دفتر شورای امنیت ملی: شهروندان می‌توانند به ایران سفر کنند

دفتر شورای امنیت ملی اعلام کرد که مرزهای کشور با ایران به‌روی رفت‌وآمد باز شده و مردم می‌توانند با رعایت تدابیر صحی به‌منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، رفت‌وآمد کنند.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۶ حوت ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۵۵
دفتر شورای امنیت ملی: شهروندان می‌توانند به ایران سفر کنند
دفتر شورای امنیت ملی اعلام کرد که مرزهای کشور با ایران به‌روی رفت‌وآمد باز شده و مردم می‌توانند با رعایت تدابیر صحی به‌منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، رفت‌وآمد کنند.

جاوید فیصل، سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی گفت که کمیتهٔ جلوگیری از شیوع ویروس کرونا شب گذشته (دوشنبه ۵ حوت/اسفند) جلسه برگزار کرد.

فیصل گفت که در این جلسه فیصله شد به کسانی که از طریق زمین و هوا به ایران رفت‌وآمد می‌کنند، پس از اجراآت صحی وزارت صحت و تطبیق استندردهای تعیین شده سازمان جهانی صحت، اجازهٔ رفت‌وآمد داده شود.

 به گفتهٔ وی، در این جلسه همچنان فیصله شد تا از کشورهایی که در آنجا «کیس‌های ویروس کرونا» موجود بوده، اگر کسی به افغانستان سفر می‌کند، از سوی تیم‌های وزارت صحت بررسی شود.

سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی تأکید کرد در صورتی که این افراد مطابق معیارهای تعیین‌شده مبتلا به ویروس کرونا شناسایی شد، باید «صد در صد» قرنطین شود.

فیصل گفت که در این زمینه پولیس مرزی و پولیس امنیتی وزارت داخله صحت عامه را همکاری می‌کند.

پس از آن‌که ویروس کرونا در شهر قُم ایران شیوع کرد، نگرانی‌ها از شیوع این ویروس به افغانستان بیشتر شد. دولت افغانستان روز یک‌شنبه به‌منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، هر گونه رفت‌وآمد با ایران از طریق زمین و هوا را «موقتاً» متوقف کرد.
کد مطلب: 92128
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل