید رقابتهای منطقه در این کشور شود بدون تردید نه تنها به نفع صلح و امنیت این کشور نیست بلکه با تشدید فعالیت سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی هریک از این کشورها در افغانستان، می‌تواند به دامنه بحران و ناامنی در این کشور بیافزاید.


کد مطلب: 93640

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/93640/نگاهی-نشست-چهارجانبه-چین-پاکستان-نپال-افغانستان

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com