​عظیم کبرزانی: کمیتهٔ تدارکات ملی در کار خود موفق نبوده‌است

عضو مجلس نمایندگان گفت که کمیتهٔ تدارکات ملی در کارهای خود فراز و فرود داشته‌است، اما به صورت کامل موفق نبوده و رئیس کمیسیون مالی و بودجهٔ مجلس به دلیل فساد در این نهاد در نشست‌های آن اشتراک نمی‌کند.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۳ دلو ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۵
​عظیم کبرزانی: کمیتهٔ تدارکات ملی در کار خود موفق نبوده‌است
«سید عظیم کبرزانی»، عضو مجلس نمایندگان گفت که کمیتهٔ تدارکات ملی در کارهای خود فراز و فرود داشته‌است، اما به صورت کامل موفق نبوده و رئیس کمیسیون مالی و بودجهٔ مجلس به دلیل فساد در این نهاد در نشست‌های آن اشتراک نمی‌کند.

وی گفت که در چند سال گذشته کمیتهٔ تدارکات ملی فراز و نشیب‌های زیادی را سپری کرده و این یکی از چالش‌ها بوده‌است.

این عضو مجلس نمایندگان، کارکردهای کمیتهٔ تدارکات ملی را خوب ارزیابی می‌کند، اما می‌گوید که روند اصلاحات تدارکاتی را به ارگ و کمیته‌ای که محمداشرف غنی در رأس آن قرار دارد، محدود ساخته، اما این ظرفیت در سایر نهادهای دولتی ایجاد نگردیده‌است.

پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، رئیس حکومت وحدت ملی طی فرمانی، کمیتهٔ تدارکات ملی را ایجاد کرد که ریاست آن خودش به عهده دارد و این کمیتهٔ مسوولیت سپردن قراردادها به عهده دارد.
کد مطلب: 91909
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل