آیا عبدالله بار دیگر منافع درازمدت را فدای مصالح مقطعی می‌کند؟

خواهی نخواهی لیست ارگ متعلق به اشرف غنی است و لیست طالبان در قطر متعلق به ملا عبدالغنی. رئیس هر دو تیم از یک خانواده و طایفه استانکزی هستند.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۴ حمل ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۲۳
آیا عبدالله بار دیگر منافع درازمدت را فدای مصالح مقطعی می‌کند؟
درحالی که اشرف غنی تعینات کابینه جدید خود را آغاز کرده و به موضع خود در قبال عبدالله و متحدانش با قاطعیت ایستاده‌است، عبدالله بر مذاکراه و سازش با ارگ اصرار دارد، و خبرها حاکی از آن است که حاضر شده‌است مانند گذشته اشرف غنی رئیس‌جمهور باشد و او تحت هرعنوانی، به ظاهر مقام دوم و بی‌صلاحیتی را در حکومت یدک بکشد.

اشرف غنی، تن به این درخواست عاجزانه نداده و آن را مغایر قانون اساسی قلمداد می‌کند. اما پذیرفته‌است که چندین پست وزارت به اعضای تیم ثبات و همگرایی ببخشد. علیرغم شعارهای تند و تیز تیم ثبات و هم‌گرایی، سازشکاری عبدالله با پذیرش اعلام نتایج اولیهٔ انتخابات توسط کمیسیون انتخابات، در مرحله اول آغاز شد و تیر خلاصِ سازش ذلیلانه را با پذیرش لیست هیئت صلح معرفی شده از سوی ارگ رها کرد. در این سازش دوستم، خلیلی و محقق نیز مصلحت و منفعت درازمدت مردم را فدای مصلحت کاذب خود نمودند.

پرواضح است که لیست ارگ متعلق به اشرف غنی است و لیست طالبان در قطر متعلق به ملا عبدالغنی. رئیس هر دو تیم از یک خانواده و طایفه استانکزی هستند، معصوم استانکزی سرپرست هیئت دولت اشرف غنی پسرخاله عباس استانکزی سرپرست هیئت طالبان است. رئیس و اعضای هیئت طالبان همه پشتون و رئیس و دو سوم اعضای هیئت دولت اشرف غنی نیز پشتون هستند.

با توجه به وضع ناهنجار سیاسی و ساختار اجتماعی افغانستان، به خصوص معضله قومیت‌ها و زبان این ترکیب کاملاً یک‌جانبه و به شدت نامتوازن است. با این ترکیب، در مذاکرات صلح و تشکیل دولت و نظام آینده افغانستان، سلطه جویی قومی پشتون بیش از پیش تقویت شده و منافع و خواسته‌های عادلانه اقوام تاجیک، هزاره و ازبک در پای شعار فریبندهٔ صلح و امنیت قربانی می‌شود.
کد مطلب: 92346
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل