«شرکت انکشاف ملی» با ادغام هشت تصدی دولتی ایجاد شد

رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی در فرمانی، «شرکت انکشاف ملی» را با ادغام هشت تصدی دولتی ایجاد کرد و عبدالرحمان عطاش را به‌حیث رئیس عمومی اجرایی این شرکت تعیین کرد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۶ دلو ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۵۱
«شرکت انکشاف ملی» با ادغام هشت تصدی دولتی ایجاد شد
رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی در فرمانی، «شرکت انکشاف ملی» را با ادغام هشت تصدی دولتی ایجاد کرد و عبدالرحمان عطاش را به‌حیث رئیس عمومی اجرایی این شرکت تعیین کرد.

براساس این فرمان چهار ماده‌ای، تصدی ساختمانی بنایی، تصدی ساختمانی هلمند، تصدی ساختمانی افغانی، تصدی خانه‌سازی، تصدی فابریکات سمنت غوری، تصدی فابریکات سمنت جبل‌السراج، تصدی ارزاق و تصدی زراعتی وادی ننگرهار مدغم و یک شرکت جدید زیر نام «شرکت انکشاف ملی» ایجاد شده‌است.

انسجام و تطبیق بهتر برنامه‌ها و پروژه‌های انکشاف ملی، ارتقای ظرفیت تطبیقی سکتورهای انکشافی، تسریع روند رشد اقتصادی کشور، جلوگیری از تورم تشکیلاتی، سکتگی امور و تداخل وظیفوی میان تصدی‌های فوق از دلایل اصلی ادغام این تصدی‌ها عنوان شده‌است.

در مادهٔ اول این فرمان به وزارت مالیه هدایت داده شده‌ تا در هماهنگی با ادارات ذی‌ربط طی مراحل قانونی و حقوقی شرکت انکشاف ملی را مطابق به قانون طی یک ماه تکمیل و به ریاست‌جمهوری ارایه کند.

در ماهٔ چهارم این فرمان نیز آمده‌ که وزارت مالیه طی دو ماه سرمایهٔ ابتدایی شرکت انکشاف ملی را در مطابقت به برنامهٔ تجارتی انتقال دهد.

در ادامهٔ این ماده آمده‌است: «غرض جلوگیری از سکتگی در امور شرکت ملی الی انتقال سرمایهٔ ابتدایی و تفویض بودجهٔ تمامی مصارف آن از بودجهٔ ادارهٔ امور ریاست‌جمهوری تمویل گردد.»

وزارت مالیهٔ در ماه عقرب سال جاری اعلام کرده بود که تمامی تصدی‌های دولتی را به هدف عایداتی ساختن و خودکفاشدن این تصدی‌ها به شرکت‌های دولتی تبدیل می‌کند.
کد مطلب: 91941
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل