یک سارنوال در ننگرهار در هنگام گرفتن رشوت بازداشت شد

آمر سارنوالان ولسوالی لعل‌پور ولایت ننگرهار به اتهام گرفتن ۳۶ هزار افغانی رشوت به صورت بالفعل توسط ریاست عمومی سارنوالی کنترل و مراقبت لوی‌سارنوالی بازداشت شد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۵ اسد ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۵۰
یک سارنوال در ننگرهار در هنگام گرفتن رشوت بازداشت شد
آمر سارنوالان ولسوالی لعل‌پور ولایت ننگرهار به اتهام گرفتن ۳۶ هزار افغانی رشوت به صورت بالفعل توسط ریاست عمومی سارنوالی کنترل و مراقبت لوی‌سارنوالی بازداشت شد.

«نواب احمدزی»، رئیس عمومی سارنوالی کنترل و مراقبت لوی‌سارنوالی، به رسانه‌ها گفت که آمر سارنوالان ولسوالی لعل‌پور ولایت ننگرهار روز یکشنبه (پنجم اسد/مرداد) بازداشت شده‌است.

به گفته وی، این متهم پس از دریافت شکایت‌ها و مستندسازی اتهام‌های مطرح شده علیه وی بازداشت شده‌است.

احمدزی همچنین گفت که یکی از سارنوالان مرکز عدلی زندان بگرام چندی پیش به اتهام مطالبه ۸ هزار دالر و گرفتن ۲ هزار دالر رشوت بازداشت شده بود.

رئیس عمومی سارنوالی کنترل و مراقبت می‌گوید که یک شهروند شکایت کرده بود که این سارنوال در پرونده پسرانش از وی رشوت گرفته‌است.

نواب احمدزی در ادامه گفت که چندی پیش آمر سارنوالی ابتدایی ولسوالی شکردره و مدیر اداری آن نیز به اتهام مطالبه سه هزار دالر رشوت بازداشت شده‌اند.

وی می‌گوید که این پرونده‌ها در سارنوالی تحت پیگرد و بررسی قرار دارد.

رئیس عمومی سارنوالی کنترل و مراقبت می‌گوید که همه این افراد با همکاری مستقیم مردم و پس از مستندسازی و هدایات مقامات مسئول بازداشت شده‌اند.
کد مطلب: 93538
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل